Příspěvky se štítkem ‚domov pro seniory’

Hledá se kuchař či kuchařka

23. 11. 2015 v 05.25 • Témata: , , , , ,

prijmeme-kucharkuDomov pro seniory na Foltýnově ulici v Brně-Bystrci přijme kuchaře či kuchařku. Bližší informace dostanete na telefonu 778 758 931 a mailu dpdkuchyne@volny.cz.

Domov pro seniory nabízí práci

10. 4. 2015 v 12.28 • Témata: , , , , , ,

domov-pro-senioryDomov pro seniory na Foltýnově ulici v Bystrci hledá uklízečku, kuchaře a pomocné síly do kuchyně. Informace na telefonu 732 930 918 nebo 734 608 380, případně mailu dpdfoltynova@volny.cz. Za upozornění děkujeme paní Gabriele Šulcové Nečasové.

 

Den otevřených dveří v domově pro seniory

24. 9. 2014 v 04.42 • Témata: , , ,

Jako každoročně se i letos otevřou veřejnosti prostory Domova pro seniory na Foltýnově ulici číslo 21 v Brně-Bystrci. Návštěvníky uvítají naši pracovníci 7. října a budou je tu provázet od 9 do 15 hodin. Zájemci si  budou moci prohlédnout celý domov, včetně všech zdejších typů bydlení, dále moderně zrenovovanou jídelnu sloužící nejen ke stravování, ale i k různým společenským a kulturním akcím. Hosté mohou nahlédnout do sesteren a seznámit se s prací zdravotních sester, pečovatelek a pečovatelů, kteří poskytují klientům nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám.

V oddělení rehabilitace si s vámi naše fyzioterapeutky rády pohovoří o léčebných procedurách a cvičeních pomáhajících udržovat obyvatele Domova v dobré tělesné kondici. O duševní vyžití seniorů se starají pracovnice pro zájmovou činnost. Návštěvníci je mohou zastihnout v několika bohatě vybavených klubovnách při rozmanité činnosti, kterou si klienti vybírají podle svého zájmu a zaměření. Nabízejí se jim aktivity pěvecké, hudebně a literárně poslechové, výtvarné, rukodělné, internetové, trénink paměti, kavárnička s retrospektivním zaměřením aj. Nechybí ani pánský klub, výlety auty do okolí Brna za památkami, krásnou přírodou, do termálního bazénu nebo do spřátelených seniorských zařízení za soutěžemi apod. Navštěvují nás též děti ze základních, mateřských či uměleckých škol a také z dětského centra „Chovánek“ s tanečními a hudebními vystoupeními.

Potřebám věřících se věnuje pastorační koordinátorka z řad našich pečovatelek a katolický kněz, který v Domově slouží dvakrát měsíčně mši. V teplých měsících se obyvatelé rádi scházejí v rozkvetlém atriu k popovídání nebo na akce sportovní, hudební aj. Díky štědrým sponzorům vzniklo v areálu pétanquové hřiště, kde si mohou zahrát i klienti na vozíčcích, a dětské hřiště pro návštěvy rodin s malými dětmi.

Zeptali jsme se seniorů, co se jim zde nejvíce líbí. Většina oceňuje ochotu a příjemné vystupování personálu, pocit bezpečí a možnost poradit se ve složitých životních situacích. Dále dostupnost důležitých služeb –  dochází sem lékařka, lékárník, pedikérka a kadeřnice, lze si nakoupit v místní kantýně nebo se nechat zavézt do bystrckého supermarketu. S finančními a administrativními problémy se mohou klienti obrátit na naše sociální pracovnice. Když se vyskytnou technické problémy na zařízení, naši údržbáři vždy ochotně přispěchají na pomoc.

„Takové pohodlí a zajištění nemají moje přítelkyně v normálních bytech… to víte, když už moc nemůžeme na nohy…jsem tu velice spokojená,“ svěřila se nám paní Věra. A že to není jen její názor, to se můžete přijít přesvědčit sami, všichni budete u nás srdečně vítáni.

 Mgr. Ivana Paravičiny, pracovnice pro výchovnou činnost

 

Den otevřených dveří v domově pro seniory

15. 9. 2014 v 11.33 • Témata: , , , ,

Jako každoročně se i letos otevřou veřejnosti prostory Domova pro seniory na Foltýnově ulici číslo 21 v Bystrci. Návštěvníky uvítají naši pracovníci 7. října a budou je tu provázet od 9 do 15 hodin.

Zájemci si budou moci prohlédnout celý domov, včetně všech zdejších typů bydlení, dále moderně zrenovovanou jídelnu sloužící nejen ke stravování, ale i k různým společenským a kulturním akcím. Hosté mohou nahlédnout do jednotlivých pracoven a seznámit se s prací zdravotních sester, pečovatelek a pečovatelů, kteří poskytují klientům nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám. Fyzioterapeutky si s návštěvníky v oddělení rehabilitace rády pohovoří o léčebných procedurách a cvičeních pomáhajících udržovat obyvatele domova v dobré tělesné kondici. Pracovnice pro zájmovou činnost budou ve svých klubovnách hovořit o nabídce aktivit, které pro seniory připravují.

Přijďte se sami přesvědčit, jak se tu žije, budete u nás srdečně vítáni.

Ivana Paravičiny
pracovnice pro výchovnou činnost
Zdroj, foto, další informace: www.fol.brno.cz

Poděkování podruhé

30. 7. 2014 v 17.41 • Témata: , , ,

Domově pro seniory na Foltýnově ulici poskytujeme sociální služby 213 seniorům, jejichž průměrný věk je 85 roků. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení  ÚMČ Bystrc v čele se starostou RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc.

Kdykoli se na pracovníky bystrcké radnice obrátíme se žádostí o pomoc, spolupráci, radu, vždy nám všichni vyjdou maximálně ochotně vstříc. V uplynulém roce jsme žádali o poměrně hodně vysoké dotace z evropských fondů i z finančních prostředků města Brna. Získané prostředky budou použity na rekonstrukci našich zastaralých a nevyhovujících výtahů, vybudování  oddělení pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou včetně nové kuchyně a na zateplení našeho domova. Pan starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc nám ze své pozice k získání těchto prostředků hodně napomohl. Je vidět, že mu nejsou lhostejné podmínky, ve kterých žijí senioři v Bystrci. I díky jemu budeme schopni poskytovat našim klientům sociální služby na ještě vyšší úrovni, než dosud.

Za Domov pro seniory Foltýnova

PhDr. Květa Bartošová, ředitelka

Text zveřejňujeme na žádost paní Květy Bartošové. Zvýraznění je dílem autorky.

*

Související

Poděkování

Poděkování

22. 7. 2014 v 17.37 • Témata: , , ,

Náš Domov pro seniory na Foltýnově ulici pečuje o staré občany našeho města již 28 roků. Přibližně před dvěma roky navštívil náš Domov předseda bystrcké sociální demokracie JUDr. Tomáš Kratochvíl. Diskutovali jsme nad tím, jak by nám mohl co nejvíce pomoci. Následně velmi rychle a operativně dokázal, že svoji nabídku pomoci nemyslel jen formálně. Velmi výrazným způsobem se zasadil o to, že v letošním roce je náš domov finančně zabezpečený natolik, že můžeme sociální služby pro naše seniory poskytovat na mnohem vyšší úrovni, než dříve. Za získané finanční prostředky jsme nakoupili dostatek elektrických polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi poskytujícími imobilním klientům veškerý potřebný komfort, takže nejsou ohroženi vznikem proleženin. Pro klienty, kteří sami nezvládnou sedět v křesle, jsme pořídili bezpečná polohovací křesla a vozíky umožňující vyvézt ven i osoby, které by jinak byly trvale upoutané na lůžko ve svém pokoji. Pan doktor Kratochvíl nám však nabídl ještě více – zprostředkoval návštěvu našich klientů v plaveckém bazénu, zajistil vystoupení mladých karatistů v atriu našeho domova a přivedl mezi nás svoji kolegyni paní Jaromíru Dubšíkovou. Je vidět, že ho těší, když může pomoci.

P1060519[1]

Velmi si ceníme toho, že JUDr. Tomáš Kratochvíl dokázal skloubit svoji práci a ideje s konkrétní péčí o svoje okolí. Hledám vhodná slova k vyslovení díků. Všechna mně připadají příliš formální. Ale určitě by byla o citlivém přístupu k lidem, upřímném zájmu o jejich potřeby, optimismu, pracovitosti a schopnostech namířených správným směrem.

Touto cestou chceme poděkovat také místopředsedkyni zdejší bystrcké ČSSD paní Jaromíře Dubšíkové, kterou nám JUDr. Kratochvíl představil. Ta téměř dva roky dochází do našeho domova. Protože je akreditovanou průvodkyní, pomáhá v našem domově s organizováním výletů a dalších akcí. V květnu minulého roku zorganizovala pro klienty výlet do historického centra města Brna, provedla je po náměstí Svobody, Zelném trhu atd. K tomu podala úžasný výklad. V srpnu minulého roku našim klientům zprostředkovala průvodkyni pro celodenní výlet do Skanzenu Strážnice. Také v našem domově uskutečnila sérii přednášek o Bystrckých pověstech a Brněnské architektuře 20. století. V tomto roce domluvila speciální návštěvu kláštera v Rajhradě i s výkladem.

Naše spolupráce pokračuje i nadále. V srpnu se chystáme na celodenní výlet na Velehrad, v září navštívíme vilu Tugendhat a v říjnu nás čeká návštěva židovského hřbitova v Židenicích s povídáním o židovském Brně. Jistě společně připravíme další skvělé akce.

Tímto bychom chtěli sociálním demokratům v Bystrci – zejména doktoru Kratochvílovi a paní Dubšíkové poděkovat za jejich opravdový zájem o naše seniory, cílenou a konkrétní pomoc vedoucí ke zvyšování kvality života našich klientů.

PhDr. Květa Bartošová
ředitelka Domova pro seniory Foltýnova

Text zveřejňujeme na žádost paní Květy Bartošové.

Jiří Altman vysvětluje, jak je to s domovem pro seniory

1. 7. 2010 v 17.34 • Témata: , , , , ,

Jiří Altman (ČSSD), krajský radní a bystrcký místostarosta upřesnil pro Bystrčník údaje z před několika dny publikovaného článku Jiří Altman plánuje domov důchodců v Brně. Tehdy jsme se dohadovali, zda plánovaný domov důchodců má stát na Kamechách. Pan Altman vysvětlil, jak se věci doopravdy mají.

K článku o domovech důchodců v Brně: Říká se jim dnes Domovy pro seniory. Ten brněnský bude stát na místě bývalé Tomešovy transfuzní nemocnice v Masarykově čtvrti. Investorem bude Jihomoravský kraj. Místo je předurčeno tím, že Jihomoravský kraj je vlastníkem pozemků i budov, které na nich stojí. Rovněž územní plán stavbu Domova pro seniory v této lokalitě umožňuje.

Studie výstavby byla předběžně projednána s občanským sdružením Masarykova čtvrť, shodli jsme se na tom, že postavení Domova pro seniory v daném místě je vhodný a užitečný záměr. Projednali jsme otázky parkování a oplocení i některé možnosti veřejného provozu. V současnost bylo Radou Jihomoravského kraje schváleno zadání pro výběr dodavatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.

Projekt bude vytvořen nejprve v podobě konceptu. To proto, aby mohl být připomínkován zvlášť vytvořenou pracovní skupinou zkušených poskytovatelů sociálních služeb pro seniory, Českou gerontologickou a geriatrickou společností, Českou alzheimerovskou společností a v neposlední řadě o. s. Masarykova čtvrť. Celkové náklady výstavby se předpokládají kolem 200 milionů korun.

V Bystrci, respektive v obytném souboru Kamechy, provozuje městská část poměrně nový Dům s pečovatelskou službou. Plán stavby nového Domova pro seniory v Kamechách zatím na stole není. Pokud by se v budoucnu podařilo tento záměr prosadit, bylo by třeba vyřešit majetkové i územní podmínky pro výstavbu a rovněž získat pro tento úmysl město Brno a jeho investiční prostředky.

Jiří Altman
radní Jihomoravského kraje pro sociální oblast

Související

Jiří Altman plánuje domov důchodců v Brně
Stránky občanského sdružení Masarykova čtvrť

Jiří Altman plánuje domov důchodců v Brně

28. 6. 2010 v 15.56 • Témata: , ,

O nutnosti stavět nové domovy důchodců a plánu na jejich výstavbu v Brně hovoří v článku, publikovaném na brno.idnes.cz krajský radní a bystrcký místostarosta Jiří Altman (ČSSD). Jeho stranický kolega, další bystrcký místostarosta Vladimír Vetchý, se o plánu vystavět na Kamechách zařízení pro staré lidi zmínil před nedávnem v rozhovoru pro Bystrčník. Znamená to, že domov důchodců na Kamechách dostává pevnější obrysy? Snad, nějakou dobu si však ještě jistě počkáme.

Domovy důchodců jsou plné, lidé čekají na místo i šest let

Téměř tři sta padesát žádostí eviduje k letošnímu červnu hodonínské krajské zařízení pro seniory S-Centrum Na pískách. Aby se do něj mohl žadatel dostat, musí čekat minimálně dva až tři roky, než na něj přijde řada.

Poptávka převyšuje nabídku

Že by mohla přece jen v kraji svitnout alespoň některým žadatelům naděje, přislíbil krajský radní pro sociální oblast Jiří Altman. Ten vyjmenoval, kde všude se v příštích několika málo letech začnou za peníze kraje budovat nová zařízení pro důchodce.

„Například v Ivančicích, Miroslavi, Brně či Bučovicích,“ řekl. Ani nových pět set míst ale podle Altmana situaci v kraji nemůže zcela vyřešit. Převaha poptávky nad nabídkou je totiž obrovská.

„Nejpozději do podzimu roku 2012 by ale mohlo být otevřeno zařízení v Hustopečích s kapacitou okolo sta míst,“ uklidnil krajský radní.

Stavbou objektů je pokladna podle Altmana vyčerpaná v současné chvíli natolik, že teď radní vůbec nedokáže posoudit, jestli by kraj mohl přispět také na případnou rekonstrukci zámku ve Velkých Němčicích.

(…)

Zkráceno, celý text najdete na brno.idnes.cz

Související

Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček

Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček

14. 6. 2010 v 17.33 • Témata: , , , , , , , ,

RNDr. Vladimír Vetchý, od roku 2006 místostarosta Bystrce

RNDr. Vladimír Vetchý (* 9. května 1949, Třebíč) je český matematik a politik. V roce 1972 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Purkyněho university. V roce 1991 vstoupil do ČSSD. Od 22. července 1998 do 4. května 2001 byl ministrem obrany ve vládě Miloše Zemana. Od 1. 11. 2006 je neuvolněným (= při zaměstnání) místostarostou Bystrce. V rozhovoru pro Horní náměstí odpovídá na otázky, týkající se zejména výstavby objektů občanské vybavenosti na Kamechách a budoucnosti Horního náměstí.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Vetchý.

RNDr. Vladimír Vetchý: Dobrý den.

Když dovolíte, rozhovor s vámi stručně uvedu.

Dovolím, stručně uvádějte.

Nuže. Vladimír Vetchý je neuvolněný bystrcký místostarosta, člen sociální demokracie. V případě, že jeho strana v podzimních volbách uspěje, bude tím, kdo se stane příštím bystrckým starostou.

Uvidíme.

Jistě. Pan Vetchý učí na Univerzitě obrany a také někdy v Bystrci oddává.

To snad není až tak podstatné.

Ano, to snad není až tak podstatné, ledaže bychom se chtěli bránit nebo oddat. My však dnes chceme hlavně stavět, a to školku.

Mateřská škola v nové čtvrti Kamechy je jedno z důležitých bystrckých témat. Lidé z Kamech jsou mladí, bujní, mají mnoho dětí – leč míst ve školkách je málo. Proto je enormně zajímá, jak to se školkou bude, kdy se začne stavět, jak bude velká a tak. A vy, pane místostarosto, jste ten pravý člověk, který na takové otázky umí odpovědět.

Školka bude přízemní. Dvě třídy, celková kapacita 56 míst.

Jsem ve výrobním výboru celé akce. Tlačím na termíny…

K termínům se dostaneme za chvíli. Zkusme do začátku. Na Kamechách tedy nová školka bude. Jak bude vypadat, jak bude velká, kolik pojme dětí?

Školka bude přízemní. To je změna oproti původně uvažovanému projektu, kterou jsme provedli po poradě s ředitelkami stávajících školek. Bude mít dvě třídy, celková kapacita bude 56 míst.

Stát ale bude v původně vyčleněném prostoru, nepřesouvá se?

Nepřesouvá.

Dobře. Jak jste řekl, snažíte se termín realizace co nejvíce urychlit. V jaké fázi je projekt nyní?

V současné době ateliér Habina, vítěz soutěže, dokončuje projekt. Usiluji o maximální možné zkrácení termínů, vyžádal jsem si upřesněný harmonogram dalšího postupu. Ten sestává z výběrového řízení na dodavatele stavby, schvalování v orgánech RMB a potom konečně z realizace stavby. Příští týden bych ho měl dostat.

Přesněji tedy až za týden, zatím ale alespoň rámcově. Kdy by se mělo začít stavět, letos?

Předpokládá se zahájení stavby na podzim 2010, školka by měla být dokončena v příštím roce.

Tedy 2011. Stihne se zahájit provoz ve školním roce 2011/2012?

Je to tak naplánováno, tehdy by první děti by měly do školky přijít.

Stavbu školky financuje městská část?

Ne, investorem je magistrát města Brna. Jsem rád, že se mi výstavbu mateřské školy podařilo prosadit.

Nechal jsem si vypracovat dvě demografické studie, které podrobně mapují vývoj v Bystrci.

Rodiče z Kamech a okolí budou jistě taky rádi.

Ale přece jen, pane Vetchý, šestapadesát dětí… když tak z hlavy počítám… to asi nebude pro celé Kamechy stačit?

Nemusíte počítat z hlavy, máme k dispozici přesnější čísla. Nechal jsem si vypracovat dvě demografické studie, které podrobně mapují vývoj v Bystrci. Právě na nich zakládáme rozhodování o investičních projektech.

Můžete mi ty studie dát?

Dám vám k dispozici výňatek z nich. Kompletní studie jsou na městské části, můžete si je odtamtud vyžádat.

Aha, 106/1999.

Přesně tak, vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Nicméně i výtah, který vám dávám, je poměrně obsažný a mohl by vám stačit.

Zdá se, že ano. (Hledí do textu) Zkusím ocitovat jen závěr, který jste zvýraznil, zbytek přiložíme k rozhovoru jako přílohu.

MČ Brno-Bystrc je se svými 23 432 obyvateli jednou z nejlidnatějších městských částí. Do těchto dimenzí Bystrc posunula masová bytová výstavba 70. a 80. let a následný příliv nového obyvatelstva. Kromě desetinásobného zvětšení počtu obyvatel byly na dlouhou dobu výrazně ovlivněny i další charakteristiky, např. věková struktura obyvatelstva, které je stále poměrně mladé.

Do budoucna bude nutné odpovídajícím způsobem přizpůsobit kapacity příslušných zařízení zvýšení počtu seniorů v souvislosti se stárnutím dnešní produktivní složky obyvatel a také s růstem počtu malých dětí v souvislosti s bytovou výstavbou v lokalitě Kamechy. Obyvatelstvo Bystrce se vyznačuje příznivou strukturou vzdělanosti, což je do velké míry dáno přítomností řady vzdělávacích institucí ve městě Brně.

Jak vidíte, není to jen o dětech. Po připravovaném sčítání lidu je nutná další upřesňující studie, která se stane průkazným materiálem pro další aktivity, také zejména směrem k seniorům.

Staří lidé jistě taky potřebují svoje, ale děti…

Výstavba domu pro seniory, volnočasové aktivity…

Vizualizace staršího projektu MŠ Kamechy pro Atelier Habina s.r.o., autor LOSKLONOS. Obrázky aktuální podoby projektu nemáme zatím k dispozici, pokusíme se je zajistit do pokračování článku.

Zůstaňme, pane místostarosto, ještě chvíli u dětí. Jestli správně chápu (zírá zmateně do textu studie jak husa do flašky), školka, o níž jsme mluvili, potřeby kamešských obyvatel zcela nepokryje.

Tak, vyplývá to ze studie.

Plánujete tedy výstavbu další, větší školky?

Další školka by se skutečně vybudovat měla. Její kapacita by měla být čtyři třídy, což představuje zhruba sto míst.

Kdy se začne stavět a kde?

Ta již nebude na katastrálním území Bystrce. Zde musí činit Žebětín. Já jsem slíbil všestrannou podporu a spolupráci.

To se mi zdá dost diskutabilní, ostatně jako celé dělení Kamech na žebětínskou a bystrckou část. Dostali bychom se ale od škol a školek příliš daleko, to teď nechme stranou.

Děti zestárnou, z mateřské školky půjdou do školy. Co potom s budovou, jejíž kapacita nebude už třeba využita? Počítáte s rekonfigurovatelností stavby v projektu (studii, úvaze)?

Samozřejmě musí být tato školka projektovaná i s možným výhledem na její další využití.

Postačí stávající kapacity škol v Bystrci přijmout děti z Kamech nebo ne? Pokud ne, jak to budete řešit? Výstavbou nové základní školy na Kamechách nebo rozšířením dnešních škol nebo kombinací obojího?

Vyjdu-li ze studií, jsem přesvědčen, že současné školy mají kapacitu zvýšenou poptávku zvládnout. A tak jsem na podobný dotaz také odpověděl Odboru školství MMB.

Budu si muset ty studie vážně prostudovat. Tedy stavět nové školy ne, současné postačí.

Samozřejmě to nebude o dvaceti žácích ve třídách. Bylo by ale nezodpovědné stavět novou školu na nějakých 10, možná 15 let.

Moje neměnné přesvědčení je, že by členění Horního náměstí mělo zůstat.

Snad máte pravdu. Podobně nerozumné je také neúnosně natahovat článek, takže protentokrát už vynecháme i domov pro seniory, přestože jeho důležitost nikdo nepopírá, a přesuneme se na téma, které mne, jako aktivistu občanského sdružení, osobně zajímá.

Horní náměstí. Jakou budoucnost chystáte tomuto spornému prostoru, který vzbudil v Bystrci tak nevídanou kontroverzi?

Ve volebním programu bude jako jedna z priorit řešení Horního náměstí. Jak víte, moje neměnné přesvědčení je, že by členění mělo zůstat. Na část určenou pro parkovou úpravu by měla být zpracovaná studie, projednaná v komisích a s občany.

Dále musí být vyřešeno financování, včetně žádosti o dotaci z příslušných fondů. Pro financování použijeme stejný postup, jakým jsme řešili všechny větší akce.

Jako příklad uvedu regeneraci náměstí u Maxu. Tam jsme získali z dotačního titulu MMR 5,7 miliónu…

MMR?

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zajistili jsme dofinancování z magistrátu a dokázal jsem zapojit i majitele Maxu, který přispěl jedním miliónem a majitele supermarketu. Ten dal na regeneraci pět set tisíc.

V získávání peněz jste tedy poměrně úspěšný?

Snažím se. Pro regeneraci hřiště u základní školy na Vejrostově ulici jsme z ISPROFINu…

Co to je?

Dotační program ministerstva financí. Odtamtud jsme získali pro hřiště u školy deset miliónů a na zateplení školy dalších jednadvacet.

Z fondů EU jsem získal zhruba sedm miliónů pro obnovu hřiště u školy na Heyrovského, která se právě realizuje.

Abych popřel názory některých, že jsem úplná dylina, vypočetl jsem bryskně, že jste do Bystrce přivedl celkem čtyřicet pět miliónů.

Šlo jen o příklady, o výběr.

Mně osobně by se líbil park s takovým tím potůčkem, co se vrací.

Všechny akce byly velmi náročné na přípravu, projekty, realizaci i vyúčtování. U všech jsme (=městská část) byli investory. Znamenaly pro mne nejen několikanásobné projednávání na ministerstvech místního rozvoje a financí, ale i obrovskou osobní zodpovědnost. Pokud by Finanční úřad zjistil sebemenší pochybení, museli bychom vrátit dotaci a zaplatit ve stejné výši odvod. Vše proběhlo bez závad, dnes máme akce prověřené FÚ.

Dobře, jsem tedy celkem náchylný vám věřit, že peníze na těch pár laviček a stromů pro Horní náměstí byste obstarat dokázal.

Mně osobně by se líbil park s takovým tím potůčkem, co se vrací, jak byl v jedné ze studií.

Potůček? Skvělé. Ovšem to je pořád jen ona část Horního náměstí, o kterou se spory nevedou. Neuralgickým místem je prostor, na němž mělo nebo snad stále má stát Polyfunkční centrum. Jak vy, možný budoucí starosta, plánujete s tímto prostorem naložit?

Mým neměnným názorem je zachovat zbývající prostor Horního náměstí pro občanskou vybavenost.

Áha. Sedmipatrový hypermarket s luxusními byty, rozumím.

Nerozumíte. Jak jsem již několikrát řekl, každá taková akce musí být projednána jak v komisích, tak s občany. Nemluvíme už o starém projektu polyfunkčního centra. Bavme se o projektech nových.

Mně by se líbil nápad, který mi navrhl jeden podnikatel, vybudovat menší jednoposchoďové volnočasové sportovní centrum – skvoš, sál pro aerobik, malý bazén pro plavání rodičů s dětmi.

Škoda.

Škoda? Bazénu?

Ne. Škoda je, že právě teď, kdy se dostáváme k tomu, co je alespoň pro mne a lidi ze sdružení nejzajímavější, budeme muset rozhovor ukončit. Pět stran textu už je na hranici únosnosti a ani jeden z nás dnes už déle nemá čas.

Přitom mám na vás ještě hodně otázek. Mohli bychom se domluvit na pokračování?

Ale proč byste měl otázky pokládat jen vy?

Jistě, nejsem proti. Ale proč byste měl otázky pokládat jen vy?

Jak to myslíte?

Ať se ptají lidé, co je zajímá. Vyzvěte čtenáře, sesbírejte otázky a budeme pokračovat.

Hm! To je dobrá myšlenka. Tak já to tak udělám.

Udělejte. Nashledanou.

Nashledanou a děkuji.

*

Chcete-li se místostarosty Vladimíra Vetchého na něco zeptat, napište otázku buď do komentářů k tomuto článku nebo ji pošlete na posta@bystrcnik.cz. Pan Vetchý odpoví zřejmě koncem tohoto týdne, tj. zhruba do 20. června 2010.

Ke stažení

Plný text rozhovoru (PDF)
Bystrc: Demografická situace (výňatek studie)

Související

Brno chce řešit přeplněné školky změnou systému
Ke školce na Kamechách
Školka na Kamechách: 2011, 50 dětí
I v Bystrci mají školky plno
Budoucí starostové Bystrce: Vladimír Vetchý a Svatopluk Beneš