Příspěvky se štítkem ‚Eva Kubátová’

Bystrc má nová cvičební zařízení pro veřejnost. Díky nadšencům a dobrovolníkům

17. 3. 2014 v 15.07 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dobrovolná práce, nadšení a v neposlední řadě i peníze skupiny mladých lidí z Bystrce přinesly úspěch. Od víkendu má bystrcká veřejnost k dispozici další zařízení pro cvičení. Na hrazdě a bradlech, umístěných na útulném plácku mezi stromy poblíž konečné zastávky Ečerova (mapa) si mohou zlepšovat kondici a bavit se staří i mladí – cvičební nářadí je dimenzováno i pro dospělé.

Mladí lidé do projektu investovali nejen mnoho práce, ale i vlastní peníze.

„Stálo nás to asi deset tisíc, ale bez práce. Jen materiál a dovoz na místo,“ vysvětluje Martin Swoby Svoboda, jeden z autorů myšlenky a hlavní organizátor. „Každý z nás přispěl něčím, jmenovitě chci uvést Tomáše Kučeru, Ondřeje Kotáska, Davida Svobodu, Vaška Odstrčila, Aloise Zapletala a Honzu a Pavla Růžičku.“

no images were found

Na věci spolupracovala i městská část.

„Starosta Vladimír Vetchý a vedoucí odboru životního prostředí Eva Kubátová nám vyšli velice aktivně vstříc,“ chválí radnici Martin Svoboda. Starosta Vetchý se zúčastnil i neformálního otevření areálu pro veřejnost  a slíbil, že městská část se bude podle možností podílet na jeho dalším rozšiřování. Časem  by ke cvičebnímu nářadí mohly přibýt třeba lavičky.

„Chceme také přidat stroj na posilování břicha,“ plánuje Martin Svoboda.

Přestože by se zdálo, že aktivita mladých může vzbudit u ostatních obyvatel Bystrce jen sympatie, bezezbytku to neplatí.

„Sice šlo jen o výjimky, ale potýkali jsme se i s problémy a vyslovenou nevraživostí. A tak nám jeden kolemjdoucí vyhrožoval, že nás udá na radnici, že jsme zničili ‚park za miliardu‘, během práce nám ukradli materiál a nakonec se stalo něco úplně neuvěřitelného. Když už bylo vše hotovo, někdo v noci rozsypal na dopadové plochy střepy. Nahlásili jsme vše na policii,“ popsal obtíže při stavbě Martin Swoby Svoboda.

Zařízení respektuje všechny požadované normy, je bezpečné a stabilní. To také jeho tvůrci bez váhání demonstrovali – hrazda i bradla jich unesly hned několik.

-vl-

Související

Hrazda a bradla obohatí veřejný prostor v Bystrci

Hrazda a bradla obohatí veřejný prostor v Bystrci

13. 11. 2013 v 08.48 • Témata: , , , , , , , , ,

hrazda-bradlaUž za pár týdnů si budete moci zacvičit na hrazdě a bradlech poblíž psího výběhu u konečné tramvaje na Ečerově ulici v Bystrci. Cvičební nářadí pro dospělé chce ještě do zimy na veřejném prostranství za vlastní peníze umístit skupina sportovních nadšenců.

„Vše pořídíme na vlastní náklady,“ vysvětluje Martin Swoby Svoboda, jeden z autorů myšlenky.

Městská část tak nebude mít s novým veřejným sportovištěm žádné náklady, úřad jen dohlédne, aby byly splněny zásady příslušné normy a sportovní náčiní bylo bezpečné.

„Starosta Vladimír Vetchý a vedoucí odboru životního prostředí Eva Kubátová nám vyšli velice aktivně vstříc. Vše dojednat netrvalo ani celé dva dny,“ chválí radnici Martin Svoboda.

„Iniciativu velice vítám, na výsledek se rád přijdu podívat,“ dodal starosta Vladimír Vetchý.

-vl-

Prasopejskaři, jste amorální, říká Eva Kubátová

21. 6. 2013 v 11.41 • Témata: , , , , ,

Někdo po svém psu trus sbírá vždy, jiný jen když se někdo dívá, další nikdy a ještě se k tomu hrdě hlásí.  Třeba pan Mikula.

„Patřím mezi ty tzv. prasopejskaře, kteří neuklízí psí exkrementy,“ nebojí se přiznat Daniel Mikula na stránkách bystrckého úřadu. Proč nechává svého psa znečisťovat veřejná prostranství? Má k tomu důvod.

„Z jednoho prostého důvodu a tím je princip, který vždy uvedu i stěžujícím si lidem a pobídnu je ke stížnosti na příslušný úřad,“ vysvětluje pan Mikula. „Nejsem schopen nikdy a nikde najít koše se sáčky. Kdykoliv se podívám, jsou prázdné. A tak si pokládám dotaz – co konkrétně já dostávám za 1 500 Kč ročně? Odpověď je – vůbec nic. Mám pocit, že městská část Bystrc je jak s poplatky, tak i se stavem sáčku v nejhorším stavu, co jsem kdy a kde viděl.“

„Vážený pane prasopejskaři, to, že neuklízíte po svém psovi je v rozporu s vyhláškou statutárního města Brna a dopouštíte se přestupku, za který můžete být pokutován,“ odpovídá Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy. „Daleko horší je však morální aspekt vašeho počínání. Veřejná prostranství slouží pro veřejnost a každý by se měl chovat ohleduplně ke svému okolí. Mylně si vykládáte využití místního poplatku za psa. Tento poplatek má funkci regulační, neznamená to tedy, že bude vyčerpán beze zbytku jen a pouze na aktivity související se psy, je využíván i na výstavbu dětských hřišť na údržbu veřejných prostranství atd.“

vydaje-za-psy

„V městské části je rozmístěno celkem 34 kusů zásobníků a dá se říci, že prakticky v každé ulici se v docházkové vzdálenosti nachází minimálně jeden,“ vypočítává Eva Kubátová. „Sáčky jsou v nich doplňovány jednou za deset dní. Někde při výměně zbývá i více než polovina sáčků a jinde jsou již druhý den prázdné, protože si jich lidé odmotávají několik desítek do zásoby. Pokud bychom objednávali každodenní kontrolu a doplňování všech zásobníků, jednalo by se o službu za úplně jiné peníze.“

Bydlíte-li v obytném domě, bude po vás Bystrc chtít za jednoho psa 1 500 korun ročně, za každého dalšího o 50 % více. Chováte-li psa v rodinném domku nebo jste starý člověk, dostanete slevu. V roce 2012 vybrala městská část za 1677 psů 926 tisíc korun. Doplňování sáčků stojí Bystrc ročně 81 tisíc, s ochranou veřejných ploch před psy má však městská část mnoho dalších výdajů – pravidelnou výměnu písku na pískovištích nebo třeba pořízení a údržbu oplocení dětských hřišť.

„Kdo je ohleduplný ke svému okolí a chce po svém psu uklízet, nespoléhá jen na veřejné zásobníky a nosí si i sáčky vlastní. A kdo ohleduplný není, ten uklízet nebude, ani kdyby na každém rohu bylo zásobníků několik,“ uzavírá svou odpověď Eva Kubátová.

A co na to pan prasopejskař? Kdopak ví. Uvidíme na trávníku.

Zdroj: otazky.umc-bystrc.cz

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránky otazky.umc-bystrc.cz, text byl zestručněn. Tabulka je převzata z článku místostarosty Jiřího Altmana (ČSSD) Co se děje s poplatky za psy v Bystrci, který najdete v Bystrckých novinách 4/2013 na straně 2. O výši poplatků za psy v Bystrci se dočtete v dokumentu bystrc.cz/images/zivotni_situace/poplatek-pes.pdf.

Bystrcký úřad holuby hubit nechce

21. 5. 2013 v 10.39 • Témata: , , , ,

Lidé z Teyschlovy, Rerychovy a dalších bystrckých ulic si stěžují na holuby. Jejich hejna údajně čítají až tisíc ptáků a po holubích náletech zůstávají nezanedbatelné škody. Úřadu se však do hubení holubů nechce. Je to prý příliš nákladné a výsledky nejisté.

„S odchytem do sítí, či klecí nejsou dobré zkušenosti, je to marný a dosti nákladný boj. Dělá to jen několik specializovaných firem a další holubi opět přilétají. Po zvážení všech okolností a vzhledem k nabídkovým cenám městská část Brno-Bystrc od odchytu zatím upustila,“ odpověděla Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy úřadu městské části.

„Redukce holubů je možno docílit tím, že se jim zabrání v hnízdění. Znamená to, že vlastníci bytových domů si zajistí lodžie, vikýře, různé výklenky např. sítěmi, bodlinami – je to velmi účinné opatření,“ radí Eva Kubátová. „Dále nesmí být holubi krmeni. Znečišťování veřejných prostranství krmením pro zvířata je v rozporu s vyhláškou statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství.“

Dostupné informace o hubení holubů říkají v zásadě totéž. Ačkoli je technicky možné použít řadu metod, jak stav ptáků zredukovat, všechny mají podstatné vady a jejich účinek není zaručený. I tak však zůstává radnici řada možností, jak se s holuby vypořádat nepřímo – lze zveřejnit výzvy a instrukce k svépomocné likvidaci ptáků, je možné z hubení holubů udělat veřejnou dobrovolnickou akci podobně jako ze sběru šatstva pro charitu nebo třeba vypsat odměnu za každého zabitého holuba. Prozatím však ani taková opatření bystrcký úřad nezvažuje.

-mo-, -vl-
Foto Wikipedie

Související

Hubte holuby, žádali lidé radní

Obrazem: Nové hřiště před Chovánkem

14. 11. 2012 v 14.11 • Témata: , , ,

no images were found

Hřiště před bystrckým Chovánkem (Vejrostova) je už otevřeno pro veřejnost. Jak uvedla Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy úřadu městské části, bude plocha zeleně využívána Chovánkem jako setkávací místo pro návštěvy dětí. Proto byla upravena upravována jako jednoduché hřiště s několika herními prvky a lavičkami pro posezení, které bude zároveň sloužit i dětem z okolí.

Související

Co to bude před Chovánkem?

Co to bude před Chovánkem?

27. 9. 2012 v 07.30 • Témata: , , ,

Na zeleném ostrůvku u ulice Vejrostovy, před dětským zařízením Chovánek, cosi vzniká. Kolem travnaté plochy postavili plot a zasázeli několik stromků. Co to bude? Hřiště poblíž rušné silnice do Žebětína?

„Zajímalo by mě co se chystá na oploceném trávníku před Chovánkem,“ ptá se bystrckého úřadu paní Andrea. „Původně to vypadalo jako výběh pro psy, což by bylo super, ale pravda je jiná – objevily se zde cedule zákaz vstupu se psy.“

Obrázek je děsně panoramatický, ale aby bylo něco doopravdy vidět, budete na něj muset asi kliknout.

Odpovídá Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy: „Plocha zeleně bude využívána Chovánkem jako setkávací místo pro návštěvy dětí. Proto je upravována jako jednoduché hřiště s herními prvky a lavičkami pro posezení. Na hřiště bude však možný přístup i ostatním dětem ze sídliště, tak to bylo s Chovánkem dohodnuto.“

Zatím, jak jsme ověřili, jsou však všechny vstupy na plochu uzamčeny.

Zdroj: otazky.umc-bystrc.cz

Oprava cyklostezky: Sloupy se posunou. Jenže jen některé

24. 9. 2012 v 07.11 • Témata: , , , , , ,

Zmizí z cyklostezky vedoucí z Bystrce do Komína sloupy veřejného osvětlení? Soudě dle informace z webu úřadu městské části, by se mohlo zdát, že ano. Jenže rekonstrukce stezky probíhá, na několika místech už se klade nový asfalt, a přitom se sloupy nikdo nic nedělá. Jak to tedy je?

„Dobrý den, včera jsem si přečetl článek o opravě cyklostezky z Bystrce do Komína. Píše se v něm, že součástí opravy je i vymístění sloupů veřejného osvětlení mimo cyklostezku. Každý den kolem stavby jezdím a nezdá se mi, že se tam chystá jakékoli vymísťování. Sloupy stojí kde předtím a už je kolem některých položený nový asfalt. Můžete mi sdělit jaké jsou se sloupy plány?“ zeptal se úřadu pan Vladimír.

Odpověď Evy Kubátové, vedoucí odboru životního prostředí bystrckého úřadu, cyklisty asi zklame. V původní zprávě o opravách cyklostezky u sloupů vypadlo důležité slovo „některých“.

„Přeložka veřejného osvětlení je v plánu, čeká se však na pravomocné stavební povolení. Dle sdělení investora budou odstraněny pouze staré sloupy a nové včetně nového kabelu osazeny vně cyklostezky, směrem k vodě. Nový asfalt je pouze podkladový, na vyrovnání terénu, na celé stezce ještě bude provedena finální vrstva,“ vysvětlila paní Kubátová.

Práce na opravách cyklotrasy začaly 3. září. Hotovy mají být do 20. října.

Zdroj: www.bystrc.cz

Související

Opraví cyklostezku do Komína

Přístřešky na Přístavní?

11. 7. 2012 v 13.48 • Témata: , , , , , , , ,

Na zastávce Přístavní v Bystrci chybí zastřešené čekárny. Když se přižene déšť, lidé zmoknou. Bude to tak už napořád? Na to se zeptal bystrckého úřadu pan Karel.

„Dočkáme se někdy přístřešků na zastávce MHD Přístavní?“ ptá se Karel,  „Nyní, kdy se zde musí přestupovat z linky X1 na jedničku a přijde nečekaná přeháňka, se cestující nemá kam schovat.“

Na otázku odpověděla Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy. Postavení zastřešených objektů podle ní je a bude složité.

„Pozemky na zastávce MHD na ulici Přístavní jsou soukromé a dosud se nepodařilo je majetkově vypořádat,“ vysvětlila Eva Kubátová. Důvodem, proč se vypořádání dosud nezdařilo, je údajně soukromých vlastníků.

„Z tohoto důvodu nelze v této lokalitě čekárny zatím umísťovat. Odbor majetkový a investiční ÚMČ Brno-Bystrc se snaží se soukromými vlastníky jednat. Je to však dlouhodobější záležitost s nejistým výsledkem,“ upozornila Ing. Kubátová.

Pokud v jednání nedojde k nečekanému zvratu, asi nezbude, než s sebou nosit deštník.

Zdroj: otazky.umc-bystrc.cz
Fotografie: Wikipedie 

Do kolika mohou jezdit kolotoče?

5. 6. 2012 v 17.52 • Témata: , , , , , , ,

Jak dlouho do noci mohou být v provozu kolotoče a další atrakce během festivalu Ignis Brunensis? Úřadu se na to zeptala paní Hana.

„Mám dotaz na provoz kolotočů během ohňostrojů – do kolika hodin mohou kolotoče mít otevřeno? Platí zde noční klid ve 22 hodin. Mají kolotočáři nějakou smlouvu, kde je zakotvena provozní doba, rušení nočního klidu a podobně? Pokud ano – kdo je kontroluje a jaké mají postihy, že další ohňostroj hrají opět stejně,“ zajímá Hanu. Také by ráda věděla, jestli radnice někdy zkoumala vztah místních obyvatel k celému festivalu: „Ptali jste se občanů Bystrce, zda se jim tato akce – ohňostroje – líbí, zda souhlasí?“

Na otázku odpověděla Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy.

„Provoz lunaparků a jiných pouťových atrakcí řeší Nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002 „Tržní řád“ ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou vymezeny lokality na kterých lze atrakce provozovat, současně je zde stanoven čas od 10,00 do 22,00, v době konání festivalu BMUE od 10,00 do 24,00 (od 22,00 bez zvukového doprovodu). Je to z důvodu plynulejšího a postupného odlivu návštěvníků po ukončení ohňostroje,“ vysvětlila paní Kubátová.

Kontroly provozovatelů se provádějí, byť je to někdy komplikované.

„Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením má v kompetenci Městská policie a Živnostenský úřad MMB. Ohňostrojné slavnosti BMUE jsou ojedinělou akcí celoměstského významu, letos již 15. ročník. Bohužel tuto akci doprovází i negativní jevy v podbě neukázněných prodejců a provozovatelů atrakcí zejména na soukromých pozemcích pronajatých za úplatu od soukromých vlastníků. Zde je jakákoliv regulace ze strany MČ Brno-Bystrc nemožná. Kontroly zde jsou opět v kompetenci Městské policie a Živnostenského úřadu MMB (a dle našich informací jsou pravidelně prováděny). Z hlediska bezpečnosti atrakcí prováděla na náš podnět kontroly Česká obchodní inspekce a Oblastní inspektorát práce. Výsledky kontrol zatím nemáme k dispozici,“ napsala Eva Kubátová.

Žádný průzkum veřejného mínění podle paní Kubátové nikdy v Bystrci proveden nebyl: „Průzkum na téma zda se občanům Bystrce líbí či nelíbí ohňostrojné slavnosti u Brněnské přehrady se nekonal, výsledek by však pravděpodobně byl – některým se líbí, někerým (hlavně v blízkosti přehrady) nelíbí.“

„Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o ojedinělou akci celoměstského významu, podporovanou vedením města Brna,“ uzavřela svou odpověď Eva Kubátová.

Zdroj: otazky.umc-bystrc.cz

Související

Strážníci v den australského ohňostroje zjistili porušování tržního řádu

Třináct měsíců otázek a odpovědí

9. 5. 2012 v 11.59 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

25. dubna uběhl rok od chvíle, kdy bystrcká radnice začala na webu odpovídat na otázky občanů. Jak je tato služba oblíbená a kolik lidí ji využívá?

Za prvních třináct měsíců občané položili radnici 299 dotazů, v posledních měsících je to kolem dvou otázek každý pracovní den. Nejvíce dotazů (55) zodpověděl úřad v lednu 2012.

Nejpilnějšími odpovídači jsou Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, která se ujala odpovědi na 42 otázek a Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy. Tomu bylo adresováno 41 dotazů. Následují úředníci Dana Kalousková, vedoucí odbor vnitřních věcí a Radek Bárta (životní prostředí a veřejné služby).

Když Bystrčník vyhodnocoval počty odpovědí v polovině února, byl nejaktivnějším z politiků místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). Po dalších třech měsících ho z první příčky nejkomunikativnějšího politika sesadil starosta Vladimír Vetchý (ČSSD), zodpověděl 24 dotazů. Tomáš Přibislavský  je však stále těsně za ním s dvaceti odpověďmi. Mezi politiky pak už najdeme jen místostarostu Petra Fedora (TOP 09); odpověděl na tři otázky.

Po roce provozu se dá říct, že odpovědi bystrcké radnice prostřednictvím webu si oblíbil nejen Bystrčník, který z nich sestavuje připitomělé statistiky a čerpá materiál pro pomlouvačné články, ale také občané. Nesplnily se předpovědi radních z minulého volebního období. Ti nechtěli službu zavést a odůvodňovali to předpokládaným mizivým zájmem. Naopak se zdá, že zájem o dění v městské části a spoluúčast občanů na veřejné správě pomalu roste. Zjednodušení a zveřejňování otázek a odpovědí je nejen zrcadlem trendu, ale také jedním z jeho hybatelů.

Kromě služby samotné lze ocenit i otevřenost. Radnice publikuje dotazy ještě před zodpovězením a drží se stanovených pravidel; nezveřejňuje pouze otázky obsahující urážky a vulgarity. Stížnosti na cenzuru se zatím ve větší míře neobjevily (když tak pište do komentářů). Pro srovnání lze uvést podobnou službu radnice v Kohoutovicích, která je místními kvůli cenzuře kritizována trvale. Zatímco v Bystrci se radnice snaží odpovídat i na otázky na první pohled „mimochodné“, v Kohoutovicích vylučují i věcné dotazy, ať již proto, že jsou radnici nepříjemné nebo je jejich autor ocejchován jako „nehodící se“.

-vl-

Související

Za deset měsíců 195 otázek
Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

Zatarasená pěšina: Úředníci mlží, městská část nedělá nic

29. 3. 2012 v 16.17 • Témata: , , , , , , ,

Možnost klást on-line otázky úředníkům, případně panu starostovi a místostarostům máme už asi rok. Vypadá to jako velká vymoženost, která zprůhledňuje práci úřadu a kterou by nám mohly jiné městské části závidět.  Ale i tato vymoženost má, bohužel, své meze. Uvědomíme si je, když narazíme na omezenou pravdomluvnost úředníků, jejich mlžení a neochotu zveřejnit, jaké rozhodnutí v dané věci vydali.

Ale nechci zobecňovat, mluvím o jednom konkrétním případě. V minulém čísle Bystrckých novin uveřejnil pan Luboš Raus, zastupitel, článek s názvem Cesta do údolí Vrbovce. Reagovala jsem na něj článkem Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci, kde jsem popsala naše zkušenosti s úřady –  bystrckým OŽPD, na němž se domáháme zprůchodnění pěšiny a jeho nadřízeným orgánem – Odborem dopravy MmB. Zřejmě po přečtení těchto článků reagovali dva čtenáři 12. 3. otázkou na tuto kauzu.

Tazatel Jakub se ptá jednoduše: „Dobrý den, rád bych se zeptal, co městská část dělá pro obnovení pěšiny od garáží u ulice Foltýnova směrem k potoku Vrbovec. Případně také, zda stezka bude obnovena, protože dle zákonů ČR by mohla. Děkuji a pěkný den.“

Odpověď je krátká. Ing. Eva Kubátová píše: „Dobrý den, tato kauza je v řešení, bohužel je složitá, existuje v této věci více právních názorů. Momentálně je celý spis u odvolacího orgánu.“

Nevím, co Ing. Kubátová myslí tím, že kauza je v řešení. Spis se možná u odvolacího orgánu nachází, ale vyřešený. Odbor dopravy MmB ve svém rozhodnutí, které jsme dostali na začátku února,  našemu odvolání nevyhověl a další odvolání není možné. A paní Kubátová to dobře ví. Úřady mají v této věci vymalováno. My můžeme uvažovat o tom, zda věnovat nemalou sumu na právní pomoc a podat správní žalobu.

Odpověď pro pana Jakuba bych mohla upřesnit. Městská část pro obnovení pěšiny neudělala vůbec nic.

Jana Švancarová

Související

Stránka ÚMČ pro dotazy a odpovědi občanů
Lidem vadí zátaras v Údolí oddechu. Stěžují si na úřady
Jak se řeší zatarasená pěšina v Bystrci
Luboš Raus: Cesta do údolí Vrbovce
Kdy budeme zase chodit pěšinkou do údolí Vrbovce?
Odstraní úřad sporný plot? (aktualizováno)

Za deset měsíců 195 otázek

16. 2. 2012 v 14.33 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už deset měsíců odpovídá bystrcká radnice na webu na otázky občanů. První dotaz položila 25. dubna minulého roku Vladimíra Kuchařová, týkal se dětského hřiště. Jak často používají obyvatelé Bystrce tohoto způsobu ke získání odpovědí na to, co je zajímá? Jak dlouho trvá, než jim úřad odpoví a na koho nejčastěji otázky směřují?

Za prvních deset měsíců, po které stránka otazky.umc-bystrc.cz funguje, položili občané úředníkům a politikům 195 dotazů, z toho 192 otázek bylo zodpovězeno. V průměru se tak občané ptají na 17,5 otázky měsíčně, s mírně stoupajícím trendem. Na odpověď si tazatelé průměrně počkali 3,4 dne, nejdelší doba na vyřízení dotazu byla 28 dnů.

Celkově se na odpovídání občanům podílelo 22 autorů. Nejvíce otázek zodpověděli úředníci Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy (30), Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy (26) a Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí (22).

Z politiků byl s velkým náskokem nejaktivnější místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), odpověděl na 16 dotazů. Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) napsal odpověď osmi občanům. V žebříčku politiků pak už figuruje jen místostarosta Petr Fedor (TOP 09) se dvěma odpověďmi.

Související

Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

 

Vánoční stromek zasadit můžete, šance jsou však mizivé

16. 2. 2012 v 12.19 • Témata: , , , , , ,

Co s vánočními stromky v kořenáčích? Nemohly by se zasázet na veřejná prostranství v Bystrci? Takový nápad vznikl před vánoci v diskuzi čtenářů  Bystrčníku. Kontaktovali jsme tehdy paní Evu Kubátovou vedoucí odboru životního prostředí a dopravy bystrckého úřadu.

Paní Kubátová se k myšlence vyjádřila pozitivně, plochy pro sázení by prý bylo možné najít. Přesto se však dál už ve věci nic nedělo. Proč? Úřadu se na to zeptal pan Milan: „Dobrý den, na stránkách Bystrčníku probleskla (12. 12. 2011) zpráva o možnosti výsadby živých vánočních stromků v Bystrci. Chtěl bych se zeptat, jestli je tato možnost stále reálná, případně zda už jsou vytipovány nějaké lokality a zda v únorových Bystrckých novinách dojde k jejich zveřejnění.“

„Není velká šance udržet stromky v kořenáči k vánočním účelům po výsadbě na veřejných prostranstvích živé,“ vysvětlila Eva Kubátová. „Chceme-li se pokusit takový stromek zachovat, je třeba mu věnovat mimořádnou péči, i tak to bude ovšem bez záruky. Je třeba nenechat stromek promrznout, zajistit zálivku, chránit před sluncem a suchem, ochránit před psí močí atd. Z tohoto důvodu žádné zvláštní plochy v Bystrci k těmto účelům zřizovat nebudeme. Jesli někdo chce svůj vánoční stromek vysadit, je to např. možné na travnaté ploše v blízkosti zaploceného psího výběhu u lesoparku Foltýnova (mapa). Nejsou tam žádné inženýrské sítě a psi se pohybují uvnitř oplocení. V Bystrckých novinách tedy nebude ohledně této iniciativy zveřejněn žádný článek.“

Naprosto stejné informace jsme získali i my. Podle názorů pěstitelů i zkušeností čtenářů jsou šance na udržení vánočního stromku po vysazení na veřejné prostranství při životě mizivé; pokus o organizaci hromadného sázení by téměř jistě skončil fiaskem.

*

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránek bystrckého úřadu.

Související

Jedlička v květináči
Zoo: Stromky schroupla zvířata

Může být z podchodu graffiti legál? Asi ano

25. 11. 2011 v 08.45 • Témata: , , , , ,

Může vzniknout z podchodu u tramvajové zastávky Ondrouškova legální plocha pro graffiti? Patrně ano. Úřad to předem nevylučuje.

„Co je třeba udělat, aby byl podchod u tramvajové zastávky Ondrouškova prohlášen za legální plochu pro graffiti?“ zeptal se na bystrckého úřadu pan Jaroslav.

„Stejně tam graffiti je a vznikne vždy do jediného dne potom, co to město nechá přetřít barvou,“ argumentuje Jaroslav. „Kdyby se z toho udělala legální plocha, byla by neděje, že vznikne něco hezčího než ty narychlo dělané tagy. Stav by se nijak nezhoršil, možná by to bylo lepší.“

 

no images were found


 

Že na tom něco může být, nevylučuje Eva Kubátová z odboru životního prostřední. Ke konzultaci si přizvala Petra Masaříka z Brněnských komunikací.

„V roce 2005 Statutární město Brno odsouhlasilo využití ploch na některých opěrných zdech, které jsou v jeho vlastnictví, pro provozování legálního graffiti. Plochy jsou pronajaty občanskému sdružení CANART, které zajišťuje jejich provoz. Sdružení na provozování legálního graffiti vypracovalo projekt, který byl předložen Odboru správy budov MMB. Využití ploch bylo následně odsouhlaseno Radou města Brna,“ popsala historii současného stavu Eva Kubátová.

V Bystrci však nyní žádná legální plocha pro graffiti v majetku města není. Jediné místo, kde se malovat smí, je plot kolem fotbalového hřiště FC Dosta-Kníničky.

„Pro informaci uvádíme, že podchod u zastávky Ondrouškova tvoří silniční a tramvajový most a opěrné zdi mezi těmito mosty. Vlastníkem všech objektů podchodu je Statutární město Brno. Správcem silničního mostu jsou Brněnské komunikace a.s, správcem tramvajového mostu a opěrných zdí je DPMB a.s.,“ vysvětlili Eva Kubátová a Petr Masařík. „S ohledem na výše uvedené doporučujeme obrátit se záměrem na legalizaci ploch v podchodu pro graffiti na Odbor správy budov MMB. Záměr by měl být odsouhlasen MČ Brno- Bystrc i oběma správci.“

Není tedy vyloučeno, že – pokud se iniciativní sprejer najde – mohla by legální plocha v dohledné době vzniknout.

„Alternativně je možno neutěšený stav s graffiti řešit i jednorázovou výmalbou podchodu s odsouhlaseným námětem graffitů, která by se po několika letech opakovala. Tento model je aplikován např. v podchodech v Komárově nebo pod mostem na ul. Veslařské u vozovny a jsou s ním docela dobré zkušenosti,“ dodala Eva Kubátová.

 

Hrozí nebezpečné hřiště úrazy? (aktualizováno)

28. 8. 2011 v 14.53 • Témata: , , , , , , ,

Je hřiště před domem číslo 31 na Teyschlově ulici v Bystrci nebezpečné? Někteří lidé si to myslí. Panu Petrovi se hřiště nelíbí natolik, že se ptá městského úřadu, kdo „tak nesmyslné atrakce“ vymyslel, navrhl a schválil.

„Chtěl bych se zeptat, kdo vymyslel u Teyschlovy 31, na bývalém pískovišti pro děti ty nesmyslné a velice nebezpečné atrakce,“ napsal pan Petr na stránce úřadu určené pro otázky občanů.

„Nechápu, proč se zde omezil počet laviček, kterých i předtím bylo málo. Skluzavka je vyloženě pro mimina, také pískoviště je o hodně menší než předešlé a není zakryté. A za další – nechali jste tam nechali namontovat atrakci ve tvaru ufa, neboli nějaká houpačka, která je velmi nebezpečná a hrozí na ní mnoho úrazů. Rád bych věděl, kdo takové atrakce navrhl a schválil. Žádám, aby se tam došla kompetentní osoba z vašeho úřadu, aby viděla, co tam vůbec bylo namontováno a jak to funguje. Můžu z vlastní zkušenosti říct, že toto hřiště je zcela nevyhovující pro větší počet dětí. Proč místo písku nebylo použito nějakých oblázků či štěrku jako za zadní řadou na Teyschlově?,“ ptá se pan Petr.

Na otázky odpověděla paní Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy.

„Hřiště u domu Teyschlova 31 je určeno zejména pro menší děti a navazuje na herní sestavy pod bytovými bloky Teyschlova 25 – 27 a oplocené sportoviště u garáží – pro větší děti a náctileté. Bezpečnost všech vybraných a nainstalovaných herních prvků je doložena certifikátem, tedy posouzením bezpečnosti výrobku ve smyslu shody se závaznými normami pro dětská hřiště. Obecně řeší normy taková rizika, která není dítě schopno předvídat. Tedy prakticky je to tak, že dítě by samozřejmě mělo být rodiči poučeno o běžných nebezpečích. Pokud dítě vyleze na vysokou překážku dětského hřiště, mělo by vědět, že může spadnout stejně jako za stromu.“

no images were found

„Rodiče jsou za děti odpovědni i na dětském hřišti. Našim záměrem je vybírat a stavět hřiště s výukovou funkcí, tedy taková, která dítě něco naučí. Z odolných materiálů a od kvalitních a ověřených výrobců. Reference dodavatelů jsou zkoumány a rovněž ověřovány. V tomto případě byly vybrány moderní herní prvky sportovního charakteru ke zdokonalování fyzických dovedností zejména dětí předškolních.Této věkové kategorii odpovídají dle norem  i výšky sestav a tedy délky skluzavek.“

Eva Kubátová dále objasnila, jak je to s údajnou nebezpečností herních prvků: „Na první pohled se může zdát, že jsou prvky nebezpečné díky jejich volné dispozici a užití subtilně vyhlížejících materiálů, například lan. Nebo se zdají vratké – balanční talíř. Jde však o záměr, který má svůj didaktický význam. Z praxe provozu hřišť je známo, že tam, kde je dítě nuceno udržet svou pozornost, třeba proto, že překonat takovou atrakci není jednoduché, více se soustředí a snaží. Na takových prolézačkách bývá úrazů méně než tam, kde se děti cítí zcela jisté.“

Podle Evy Kubátové všechny herní prvky na hřišti včetně dopadových ploch odpovídají plně ČSN EN 1176:2009.

„Pro úplnost ještě uvádím,“ doplnila svou odpověď paní Kubátová, „že počet laviček zůstal stejný, jenom jsou jinak rozestavěny. Pískoviště je oproti bývalému panelovému ve standardní velikosti 2,5×2,5 m.“

Když jsme hřiště v pátek 26. srpna v podvečer navštívili, hrálo si na něm asi šest dětí různého věku. Podle jejich slov se sice stává, že z instalovaných atrakcí spadnou a uhodí se, žádný vážnější úraz se prý však nikomu nestal.

[bre]

Aktualizace 29. srpna 2011, 12:11

Pan Petr nebyl s odpovědí Evy Kubátové spokojen. Na webu úřadu to dává jasně najevo: „Dobrý den, chtěl bych reagovat na odpověď Ing. Kubátové na to, že balanční talíř, který byl namontován na pískoviště u Teyschlovy 31 může mít třeba 10 norem ČSN, stejně je praxe jiná a když se půjdete zeptat na názory maminek na tomto pískovišti, každá vám řekne, jak je tato atrakce dětem životu nebezpečná.“

„Myslím si, že i když mne zde poučujete, jsem přesvědčen, že jste tuto atrakci ani neviděla a nemáte ani ponětí, co vše se může přihodit za těžký úraz,“ je si jist pan Petr.

„Tímto vás vyzývám, abychom se sešli my dva na tomto pískovišti a já vás osobně přesvědčím, jak je tato atrakce životu nebezpečná!“ dostává se rozlícený Petr až k jakýmsi nezřetelným výhrůžkám. Na oplátku my vyzýváme jej, aby nám dal vědět, až půjde paní Kubátové nebezpečnost na hřiště demonstrovat. Kde se něco děje, tam by Bystrčník měl být.

„Dále namítám, že pískoviště jak bylo uděláno, neodpovídá normám EU, jelikož není zakryto plachtou. Další věci co mně ještě chybí u tohoto vzdělávacího hřiště je, že tam chybí odpadkový koš,“ dodává Petr a končí: „“Těším se na brzké shledání s vámi.“

Jestli se těší i paní Eva Kubátová z odboru životního prostředí, není známo. Dotaz v tomto smyslu jsme jí ale už zaslali.

Spolupracovnice Bystrčníku navštívila znovu sporné hřiště v neděli 28. srpna večer. Podle jejích slov je hřiště mezi dětmi oblíbené, v tu dobu si na něm opět hrálo přinejmenším šest dětí. Asi menší oblibě se však těší u dospělých, kteří v okolí bydlí nebo posedávají na lavičkách kolem. Instalované atrakce děti natolik rozradostňují, že při hře velmi hlasitě výskají, a to starším lidem vadí. Naše zpravodajka tak byla svědkem několika hlasitých napomenutí až okřikování, úrazu však ani jediného.

Parkovací dům na Filipově nebude

16. 8. 2011 v 12.08 • Témata: , , , , , , , ,

Parkovací dům na konci Filipovy ulice v Bystrci nevyroste. Investor přehodnotil plány a o stavbě, která měla stát na konci ulice, nyní již neuvažuje.

„Parkovací dům se měl budovat v souvislosti s dalšími nástavbami na domech na Filipově,“ objasnila situaci Eva Kubátová z odboru životního prostředí a dopravy bystrckého úřadu, „Vzhledem k tomu, že územní řízení na nástavby je zastaveno, ve věci hromadných garáží nabyly ze strany investora učiněny žádné kroky.“

Investorem měla být společnost KOMFORT, a. s. Podle původního záměru mělo být vybudováno 80 nových parkovacích stání v garážovém domě. Z toho 22 samostatných uzavřených garáží, 30 volných parkovacích stání v objektu a 28 volných parkovacích stání na střeše objektu. Dalších 25 parkovacích stání mělo vzniknout na terénu mezi bytovými domy na ulici Filipova. Stání měla být přednostně určena pro místní obyvatele.

Kontejnery se na Teyschlovu brzy vrátí

4. 8. 2011 v 13.07 • Témata: , , , , ,

Kontejnery na tříděný odpad, které nedávno zmizely z Teyschlovy ulice, se na místo brzy vrátí. Paní Jáju, která se o osud nádob na odpady obávala, o tom ujistila Ing. Eva Kubátová z odboru životního prostředí bystrcké radnice.

„Dobrý den, bydlíme na Teyschlově ulici (blok 14-16). Nedávno byl u popelnic nedaleko našeho vchodu vydlážděn prostor pro kontejnery na tříděný odpad, což je příjemné, že neblokují parkovací místo. Ale zároveň byly odvezeny velké kontejnery na sklo – bílé i barevné a už nebyly vráceny,“ stěžovala si paní Jája na stránce úřadu, věnované otázkám občanů, „Zůstaly jen malé kontejnery u vedlejších popelnic, a ty jsou většinou přeplněné. Zajímalo by mě, jestli se tato situace bude nějak řešit, jestli je v plánu velké kontejnery někam na Teyschlovu ulici vrátit, aby se sklo nepovalovalo u popelnic, nebo ho lidé jednoduše neházeli do kontejnertů na netříděný odpad.“

„Kontejnery na sklo budou na toto stanoviště určitě vráceny v nejbližší době,“ uklidnila tazatelku Eva Kubátová. Zároveň uvedla, že nádoby možná nebudou původní, ale z prostorových důvodů o něco menší.

Hřiště na Fleischnerově okupují individua

22. 7. 2011 v 08.36 • Témata: , , , , , , , ,

Na „individua“, shlukující se na dětském hřišti u Flesichnerovy ulice, si úřadu městské části Bystrc stěžuje paní Lenka. Její otázku na stránce otazky.umc-bystrc.cz zodpověděla Eva Kubátová z odboru životního prostředí.

*

Dobrý den,

bydlíme na ulici Fleischnerova. V letních měsících se na prostranství za Albertem, konkrétně na pískovišti shlukují různá individua, často posilněná alkoholem. Dělají hluk, často dlouho do noci a jelikož bydlíme v prvním patře a máme dvě malé děti tak je to opravdu dost nepříjemné. Schází se na pískovišti, které ale jako pískoviště neslouží, protože se na písku válí odpadky, nedopalky cigaret a láhve od alkoholu.

Osobně bych chtěla vidět matku, která by na tento písek poslala hrát si děti. Chráněné před zvířaty již také není, někdo rozbil oplocení. Na pískovišti jsou dvě lavičky, kůli kterým tam tito lidé chodí. Vzhledem k tomu že toto pískoviště již učelu neslouží, byla bych pro jeho uplné odstranění, nebo o odstranění alespoń laviček. Myslím že nejsem sama, komu vadí, že si v létě nemůže ani pořádně otevřít okno.

Děkuji za odpověď

Lenka

*

Vážená paní,

toto oplocené pískoviště původně vzniklo na základě požadavku občanů zde bydlících, dnes už ale asi neslouží původním žadatelům. Jeho umístění není nejideálnější – blízko oken, za dlouhým blokem „zašité“. Je už jako jediné, které zde zůstalo (stoly na stolní tenis, lavičky atd. byly postupně odstraněny).

Do budoucna nepočítáme ani u této herní plochy s nějakou větší rekonstrukcí. Likvidace je však momentálně finančně náročná – pískoviště je ještě ze starých dob dosti festovní, odstranění samotných laviček nic nevyřeší – je možno si sednout na okraj pískoviště. Každopádně výhledově, po průzkumu mínění občanů z Fleischnerovy ulice bude možno toto hřeště zařadit do finančního plánu.

Zatím k ploše umístíme tzv. Návštěvní řád – zde je uvedeno, co se na hřištích smí a co je zakázáno (bohužel dodržování pokynů z návštěvního řádu není právně vymahatelné). Pro Vaši informaci – existuje i vyhláška města Brna 10/2010 „k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství“. Zde je jasně řečeno, co je považováno za znečišťování veřejného prostranství a v případě, že se na hřišti něco „nekalého“ děje, je třeba okamžitě volat Městskou policii. Váš podnět ohledně znečišťování hřiště a rušení klidu v nočních hodinách předáme zároveň na Městskou policii – revír Bystrc.

Zdraví

Ing. Eva Kubátová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Keře u Filipovy

8. 7. 2011 v 08.45 • Témata: , , , , ,

Paní Martinu rozhořčil bídný stav svahu u Filipovy ulice. S dotazem se obrátila na městský úřad.

*

Dobrý den, chci se zeptat, kdo má na starost údržbu svahu a keřů nad parkovištěm (velké parkoviště na konci ulice Filipova). Svahem tu vede malá cestička od ulice Černého. Roky je to zde neudržované, plno odpadků, keře nikdo nestříhá, jen se občas poseká tráva a jinak je svah opravdu v zanedbaném stavu!!!

Martina

Dobrý den, zmlazení zmíněných keřů je plánováno v „Systémové úpravě a dosadbě zeleně v Bystrci I a II“. Práce se však provádějí postupně (projekt trvá 3 roky). Ulice Filipova se dělala tuto zimu (zmlazování keřů atd). U lidí to však vzbudilo i negativní ohlasy – hlavně kvůli ptákům. Proto jsme řez keřů kolem parkoviště odložili o rok. V současném stavu je svah velmi obtížně udržovatelný, k odpadkům se nedá přes vzrůstné keře pořádně dostat. Hned jak to bude možné, na začátku období vegetačního klidu, bude zmlazení keřů v této lokalitě provedeno. Zdraví

Ing. Eva Kubátová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Parkoviště u Kachlíkovy zabírá stavební firma

30. 6. 2011 v 13.47 • Témata: , , , , , , ,

U Kachlíkovy ulice se staví areál obytných domů Panorama nad přehradou. Omezení parkovacích možností, které to vyvolává, rozhořčily pana Jaroslava Kučeru. Jeho otázku a odpověď Evy Kubátové z odboru dopravy a životního prostředí bystrckého úřadu jsme převzali ze stránky otazky.umc-bystrc.cz.

*

Dobrý den.

Velké parkoviště na ul.Kachlíkova má být více jak z poloviny zabrané stavební firmou. To znamená, že více jak 70 automobilů nebude mít kde zaparkovat.To máme jezdit po celé Bystrci a hledat parkovací místo?

Přitom by se při dobré vůli, již dalo parkovat na nově vybudovaných stáních,které jsou již hotové a mají toto parkoviště nahradit. Že se tak stane, nikdo nepochyboval, mysleli jsme si, jak je to dobře promyšlené. Opak se stal ale pravdou. V současné době jsou po parkovišti umístěny značky tak chaoticky, že není vůbec zřejmé jak bude parkování pro ten zbytek automobilů vypadat. Dle mého názoru i názoru ostatních rozhořčených řidičů je rozhodnutí UMČ nezodpovědné a alibistické. Pro tuto lokalitu dlouhodobě (při stavebním tempu) zničující. Stačilo by málo, upřednostnit potřeby obyvatel a ne stavební firmu.Děkuji za odpověď.

Kučera Jaroslav

*

Dobrý den,

k dopravním omezením na ul. Kachlíkově v souvislosti s výstavbou obytného souboru Panorama Vám sdělujeme následující:

Parkování vozidel obyvatel bude v celém rozsahu zachováno na parkovišti pod domem Kachlíkova 1 a na parkovacích místech u rodinných domků ul. Nad Dědinou.

Stávající plocha parkoviště vedle domu Kachlíkova 2 bude dotčena stavbou, dojde zde k odfrézování obrusné vrstvy v celém rozsahu (bude trvat cca 2 dny), polovina parkoviště však zůstane funkční a vhodná k parkování vozidel po celou dobu výstavby křižovatky, dokud nebudou nová parkovací stání s příjezdem z ul. Nad dědinou uvedena do předčasného užívání (ještě nejsou dokončena a neproběhlo řízení o předčasném užívání na stavebním úřadě).

Zároveň bude uvedeno opět do plného provozu i parkoviště pod OC MAX (firma provádějící propojení Vírského vodovodu v této části již práce dokončila).

Ing.Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

*

Související

Obrazem: Panorama nad Přehradou

Odpadky – stálý problém

9. 6. 2011 v 10.59 • Témata: , , , , , , , , ,

Před několika dny se pan Karel Kašpárek z Bystrce obrátil s dotazem na úřad městské části. Ptal se, kdy budou uklizeny odpadky po ohňostrojích a navrhoval namísto pracného sběru opadků po akci umístění velkoobjemových nádob.

Radek Bárta z odboru životního prostředí a dopravy odpověděl: „Hromadný úklid po jednotlivých ohňostrojích je prováděn vždy dopoledne následujícího dne. Průběžný úklid pak probíhá prakticky nepřetržitě. Při takto velkých akcích se více než velkoobjemové kontejnery osvědčily stojany na PET pytle, kterými jsou posíleny stávající odpadkové koše. Ruční dosběr je však nezbytností v každém případě. Prodejci občerstvení by měli odpady vyprodukované svoji podnikatelskou činností likvidovat na své náklady.“

Karel Kašpárek však s reakcí není spokojen. Napsal úřadu znovu a svůj podnět si přál zveřejnit také na Bystrčníku.

*

Dobrý den,

děkuji za  Vaši (ne)odpověď a rád bych na ni reagoval. Zároveň v kopii totéž posílám dalším osobám, které bych rád zainteresoval.

Už delší dobu mám dojem, že odpovědi oddělení ing. Kubátové jsou často ve smyslu „vše je v pořádku a hlavně nic po nás nechtějte“. Budu konkrétní a nejprve ke svým  dotazům:

  • po sobotním ohňostroji byl nepořádek na zastávce Přístavní nejen v neděli dopoledne, ale minimálně ještě v pondělí. Nepořádek však nebyl jenom tam, ale shodou okolností jsem byl v sobotu v divadle a když jsem se o půlnoci vracel domů, byl nonstop obchod u Alberta v obležení mládeže a hádejte jak to tam pak ráno vypadalo.
  • nejde o to, zda jsou lepší kontejnery nebo pytle, ale o to , aby tam vůbec byly. Já jsem v neděli ráno žádné na zastávce Přístavní neviděl, jen spoustu nepořádku po zemi.
  • není problém spočítat, že pokud je např. u Alberta na Ečerové jeden koš o velikosti 30x30x50 a v Albertu nakupuje min. 5 tisíc lidí, v koši navíc končí kelímky od kávy z automatu v Albertu, papíry od svačin pracujících dělníků, navíc tam po ing. Kubátovou obhajovaném přesunu a „ukrytí „ kontejnerů na PET-láhve za zídku k Bystroušce končí nejedna  PET láhev, je prostě kapacita nedostatečná. Naprosto stejná je situace na zastávkách MHD Ečerova, Přístavní a ZOO – zvláště po víkendových  návštěvách  ZOO a přehrady.Prodejci ve stáncích mají povinnost mít koše, ale  jejich obsah stejně končí v kontejnerech obyvatel nebo právě v koších instalovaných místní částí . Např. umíte si představit, jak si v Albertu někdo koupí  v automatu kávu, na místě  ji vypije a hodí do koše, který tam je?Já potkávám spíše lidi, kteří kávu popíjejí cestou a kelímek pak skončí v lepším případě v koši na zastávce MHD.

K prvnímu tvrzení – starší dotazy :

  • umístění kontejnerů u Alberta na Ečerové  : kontejnery na plastové lahve jsou skryty za zdí a NEJSOU VIDITELNÉ jak tvrdí ing. Kubátová, kontejnery jsou umístěné v nepříjemném prostředí – špína, bezdomovci apod., takže se nelze divit, že se tam ani těm slušným nechce. Zato jsou dobře přístupné pro obchodníky, kteří tam navážejí desítky kartonů ze svého zboží.
  • provoz nonstopu : v sobotu se mé tvrzení potvrdilo,  o půlnoci – hodinu po skončení ohňostroje tam nakupovala množství mladých ( asi ne FIT tyčinky ) z nichž mnozí byli ještě nezletilí. Dále za teplého počasí posedávají v centrálním parku partičky, které zde doplňují zásoby a zpříjemňují nám spaní při otevřených oknech řvaním a hulákáním do ranních hodin.. PROSÍM zastupitele o to, aby městská policie v teplých dnech dělala občas pěší pochůzky v centrálním parku. Nejhorší to bývá z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z auta projíždějícího uličkou zaparkovaných aut skutečně nic vidět nemohou.OPRAVDU POTŘEBUJÍ obyvatelé Bystrce, aby si měli ve tři hodiny ráno kde koupit cigarety a alkohol ??? ZASTUPITELÉ, nešlo by s tím něco dělat?
  • úklid v podchodu – se sice provádí, ale kdyby to takhle vypadalo před ÚMČ, nejspíš by  ing. Bičanová byla už bez práce.
  • omezení rychlosti na Ečerové : preference počtu zaparkovaných  aut před bezpečností občanů. Když nejde značka  obytná zóna, proč nejde značka 30km/h jak je tomu na ulici Pod Horkou, kde se objevila za minulého starosty, který tam „zcela náhodou“  bydlí ? Proč nebyly mnou zmiňované důvody k omezení rychlosti v otázce otištěny ? Náhodou nebo záměrně ?

Své starší dotazy a podněty ( ještě za minulého zastupitelstva) zatím nechávám stranou, i když končily často stejně – viz. např. stav hřiště na Ečerové (ing. Bárta si snad vzpomene).

S pozdravem

Karel Kašpárek

*

Související

Úklid po ohňostrojích. Bystrcký úřad odpovídá