Příspěvky se štítkem ‚dražba’

Auta v dražbě finančáku – snadno a za skvělou cenu

29. 4. 2014 v 03.36 • Témata: ,

Přes 330.000 korun vynesly poslední dražby čtyř vozidel prováděné Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj. Jedná se tedy o nezanedbatelný a pro veřejnost atraktivní způsob naplňování státní kasy.

O vozidla zabavená finančním úřadem je v dražbách čím dál větší zájem ze strany veřejnosti, ať už jde o vozidla osobní či nákladní. Počet dražitelů při takových dražbách se mnohdy pohybuje v desítkách a o napínavé okamžiky není nouze. A to zejména s ohledem na velmi příznivou vyvolávací cenu, která zpravidla začíná na třetině ceny odhadní. Výjimkou nejsou situace, kdy se vozidlo vydraží za trojnásobek vyvolávací ceny a stále na tom dražitel „vydělá“.

V nejbližší době se bude konat dražba osobního automobilu Chevrolet Cruze, najeto cca 29.000 km, uvedení do provozu v roce 2011. Vyvolávací cena 150.000 Kč. Dražba se koná na Územním pracovišti ve Vyškově, dne 07.05.2014 od 10:00 hodin (zápis dražitelů od 09:30 hod.). Mimořádně zajímavá bude jistě i dražba 92.000 litrů zabavené motorové nafty, plánovaná na 12. červen 2014 v Brně.

Aktuální a plánované dražby lze nalézt na adrese www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/drazby-financnich-uradu.

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00  Brno
tel.: 542 192 157
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz

Magistrát chce prodat pozemky, městská část nesouhlasí, občanské sdružení se bouří

23. 3. 2012 v 10.13 • Témata: , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc, 22. března 2012 • Občanské sdružení Horní náměstí protestuje proti záměru brněnského magistrátu prodat pozemky u Šemberovy ulice v Brně-Bystrci. Magistrát chce 14. května v dražbě prodat pozemky, určené pro výstavbu obytných budov. Členům bystrckého sdružení se nelíbí, že magistrát jedná proti několikrát vyjádřenému nesouhlasu městské části.

„Je to svévole. Naprosto nesouhlasíme, aby magistrát obcházel nesouhlas městské části,“ říká rozhodně Anežka Jenešová, předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí. „Rada městské části se vyjádřila proti prodeji pozemků v lednu 2011, místostarosta zamítavé stanovisko Bystrce znovu magistrátu zdůraznil v únoru tohoto roku.“

Aktivistům přitom nejde o to, aby se v lokalitě vůbec nestavělo.

„Nechceme, aby magistrát ignoroval negativní rozhodnutí místní samosprávy. Tato rozhodnutí jsou často výsledkem obtížných jednání, vyústěním složitých kompromisů. Bystrcká radnice nesouhlasila z dobrých důvodů. Magistrát místní obyvatele a jejich zastupitele přehlíží, moc se tak vzdaluje dál od občanů, jichž se rozhodnutí týká,“ dodává Anežka Jenešová.

„Magistrát zakládá nebezpečný precedens,“ tvrdí Luboš Raus, bystrcký zastupitel a rovněž člen sdružení. Mezi aktivisty sdružení, kteří v minulosti ostře vystoupili proti jinému projektu v Bystrci, a místními politiky po letech protestů došlo k dohodě, která otevřela cestu ke kompromisnímu řešení. Základním předpokladem kompromisu však bylo očekávání, že magistrát bude respektovat nesouhlas městské části s prodejem pozemků tam, kde to bude konsenzem považováno za nevhodné.

„V okamžiku, kdy se po rocích konfliktů situace v Bystrci částečně uklidnila, magistrát boří veškeré záruky a možnosti rozumného kompromisu ničí. Pokud Brno nebude na Šemberově respektovat nesouhlas místní samosprávy, napříště může prodat jakékoli další pozemky, i když s tím místní zastupitelé nesouhlasí. Magistrát tím oklešťuje místní samosprávu a občany okrádá o část vlivu na veřejné záležitosti. To je nepřijatelné,“ říká rozzlobeně Luboš Raus.

Brněnský magistrát podle sdružení k prodeji pozemků navíc nepřistoupil proto, že by nesouhlas městské části považoval za neodůvodněný. „Veškerá zdůvodnění prostě ignorují, nezajímají je,“ popisuje členka sdružení Jitka Hrušková.

Podle názoru aktivistů z Horního náměstí chce magistrát prodejem řešit tíživou finanční situaci.

„Podle zpráv, které máme, se Brno octne v druhé polovině roku s penězi na suchu,“ říká člen sdružení Viktor Lošťák. „Proto se už nyní snaží prodat, co jim přijde pod ruku. Kvůli jejich špatnému hospodaření se můžeme dočkat, že magistrát prodá pozemky u přehrady třeba na stavbu chemické továrny. Prostě tomu, kdo za ně dá víc, aniž by je zajímalo, co si o tom místní lidé myslí a jaký vliv to na ně bude mít.“

Členové sdružení budou žádat po magistrátu nejen vysvětlení postupu, ale také zastavení prodeje.

„Chceme, aby magistrát od prodeje upustil a problémy, do nichž se svým hospodařením dostal, řešil s ohledem na občany. Může být, že se v budoucnu, po vyřešení sporných otázek, pozemky na Šemberově přece jen prodají. Nebo taky ne. Ale bude to se souhlasem místní samosprávy, která, ať už se na ni díváme sebeskeptičtěji, je přece jen lidem nejblíže,“ uzavírá Anežka Jenešová.

Občanské sdružení Horní náměstí
Tisková zpráva

Ke stažení

Nabídkové řízení na prodej pozemků (PDF)

Související

Šemberova: Bystrc nesouhlasí, město i tak pozemky prodá

Šemberova: Bystrc nesouhlasí, město i tak pozemky prodá

22. 3. 2012 v 08.44 • Témata: , , ,

Ačkoli městská část nedoporučila magistrátu prodat pozemky na Šemberově ulici v Bystrci, město její názor respektovat nebude. Pozemky dá v polovině května do dražby.

Rada Bystrce přijala 5. ledna 2010 usnesení, v němž vyjadřuje nesouhlas  nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 2040/2, 2041, 2043/3, 2044, 2047, 2048, 2049 a 2056/2 k. ú. Bystrc,  „dokud nebude prokázána reálnost výstavby alespoň územní studií, která vyřeší podmiňující investice atd. (technická a dopravní infrastruktura, majetkové vztahy atd.)“. Stanovisko městské části není pro magistrát závazné, bývá však obvykle respektováno.

V tomto případě tomu bude jinak. Pozemky jsou nabízené v dražbě, která se bude konat 14. května.

Co by mělo na pozemcích stát se neví. Hovoří se o stavbě bytového domu i o zástavbě rodinnými domky.

„Pozemky jsou podle platného Územního plánu města Brna součástí plochy s navrhovanou funkcí bydlení – BC. To znamená, že tady může být jakákoliv stavba pro bydlení, RD nebo byt. dům, pokud bude splňovat požadavky, vyplývající z vyhlášek ke stavebnímu zákonu, vybaví je technickou a dopravní infrastrukturou a pokud se ještě vejde do stanoveného limitu dle ÚPmB,“ odpověděl na otázku Ing. Josef Vaverka z bystrckého úřadu. Zároveň upozornil, že index podlažních ploch, omezující celkovou zastavěnou ploch v oblasti, už v této lokalitě může být existujícími stavbami vyčerpán.

Zprávy o prodeji pozemků znepokojují nejen obyvatele Šemberovy ulice. Prodej pozemků přes nesouhlas městské části znamená také znejistění situace kolem výstavby na Horním náměstí, u ulice Kuršovy a v dalších lokalitách, kde bystrcká radnice akceptovala odmítavé stanovisko místních lidí. Nyní, když se ukázalo, že magistrát může kdykoli nesouhlas městské části ignorovat, ztrácejí všechny záruky a ujišťování místních politiků rychle na důvěryhodnosti. K uklidnění sporů a konfliktů to sotva přispěje.

-vl-

 

Pramínek: Výstava a aukce uměleckých děl

3. 11. 2011 v 07.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno, si Vás dovoluje pozvat na konání aukce uměleckých děl dne 6. 12. v 17.00 ve Společenském centru Brno-Bystrc.Výtěžek z akce bude použit na nákup učebních pomůcek jak pro žáky mimořádně nadané, tak i se zdravotním postižením, které škola integruje.

Od poloviny listopadu na www.praminek.cz budou vystavena díla umělců, kteří svoje díla pro aukci darovali. Koupi obrazu můžete získat hodnotné umělecké dílo, které udělá radost nejen Vám, ale můžete tak získat hodnotný dar pro Vaše blízké na Vánoce.

Díla si také můžete prohlédnout na výstavě, která proběhne ve dnech 21. – 24. 11. 2011 ve Společenském centru. Výstavu můžete navštívit v pondělí a ve středu od 15.00 do 18.00 hod, v úterý Vám zaměstnanci společenského centra na požádání otevřou od 8.00 do 12.00 hod.

Další info poskytneme na tel.: 603 365 957 nebo praminek@praminek.cz. Přijdte prosím podpořit tuto akci. Děkujeme Vám.

www.praminek.cz

Související

Stránky Pramínku
Pramínek zvyšuje školné
Koupíte obraz, přispějete dětem

V Bítýšce vydražíte dům i sekačku

13. 2. 2011 v 10.27 • Témata: ,

Veverská Bítýška vyhlašuje dražbu. Z majetku Družstva pod Kravínem si můžete výhodně koupit třeba rozestavěný rodinný dům, sekačku na trávu, podkopovou lžíci (ať už je to cokoli) a mnoho dalších zajímavých věcí. Dražba proběhne 8. března od 13:00 v advokátní kanceláři JUDr. Ing. Ivana Rona na adrese ul.Křížová 18, 603 00 Brno.

Ke stažení

Dražební vyhláška (PDF)

Koupíte obraz, přispějete dětem

11. 12. 2010 v 10.58 • Témata: , , , , , , , , ,

Už třetí ročník dobročinné aukce obrazů, fotografií a grafických děl se koná v úterý 14. prosince v 17 hodin ve Společenském centru (Odbojářská 2) v Bystrci. Výtěžek z aukce jde ve prospěch základní a mateřské školy Pramínek.

Organizátoři srdečně zvou rodiče, jejich přátele, známé ( i neznámé), všechny, kteří chtějí k vánočním svátkům nadělit krásné umělecké dílo a tím umožnit zakoupení další kvalitní pomůcky, která bude sloužit ke vzdělávání všem žákům.

Předchozí aukce uměleckých děl se konala 14. 12. 2009. Díky ní škola získala 112 000 Kč. Peníze byly použity na nákup další interaktivní tabule.

Ke stažení

Pozvánka s přehledem uměleckých děl (PDF)

Související

Stránky Pramínku, informace o akci
Bližší informace, fotografie