Příspěvky se štítkem ‚Eliška Kovářová’

II. ročník Brněnský dráček 2014

8. 10. 2014 v 19.16 • Témata: , , , , , ,

V Brně-Bystrci proběhl 1. 10. 2014  v hotelu Santon již druhý ročník vědomostní soutěže pro brněnské základní školy  Brněnský dráček. Oba ročníky proběhly pod záštitou brněnského primátora Romana Onderky. Celou soutěž pořádala již podruhé ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.  Myšlenkou projektu je, aby se vedle propagace města Brna ,  žáci brněnských škol seznámili s historií, kulturou a významnými osobnostmi města Brna a to zábavnou formou kvízu a her, což přispěje k rozvoji osobnosti žáka, jeho znalostem a i k sounáležitostí k rodnému městu Brnu. Letos soutěžilo 10 škol, které postavily 12 týmů. Zvítězila ZŠ Husova, 1. tým, jako druhá se umístila  ZŠ Sirotkova a jako třetí se umístila ZŠ Kuldova.   Bystrc  reprezentovaly dvě školy a to ZŠ Laštůvkova a náš Pramínek. Bojovaly udatně, ale na vítězná místa nedosáhly.

Jako hosté byli přítomni brigádní generál Emil Boček, anglický válečný pilot- stíhač, který žije v Bystrci a Jan Klimeš, bývalý fotbalový hráč Zbrojovky Brno. Záštitu a pomoc nabídl i JUDr. Tomáš Kratochvíl, pana primátora zastoupil JUDr. Jiří Oliva, radní Brna. Oběma pánům děkujeme za podporu.

Z celé akce byla pořízena fotodokumentace a CD. Rovněž uspořádáme malou výstavku z prací soutěžících žáků. Příští ročník bychom chtěli věnovat chráněným krajinným oblastem, chráněným stromům, rostlinám a živočichům na území Brna.

 Mgr. Eliška Kovářová, ředitelka o.p.s. Pramínek.

Související

Projekt „Brněnský dráček 2014“

Projekt „Brněnský dráček 2014“

24. 9. 2014 v 08.04 • Témata: , , , ,

Rádi bychom Vás opět pozvali na setkání brněnských škol jehož hlavní myšlenkou je prezentace vědomostí a dovedností žáků 3. – 5. tříd. Myšlenkou projektu je prohloubit znalosti žáků prvního stupně o našem městě Brně a přispět tak k obohacení osobností žáků, vzájemně se seznámit s městskými částmi, z kterých soutěžící žáci jsou.

Týmy 4 žáků budou tentokráte obhajovat svoje znalosti o brněnských osobnostech, které jim předem budou známy. Zúčastnění zástupci škol také představí jednu „svoji osobnost“ Posuzovat týmy bude porota složená z pedagogů zúčastněných škol.

Městská akce „Brněnský dráček“ bude probíhat v hotelu Santon dne 1. 10. 2014 od 9 do 16 hodin. Odborná porota při svém hodnocení zvolí tři nejúspěšnější týmy. Výsledky budou vyhlášeny 1. 10. 2014 ve 14 hodin v Santonu. Vyvrcholením bude předání putovního „Brněnského dráčka“, kterého jak doufáme, předá pan primátor.

Podpora 2. ročníku a záštita: Druhý ročník iniciovala opět ZŠ a MŠ Pramínek o.p.s. v Brně Bystrci a záštitu nad projektem přijal primátor města Brna Roman Onderka.

Oceníme Vaši účast a těšíme se na společně strávené chvíle.

Elišky Kovářová (ZŠ Pramínek)

Pramínek zvyšuje školné

29. 8. 2011 v 16.59 • Témata: , , , , , ,

Mateřská a základní škola Pramínek v Bystrci (Heyrovského 13) zvyšuje od nového školního roku školné. Oznámily to ředitelky obecně prospěšné společnosti Pramínek Božena Havelková a Eliška Kovářová a ředitelka pro pedagogickou činnost Irena Rotreklová.

„Od září 2011 jsme nuceni zvýšit školné v MŠ a ZŠ Pramínek na částku 900 Kč měsíčně,“ oznámilo vedení školky. „Důvodem je zdražení energií, služeb, ale také potřeby oprav a údržby budov. Naším dalším záměrem je vybavit třídy mateřské a základní školy moderními učebními pomůckami včetně počítačů, jelikož se od příštího školního roku začíná vyučovat od 5. třídy nový školní předmět – informatika. Postupně je třeba kvalitněji vybavit i centra aktivit, protože program Začít spolu klade velké nároky nejen na učitelky, jejich připravenost a přístup k dětem, ale i na vybavení a pomůcky.“

Nová částka školného je 900 korun měsíčně; doteď platili rodiče dětí v mateřské škole 600 korun, za děti ve škole základní byla platba 850 korun za měsíc.

„V rámci platby školného si budete moci zvolit jednu zájmovou aktivitu pro svoje dítě či žáka,“ informuje rodiče Pramínek.

Stejně jako v předchozích letech i letos na podzim uspořádá Pramínek dobročinnou aukci obrazů. Výtěžek z aukce jde na provoz zařízení.

-b-

Související

Vítězem voleb je Eliška Kovářová

17. 10. 2010 v 15.00 • Témata: , , , , , ,

Pro to, koho budete považovat za vítěze voleb, můžete vymyslet mnoho různých kritérií. Třeba „kdo uteče, vyhraje“.

Podívali jsme se, kolik procent hlasů pro své strany získali jednotliví kandidáti. Ze srovnání jsme vyloučili ty strany, které nepostavily plnou kandidátku. Na prvním místě žebříčku v Bystrci nejoblíbenějších politiků se tak octla Eliška Kovářová, bývalá radní, kandidující (znovu) za SNK-ED. Své straně vybojovala plných 9,86 % hlasů.

Jmenuji se Eliška Kovářová, roz. Kutnohorská, nar. 17. 6. 1944 v Brně. Jsem rozvedená, mám dvě dcery, Bc. Barboru Dvořákovou (1967) a Mgr. Markétu Zapletalovou (1972). Jsem babičkou třech vnoučat.

Vystudovala jsem SVVŠ (gymnasium) a strojní průmyslovku. V letech  1995 – 2001 PF MU Brno, sociální pedagogiku. Až do r. 1989 jsem nebyla v žádné politické straně. V r. 1989 – 2002 jsem byla členkou KDU-ČSL, od r. 2002 jsem v SNK ED. Pracovala jsem na různých pozicích, od operátora samočinných počítačů, vedoucí směny výpočetního střediska, také jako sociální pracovnice, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí. Od roku 1994 až dosud, tedy 4 volební období jsem místostarostkou městské části Brno – Bystrc. Mám v kompetenci sociální věci, pečovatelskou službu, zdravotnictví a kulturu. V letech 2000 – 2002 jsem byla Zastupitelkou města Brna. Ovlivnila jsem sociální práci nejen v Bystrci, ale i v Brně.

Spoluzaložila jsem MŠ a ZŠ Pramínek, který pracuje v programu Začít spolu a integruje děti s handicapem mezi zdravé děti, dále chráněné dílny pro mentálně postižené, které již bohužel neexistují. Jsem členkou celorepublikového výboru Společnosti sociálních pracovníků, pracuji v sociální komisi Svazu měst a obcí. Jsem členkou městské oblastní rady SNK ED a místopředsedkyní krajské rady SNK ED.

Mé motto je: Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Mgr. Eliška Kovářová
ze stránek SNK-ED

Druhým v pořadí oblíbenosti byl Jan Strmiska z druhého místa kandidátky SNK-ED. Ten pro stranu získal 5,50 % hlasů. Ani Elišce Kovářové, ani Janu Strmiskovi však jejich osobní popularita mandát zastupitele nevynesla. SNK-ED se v Bystrci přes pětiprocentní hranici nedostala.

Žádný z dalších kandidátů libovolné bystrcké strany už nezískal více než 5 % hlasů.

*

Přestože bychom cenu útěchy paní Kovářové i panu Strmiskovi přáli, výklad, který z čísel vyvozuje, že nikdo v Bystrci si více nepřeje než Elišku Kovářovou starostkou, je nesprávný. Procentní zisky jednotlivců nelze porovnávat napříč stranami. Nevypovídají o celkové popularitě kandidáta v Bystrci, ale o tom, jak svou oblibou vyčnívá nad ostatní osoby své strany.

Čím větší strana, tím více populárních osobností dokáže dostat na kandidátku, která je tak (na prvních příčkách) stále vyrovnanější. I když je obliba Elišky Kovářové pro její sociální práci obecně známa, zmíněna čísla víc svědčí o nevyrovnanosti kandidátky SNK-ED. Zatímco paní Kovářovou a pan Strmisku voliči znali, ostatní ne. Navíc při velmi malém zisku hlasů SNK-ED hraje i několik málo hlasů velkou roli.

O správnosti této interpretace svědčí, že čím větší strana, tím méně získal její vůdce v porovnání s ostatními spolukandidáty. Nejmenší podíl osobních hlasů z lídrů pro svou stranu získal Vladimír Vetchý (4,02 %).

Volební program bystrckého SNK-ED

11. 10. 2010 v 06.05 • Témata: , , , , ,

DOBŘE MĚ ZNÁTE!

Nabízím vám svoji pracovitost, zájem o vaše problémy, sociální cítění a uctu ke všem poctivým lidem.

S KOLEGY CHCEME:

  • Realizovat dobrý sociální program, věnovat se Jak dětem, tak seniorům, čl lidem handicapovaným. Konkrétně chceme podporovat v Bystrci integraci dětí s handicapem do kolektivu dětí zdravých, výstavbu kojeneckého ústavu rodinného typu, výstavbu DPS, zlepšovat postavení dříve narozených občanů tak, aby se jim ulehčilo žití, zkvalitnit služby pro seniory
  • R43: nezavedeme do Bystrce kamionovou dopravu!
  • I nadále budeme podporovat projekt čistá přehrada
  • Jsme pro zjednodušení jednání občana s úřadem a vzájemnou dobrou komunikaci
  • Podporovat školství a to i alternativní. Vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti
  • Zajistit lepší bezpečnost a ochranu občanů, spolupracovat s Českou policií a Městskou policií, klást důraz na prevenci rozvíjet a podporovat kulturu v Bystrci, stavět na tradici a zvycích, rozšířit nabídku programu v SC pokusíme se rozšiřovat parkovací místa
  • Podporujeme kamerový systém jako prostředek proti vandalům a zlodějům

Mgr. Eliška Kovářová lídr SNK ED

Naši kandidáti: 2. Jan Strmiska, 3. Mgr. Jitka Rackové, 4. Ing. František Reitoral, 5. Ing. František Kovařík, 6. Petra Vlasáková, 7. Mgr. Miloš Kostovčík, 8. Jiří Měřínský, 9. Kateřina HÓnigová, 10. Branislav Řehák, 11. PaedDr. Alena Švestková, 12. Ivo Harašta, 13. Petr Růžička, 14. Hana Kapsová, 15. Pavel Dobřeňský,…

Související

Volební program bystrcké TOP 09
Volební program bystrcké ČSSD
Volební program bystrcké ODS
Volební program Zelené pro Bystrc
Volební program bystrcké KSČM
Volební program bystrcké KDU-ČSL
První program pro Bystrc – Věci veřejné

Další Bystrcké noviny, další cenzura

1. 10. 2010 v 20.08 • Témata: , , , ,

Nová prodejna u Kuršovy?

9. září oznámil jednatel společnosti Fuertes Development Ing. Zdeněk Přichystal záměr společnosti postavit v Bystrci mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova novou prodejnu. Objekt o výšce 6,5 metru má poskytnout 900 metrů2 prodejní plochy, celková podlažní plocha bude přibližně 1300 m2. Stát má na místě dnešního parkoviště. Množství parkovacích ploch má zůstat zachováno; v současnosti jich dle údajů firmy poskytuje lokalita 122, po výstavbě prodejny by jich bylo 128. O navýšení, a to ani malé, však nejde, protože část parkovacích ploch zabere samotný provoz objektu. Aby bylo dosaženo dostatečného prostoru pro parkování, má být jako parkoviště využita i střecha objektu. S vyššími náklady, které to přinese, je Fuertes Development podle vyjádření pana Přichystala srozuměna.

Prodejnu má provozovat zřejmě firma Tesco (obchod Tesco Express), není však vyloučena ani firma Lidl, Penny a snad i další. Pan Přichystal tvrdí, že stavba v žádném případě nebude „unifikovanou stodolou“, jimiž proslula zejména společnost Lidl, a chce dát veřejnosti v tomto směru i jasné smluvní záruky finančního charakteru (sankční závazek). Termín realizace stavby odhadl na „ne dříve než 1,5 – 2 roky do vydání stavebního povolení“.

Záměrem společnosti Fuertes je dosáhnout konzultacemi s veřejností a místními sdruženími souhlasu obyvatel v lokalitě a předejít tak protestům. Fuertes Development se nebrání jakémukoli zveřejnění svého záměru a podle Ing. Zdeňka Přichystala uvítá setkání i s dalšími sdruženími či jednotlivci. Podrobnější informace o plánu najdete na www.bystrcnik.cz/fuertes-kursova.

10. září jsem odeslal do Bystrckých novin článek, který vidíte vpravo. Asi o hodinu později mi přišel mail: „Toto potvrzení ověřuje, že zpráva byla zobrazena na počítači příjemce v 10.9.2010 11:34“.

A pak?

Pak už nic. Držím v ruce říjnové Bystrcké noviny. Můj text neobsahují. Dívám se do své mailové schránky. Žádná zpráva, žádné vysvětlení, žádné zdůvodnění. Naprosto nic.

Tak vypadá informovanost Aleny Křivánkové (ODS), předsedkyně redakční rady Bystrckých novin, tak si představuje jednání s občany a pro občany Svatopluk Beneš (ODS), člen redakční rady, tak záleží Elišce Kovářové (ztratil jsem přehled ve které straně je právě teď), na tom, abyste věděli, co se v obci děje. A tak hezky vstřícně umí jednat paní Marie Pešová (ČSSD).

Poselství je jednoznačné – současná koalice vás o dění v obci informovat nechce a nebude. V témže čísle Bystrckých novin se našlo místo pro noticku a fotografii starosty na loďce, našlo se místo na důležitou informaci, že když se stane zločin, máte telefonovat na číslo 158. Našlo se místo na závažný článek Aleny Křivánkové o psích lejnech. O tom všem vám budou vyprávět donekonečna.

Nikdy ale ne o tom, co je pro vás doopravdy důležité a co byste vědět chtěli a měli.

Nestačí jim pasivní vyhýbání se tématům, která jsou pro účast občanů na veřejné správě skutečně důležitá. Toto je aktivní cenzura, nic jiného. Znásobená arogancí, s níž se ani neobtěžují vymýšlet si pro ni jakákoli zdůvodnění.

Proč jsme tak bezohlední?, ptá se ve na konci svého psofekálního sloupku v říjnových Bystrckých novinách Alena Křivánková. Paní Křivánková, nestarejte se o druhé. U sebe řešte.

Viktor Lošťák

Související

Říjnové Bystrcké noviny na webu
Bystrcké noviny ze soutěže Otevřeno×Zavřeno vyřazeny
Hlasujte pro Bystrc
Bystrc nominována na cenu Zavřeno
Zveřejňování vyvolává závist, říká starosta Beneš
Miroslav Klimeš: Názory občanů do Bystrckých novin patří
Naše cenzurované Bystrcké noviny
Není turistika, jako turistika

Eliška Kovářová vs. Milan Kuchař: Konec (?)

27. 9. 2010 v 15.35 • Témata: , , , , , ,

Spor Elišky Kovářové s Milanem Kuchařem, vedený u přestupkové komise, je u konce.

Ing. Milan Kuchař dlouhodobě kritizuje bystrcké radní z mnoha důvodů. Přisuzuje jim porušování zákonů, špatné hospodaření, a dokonce přímé zneužívání svého postavení v prospěch vlastní i prospěch příbuzných a spřátelených osob. Pan Kuchař, nyní vůdce místního klubu Věcí veřejných a kandidát  na zastupitele, své kritické názory kolportuje už mnoho let vlastními silami. Kopie strojopisu roznáší po Bystrci a plní jimi poštovní schránky, s oblibou patřící sousedům osob, které ve svých textech kritizuje.

Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka Bystrce (KDU-ČSL, pak SNK-ED, následně skoro VV, poté krátce TOP 09, nyní znovu SNK-ED) , je jedním z nejčastějších terčů Milana Kuchaře. Úměrně k tomu jej má také v oblibě – když na jednání zastupitelstva pan Kuchař hovoří, paní místostarostka odchází demonstrativně ze sálu s výrazem nejhlubšího pohrdání. A že pan Kuchař hovoří na zastupitelstvu rád a často, udržuje se pravidelným pohybem paní Kovářová stále svěží a vitální. Plna energie pak proti letákovým akcím pana Kuchaře často protestuje, jeho kritiku označuje jako pomluvy, pusté, lživé, zlovolné a nehorázné.

V srpnu minulého roku doručil Ing. Milan Kuchař zastupitelstvu a dalším subjektům jeden ze svých „otevřených dopisů“. V něm obvinil Elišku Kovářovou z ovlivňování jednání Rady MČ Brno-Bystrc ve prospěch jejích blízkých příbuzných, konkrétně mělo jít o machinace s obecními byty. Místostarostce tehdy došla trpělivost a v říjnu roku 2009 podala oznámení u přestupkové komise, s odůvodněním, že jí bylo ublíženo na cti.

Pro dokreslení uveďme, že současně s paní Kovářovou zvažoval oznámení i Petr Adámek (bystrcký zastupitel, ODS). Po úvaze však od něj upustil a spokojil se s neurčitými (a tudíž nežalovatelnými) výroky o bláznivých starých lidech, které z humanitárních důvodů není rozumné štvát před soud.

Projednávání přestupku začalo v listopadu 2009, kdy byla záležitost magistrátem předána přestupkové komisi v Komíně. Bystrcká přestupková komise věc projednávat nemohla, protože se sama – správně – označila za podjatou. V březnu 2010 na podnět Milana Kuchaře, který ji označil za podjatou, vyloučil starosta Komína z jednání předsedkyni přestupkové komise a jednání přesunul ke komisi do Králova Pole.

V červenci 2010 proběhlo v Králově Poli ústní jednání, k němuž byli předvoláni Ing. Milana Kuchař, Mgr. Eliška Kovářová, dále její zástupce, a svědkyně Mgr. Markéta Zapletalová. Zástupce navrhovatelky před komisí vypověděl, že smír ze strany Milana Kuchaře nebyl navrhovatelce nabídnut, navíc útoky na Mgr. Kovářovou nadále pokračují. Zástupce před správním orgánem uvedl, že jednání Ing. Kuchaře je úmyslné, dopouští se ho již několik let, kdy podání obsahující kritiku Mgr. Kovářové zveřejňuje, a to například i roznášením do schránek občanů, vyvěšováním na nástěnkách domů apod. Dle zástupce obviněný otevřeně přiznává, že jde o pomluvu. Navrhovatelka upozornila na to, že ve spise jsou doložena tvrzení příslušných vedoucích odborů ÚMČ Brno-Bystrc, která vysvětlují celou situaci. Obviněný se rovněž odvolal na svoji výpověď ze dne 26. 2. 2010 a doznal se pouze k hovorové pomluvě, která dle jeho názoru není trestná.

Milan Kuchař chápe v tomto kontextu slovo „pomluva“ jako jakýkoli výrok, který ukazuje nějakou osobu v negativním světle, nezávisle na tom, zda jde o výrok pravdivý či nikoli. O pravdivosti své kritiky je zcela přesvědčen, při takto chápaném pojmu „pomluva“ se však tomuto slovu nebrání – ano, nemluví o radních dobře, tedy je „pomlouvá“. Zákon (a paní Kovářová) chápe slovo pomluva úžeji.

Obviněný Milan Kuchař před komisí s odkazem na §2 přestupkového zákona uvedl, že žádný přestupek nespáchal. Dále se vyjádřil tak, že trvá na tom, co uvedl v dopise, a to, že Mgr. Kovářová zajistila svým vlivem souhlas k přidělení dvou bytů a prosadila prodej obecních pozemků ve prospěch blízkých příbuzných. Obviněný zdůraznil, že dopisem reagoval na článek „Pomluva jako koníček“, uveřejněný v Bystrckých novinách č. 4/2009, který obsahoval nepravdivé a urážlivé skutečnosti o jeho osobě. Svědkyně se po zákonném poučení vyjádřila ke své bytové situaci s tím, že bydlela v obecním bytě na ulici Ondrouškova 5, který však byl po zdravotní stránce pro ni a pro její děti nevyhovující. Z tohoto důvodu zažádala o výměnu a v roce 2003 jí byl pronajat byt na ulici Wollmanova 1 v Brně. Byt na ulici Ondrouškova 5 vyklidila a odevzdala městské části Brno-Bystrc.

Komise k projednávání přestupků městské části Brno-Královo Pole vydala 16. července 2010 rozhodnutí, kterým uznala Ing. Milana Kuchaře vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že navrhovatelce výše popsaným jednáním ublížil na cti. Komise uložila obviněnému sankci ve formě pokuty ve výši 500,- Kč a povinnost nahradit náklady řízení v paušální výši 1.000,- Kč.

Eliška Kovářová kandiduje do senátu

Na základě zjištěných skutečností v průběhu řízení dospěla komise k závěru, že navrhovatelka nezajistila svým vlivem v Radě MČ souhlas k přidělení dvou obecních bytů ani čtyř pozemků pro své blízké příbuzné. Komise tedy rozhodla, že se obviněný dopustil přestupku proti občanskému soužití tím, že navrhovatelce ublížil na cti.

Ing. Milan Kuchař se proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně v plném rozsahu, v zákonné lhůtě odvolal. Odvolatel prvostupňové rozhodnutí označuje za nesprávné. Opětovně zdůrazňuje, že dopisem ze dne 13. 8. 2009 se bránil předchozímu útoku na jeho čest a důstojnost ze strany Mgr. Kovářové. V odvolání pan Kuchař namítal, že při ústním jednání před komisi mu bylo odebráno slovo a nebylo mu dovoleno uvést na jeho obranu skutečnosti souvisejí s byty a pozemky, o nichž Rada MČ Brno-Bystrc před sedmi lety rozhodovala.

15. září 2010 bylo řízení ukončeno. Odvolací orgán, Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu rozhodnutí Komise k projednávání přestupků městské části Brno-Královo Pole zrušil a řízení v dané věci zastavil.

Ve zdůvodnění se uvádí: „Ing. Milan Kuchař se měl přestupkového jednání dopustit dne 13. 8. 2009. Podle ustanovení § 20 zákona o přestupcích nelze přestupek projednat po uplynutí prekluzivní jednoroční lhůty od jeho spáchání. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení. V tomto případě však trestní řízení zahájeno nebylo a odpovědnost za přestupek tak zanikla dne 13. 8. 2010. Odvolací orgán obdržel spisový materiál s odvoláním Ing. Kuchaře dne 2. 9. 2010, tedy v době, kdy ve věci již došlo k prekluzi.“

Protože toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat, je spor Elišky Kovářové a Milana Kuchaře ve věci ublížení na cti ukončen.

-vl-

*

Ke stažení

Rozhodnutí o zastavení řízení (PDF)

Související

Mým koníčkem není pomluva, říká Milan Kuchař
Pomluva jako koníček

Bystrc: Opozice chce zrušit velkou koalici

16. 9. 2010 v 06.08 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tradičně velké množství politických stran se snaží získat hlasy zhruba dvaceti tisícovek voličů v brněnské Bystrci. V letošních komunálních volbách jich kandiduje rovných deset. Menší strany se letos budou snažit narušit stávající velkou koalici občanských, sociálních a evropských demokratů.

Opozice ji kritizuje především kvůli špatnému informování občanů, ze něž si radnice vysloužila negativní nominaci v soutěži otevřenosti veřejné správy Otevřeno×Zavřeno. „Radnice nemluví s lidmi a poskytuje jen minimum informací,“ kritizoval lídr opozičních zelených Petr Laštůvka.

Dodal, že radnice odmítá nahrávání zasedání zastupitelstva a informování o činnosti rady v bystrckém zpravodaji. „Ten navíc cenzuruje. Po volbách chceme tuto bariéru zrušit,“ řekl Laštůvka.

Ke kritice se přidal i komunistický zastupitel a první muž kandidátky Vladimír Tomsa. „Rada přijala usnesení, že má každá strana právo na uvedení článku ve zpravodaji bez cenzury. Já poslal několik článků a neotiskli je,“ povzdechl si Tomsa.

Proti současné koalici ostře vystoupil i lídr lidovců Miroslav Klimeš. „Na radnici je velká koalice, která se schovává před lidmi. V Bystrckých novinách se otiskují jen hlasy zastupitelů, pokud to jsou pochvalné články,“ zlobil se Klimeš.

Kritiku opozice odmítá druhý muž kandidátky sociální demokracie a místostarosta Jiří Altman. „Pokud vím, ve zpravodaji je okénko pro zastupitele v němž nemusí být jen informativní články. Jedinou podmínkou je pravdivost a to, aby nebyly urážlivé,“ řekl Altman.

Starosta městské části a lídr občanských demokratů Svatopluk Beneš také nesouhlasí s obviněními z cenzury. „Kdybychom měli noviny, kde se propere všechno a v obci nedělali nic tak se patrně nic nestane. Ale když se neuveřejní pár opozičních stanovisek, hned jsme špatní. Zpravodaj je přitom určený jen k informování o veřejné správě,“ řekl Beneš.

Podle něj má i nenahrávání zasedání zastupitelstva důvod. „Kdysi jsme nahrávali pro to, aby se zastupitelé nehádali o tom, co kdo řekl. Jenže hádky neustaly. Nahrávka vytržená z kontextu působí manipulativně,“ řekl Beneš.

Velkou kritiku si loni vedení radnice vysloužilo kvůli záměru soukromého investora postavit víceúčelový dům na takzvaném Horním náměstí, kde lidé chtějí zachovat park. „Inicioval jsem petici proti tomuto záměru. My chceme prosadit parkovou úpravu zelené plochy která je již osm let neodpovědně odkládána,“ prohlásil lídr Věcí veřejných Milan Kuchař.

Sedmipatrový víceúčelový dům odmítá i první kandidát TOP 09 Petr Fedor. „Chceme zachovat zelenou plochu, postavit hřiště a nechat prostor malým obchodům, hospůdkám, kavárnám,“ popsal svoji vizi Fedor. Podle lídra Moravanů Bohumíra Grubera mají o další podobě prostranství rozhodnout lidé. „Nelze to řešit jinak, než referendem,“ řekl Gruber.

Vyhovět lidem hodlá místostarostka a první žena kandidátka evropských demokratů Eliška Kovářová. „Problém vznikl asi špatným dorozuměním s úřadem. Kdybych u Horního náměstí bydlela, občanskou vybavenost bych chtěla. Ale pokud si lidé přejí něco jiného, záleží na nich,“ řekla Kovářová.

Článek Petra Jeřábka najdete na brnensky.denik.cz

Související

Bystrc nominována na cenu Zavřeno

Zveřejňování vyvolává závist, říká starosta Beneš

7. 9. 2010 v 15.59 • Témata: , , , ,

Pan Ladislav Matulík poslal Bystrčníku ke zveřejnění svou korespondenci se Svatoplukem Benešem, nynějším starostou Bystrce (ODS). Maily publikujeme bez úprav.

Vážená redakce Bystrckých novin.

Je jistě chvályhodné, že ze všech stránek Bystrckých novin je vyzdvižena činnost bystrckých radních, zejména pana starosty Beneše a paní místodržitelky Kovářové Elišky. Jenom mi je záhadou, proč nejsou v BN zveřejňovány připomínky a názory bystrckých občanů, které jsou s činností radních v opozici, když na jiných městských částech se takto děje. Proč nemohou být např. zveřejněny všechny odměny a příjmy těchto radních za rok 2009?

Nebo je to tajné a lidem po názorech opozice a po příjmech zastupitelů obce bystrcké nic není? Proč  si tedy Bystrcké  noviny  platíme z našich daní. Nebo se snad mýlím?

Přeji pěkný den.

Ing. Ladislav Matulík
Štouračova 910/15,  635 00 Brno
3. září 2010

Pane Matulíku!

I když je zpráva určená RR BN, dovolím si podat krátkou informaci.

Bystrcké noviny jsou určeny pro podávání zpráva o činnosti obecních orgánů, aby byl naplněna tato část obecného zřízení.

Pod určitým nátlakem rada městské části zřídila Okénko zastupitelů, kde lze vyjadřovat Stanoviska politických klubů. nejedná se tedy o podávání zpráv o veřejné správě.

Odměny trvale uvolněných zastupitelů, tedy starosty a případně místostarostů, jsou dány nařízením vlády a odvíjí se od velikosti obce. Odměny nejsou odvislé od množství vykonaného. Odměny jsou bezpochyby větší než je průměrný plat.

Možná by vás uspokojila menší výše odměn. Měly by vás především uspokojit nebo neuspokojit výsledky v Bystrci. To můžete vyjádřit ve volbách.

Mimoto zveřejňování odměn vyvolává závist: Chcete vyvolávat závist?

Svatopluk Beneš, člen redakční rady BN.
6. září 2010

Odměny bystrckých zastupitelů za rok 2009 najde závistivý zájemce v článku Ing. Milan Kuchař stále v akci.

Související

Miroslav Klimeš: Názory občanů do Bystrckých novin patří
Naše cenzurované Bystrcké noviny

Kandidátní listiny na webu

2. 9. 2010 v 17.12 • Témata: , ,

Kandidátní listiny všech stran jsou ode dneška dostupné na www.volby.cz. Kandidátní listiny pro Bystrc řeší palčivou hádanku, kterou jsme se před dvěma měsíci zabývali – Eliška Kovářová kandiduje za SNK-ED. Kdo hádal správně, nechť dá paní Elišce hned dva hlasy.

Bystrcké noviny po roce a půl přiznávají svou historii

16. 8. 2010 v 16.04 • Témata: , , , , ,

Teprve po téměř roce a půl přiznala redakční rada Bystrckých novin jeden z nehezkých momentů své historie.

V březnu 2009 jako odpověď na články, publikované na webu Horního náměstí, redakční rada umístila do Bystrckých novin speciální list. Ten obsahoval text s titulem Jak pracuje Občanské sdružení Horní náměstí aneb „Co se tedy opravdu v Bystrci děje?“.  V něm uváděla „na pravou míru“ tvrzení Anežky Jenešové, předsedkyně sdružení.

Nebudeme si dnes všímat věcného obsahu textu, ani toho, že v radničním periodiku, jehož provoz je hrazen z veřejných peněz, dostal prostor pouze názor jediné strany, aniž by druhá dostala možnost odpovědět. To už tak nějak k Bystrckým novinám pod současným vedením patří. Povšimneme si ale jiné věci – k vloženému textu se totiž Bystrcké noviny až dodnes neznaly. Paradoxně jediné místo, kde bylo možné se o existenci textu až do dneška přesvědčit, je web Horního náměstí, který radniční leták ve vší úplnosti převzal. Na webu radnice nebyl k dohledání, sekce Bystrckých novin se dosud tvářila, jakoby nikdy neexistoval. Redakční rada zřejmě moudře usoudila, že bude lépe na náhlý výron její cenzorské mentality zapomenout.

Nezapomněl však Ing. Milan Kuchař, který si text vloženého listu vyžádal jako informaci na základě zákona 106/1999. Radnice mu jej poskytla a zároveň konečně publikovala na www.bystrc.cz. V archivu Bystrckých novin tak dnes slavně přibyl k číslu 2/2009 „Dodatek“.

Historie Bystrckých novin i obraz o jejich nezaujatosti, otevřenosti a nepodřízenosti současným majitelům radnice se tak stává zas o něco úplnější.

Viktor Lošťák

Komisi Redakční rada tvoří její předsedkyně RNDr. Alena Křivánková (ODS) a členové Ing. Svatopluk Beneš (ODS), Mgr. Eliška Kovářová (těžko říct) a PaedDr. Marie Pešová, CSc. (ČSSD). Jako již mnohokrát, vyzýváme kohokoli ze zúčastněných, nebo kohokoli, kdo by měl k věci co říci, aby se nerozpakoval a napsal nám. Na stránkách Bystrčníku se pro jeho názor prostor jistě najde.

Ke stažení

Žádost Ing. Milana Kuchaře o informace (PDF)

Související

Radnice strikes back
…tak to fakt smrdí
Naše adresa – konec Bystrckých novin?

Anketa: Bystrcké trhy

29. 7. 2010 v 13.19 • Témata: , , ,

Ani v právě ukončené anketě, v níž jsme se otřeli o současnou místostarostku Elišku Kovářovou a její úpornou snahu nalézt nový politický subjekt, který by ji vynesl na radnici na další volební období, jste nám příliš nenávisti najevo nedali. Že jsme sprostý ksindl si myslí pouzí obvyklí tři lidé ze třiceti. Sakra, lidi, tak se trochu uvolněte! Kampaň nabírá na obrátkách, brzy se nad Bystrcí budou křižovat jinačí slova než slaboučký „ksindl“. Žádné strachy, jen směle do nás!

Nejvíc lidí, 53 %, hlasovalo pro (virtuální) Stranu politických turistů. Na obranu paní Kovářové dodejme, že v komunální politice jde o stranickou ideologii pramálo. Vždyť se podívejte třeba na skupinu kolem starosty Beneše, co ta má s proklamovanými ideály ODS společného? Bystrčtí komunisté hlasují proti zvýšení daní (z nemovitostí), místním zeleným se nápad na fotovoltaickou elektrárnu na Horním náměstí zdá uhozený a jednou jsem viděl v Bystrci socana, jak šel po ulici a vůbec nic přitom neukrad’. O stranickou příslušnost na obecní úrovni opravdu tolik nejde.

Proto není až tak podstatné, za koho Eliška Kovářová kandidovala nebo kandidovat bude. Třeba svým střídáním stran nabrala i cenné zkušenosti! Mnohem víc zkušeností, než mají zelenáči a zkostnatělci, kteří neprošli víc než dvěma nebo třemi politickými stranami.

V době psaní tohoto textu stále ještě s jistotou nevíme, za koho bude doopravdy paní Eliška kandidovat. Za Beneše, vlast a národ (místní grupa, operující také pod krycím názvem ODS) sice Eliška Kovářová vždy ochotně hlasovala, avšak nevděk světem vládne, křesel je málo a tak ji mezi veslaři a kormidelníky přece jen nenajdeme, byť by to očekávalo 13 % hlasujících.

Zajímavé je, že si nikdo nemyslí, že by Eliška Kovářová tentokrát zamávala vlajkou s moravskou orlicí. Přitom Moravané na své kandidátce rádi přivítají kohokoli, dokonce i mne. Čím to může být?

No nic, na ubohou Elišku Kovářovou jsme protentokrát nakydali dost. Námět na novou anketu zaslal čtenář Bystrčníku:

Měl bych návrh na téma, které by si jistě zasloužilo článek. Možná je již někde diskutované, ale nikde jsem nenašel. Tak tedy – proč nevytvořit v Bystrci klasické trhy, tak jak zažívají boom po celé ČR, hlavně v Praze. Prostor před radnicí, vždy v sobotu, nabídka ovoce, zeleniny a dalších produktů místních zemědělců, pekařů atd. Není to jen věc prodeje místních čerstvých produktů, podpory lokálních zemědělců, ale také podpora z pohledu sociálního – lidé se potkávají, budují komunitu, atd. Proč není na radnici někdo osvícený, kdo by tomu dal podporu?

Což takhle udělat anketu a článek, rozeslat zastupitelům a kandidátům?

Inspirací mohou být např. trhy v Praze http://www.farmarsketrziste.cz/ či http://www.ceskyfarmarskytrh.cz/#./photo/5.JPG.

Petr Marčišák

Brouzdáte rádi po tržnicích? Uvítali byste, kdyby se v Bystrci konaly pravidelné trhy? Měla by radnice aktivně budovat místní komunitu, nebo alespoň takové snahy podporovat? Zkuste se zamyslet a váš názor pak ukázat v anketě.

Tématem se budeme dále zabývat, určitě se na názor na bystrcké trhy zeptáme zastupitelů i kandidátů na ně.

Text: Martin Mrzák

Anketa: V prýglu se koupe 8880 lidí a Eliška Kovářová

16. 7. 2010 v 12.53 • Témata: , , , , , , , ,

Koupání v prýglu sice ještě dost nebylo, ankety o něm však už ano. Podle výsledků do přehrady leze 37 % lidí, což je z 24 tisíc obyvatel Bystrce 8880. Anketa naznačuje, že brzy bude v přehradě víc lidí než sinic. Tady vidíte, kam tyhle ankety vedou.

Do přehrady se koupat nechodí 53 % lidí, převažujícím důvodem jsou odpadky a špinavá voda. Sinic se bojí jen dva lidé, komárů vůbec nikdo. Nenašel se ani jeden mimoň, co by netušil, co je to prýgl. Důvodem je, že autor ankety sám nehlasuje.

Podobně jako v minulé anketě o Bystrckých novinách vyjádřili svou nenávist k Bystrčníku a členům občanského sdružení Horní náměstí tři lidé, což je povážlivě málo. Něco děláme špatně.

Abychom to napravili, v další anketě si řádně zaryjeme do místostarostky Elišky Kovářové. Poté, co se jí rozpadla její druhá (nebo třetí?) strana, SNK-ED, pokusila se nejdříve vstoupit do místního klubu Věcí veřejných. Když zjistila, že na tomto prameni už nejenže žába sedí, ale je jí navíc Ing. Milan Kuchař, který se s paní Eliškou snáší asi jako pes a kočka, změnila směr k TOP 09.

K čemu došlo u strany, jejímž volebním lídrem v Bystrci je nedávno totálně zrozhovorovaný Jaroslav Kacer, není podrobně známo. Výsledek však znám je. Paní Eliška, podobna kulečníkové kouli odrážející se od různých stranických mantinelů, se od TOP 09 po krátkém nárazu opět odpoutala, aby nakonec zakotvila svou kandidaturu v podzimních volbách u jiného subjektu. V rozhovoru, který Bystrčníku poskytla, však s citem pro napětí neřekla, kteráže strana bude napříště její základnou.

„Kdepak, nic nepovím. Počkejte si, jen týden nebo dva“, natahuje naše nervy k prasknutí paní místostarostka.

A tak, abychom si samou netrpělivostí neohryzali nehty až k zápěstí, zkrátíme si mučivé dny drásavého čekání anketou. Zkuste si tipnout – za kterou stranu bude dnešní bystrcká místostarostka, která střídá strany ne však křesla už od roku 1994, kandidovat tentokrát? Napovíme vám, že doménou paní Elišky je sociální práce a v černém tričku, kanadách a s holou hlavou jí to velice sluší.

Kdo správně uhodne, smí v podzimních volbách dát paní Kovářové do obálky hned dva hlasy najednou.

Text: Martin Mrzák

Související

Žádný strach. Elišku Kovářovou i Jana Strmisku zvolit můžete
Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil
Eliška Kovářová na www.denikpolitika.cz (životopis, možnost hodnocení)
Milan Kuchař: S Kovářovou se do kumbálu zavírat nebudu
Bystrcké noviny. Nikomu nejsou dobré
Horké léto na Brněnské přehradě (obrazová reportáž na www.prygl.net)

Žádný strach. Elišku Kovářovou i Jana Strmisku zvolit můžete

14. 7. 2010 v 21.48 • Témata: , , ,

Ing. Jaroslav Kacer, předák bystrcké organizace TOP 09, v nedávném rozhovoru pro Bystrčník poznamenal, že ani Elišku Kovářovou, dnešní místostarostku Bystrce, ani Jana Strmisku, zastupitele, na kandidátce TOP 09 pro podzimní komunální volby nenajdeme.

Paní Kovářová je bystrckou místostarostkou už čtvrté volební období. Z dalších zdrojů je známo, že nebude kandidovat ani za ODS, ČSSD, Věci veřejné, KDU-ČSL, KSČM, neřkuli Stranu zelených. Zamýšlí snad docela lokální politiku opustit? Popadl jsem telefon, paní Kovářové  jsem se však nedovolal.

Avšak neuběhla ani hodina, když mi sama telefonovala zpět. Nejenže se nezlobila, že ji obtěžuji na chalupě, netřískla telefonem, když jsem se představil a prozradil, že jsem člen sdružení Horní náměstí, naopak velmi vlídně a ochotně odpověděla na všechny dotazy. Až na jeden.

„Kandidovat v podzimních volbách budu“, rozlouskla bez váhání zásadní otázku dneška paní Kovářová, „Kandidátní listinu mám hotovou, během asi dvou týdnů ji schválí krajské vedení strany a pak ji zveřejníme. Ano, spolu se mnou bude za stejnou stranu kandidovat Jan Strmiska.“

Paní Kovářová zdůraznila, že jejím záměrem je dál pokračovat v sociální práci. Jak uvádí ve svém životopise, má na radnici v kompetenci sociální věci, pečovatelskou službu, zdravotnictví a kulturu. V letech 2000–2002 byla Zastupitelkou města Brna, a ovlivnila tak sociální práci nejen v Bystrci, ale i v Brně. Dle svých vlastních slov paní Kovářová spoluzaložila MŠ a ZŠ Pramínek a chráněné dílny pro mentálně postižené (dnes již neexistující).

„Jde o stranu menší,“ popsala Eliška Kovářová, „ale její jméno vám dnes neřeknu. Až bude vše potvrzeno. Ale myslím, že pro lidi, kteří mne znají, nebude problém ji uhodnout.“

Paní Eliška Kovářová byla v letech 1989-2002 členkou KDU-ČSL, 2002-2009 SNK-ED, v letošním roce krátce členkou TOP 09. Uhodnout stranu, na jejíž kandidátce se bude o voličskou přízeň ucházet tentokrát, asi nedokážu. Možná budete úspěšnější vy. Anebo si počkáme.

„Ne, vůbec jste neobtěžoval,“ ujistila mne nakonec paní Eliška.

Viktor Lošťák

Související

Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil
Eliška Kovářová na www.denikpolitika.cz (životopis, možnost hodnocení)
Milan Kuchař: S Kovářovou se do kumbálu zavírat nebudu

Bystrcké noviny červenec-srpen

30. 6. 2010 v 12.06 • Témata: , , , , , , ,

Tentokrát na úvod obvyklého „letem-světem po novém čísle Bystrkých novin“  upozorním, že číslo 6 na červenec a srpen si můžete zatím přečíst pouze dostanete-li ho do schránky. Na stránkách www.bystrc.cz v době psaní tohoto článku šesté číslo chybí. Jde o nový přístup radnice ke zpřehledňování informačně přebujelého webu, už se tam nic nového dávat nebude a to staré se všechno smaže.

Tak dobře, to jsem si vymyslel. Asi jen zapomněli a časem to tam dají.

První článek tiskoviny stručně v grafu rekapituluje bystrcké výsledky v květnových volbách do sněmovny, v dalším článku půjčuje starosta vysoušeče obcím, které vyplavila povodeň. Na přehradě se konala volba miss, což Bystrčník trestuhodně zazdil, a pak už je konečně to, nač tak netrpělivě čekáme. Samozřejmě! Nezbytný, legendární sloupek Aleny Křivánkové! Co to bude dnes? Snad někde zaštěkal pes? Ne! Odhodil snad kdosi zlý papírek? Ani zdání! O chodníky jde dnes paní Křivánkové, lidé přebíhali přes cestu a mohlo se jim něco stát a jinde zas byl na chodníku hrbol, tak se opravil. Lidé již neklopýtají. Další krok k všenápravě byl učiněn. Ach. Ať již bude po volbách na podzim s Bystrckými novinami cokoli, sloupky paní Křivánkové by se zachovat měly. Mám už na ně těžký návyk.

Po chodnících je zpráva o jednání zastupitelstva (strana 2), strana Zelených se pořád jen těší, že někdo přijde na jejich schůzi (recyklují stejný text po celé volební období) a místostarosta Borský mlhavě píše o zkratkách, místo aby konkrétně rozebral případ zatarasené cesty k potoku Vrbovci. Ještě by se někoho dotknul a přišel o hlas.

Na straně 3 se děkuje radním a starostovi, že se zasloužili o znovuzprovoznění třídy Ptáčků, a tak se může znovu hrát, zpívat, cvičit, tancovat. Místostarostka Eliška Kovářová prý obhájila rozpočet, takže školka povstala z dýmajících trosek. Proti komu ho obhájila, odkud se vzaly ty hordy nepřejícníků a herodesů, to už článek nepraví. Tak hlavně, že obhájila.

Pak je článek o skateparku, a to je dobře, protože skatepark na Vejrostově je skutečně populární a všichni ho mají rádi a žádnou ironii v tom nehledejte. Tady byly vaše peníze, milí čtenáři, politiky investovány opravdu dobře. Za odměnu jim teď přenechám myšlenku, jak se skateparkem chlubit ještě účinněji – na nyní prázdné stěny umístěte znak městské části a nápis Bystrc. Ve skateparku jsou velmi často pořizovány fotografie a videa, která tak budou propagovat městskou část i na stránkách skejťáckých časopisů a webů. Moc by to nestálo a efekt by byl přinejmenším srovnatelný s přínosem znaků na tričkách pilotů dračích lodí z oddílu Draků Bystrc. Za nápad nic nechci, sám jsem ho ukradl.

V Okénku zastupitelů (strana 3) je znovu Alena Křivánková a znovu skatepark, neb sebereklamy není nikdy dost, a zelený Petr Laštůvka kritizuje radniční web (článek přetiskneme na stránkách Bystrčníku). Na čtvrté straně pan Beneš vesluje (a na další o veslování píše) a Eliška Kovářová slibuje, že se bude pravidelně scházet, aby o stranu dál inzerovala kalendář, na straně sedm starosta referuje o expozici Jakuba Obrovského (k tomu se ještě vrátíme) a už jsme v inzerátech a konec, Bystrcké noviny nadšeně odkládáme, neb tak hezky si málokdy počteme. V září nashledanou.

Viktor Lošťák

P. S. Znak Bystrce jsou takové ty vlnky s pruhem, ne modrý pták!

P. P. S. A teď chvilku vážně. Bystrcké noviny jsou hezké, roztomile legrační, ale přece jen by nebylo od věci, aby nás taky občas informovaly o tom, co se chystá. O Chovánku, školce na Kamechách, závleku linky 30 do zastávky ZOO, o areálu Panorama nad přehradou, o stavu plánů na hypermarkety na Horním náměstí a v okolí, o tramvaji na Kamechy, o novém vstupu do ZOO ani o dalších chystaných projektech a rozhodnutích jsem v nich nenašel sebemenší zmínku. Jestli jsem se přehlédl, opravte mne.

Související

Stránky úřadu, kde by se měly Bystrcké noviny časem objevit
Anketa končí, anketa začíná: Co s Bystrckými novinami?
Červnové Bystrcké noviny
Odstraní úřad sporný plot? – o zatarasené cestě k potoku Vrbovci
Ptáčci už mají novou třídu. Ředitelka děkuje
Bystrc dá na výstavu 200 tisíc, proti byl jen Petr Laštůvka

Milan Kuchař inzerující (opraveno)

8. 6. 2010 v 09.57 • Témata: , , , , , ,

Proti zlotřilosti bystrcké Rady vytáhl neúnavný bystrcký odbojář Ing. Milan Kuchař do boje s novou zbraní. V deníku Rovnost 7. června vyšel následující inzerát:

Strana Věci veřejné vyzývá občany – ptejte se starosty Beneše (ODS) a místostarostů Altmana (ČSSD) a E. Kovářové (TOP 09), kdy začnou dle §97 zákona informovat občany o činnosti Rady MČ na každém jednání ZMČ? A kdy bude zpráva o činnosti Rady MČ za 7 let poprvé zveřejněna v Bystrckých novinách? Ing. M. Kuchař, předseda Klubu VV v Brně-Bystrci.

Inzerát vyšel v Rovnosti v rubrice Různé na straně 21. Pan Kuchař slibuje, že podobný text vyjde i v inzertní rubrice Bystrckých novin 6/2010.

Pomocí ceníku inzerce jsme zhruba odhadli, že inzerát v Bystrckých novinách stál pana Kuchaře asi 600 korun včetně DPH. Při nákladu 12 000 kusů stojí jedno otištění inzerátu 0,05 CZK. Poměr cena/výkon se tak jeví vcelku přijatelně. Protože Věci veřejné v parlamentních volbách uspěly a dostanou tudíž docela velký státní příspěvek, lze očekávat, že i na pana Kuchaře, předáka bystrckého klubu, se něco peněz dostane. Podobných inzerátů tak zřejmě zejména na podzim uvidíme více.

O tom, jestli a jaké výsledky nejnovější akce Milana Kuchaře má vás budeme informovat.

Oprava 10. června 2010

Jak nám sdělil pan Kuchař, zaplatil za inzerát v BN jen 166 korun. Zřejmě jsme při bádání v ceníku inzerce udělali chybu. Za jedno otištění své výzvy tak zaplatil pouze 0,0138 CZK, tedy něco přes jeden haléř.

Milan Kuchař o bystrckých místostarostech: Politická korupce, uplácení funkcemi, hamižné koaliční dohody

27. 5. 2010 v 08.12 • Témata: , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař (*1942) – nejslavnější bystrcký opozičník, nepřekonatelně plodný autor stížností, děsivý bombardér, rozrývající svými podáními bohorovný klid bystrcké radnice. Odbojář a rebel, bojující – byť s úspěchy jen střídavými, avšak o to úporněji – proti korupci mezi místními politiky a úředníky. Bitvy s radniční klikou svádí přinejmenším od roku 2002. Je autorem nesčetně mnoha podání, stížností, odvolání a dovolání, inicioval několik soudních sporů. Na podzim roku 2009 se stal předsedou místního klubu strany Věci veřejné.

Ve svém boji se drží stálého modu operandi – texty vytváří na psacím stroji a rozmnožuje na kopírce. Následně je zasílá úřadům, rozvěšuje po nástěnkách bystrckých domů a vhazuje do schránek lidem, které by mohly zajímat – tudíž i členům občanského sdružení Horní náměstí. Milan Kuchař se pravidelně účastní veřejných zasedání zastupitelstva, což téměř vždy skončí konfliktem, zpravidla se starostou Svatoplukem Benešem, nebo naposledy s Janem Strmiskou.

Mezi lokálními politiky je pro své aktivity krajně neoblíben – toto vyjádření chápejte jako silný eufemismus. Bývá ostouzen a urážen, jsou mu podsouvány ty nejhorší motivace, je mu vyhrožováno žalobami (většinou planě a nikdy ne úspěšně) a policií, je zpochybňována jeho svéprávnost. Pan Kuchař se však nevzdává.

V roce 2008 v parlamentních volbách kandidoval Milan Kuchař za stranu Moravané na nevolitelném 58. místě kandidátky. V současnosti je předsedou bystrckého klubu strany Věci veřejné; na kandidátní listině VV do poslanecké sněmovny je na dvanáctém místě. Všeobecně se očekává, že v podzimních komunálních volbách bude stát v čele útoku na radniční establishment.

***

VIKTOR LOŠŤÁK: Vy nás teda zásobujete, pane Kuchaři!

ING. MILAN KUCHAŘ: Dobrý den.

Jsou to vážné problémy a týkají se v Bystrci každého.

Dobrý, dobrý, třináct stran, třináct hustě popsaných stran strojopisu jste nám tentokrát donesl, a to nepočítám přílohy. Nám, to znamená – jak už vy to tak obvykle píšete – občanskému sdružení Horní náměstí, ale zejména nejširší veřejnosti.

Jsou to vážné problémy a týkají se v Bystrci každého.

To nechci popírat, pane Kuchaři, ale je toho moc najednou. Navíc jde o stížnosti a podání úřadům, psané dost suchým jazykem, já myslím, že v této formě bohužel o texty rozumně nepublikovatelné. Že to nikdo nebude číst.

Tak já…

(Pokračování textu…)

Další stížnost pana Kuchaře

15. 3. 2010 v 18.29 • Témata: , , , ,

Ing. Milan Kuchař nám dnes doručil další stížnost, adresovanou Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc. Píše v ní:

Touto stížností, podanou podle správního řádu a podle „Pravidel pro přijímání, evidenci a vyřizování stížností“ vyjadřuji velkou nespokojenost s úředním postupem pěti zastupitelů MČ, kteří opakovaně a dlouhodobě porušují zásadní usnesení Zastupitelstva. Jmenovitě jde o pány Svatopluka Beneše, Jiřího Altmana a paní Elišku Kovářovou, paní Alenu Křivánkovou a paní Marii Pešovou.

Jmenovaným zastupitelům pan Kuchař vyčítá, že v Bystrckých novinách nezveřejnili nic z jeho předchozích textů. Píše o dlouhodobé cenzuře Bystrckých novin, radničního zpravodaje, financovaného z veřejných prostředků. Pan Kuchař se dále domnívá, že Bystrcké noviny dělají zdarma reklamu straně TOP 09 a konkrétně jejím členům panu Strmiskovi a paní Kovářové.

Ke stažení

Kompletní text stížnosti (PDF)

Strana skončila, my však kráčíme dál

19. 2. 2010 v 09.28 • Témata: , , , ,

Mgr. Eliška Kovářová

Mgr. Eliška Kovářová - předevčírem lidovci, včera SNK-ED, dnes TOP 09

Oznamujeme vám, že jsme se stali členy TOP 09 v Brně a to proto, že SNK-ED v Brně končí a většina brněnských členů vstoupila právě do TOP 09.

Eliška Kovářová a Jan Strmiska oznámili výše uvedeným textem svůj přestup do nové stranické stáje v Bystrckých novinách 1/2010. Bystrcká místní organizace TOP 09 byla založena na ustavující schůzi sněmu ve středu 27. ledna 2010 ve Společenském centru Bystrc. Jak uvedly stránky strany, sněmu se zúčastnilo 16 delegátů s právem hlasovacím.

Předsedou místní organizace, která zastřešuje i městské části Kníničky a Žebětín, byl zvolen Ing. Jaroslav Kacer, místopředsedou bude Tomáš Přibislavský a členy výboru jsou Mgr. Eliška Kovářová, Bohuslava Vozková a Ing. Vlastimil Krejčí.

Jste-li tedy příznivcem současných zastupitelů pana Strmisky nebo paní Kovářové, víte už, kterou ze stran máte v příštích volbách vybrat; otázkou samozřejmě zůstává jejich pozice na kandidátce strany. Volební preference TOP 09 se v lednu 2010 údajně pohybovaly kolem 13%. Jednalo se však o čísla z průzkumu pro parlamentní volby, která jsou výrazně ovlivněna popularitou televizních tváří, v tomto případě oblíbeností „knížete“ Karla Schwarzenberga. Lze rozumně odhadovat, že v komunálních volbách bude v Bystrci TOP 09 bojovat o pouhé překročení volební hranice.

Errata: Mgr. Eliška Kovářová kandiduje do europarlamentu

27. 5. 2009 v 22.07 • Témata: , ,

Mgr. Eliška Kovářová

Jak nás upozornil vždy výborně informovaný pan Štěpánek, v poznámce k článku o Mojmíru Vlašínovi je chyba. Mylně je zde uvedeno, že „Podle našich zjištění nikdo, kdo by byl přímo či nepřímo do problému Horního náměstí namočen, v eurovolbách nekandiduje“. Za stranu SNK-ED (Evropští demokraté) však na dvanáctém místě kandiduje Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka městské části Brno-Bystrc. Preference SNK-ED se pohybují kolem 3,5 procent.

Čtenářům i paní Kovářové se za chybu omlouváme.

Související

Jana Pálková: Volte Mojmíra Vlašína

Milan Kuchař znovu zasahuje

12. 5. 2009 v 09.48 • Témata: , , ,

Občanské sdružení Horní náměstí je volné sdružení osob, které spojuje podobné smýšlení o nezbytnosti ochrany přírody a krajiny a zachování kvality bydlení v Bystrci II a okolí.

Asi bychom potřebovali mimořádně volnou interpretaci pojmů „ochrana přírody“ a „kvalita bydlení“, kdybychom pod ně chtěli zahrnout i vzájemné obviňování z pomluv a hašteření o to, co kdo kde kdy řekl či napsal. Leč kdo řekl á, měl by říct i bé, jezdci na tygru těžko sesednout a podobná moudra, a tak když už jsme jednou s články na téma Ing. Milan Kuchař kontra radnice začali, asi budeme muset napsat i o dalším vývoji. Vždyť čtenář chce jistě vědět „jak to bylo dál“, a jak by k tomu chudák přišel.

Naposledy byla na tahu radnice. Jak jste si již mohli přečíst, květnové číslo Bystrckých novin v Okénku zastupitelů přineslo text Elišky Kovářové (SNK-ED, místostarostka Bystrce) a Petra Adámka (ODS, předseda finančního výboru zastupitelstva) Pomluva jako koníček. Zhruba řečeno si v článku oba autoři stěžují, že je a jejich zastupitelské kolegy Ing. Milan Kuchař pronásleduje svými přípisy s úporností až maniakální, obviňuje je z krádeží, svá obvinění cpe do schránek nejen jim, ale i jejich sousedů a ještě ho to baví. Navíc se drze přiznává, že si všechna svá tvrzení vymýšlí. Takové jednání shledávají paní Kovářová a pan Adámek „odporným a hnusným“.

(Pokračování textu…)