Příspěvky se štítkem ‚doprava’

Obchvat Kníniček? Problém řeší na úkor nás ostatních, stěžují si v Medlánkách

10. 2. 2017 v 07.19 • Témata: , , , , ,

Brno – Přišli bychom o jeden z nejhezčích přírodních koutů v Brně. Tak lidé ze severozápadu města negativně reagují na studii obchvatu Kníniček. Má vést kolem zoologické zahrady. K Technologickému parku pak lidé dojedou kolem Medláneckého letiště.

Kníničská radnice si na podnět místního zastupitelstva nechala zpracovat studii. Zatím leží na stole starosty Martina Žáka. Jestli ji předloží městu a kraji k posouzení, zatím není jisté. Ve čtvrtek nezvedal telefon.

Podle kníničského zastupitele Petra Firbase má studie dvě roviny. „Jedna je samostatný obchvat kolem zoologické zahrady. Nyní lidé projíždějí Kníničkami Ondrovou ulicí po krajské silnici. Dopravní situace je katastrofální. Fasády domů jsou špinavé, nepočítám velký hluk a nebezpečí pro místní,“ zhodnotil Firbas.

Rozruch ale vzbudila další část studie. Podle ní má silnice propojit konec Kníniček s Medlánkami. „Myslíme už dopředu. Lidé z Bystrce nebo Kníniček jezdí za prací nebo do škol do centra města. Ale my je vedeme Kníničskou ulicí přes celé město. To nemá logiku. Náš návrh je maximálně šetrný k životnímu prostředí,“ doplnil Firbas. Podle kníničských plánů se má silnice napojovat na slepou cestu u vědeckého parku Ceitec.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na brnensky.denik.cz

Bystrčáci, trénujte na pivo přes ulici

9. 9. 2016 v 18.06 • Témata: , ,

Dálnice jsou stavbami se syndromem zastávky. Všichni je potřebují, ale nikdo je nechce před domem. Dálnici přes Bystrc, jak ji prosazují ti, kteří v Bystrci nebydlí, navíc hrozí to, že se z ní stane součást evropské dálniční sítě TEN T. Denně třeba 20 000 kamionů. Že je to fantazie? Ne tak určitě.

Do rukou se mi dostal materiál, který nebezpečně nejenom vypadá. Návrh vyhlášky MMR, která je zřejmě v meziresortním připomínkovém řízení, udělá nejenom z Bystrce území, přes které dálnice budou moci jít. Nejde o novou komunikaci pro ty, kteří do Brna dojíždějí za prací, ale o transevropskou páteřní komunikaci. Rozumím tomu, že dopravní stavby jsou potřeba. Tahle má handicap, že ji kdysi naplánovali a začali stavět Němci. Pokud by dnes stála, zcela jistě by se i území kolem rozvíjelo jinak. Proto musí současná dopravní stavba brát v potaz současný stav území.

Připadá mi to jako opravy silnic. Jsou na ní díry? Dáme tam značku. Potřebujeme někde dálnici? Změníme vyhlášku. A o to jde. Nová vyhláška by zrušila ochranu (nejenom) Bystrce a okolních obcí před hlukem a smogem, takže by se mohlo stavět. Peníze na to jsou, je třeba „čerpat“. Typické na tom je, že se jedná z pozice síly. V poslední době jsem mluvil s mnoha starosty a obrázek je vždy stejný – s námi nikdo nemluví a přitom se nás to týká.

Tak co s tím uděláme? Chci být ku prospěchu věci tak, že jako senátor (pokud mi ovšem dají voliči důvěru ve volbách 7. a 8. října 2016) budu prostředníkem mezi jednotlivými skupinami. Existuje přece studie, kde je variant několik. Tak proč by měla být ta přes Bystrc jediná správná? Přece nemůžeme udělat stejnou nebo ještě větší pitomost, jako je magistrála středem Prahy, jsme o 50 let starší a tedy bychom měli být o to chytřejší.

Váš

Michal Burian, kandidát na senátora, www.michal-burian.cz

Žebětínci omezují dopravu. Spravují most

19. 8. 2016 v 10.18 • Témata: , , , ,

zebetinsky-rybnikÚřad městské části Brno-Žebětín upozorňuje řidiče, že 28. srpna bude zahájena oprava mostu přes potok Vrbovec na komunikaci Hostislavova u Žebětínského rybníka. Předpokládaný termín dokončení prací je konec listopadu. Práce budou probíhat na dvě etapy – po jedné straně bude vedena doprava a na druhé budou probíhat stavební práce. Provoz na komunikaci bude řízen semafory.

Zdroj: zebetin.cz

Dopravní omezení v okolí Brněnské přehrady 4. září

19. 8. 2016 v 10.10 • Témata: , , , ,

traffic-jamV souvislosti s konáním triatlonového závodu bude výrazně omezena automobilová doprava v okolí Brněnské přehrady. V neděli 4. 9. 2016 od 7:00 do 18:30 dojde k úplné uzavírce ulic:

 • Obvodová – od křižovatky s Přístavní po křižovatku se Starou dálnicí
 • Rakovecká – od křižovatky se Starou dálnicí po křižovatku s Páteřní
 • Stará dálnice – od křižovatky s Obvodovou po křižovatku s Kohoutovickou
 • Přístavní – od křižovatky s Obvodovou po hráz
 • Samotná křižovatka Obvodová-Přístavní bude také neprůjezdná!
 • Parkoviště ,,pod Santonem“ při ul. Přístavní bude uzavřeno již od soboty 3. 9. 2016.

Zdroj: www.bystrc.cz

Škodí semafory plynulosti dopravy?

20. 4. 2016 v 12.49 • Témata: , , , , , ,

Jsou světly řízené křižovatky přínosem k plynulosti dopravy? Nebo naopak škodí a průjezdnosti ulic spíše brání? Stačilo by je vypnout a zjistili bychom to hned. Tak, jako se to stalo toto pondělí v Bystrci.

„Dneska jsem byl svědkem a účastníkem zajímavého sociologicko-dopravního jevu, o kterém jsem sice slyšel, ale moc jsem mu nikdy nevěřil,“ uvedl své vyprávění pan Milan Krátký. Jako mnoho dalších obyvatel, i on jezdí pravidelně každé ráno z Bystrce do centra města a odpoledne zase zpět.

„Projížděl jsem známou křižovatku Bystrcká-Kníničská kolem 16:15, kdy dochází většinou k tvorbě dlouhých kolon. Ráno pršelo, to bývají kolony delší, protože víc lidí vyjíždí autem. Dnes naprosto nic, projel jsem první křižovatku, kde blikala jen oranžová, i v ostatních směrech bylo volno,“ popsal pan Krátký. „A důvod?… porucha semaforů. Řešení, které nevyžaduje stavební úpravy za stovky milionů.“

hustota-1Slova Milana Krátkého dokládají i jím pořízené snímky hustoty dopravy. Ty nahoře pocházejí z pondělí, kdy semafory nefungovaly. Spodní řada zachycuje situaci ve stejném čase o den později. Křižovatka již byla řízená světly jako obvykle, kolony aut jsou na první pohled výrazně delší.

hustota-2Je tedy vypnutí semaforů nejlevnějším a nejrychlejším řešením problémů na přetížené křižovatce?  Není to vyloučeno. Podobný názor zaznívá z mnoha stran. Ekonomické ztráty, způsobené zbytečným zdržováním dopravy na světly řízených křižovatkách dokonce před časem v Británii vyčíslili na šestnáct miliard liber ročně.

-vl-

 

Petice pro Kaufland

12. 4. 2016 v 08.48 • Témata: , , , , , ,

Zveřejňujeme plný text petice na podporu výstavby obchodního centra Kaufland při Páteřní ulici v Brně-Bystrci, tak, jak byl předán primátorovi města. Kopie petice byla předána i radě městské části. 

*

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme dnes na podatelně Magistrátu města Brna podali petici podle čl. 18 Listiny základních lidských práv a svobod, dle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, „Za výstavbu obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní.“

My níže podepsaní, žádáme Vás a Zastupitelstvo Statutárního města Brna o schválení prodeje části pozemků parcelní číslo 1938/550 a 1938/567 v katastrálním území Bystrc, které jsou nutné pro realizaci výstavby zmíněného obchodního centra Kaufland.

Prosím, upozorňujeme na klady tohoto záměru:

 • S výstavbou tohoto nákupního střediska se významně zlepší situace v Bystrci, zvláště rozšířením prodejního sortimentu cenově dostupného pro všechny.
 • Současně se zlepší dopravní situace na křižovatce Vejrostova – Kubíčkova a odkloní se část dopravy do horní části Bystrce, která nyní zatěžuje zbytečně dolní část Bystrce, tzn. z Odbojářské na Obvodovou ulici.
 • Dále dojde k přímému propojení ulic Vejrostovi s Páteřní, čímž dojde ke zkvalitnění průjezdnosti a odlehčení křižovatky Vejrostova – Kubíčkova.
 • Vybudování okružní křižovatky pro zlepšení dopravní situace v dané lokalitě, která řeší ‚nejenom potřeby OC Kaufland, ale zlepší i stávající dopravní situaci v lokalitě. Náklady na řešení budou hrazeny investorem OC Kaufland.
 • Také dojde k rekultivaci dnes neudržovaného veřejného prostoru na park, včetně výsadby stromů, květin, sportovních prvků pro děti i dospělé atd. Park se tak stane pěkným místem pro setkávání občanů. Náklady na park je rovněž připraven hradit investor OC Kaufland.
 • Cyklistická stezka a chodníky v parku budou sloužit jako propojení komerčních ploch s plochami bydlení.
 • Zaměstnání zde najde 60 lidí.
 • Pod objektem vznikne dostatek nových parkovacích míst. Objekt vypadá i zajímavě architektonicky.
 • OC Kaufland by byl jistě i přínosem nejen pro Bystrc, ale i pro okolní městské části.

Získali jsme celkem 570 podpisů od občanů Bystrce, které jsme oslovili přednostně a 35 podpisů od ostatních příznivců. Jistě bychom dokázali získat i více podpisů, ale myslíme si, že toto je dostačující vzorek lidí, kteří by Kaufland v Bystrci přivítali.

Vážený pane primátore, dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za Váš čas věnovaný této záležitosti a věříme, že náš názor bude brán v úvahu při vašem rozhodování.

V Brně 21. 3. 2016

Za petiční výbor: Dagmar Šimčíková

Související

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?
Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?

11. 4. 2016 v 14.12 • Témata: , , , , , ,

Ve sporu mezi investorem zamýšlené stavby obchodního centra Kaufland v Brně-Bystrci došlo během posledních týdnů k zajímavému vývoji. Odpůrcům stavby, kteří na podporu svého stanoviska vytvořili již dvě petice, se do cesty postavila skupina občanů se zcela opačným názorem. A podpořila ho rovněž peticí.

Petice pro Kaufland nebyla zatím zveřejněna, ani jsem ji ještě neměl v rukou. Podle toho, co vím, žádá město o prodej pozemků stavitelům, a její text podepsalo 570 lidí s trvalým bydlištěm v Bystrci.

I tyto kusé informace posouvají problém do nové roviny. Zatímco až dosud měli zastupitelé městské části – kteří od začátku na stavbu pohlížejí skepticky – řadu dobrých důvodů si myslet, že vyjadřují vcelku silný názor obyvatel Bystrce, nyní si už tak docela jistí být nemohou. Téměř šest stovek podpisů je zkrátka šest stovek podpisů. Veřejné mínění tedy asi není zase tak jednoznačné, jak to až dosud mohlo vypadat.

Nerad bych, abychom se nyní dostali do situace, kdy si oba tábory budou navzájem poměřovat délku svých petičních archů a zastupitelstvo převezme roli sudího. To by bylo právě tak absurdní jako kontraproduktivní. Stejně tak si myslím, že správnou cestou v tomto případě není uspořádat místní referendum nebo jiný průzkum veřejného mínění. Zastupitelé se prostě budou muset opřít především o racionální, věcné, technické argumenty.

Pro mne osobně je nejvážnějším problémem projektu dopravní řešení; námitky shrnul Robert Pazdera, zastupitel za ANO 2011. Žádosti o vyjasnění otázky širších dopravních vztahů byly směrem k investorovi vzneseny jak na veřejném projednání záměru před několika týdny, tak i dříve. Bohužel žádné odpovědi se zastupitelé dosud nedočkali.

Osobně si velmi přeji, aby se Bystrc rozvíjela, a to poslední, co chci, je vytvářet překážky podnikání v městské části. Dopravní situace v Bystrci je však už dnes natolik napjatá, že nevyjasněné dopady současného projektu Kauflandu na dopravu pro mne představují nepřijatelné riziko. Proto budu na jednání zastupitelstva hlasovat proti stavbě.

Viktor Lošťák
člen zastupitelstva městské části (Bystrčáci)

Související

Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

 

Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy

10. 4. 2016 v 20.47 • Témata: , , , , ,

Prostory v bezprostřední blízkosti

Příjezdová trasa do centra je dle mého názoru nevhodně navržena. Mísí se zde příjezd i odjezd všech vozidel a to jak zákazníků, tak zásobování. Prostor tímto spatřuji jako místo častých incidentů. Případná kolize navíc může zcela zablokovat ulici Páteřní.

01 kaufland

Modré šipky znázorňující vozidla, které mají přednost (přijíždějící) neumožňují plynulý odjezd vozidel z areálu centra. V případě tmavě zelené šipky (auta odbočující směrem k přehradě) dávají přednost úplně všem ostatním. Snadno se tak navodí situace, během které bude přijíždějícími (modrými ) řidiči zelené vozidlo „pouštěno“, aby bylo možné v případě hustějšího provozu vůbec centrum opustit. Případná kolize potom bude asi vždy posouzena jako vina zeleného (přestože byl „puštěn“)

Prostor příjezdové komunikace k centru neřeší možnost se otočit (v případě plné garáže, či zavřeného centra). Pokud se o to budou vozidla přesto snažit, budou zřejmě porušovat vodorovné dopravní značení a v případě zásobování (nad 3,5t) otočení asi nebude možné vůbec. Pokud takové vozidlo nebude vpuštěno na rampu OC, potom bude muset komunikací couvat (což asi díky dalším přijíždějícím vozidlům nebude možné, nebo bude muset porušit dopravní předpisy a projet na přilehlé parkoviště jednosměrnou ulicí vedoucí ve směru od OC Max.

02 kaufland

Na těchto obrázcích je patrné, že zásobování nákladními automobily s návěsem bude problematické, neboť komunikace, která je vlastně slepou ulicí jim neumožní se otočit a tím budou všechny tyto vozy nuceny najet na rampu (bez ohledu na to, kolik jich v jednu chvíli může přijet) neboť jinak ucpou buďto příjezd či odjezd z OC. V případě, že nebudou vpuštěni na rampu (například kvůli její obsazenosti) nastane pravděpodobně dopravní kolaps.

V případě, že vjedou až do prostoru u ramp, nebudou mít otáčení ani tak zrovna snadné. Dle obrázku 4. Si sami udělejte představu jaký prostor bude tahač s návěsem potřebovat pro bezpečné otočení. Bude tedy záležet na dalším vnitřním vybavení (zda bude okolní prostor volný) i na tom, kolik vozidel bude v jednu chvíli v prostoru u ramp. K samotnému umístění ramp musím zmínit, že považuji za „nešťastné“ jejich situovaní na straně OC směřující do sídliště. S ohledem na hluk např. paletových vozíků užívaných k vykládání ve vztahu k blízkým obytným budovám.

03 kaufland

Jako nevhodné vidím spojení dvou účelů příjezdové komunikace k centru. První účel pro zásobování a druhý účel pro potřeby zákazníků. Jako vhodnější bych asi viděl řešení oddělené. Pro potřeby zákazníků by asi bylo vhodnější vybudovat nájezd do garáží přímo z ulice Páteřní.  (zelená šipka – obr. 5) Tím by se také mohl lépe využít prostor označený zeleným obdélníkem na obr.5 (třeba jako další parkování či lepší vyřešení točny pro zásobování)

Součastné navrhované dopravní řešení vidím jako nejvíce problematické především z bezpečnostní otázky. V případě vyhlášení poplachu a nutnosti centrum evakuovat není zajištěn plynulý provoz odjíždějících vozidel a případný náhradní přístup pro vozidla záchranářů (hasičů). V běžném provozu se dá očekávat, že jim budou překážet vozidla zákazníků a možná i zásobování. Neměl jsem možnost se seznámit s odhady, za jakou dobu se dá prostory centra vyklidit. S ohledem na popsané skutečnosti se asi nedá udělat víc, než nějaký odhad. Nutno však zvážit, že cesta pro opuštění centra je stejná jako příjezdová a při opouštění centra je nutné dávat přednost všem přijíždějícím vozidlům. V návrhu není světelná signalizace na křižovatce, která by umožnila v případě potřeby změnu předností. Návrh neobsahuje ani jinou „náhradní trasu“ kterou by šlo v případě potřeby využívat.

Prostory v blízkém okolí

04 kaufland

Kruhový objezd na ulici Vejrostova – u okružní křižovatky mám výhradu především k „otočení předností“ oproti běžným zvyklostem na kruhových objezdech, jak je v návrhu upraveno značením. Je to situace, která opět zvyšuje riziko kolize. Dále bude mít  tato úprava za následek zpomalení průjezdu po ulici Vejrostova. Chápu úmysl investora, pro jehož centrum bude jistě tato úprava výhodnější, ale dle mého názoru tato komunikace slouží především jako jedna z mála (po zrušení průjezdu ulicí Páteřní dokonce jako jediná) možnost pro cestu automobilem mezi Bystrcí I. a Bystrcí II. Proto na takto vytížené „dopravní tepně“ takovéto zpomalení nevnímám jako žádoucí. Kruhový objezd, či okružní křižovatku, bych chápal jako mnohem vhodnější pro řešení přímo před OC (tam se ale nevejde). Navržené řešení proto vnímám jako nežádoucí zdržení všech projíždějících vozidel, které nepojedou do OC či z něj. Zúžením komunikace (díky ostrůvkům) bude opět během případné kolize vozidel navozen stav vyvolávající dopravní kolaps díky nemožnosti místo objet (ani v prostoru kruhového objezdu, ani jinou trasou). Význam komunikace je o to důležitější, že ji využívá i autobusová doprava.  Další úskalí vidím v samotném budování kruhového objezdu. Díky již zmíněné důležitosti komunikace a absenci objízdné trasy vidím její uzavření v době stavby jako vyloučené.

05 kaufland

Během veřejného projednání zaznělo od investora tvrzení, že „soužití s OC Max“ bude ku prospěchu obou. Celkem jsem tedy nechápal, proč leží k OC Max navržený OC Kaufland „zády“. Nebylo mi to jasné až do doby, než jsem se detailněji seznámil se studií, která ukazuje pěší trasy kolem zmíněných center (obr.7).

Toto znázornění je pro většinu starousedlíků úsměvné, neboť vědí, že většina lidí nechodí ulicí Nad Dědinou, ale nejvíce pěších chodí od zastávky Kubíčkova kolem OC Max. Toto by asi investor Kauflandu rád změnil a co asi většina starousedlíků neví, investor zřejmě počítá se zatím neexistující tramvajovou zastávkou nad konečnou Rakovecká, která by odvedla většinu pěších ze zastávky Kubíčkova a nasměrovala by tak tyto potencionální zákazníky na OC Kaufland. Zřejmě proto investor  počítá s hlavním vchodem umístěným na ulici Páteřní, po které v současnosti chodí jen minimum lidí.

Takže v případě vybudování této zastávky by bylo centrum Kauflandu lépe připraveno na boj o zákazníka a myšlenka si zároveň bere za cíl odebrat zákazníky OC Max. Lidé by tedy  chodili nejprve kolem Kauflandu, což je opačná situace než je nyní. Proto je realizace této zastávky důležitá více pro investora Kauflandu než pro samotné pěší chodce, kterým se docházková vzdálenost nijak podstatně nesníží.

Po tomto zjištění tedy chápu takto „chybné“ schéma pěší dopravy a dodávám, že o „přátelské symbióze“ obou obchodních center nemůže být asi ani řeč.

Návaznost na klíčové komunikace zásadního významu pro Bystrc

 

Dvojitými červenými kruhy jsem na obrázku 8 označil místa, která považuji z hlediska dopravy za problematická. Některá jsou již dnes na hranici svých možných kapacit (křižovatka u kamenolomu, Nám. 28. Dubna, křižovatka Štouračova-Vejrostova), další označená místa považuji za problematická do budoucna (plánovaný kruhový okruh na ulici Vejrostově, křižovatka Rakovecká-Páteřní, křižovatka Obvodová-Přístavní). 06 kauflandPlánované nasměrování ulice Páteřní na ulici Vejrostova znemožní využívání ulice Páteřní jako náhradní trasy pro dopravu do Bystrce II. Navíc nepovažuji za reálné, že by se tímto přesměrováním ulevilo křižovatce Štouračova(Kubíčkova)-Vejrostova, neboť již nyní je patrné, že problém přetíženosti této křižovatky ve špičkách je tvořen množstvím aut přijíždějícím od „Staré dálnice“ a čekajícím na odbočení do Bystrce II. Tento fakt nezmění ani zkrácení ulice Páteřní, ani okružní křižovatky na ulici Vejrostova.

Dále je nutné zvážit i fakt, že součastné kapacity křižovatek již brzy zaplní automobily z dostavovaných sídlišť Panorama a Kamechy. S těmito čísly studie, jak jsem ji viděl, nepočítá a ani zamýšlená okružní křižovatka na ulici Vejrostova nenabídne požadovanou propustnost (zvláště tehdy, když budou muset všichni, kdo budou pouze projíždět dávat přednost „z leva“, což bude v praxi znamenat, že každé projíždějící auto zde téměř zastaví) Ve špičkách to povede k tvorbě kolon vozidel, zvýšené produkci exhalací a celkově sníženého komfortu cestování díky pomalejšímu průjezdu a nemožnosti využít jiné trasy. Zároveň se prodlouží dojezdové časy záchranných složek do celého prostoru Bystrce II. Navrhované řešení v této podobě sníží kvalitu bydlení v Bystrci II.

Srovnání s jinými OC v Brně

Uvádím několik obrázků jiných míst, aby bylo názorně vidět, že je u nich maximálně zohledněno rozdělení přístupu pro zásobování (červené čáry) a pro vjezd a výjezd zákazníků (zelené čáry).

Kaufland na ulici Sportovní

07 kaufland

 • vjezdy jsou zcela odděleny a pro zásobování je vybudována dostatečně velká plocha pro otáčení.

Shopping Park Brno

08 kaufland

 •  vjezdy jsou opět odděleny – zásobování  a rampy   zezadu, parkování zákazníků před objektem

Olympie Brno

09 kaufland

 • Tento objekt je asi největší komplex a zároveň nejsložitější OC v Brně. Jednotlivé části byly postupně dostavovány, ale i zde se ctí nepsané pravidlo, že zásobování probíhá ze zadních stran objektů a hlavní parkovací plochy pro zákazníky jsou umístěny ze předu.
 • Na dalších dvou obrázcích je detail Hypernovy a prodejny KIKA, na kterých je patrné to, co tvrdím, že zásobování se maximálně odděluje od zákazníků.

Prodejny Lidl

10 kaufland

 • Myslím, že tyto prodejny jsou už pro srovnání s Kauflandem nevhodné, neboť jsou už podstatně menší. I tak je patrné, že se snaží mnou zmíněné pravidlo dodržovat také. Pro ukázku Lidl na ulici Trnitá.

11 kauflandJako vhodnější prodejnu ke srovnání s návrhem vidím prodejnu Albert na Vídeňské. Zde to bylo asi velmi náročné, díky omezenému prostoru, přesto se podařilo opět oddělit vjezd pro zákazníky na hlavní parkoviště od vjezdu pro zásobování, který je samostatný a díky širokým komunikacím v okolí umožní i dočasné stání zásobovacích vozidel.

12 kaufland

Na závěr uvádím ještě jeden příklad ke srovnání. Je to prodejna Kaufland na ulici Kamenice. Na tomto příkladu je jasné, že i u těchto prodejen je zvykem vjezdy dostatečně oddělit.

Závěr

Na závěr bych rád zmínil, že nejsem odpůrcem Kauflandu ani podnikání v Bystrci. Moje námitky nemají za cíl zdvihat emoce, ani zostřovat debatu o podobě OC. Svůj nesouhlas vyjadřuji navržené studii a to především pro její, dle mého názoru, nevhodně řešenou dopravní obslužnost.

Jako člen dopravní komise jsem měl možnost se seznámit jak se samotnou studií, tak i s názory obyvatel. Zúčastnil jsem se veřejného projednání a přestože se jej účastnili především odpůrci výstavby, vnímal jsem i příznivce OC Kaufland. Zvažuji celou věc i za ty, kteří se doposud veřejně neprojevily a přesto v Bystrci bydlí a těch je pořád ještě většina.

Jako zastupitel rovněž posuzuji i přínos pro naši městskou část i to, čím naše MČ doplatí na realizaci tohoto centra. Z hlediska marketingového je to jistě pro investora lukrativní investice a tomu také rozumím, neboť se celý profesní život pohybuji v oblasti obchodu a léta sbírám zkušenosti především v souvislosti s obchodními centry. Měl jsem možnost vidět a seznámit se s řadou obchodních center po naší zemi i v okolních státech. Jen díky tomu si dovoluji konstatovat, že v předloženém návrhu je řada věcí v rozporu s běžnými zásadami.

Jako hlavní vidím orientaci centra, které je situováno zády ke „konkurenci“ (většina podobných projektů má vchody směřované navzájem k sobě). K sídlišti plnému obyvatel orientuje nejen „záda centra“, ale i zásobovací rampy a zázemí což považuji rovněž za problematické. Plánovaný park (předpokládám nejen pro děti) naopak řadí do nejvzdálenější části projektu ve směru od obytných domů, přestože většina matek má raději děti v dohledu. Tento výhled jim bude skryt samotným tělesem obchodního centra.

Další vadu spatřuji ve sloučení příjezdové cesty pro zásobování a zákazníky. Běžné bývá toto řešit odděleně, neboť to dává dopravní obslužnosti více možností a v případě krizových situací to umožňuje lepší přístup k objektu. K obchodnímu centru není možnost přijet z více směrů, kolem centra  nejsou zpevněné plochy a to může být v důsledku problém při případném příjezdu a zásahu záchranných složek. A co považuji za zásadní vady objektu je fakt, že dovnitř se dostanete vozem snáze, nežli z něj a zároveň to, že pokud vjedete na příjezdovou komunikaci, není již jiná možnost něž vjet do garáží. Návrh nepamatuje na situaci, kdy nebude možné do centra vjet a bude nutné se otočit. Běžně se stává, že někteří řidiči, jejichž vůz překračuje výškový limit, na to čas od času zapomenou.

Robert Pazdera
člen zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (ANO 2011)

Připomínky zveřejňujeme s laskavým svolením autora.

Ke stažení

Připomínky (DOC)

Luboš Raus: Kaufland pod Maxem v číslech

10. 4. 2016 v 20.22 • Témata: , , , ,

Byl to náš bývalý pan starosta Svatopluk Beneš, kdo nás učil nedat na dojmy, ale pracovat s fakty. A tak jsem nelenil a vyrazil ke Kauflandu v Bohunicích abych zjistil, jak se to má s vlivem takového Kauflandu na místní dopravu. Výsledek byl ve srovnání se studií, která slouží jako podklad pro zdůvodnění realizovatelnosti Kauflandu pod Maxem v Bystrci skutečně zajímavý.

U bohunického Kauflandu jsem napočítal přesně 100 automobilů na příjezdu na 16 minut, a to v době krátce před pátečním polednem, tedy rozhodně ne v době maximálního provozu. V přepočtu to činí 375 aut na příjezdu (a zhruba tolik na odjezdu, celkem 750 aut za hodinu, a to zdaleka ne špičkovou).

Zmíněná studie atelieru Fandament Architects autorů Lazarova, Strašilové a Malocha ze srpna 2015 uvádí na výkrese č. 28 „k obchodnímu centru ve špičkové hodině přijede 220 jednotkových vozidel a stejný počet odjede“. Skutečně pozorovaný počet u bohunického Kauflandu je tedy o 70% vyšší, než uvažuje studie. Ještě dramatičtější výsledky možná přinese měření maximálního průjezdu vozidel v nejexponovanějším čase.

Jak plyne z textu studie, byly v ní použity následující výchozí předpoklady pro stanovení zvýšení provozu:

 1. zákazníci využijí pouze parkovací místa Kauflandu
 2. každý zákazník, který přijede autem, se zdrží hodinu
 3. špičková hodina je vzata jako 10% celodenní intenzity.

Na veřejném projednání zamýšlené stavby zaznělo, že „se to standardně počítá takto“. Nicméně že uvedené teoretické předpoklady jsou, mírně řečeno, neobjektivní, dokazuje pozorování skutečného provozu u stávajícího Kauflandu.

Možná se dočkáme tuto středu v 17 hodin ve Společenském centru na jednání bystrckého zastupitelstva nějakého vysvětlení i zde uvedených skutečností. Na programu je totiž uveden i bod „Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní“ – a OC při ulici Páteřní je Kaufland pod Maxem, o kterém je zde řeč.

Luboš Raus

 Související

Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Sesuv na Rakovecké je horší, než se myslelo. Zavřená ale nebude, doufá starosta

16. 3. 2016 v 15.54 • Témata: , , , , ,

Problém se sesuvem půdy na Rakovecké ulici je horší, než se původně myslelo. Svah pod komunikací je výrazně nestabilní a úplné řešení se patrně protáhne. Důležitá komunikace však přesto nebude uzavřena, slibuje starosta městské části Tomáš Kratochvíl.

„Dá předpokládat, že k nestabilitě přispívá dočasná deponie zeminy ze stavby sídelního celku Panorama. Odvážení zeminy již začalo, délka odvozu bude záviset na klimatických podmínkách,“ popsal Tomáš Kratochvíl.

Silnice spojující Bystrc s Veverskou Bítýškou má nyní v problematickém úseku omezenu rychlost na třicet kilometrů v hodině, v délce asi patnácti metrů nemohou jet vozidla rychleji než pět kilometrů za hodinu. Pokud by došlo k dalšímu sesuvu, bude městská část usilovat o rychlé znovuzprovoznění, byť za cenu provizorních opatření a omezení rychlosti.

„Komunikace je v majetku kraje, z úrovně městské části se snažíme koordinovat řešení. Silnice je důležitá a nelze připustit, aby byla uzavřena,“ uzavřel starosta Kratochvíl.

Zdroj: bystrc.cz

 

Aktuální dopravní situace na silnici Rakovecká

12. 3. 2016 v 05.34 • Témata: , , , , ,

znicena-cestaSoučasná situace na silnici II. třídy Rakovecká je ze strany příslušného úřadu (Odboru dopravy MMB) intenzivně řešena. Svah pod tělesem komunikace je nestabilní, přičemž se dá předpokládat, že ke svahové nestabilitě přispívá dočasná deponie zeminy. Odvážení zeminy již začalo, délka odvozu bude záviset na klimatických podmínkách. Až po skončení odvozu deponie rozhodne správce komunikace (Správa a údržba silnic JMK) o dalším postupu.

Opravovat vozovku na nestabilním svahu nemá smysl, a tak je možné, že před opravou bude proveden hydrogeologický průzkum a následně sanace svahu. Do té doby bude stav silnice monitorován a prováděny nezbytné opravy k zachování její sjízdnosti. Bohužel nevypadá, že by ke konečné opravě mělo dojít v nejbližší době.

Jaroslav Mráz, referent dopravy ÚMČ Brno-Bystrc
Zdroj: bystrc.cz

D43: Čistý vzduch pro Brno? Zelení jsou proti

26. 2. 2016 v 09.32 • Témata: , , , , ,

smog-824Zelený náměstek primátora města Brna Martin Ander se k D43 vyjadřuje a říká, že Straně zelených jde vždycky o věc a zároveň se plácá po ramenou, že hledá pro občany rychlé řešení. Skutečnost je ovšem zcela odlišná.

Tak například se pan zelený náměstek Ander vůbec nezmiňuje o jedné z mnoha zásadních skutečností. Při zasedání zastupitelstva v roce 2010 zelení zastupitelé bez okolků podrazili své koaliční partnery a zdrželi se hlasování ve věci podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o vedení dálnice D43 (R43) v trase přes městskou část Brno-Bystrc (v místě sídliště trasa vedena tunelem). Kuriozitou na tomto hlasování byla ještě ta skutečnost, že bylo platné až na druhý pokus. Při prvním hlasování se jedna ze zastupitelek Strany zelených spletla a hlasovala pro návrh. Počet hlasů by v tomto případě byl dostačující. Nestalo se tak a tímto podrazem na koaliční partnery zelení odsunuli stavbu D43 do nedohledna. To už nám pan náměstek ve svém vyjádření zapomněl sdělit.

A co vlastně prosazuje zelený náměstek Ander v současnosti? Variantu D43 v trase tzv. Boskovickou brázdou namísto varianty „bystrcké“. Ovšem i tato varianta má zcela jednoznačně dopad na životní prostředí, jak je vidět ze závěrečné zprávy tzv.vyhledávací studie (foto). Pan náměstek, tedy přesouvá problém do místa, které nebylo na stavbu takového rozsahu nikdy v minulosti připravováno. To je zásadní rozdíl v porovnání s variantou „bystrckou“.

Je pochopitelné, že pro obyvatele městské části Brno-Bystrc a okolních obcí je nejlépe prověřená a připravená varianta kontroverzní. Ovšem ochranná opatření jsou navržena a dimenzovaná v takové míře, že jsou zcela dostačující a občanům Bystrce by navíc vznikl nový park. Z hlediska dopravního významu by komunikace D43 v jiné než „bystrcké“ variantě ztratila z hlediska dopravního významu pro město Brno zcela smysl. Řešení D43 tzv. Boskovickou brázdou by zřejmě ještě více zatížilo již tak přetíženou dálnici D1 v okolí města Brna. Je vysoce pravděpodobné, že jinou, než variantu „bystrckou“ stát nezaplatí.

Naprosto zřejmé je také to, že o všech uvedených skutečnostech na svých debatách s občany městské části Brno-Bystrc a okolních obcí, kterých se tato stavba dotkne pan zelený náměstek mlčí. Tyto obce navíc neustále burcuje proti městu Brnu, jehož zájmy jako náměstek zastupuje. Což je přinejmenším skandální. Je mu úplně jedno co říká město Brno, ŘSD a dokonce i náměstek primátora pro dopravu. Tento případ kdy zelení zneužívají takto citlivá témata ve svůj prospěch prostřednictvím jeho osoby není jediný.

V následujícím obrázku můžete vidět, jak si zelený náměstek stěžuje na krajské zastupitele, že mu problematiku D43 odloží o další 4 roky. Ano vzali mu tak opravdu vděčné téma pro komunální volby 2018. Pan náměstek si totiž dobře uvědomuje, že po těchto volbách již nemusí být u moci.

Pane zelený náměstku, jste to ZASE Vy a Strana zelených, kteří lžou. Lžete jak občanům města Brna, tak městu samotnému. Ano, je to Vaše politika a přitroublé návrhy, které blokují vše a všude i kdyby ti co mají opačný názor než Vy měli tisíckrát pravdu. Vy jste ta největší překážka, kvůli které nemají lidé zdravé životní prostředí a čistý vzduch.

Jaroslav Dittrich

Článek přebíráme s laskavým svolením autora z jeho blogu dittrich.blog.idnes.cz.

U brněnské zoo zaparkuje až tři sta aut navíc. Po rekonstrukci ulice Palcary

23. 2. 2016 v 14.17 • Témata: , , , , , ,

Brno – Brněnská zoologická zahrada získá nové parkoviště. Tři stovky míst pro auta přibudou podle zjištění Brněnského deníku Rovnost v ulici Palcary.

Zkušený Brňan se na výlet do brněnské zoologické zahrady vydá jedině hromadnou dopravou. Turista, který městem projíždí autem, záhy zjistí, že u zoo nezaparkuje. V sezoně se totiž parkoviště asi pro dvě desítky aut před bránou zahrady zaplní už za několik desítek minut po otevření. Příští rok možná pomůžou nová stání.

S původními plány na nový obří vstupní areál s lanovkou na vrchol Mniší hory ale nový návrh srovnat nelze. Až tři sta aut nově zaparkuje v ulici Palcary, přibližně tři sta metrů jihovýchodně od vstupu do zoo nedaleko supermarketu.

„Posuneme sběrný dvůr, který je u křižovatky s Bystrckou ulicí a získáme tak plochu, kde mohou odstavit auta návštěvníci zoo i místní,“ popsal záměr bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. K zahradě z parkoviště budou muset návštěvníci dojít pěšky.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Zo-o-o

30. 1. 2016 v 15.08 • Témata: , , , , ,

salina-1-2016

 

Měsíčník brněnského dopravního podniku Šalina se v každém čísle věnuje otázkám čtenářů na různá témata, která s dopravou po městě souvisí. Občas jsou to dotazy až kuriózní… 

*

Dobrý den, dlouho jsem váhala, zda napsat, ale opravdu musím. Můžete prosím vašemu novému hlasateli, který namluvil názvy zastávek, vysvětlit, že název zastávky Zoologická zahrada se opravdu nečte – nevyslovuje „Z-O-O-logická zahrada“ se dvěma „O“, ale normálně krátce „zologická“ s „O“ jedním? Paní, která hlásila zastávky dříve a která již bohužel zemřela, vyslovovala tuto stanici normálně. Nejsem zdaleka sama, komu to vadí, již mne na to upozornilo dost lidi, půlce z nich to přímo kroutí ušima (včetně mě) a druhé půlce je to k smíchu.

Pan Tomáš Peterka, který hlášení do vozidel namlouvá, vyslovuje názvy zastávek nikoliv podle vlastního názoru a přesvědčení, ale podle našich požadavků, které byly zejména u sporných a cizojazyčných názvů konzultovány s odborníky z nejpovolanějších, tedy s pracovníky Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a pracovníky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. V tomto případě je za chybnou (nebo přesněji hovorovou) považována naopak výslovnost s jedním „o“, stejně jako odvozenou vědu vyslovíme „zoologie“ a nikoliv „zologie“ a vědce touto vědou se zabývajícího označíme jako „zoologa“ a nikoliv „zologa“.

Zdroj: www.salina-brno.cz

Žít Brno 2050 podle slečny Kašpaříkové

17. 1. 2016 v 12.33 • Témata: , , , , ,

Hana Kašpaříková, brněnská zastupitelka z hnutí Žít Brno, představila občanům, jak se budou dopravovat městem v roce 2050. Z její „vize“ čiší delirantní prapodstata zeleného neomarxismu – zkrátka jsou to kraviny na kvadrát.

Jsou to zpupné, nevtipné kraviny, inspirované pohrdáním občany města, jejich reálnými potřebami a problémy, a vlastně pohrdáním skutečností vůbec. Slečna Kašpaříková, bývalá bojovnice za čisté Tuřany (než se jí její vlastní lidé zbavili, protože co je moc, to je moc), tuřanská Jana z Arcu, která by se raději nechala upálit, než aby do města pustila společnost Amazon, mladá dáma proslulá tím, jak si na jednání zastupitelstva vynucovala od primátora oslovení „paní“, sepsala svůj text o dopravní strategii města zřejmě pod vlivem sojového latté z kavárny Tři ocásci, hlavního stanu brněnských neomarxistů. To je ta lepší možnost. Ta horší je, že to myslí vážně.

Plán mobility, jak to milé dítě nazývá strašidelný slepenec socialistických báchorek bez jakéhokoli vztahu ke skutečné politice její koalice, má dva základní aspekty. Začnu tím děsivým a budu pokračovat ještě děsivějším.

Je potřeba snížit množství individuální automobilové dopravy a navýšit pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Pro člověka je nejpřirozenějším pohybem chůze.

Z Plánu mobility

Za prvé je věcně lživý. Ne nesprávný, lživý. Podle zbrusu nových slibů Hany Kašpaříkové a jejích soudruhů bude Brno v roce 2050 protkáno sítí dokonalé hromadné dopravy, kterou budou používat senioři, zatímco všichni ostatní budou jezdit na koloběžkách či chodit pěšky, protože od jedné neziskovky ke druhé to bude jen pár kroků luznou zelení. Úžasné, dokud si neuvědomíme, že tu jsou především sliby staré. I Hana Kašpaříková v koaliční dohodě slíbila levnější šalinkarty, slíbila je v roce 2014, máme o víc jak rok později a nikdo z koalice pro slevu nehnul ani prstem. Pardon, kromě Martina Andera od Zelených. Ten se nechal slyšet, že tedy letos ne, ale napřesrok už určitě.

Slečna vizionářka slibuje město fungující jako živá soustava důmyslně propojených místních center. Reálná politika Žít Brno a celé koalice (snad s výjimkou Kláry Liptákové a KDU-ČSL) však na městské části a jejich rozvoj bere ohledy jak na placaté kameň, jak by se řeklo v Brně ještě nepostiženém podobnými „vizemi“. Soustavu místních center bude muset z Brna udělat až koalice příští, protože pro Žít Brno a spol je městem vlastně jen Brno-střed. Jak jinak si vysvětlit, že na parkovací dům pro velocipédy kdesi u nádraží dá město 67 milionů, zatímco na školu v Bystrci, kde po ní rodiče zoufale volají, dá přesně nic.

A tak bych mohl pokračovat. Zkrátka sliby se slibují, ale pochybuji, že kromě bláznů z Žít Brno se ještě někdo z toho ohňostroje lží dokáže radovat.

Více očí, více bezpečí, což vede opět k většímu pohybu a pobytu lidí, kteří tak přirozeně ponechají klíčky od aut doma a vydají se pěšky, či na kole.

Z Plánu mobility

Druhý, ještě děsivější aspekt, spočívá v neomaleném, surovém, už vůbec neskrývaně diktátorském myšlení. Hana Kašpaříková a Žít Brno svůj mandát politika nechápou jako službu občanům, kteří je volili. Vysvětlují si jej jako povolení občany modelovat. Jako mandát k převýchově Brňanů na milovníky koloběžek a procházek kolem keříků od latté k latté. Čekáte snad, že dopravní vize nějakým způsobem reflektuje stálý vývoj směrem k individuální dopravě, že řeší problémy parkování, nedostatečné propustnosti infrastruktury, že řeší něco z toho, čím Brňané dnes v každodenních  dopravních zácpách strádají a co je bolí?

Ano, řeší. Řeší to jednoduše. V budoucnosti takové problémy nebudou, protože nebudete mít auto. Jak to? Co je to za otázky, vy blázínkové. Lolík, nejvíc velikánský lolíček! V roce 2050 přece v tom našem krásném novém Brně budou mít všichni jen bicyklíčky a vlastní nožičky, protože tak je to zdravoučké a tak to máme rádi. Autíčko je bakané.

To všechno už jsem četl. Za komunistů. Podle komunistických vizí jsme dnes měli žít na Měsíci, ale ani soudruzi ve vážně míněných projevech politiků nezašli dál než deset let dopředu. Doženeme a předeženeme, už za deset let. Obvykle pracovali jen v pětiletkách. Žabaři! Žít Brno vám narýsuje budoucnost na 35 let dřív, než řeknete „parazit“.

Jaká nebetyčná zpupnost, jaká povýšenost. S jakou suverenitou dokáží tihle neomarxističtí plánovači mluvit o svých bláhových „vizích“. Jak jistí jsou, že jim nikdo nepřipomene, že místo halucinací mají řešit problémy města tady a teď. Jakoby si mysleli, že mohou vše a nikdy z toho nebudou muset skládat účty. Ukažme jim, že budou.

Viktor Lošťák

 

Změny v dopravě: Přestup u zoo, expresní linka na Kamechy

30. 11. 2015 v 08.12 • Témata: , , ,

Od 13. prosince budou trolejbusové linky 30 a x30 budou ve směru do Bystrce, Černého závlekem obsluhovat také zastávku Zoologická zahrada. Přestup cestujících z tramvají od centra tak bude nově sjednocen do terminálu Zoologická zahrada (společně linky 30, x30, 50, 52, 54).

Provoz zahájí nová expresní linka E50 vedená po trase a zastávkách Kamechy – Chvalovka – Kavčí – Říčanská – Ruda – Ečerova – Adamcova – Kohoutovice, hájenka – Jírovcova – Starý Lískovec, smyčka (pouze ve směru do Slatiny) – Dunajská (pouze ve směru do Bystrce) – Čermákova – Humenná – Běloruská – Bohunická – Horní Heršpice – Komárov – Mariánské náměstí – Těžební – Vlastimila Pecha – Ericha Roučky – Černovická terasa I. – Černovická terasa II. – Slatina, závod. Linka bude provozována pouze v pracovních dnech, vždy v době začátků a konců pracovních směn. Bude obsluhovat pouze uvedené zastávky. V ostatních zastávkách na trase zastavovat nebude, čímž bude zajištěno časově atraktivní spojení průmyslové zóny na Černovické terase s oblastmi Bohunic, Starého Lískovce, Kohoutovic a Bystrce v době dopravní špičky, včetně nového přímého propojení Černovické terasy a Komárova.

Na všech celodenních linkách bude rozšířen provoz posunutím večerní hranice přechodu z intervalu 20 (10) minut na 30 (15) minut ze stávajících 20:30 hod. na cca 22 hodin. Obdobně i v nepracovních dnech ráno budou intervaly zkracovány již od cca 7 hodin.

Zdroj: dpmb.cz, kredit: [hj], foto: www.fotodoprava.com

Auto se koulelo u rybníka

21. 8. 2015 v 19.55 • Témata: , , , ,

Na bok převraceného nákladního auta v těsné blízkosti Žebětínského rybníka si v úterý 18. srpna před polednem v čase osobního volna všiml strážník městské policie. Na linku 156 pohotově oznámil vše důležité, včetně sdělení, že z vozidla unikají provozní kapaliny a začal zjevně šokovanému a dezorientovanému řidiči okamžitě poskytovat první pomoc. Podařilo se mu ho též přesvědčit, aby z poškozené kabiny vystoupil, i když to zprvu odmítal.

Operační středisko městské policie už mezitím předalo informaci všem složkám IZS a na místo rovněž vyslalo dvě bystrcké hlídky, které v nepřehledném úseku a za hustého deště usměrňovaly dopravu. Řidiče, který si stěžoval na bolesti v pravém boku, odvezla sanita. Protože vozidlo zapadlo do bahnitého okraje rybníka, rozhodl velitel zásahu z řad hasičů, že vyproštění kolosu s třemi nápravami si vyžádá příjezd těžké techniky. V intenzivním dešti se při usměrňování dopravy střídaly čtyři hlídky městské policie. Náročný zásah se protáhl do pozdního odpoledne, kdy se vozidlo podařilo vyprostit a odtáhnout a na místě mohl být v plném rozsahu obnoven provoz.

(pš)
Zdroj: Městská policie Brno

Zítra zavřou Minskou. Trasy tramvají se změní na nejméně rok

25. 6. 2015 v 10.55 • Témata: , , , ,

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horovy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice od zahájení provozu nočních linek v noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 (cca od 23 hod.) přibližně na dobu jednoho roku neprůjezdné pro veškerou dopravu.

Tramvajová linka 3 je zkrácena na trasu Stará osada – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor. V době vkládání úvraťové výhybky (předpoklad do soboty 27. června 2015 18:00) bude linka 3 odkloněna od zastávky Konečného náměstí do smyčky Červinkova. Zastávky Rybkova a Tábor obslouží mimořádná autobusová linka x3 v úseku Konečného náměstí – Tábor.

Tramvajová linka 11 je v úseku Česká – Vozovna Komín obousměrně odkloněna přes Šilingrovo náměstí, Mendlovo náměstí a Pisárky. V úseku Malinovského náměstí – Bystrc, Rakovecká bude linka nově provozována i v nepracovních dnech přibližně v době od 9 do 20 hodin.

Minska_planek-1 Minska_planek-2

Mimo odklonové trasy linky 11 přes Pisárky zajistí náhradní dopravu z centra města přes Žabovřesky do Bystrce také mimořádná trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. Linka x30 bude v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

Lokální přepravní vazby v dotčené oblasti Žabovřesk zajistí doplňková minibusová linka x83 v trase Rosického náměstí (zastávka tramvaje směr centrum) – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje budou provozně propojeny se spoji linky 81 v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Také linka x83 bude v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

Noční autobusová linka N92 bude v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 přes zastávky Spojovací, Jindřichova, Náměstí Svornosti, Makovského náměstí a Přívrat.

Platné jízdní řády dotčených linek naleznete na webových stránkách Dopravního podniku města Brna v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Tramvajová linka 3 bude po dobu výluky zajišťovat především dopravní spojení centra města s oblastí přilehlou k zastávce Tábor. Cestujícím projíždějícím Žabovřeskami doporučujeme využívat především posílenou kapacitu spojů na tramvajové trati přes Pisárky (linky 1 a 11) a dále trolejbusů z Bystrce (linka x30) nebo Komína (linka 36) s přestupem v zastávce Svratecká a přímým spojením až na Českou. Minibusová linka x83 pak bude zajišťovat pouze lokální obsluhu území v blízkosti uzavřeného úseku s možnostmi přestupů mimo jiné v zastávce Spojovací na trolejbusy (linky x30, 34, 36) nebo na tramvaje v zastávkách Klusáčkova (linka 12) a Tábor (linka 3). Vzhledem ke specifické trase (průjezdná šířka ulic, kterými jsou vedeny objízdné trasy a průjezdná výška podjezdu na ul. Fanderlíkově) není možno kapacitu linky x83 výrazně navyšovat.

Změny zastávek:

zastávky v úseku Grohova – Tábor bez obsluhy linkou 11;
Burianovo náměstí – přeložena do ulice Doležalovy a obsluhována pouze linkou x83
(dle postupu prací může být zastávka přeložena do ulic Šmejkalovy, Puškinovy nebo Čajkovského);
Králova – po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávku Jindřichova)
Mozolky – po dobu výluky bez obsluhy (náhradou lze použít zastávky Fanderlíkova, Haasova a Burianovo náměstí)
Rosického náměstí – bez obsluhy tramvajovými linkami.

Zdroj, další informace: www.dpmb.cz

Ke stažení

Schéma dopravních opatření (PDF)

Strážníci se školákům postarají o bezpečné vykročení do prázdnin

25. 6. 2015 v 08.15 • Témata: , , , ,

S koncem školního roku vybíhají každoročně ze školních areálů rozjívené děti, jež v návalu radosti často zapomínají na dopravní rizika.

Stejně překvapení mohou být i řidiči, kteří si příchod prázdnin včas neuvědomí a nepřizpůsobí styl jízdy skutečnosti, že školáci se po rozdání vysvědčení pohybují v ulicích už od brzkých dopoledních hodin.

Nástrahy letos umocňuje i skutečnost, že zatímco některé školy se s žáky rozloučí již v pátek, další pokračují s výukou až do konce června. Motoristé by proto měli být obezřetní po celé období.

Stanoviště u vytipovaných přechodů znovu zaujmou desítky hlídek městské policie. U některých školských zařízení dohlédnou na bezpečí školáků hned na několika stanovištích. Celkem se do opatření zapojí bezmála 150 strážníků. Jsou připraveni zastavovat vozidla, usměrňovat dopravu i kontrolovat, zda řidiči dodržují dopravní předpisy.

Hlídky městské policie pomáhají dětem na přechodech po dobu celého školního roku. V jeho závěru ovšem jednorázově obsadí vytipovaná riziková místa u čtyř desítek škol. Strážníci zkontrolují také parky, hřiště a nejrůznější zákoutí, kam především někteří náctiletí odcházejí zapíjet konec školního roku alkoholem.

(jag)
Městská policie Brno

Obrazem: Dětský dopravní den ve Sluníčku

2. 6. 2015 v 08.25 • Témata: , , , ,

no images were found

V úterý 1. června uspořádala mateřská škola Sluníčko v Brně-Bystrci dětský dopravní den. K organizaci přispěla organizace Besip a Tým silniční bezpečnosti z Liberce.

Foto Jana Kočičková

Tramvajím ke kampusu a na Kamechy pomohou dotace. V Jižním centru zatím nebudou

13. 1. 2015 v 09.45 • Témata: , , , ,

Brno – Především ve špičce narvané autobusy a trolejbusy plné lidí. Tak vypadá po většinu roku doprava k univerzitnímu kampusu v brněnských Bohunicích či sousední nemocnici. Už dva roky měly podle původních plánů pohodlnou obsluhu zajišťovat tramvaje. Po odkladech vidí město naději nyní. Věří totiž, že získá evropské dotace. Dočkat se mají i lidé na sídlišti Kamechy. Naopak tramvajovou obsluhou Jižního centra se Brno zatím zabývat nebude.

O prioritách v dopravě informoval Brněnský deník Rovnost investiční náměstek primátora Richard Mrázek. „Ministerstvo pro místní rozvoj už vyhlásilo předběžné dotační výzvy. Dopravu chceme řešit systémově,“ uvedl Mrázek.

Brno podle něj chce stavět jak tramvajové tratě, tak parkoviště typu Park and Ride. Na nich na okraji města řidiči z okolí nechají auto a dál pokračují hromadnou dopravou. Připravuje i například elektronickou jízdenku.

Z projektů tramvajových tratí nová koalice vládnoucí od podzimu vybrala prodloužení tramvajové trati na Kamechy a do univerzitního kampusu. „Chceme co nejrychleji vykoupit potřebné pozemky a získat územní rozhodnutí. Stavební povolení může pak být v polovině roku 2017. Pak je potřeba vybrat firmu, která může začít stavět v roce 2018,“ popsal Mrázek.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra Jeřábka si přečtěte na brnensky.denik.cz