Bystrčník » Drásov

Příspěvky se štítkem ‚Drásov’

Nová studie R43 označuje trasu přes Bystrc jako nejhorší možnost

28. 7. 2011 v 20.05 • Témata: , , , , , , , , , ,

Posouzení páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci je název dokumentu, vypracovaného dopravním odborníkem a autorizovaným inženýrem Ing. Milanem Strnadem. Dokument, vypracovaný v červnu 2011, se věnuje zejména R43 a tangentám města Brna. Tato nová studie navazuje na závěry studie z roku 2007.

Podle Petra Firbase, známou postavu boje proti vedení R43 Bystrcí, nová studie dokládá naprosto jasně, že nejhorší variantou vedení R43 je použití trasy bývalé Hitlerovy dálnice (Bystrc, Malhostovice, Drásov, Moravská Třebová).

Docent RNDr. Petr Firbas, CSc. Je samostatný vědeckovýzkumný a vývojový pracovník v Ústavu fyziky Země (Sekce věd o Zemi) přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Zároveň je také už mnoho let jedním z možná ne největších, avšak určitě nejčastěji citovaných odpůrců vedení R43 přes Bystrc.

Pan Firbas uvádí, že nové posouzení jednoznačně ukazuje, že nejlepší trasování R43 představuje optimalizovaná varianta R43 vypracovaná Ing. Kalčíkem v roce 2009 (přes kopec Zlobice, mine Drásov a Malhostovice).

„Studie dokládá i nesmyslnost tangent města Brna,“ tvrdí Petr Firbas.

„Nejlepší, tzv. alternativní varianta preferovaná studií Ing. Strnada zahrnuje trasu z Vídně na Polsko s využitím R55 jako obchvatu Břeclavi (misto R52 pres Mikulov a Brno) a trasu z Vídně na Prahu s využitím kapacitní silnice S8, využívající obchvat Znojma. Tato varianta neobsahuje tangenty Brna a  zahrnuje R43 v trase plnohodnotného obchvatu celého města Brna, jako nejkratší spojení ve směru na Boskovice a dále na Svitavy,“ uvedl docent Firbas.

„Tato alternativní varianta je výhodnější ve všech aspektech,“ zdůraznil Petr Firbas, „Je o 30 miliard levnější. Hlavní evropské trasy při ní vycházejí kratší. Snižuje zátěž prašnosti a hlučnosti. Snižuje zátěž v jižní části brněnské aglomerace, v oblasti lednicko-valtického areálu je výhodnější i z hlediska ochrany přírody.“

Nakolik budou brány závěry nové studie v potaz těmi, kdo o trasování R43 rozhodují, se teprve ukáže.

Ke stažení

Úvod a závěry posouzení, Ing. Milan Strnad (PDF, 3MB)
Autorizované posouzení, Ing. Milan Strnad (PDF, 22 MB)
Alternativní koncepce, zadání a závěry (PDF, 2 MB)

Města gumují rychlostní silnici R43 z územních plánů

30. 4. 2011 v 18.41 • Témata: , , , , , , ,

Jih a sever kraje se začíná názorově rozdělovat kvůli silnici R43. Pro Boskovicko je životně důležitá a lidé tam podepisují petici, aby přípravu stavby urychlili. Zároveň se zlobí na „jižany“, kteří ji naopak komplikují. Žádají soud, aby ji vyškrtl z územních plánů.

Sedmi obyvatelům Drásova se podařilo přimět úřady, aby vyškrtly trasu silnice R43 z územního plánu jejich obce. Úřadům to v těchto dnech přikázal soud, na který se obrátili. V kraji to není první případ, další podobné stání u Nejvyššího správního soudu se má uskutečnit v nejbližších dnech.

„Trasa rychlostní silnice R43 se do našeho územního plánu neměla dostat. Byli jsme přesvědčeni, že tam byla zakreslena protiprávně a soud nám dal za pravdu,“ říká Zdeněk Jobánek z občanského sdružení Drásov.

Přiznal, že nechtěli poukázat jen na úřednickou chybu. Ve skutečnosti plán žalovali, protože se jim navrhovaná podoba R43 nelíbí.

„Nevadí nám tato silnice jako taková, jen nechceme, aby vedla tak blízko naší obce. Zvýšil by se hluk a ještě více znečistilo ovzduší,“ vysvětluje Zdeněk Jobánek a dodal, že by místním navíc znesnadnila příjezd do Brna. „Vjížděli bychom do Brna až u Bosonoh a to je pro nás sedmnáct kilometrů navíc,“ tvrdí Jobánek.

(…)

Celý článek si přečtěte na  brno.idnes.cz

Související

Soud zrušil R52 přes Pernou a R43 přes Drásov
Starosta pro tramvaj na Kamechy. Na R43 chce být připraven

Jana Pálková: Jak to vypadá s R43?

1. 6. 2010 v 10.59 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

Hitlerova dálnice Vídeň-Wroclaw protíná celý kraj. Silnice od Vídně a R43 jsou spojené nádoby. R43 přes Bystrc je kriticky spojena s dálniční křižovatkou v Bosonohách.

Vše závisí na územním plánování. Kraj za deset let nepořídil úspěšně ani jeden územní plán. V r. 2004 stovky občanů protestovaly proti R43 při projednávání plánu kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj pak kraji sdělilo, že při svém postupu porušil zákon. Kraj to vzdal a rozhodl se alespoň pořídit plán jižní části kraje.

Řada obcí protestovala. Kraj námitky ignoroval.

Pak přišlo rozhodnutí soudu.

Výsledek? Územní plán zrušen soudem. Dopad? Zásady územního rozvoje, tj. nový územní plán kraje, se od prosince 2009 dělá
znovu. Už se zdálo, že špatná historie R43 bude napravena.

Po zastavení chybného posuzování vlivů EIA pro R43 přes Bystrc Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již v září 2009 vrátilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i chybnou EIA pro R43 od Kuřimi k severu. MŽP předložilo variantu R43, která je nejkratší spojnicí Boskovice-Brno, je plnohodnotným obchvatem Lažan, Lipůvky, Kuřimi, Moravských Knínic a obejde celé Chudčice tunelem. Tato R43 se vyhne řadě obcí (např. Čebínu, Malhostovicím, Drásovu, Jinačovicím, Rozdrojovicím) a je i plnohodnotným obchvatem Brna.

Řada starostů zajásala, že se konečně začne projednávat R43 řádně. Ale nejásali dlouho. Nastaly zákulisní politické tlaky a vše je opět zasukováno.

Brno, jako každé město, potřebuje odlehčit od tranzitní dopravy. Obchvatu Brna je nutné dát vysokou prioritou. Nebudou-li respektovány zákony a bude-li prosazována varianta R43 přes Brno, nemůže to vést k vyřešení situace.

Jana Pálková
bystrcká zastupitelka, Strana zelených

Článek vyšel v Okénku zastupitelů v červnovém čísle Bystrckých novin. Redakční rada jej opatřila poznámkou: Pozn. redakční rady: Některé údaje tohoto článku jsou zavádějící.