Příspěvky se štítkem ‚David Macek’

Soud zrušil kraji plán, R43 se od Bystrce vzdálila

22. 6. 2012 v 12.34 • Témata: , , , , , ,

Nejvyšší správní soud v Brně ve čtvrtek 21. června rozhodl o zrušení krajského územního plánu Jihomoravského kraje (tzv. Zásad územního rozvoje). Žalobci bylo 14 obcí a 12 občanů.

„Tento rozsudek dává šanci napravit dlouhodobá a závazná pochybení v územním plánování v kraji. Je to výhra pro desítky tisíc občanů, kteří mají šanci, že příští návrh územního plánu kraje bude dbát na jejich zdraví, nebude nesmyslné přivádět další dálkovou tranzitní dopravu do dopravně přetížené Brněnské aglomerace, kde jsou již minimálně 15 let překračovány zákonné limity hlučnosti a prašnosti. Je to výhra pro motoristy, neb je nejen šance na končení sporu o trasování páteřních silničních komunikaci v kraji, ale i šance na realizaci logických a výrazně kratších tras (tam a zpět kratších o 70 km) z Vídně k Olomouci/Ostravě/Katowicim a z Vídně k Jihlavě/Praze/Hradci Králové/Pardubicím/Liberci,“ komentoval rozsudek docent Petr Firbas, jeden z nejvýraznějších kritiků dopravních plánů na jižní Moravě a zároveň předseda občanského sdružení, které proti Zásadám územního rozvoje bojovalo.

Jde o dosud největší zásah soudu do územního plánování. Soud zdůvodnil své rozhodnutí hlavně tím, že kraj neposuzoval své záměry jako celek a nedostatečně posoudil vliv staveb na životní prostředí a veřejné zdraví.

„Právě zásady územního rozvoje jsou platformou pro zvážení všech kumulativních a synergických vlivů jednotlivých záměrů,“ řekla soudkyně Marie Žišková.

Soud nevyloučil, že i po řádném vyhodnocení by koridory sporných silnic vypadaly stejně. „Nelze dost dobře vyloučit, že by to dopadlo stejně. Ale právě proto, že to vyhodnocení provedeno nebylo, je dost dobře možné, že by to dopadlo jinak,“ uvedl soudce Zdeněk Kühn.

Zrušení územního plánu se dotýká i možnosti výstavby R43 v trase vedoucí přes Bystrc. Tu přes odpor místních obyvatel Jihomoravský kraj stále prosazuje. Rozsudek povede přinejmenším k dalšímu oddálení stavby, bude-li kraj i nadále na vedení R43 přes Bystrc trvat.

„Zrušený krajský územní plán nezahrnoval smysluplné trasování R43 od D1 k severu,“ myslí si docent Firbas, „Krajský úřad nepořídil ani jeden územní plán za celou dobu své 12 let trvající existence. Do územního plánování padly zcela neefektivně mnohamiliónové částky. Z fiaska by mělo být vyvozeno nepochybně personální opatření na úrovni odboru územního plánování a odstoupit že všech funkci by měl i radní odpovědný za územní plánování David Macek. Sam hejtman Hašek by měl také vyvodit politickou odpovědnost, neb jím prosazovaný obchvat pro nevěstince v Mikulově a o 30 miliard dražší koncepci nikdy nevysvětlil. Naopak na písemně otázky novinářů odmítal odpovídat.“

-vl-

Ke stažení

R43 není přímou trasou Brno – Svitavy (prezentace, PDF – zdroj Petr Firbas)

Související
R43 přes Bystrc má být alternativním tahem na Prahu, přiznává ministr
Zásady územního rozvoje kraje mají potíže
Jih Moravy má územní plán, obce a sdružení jej zřejmě napadnou u soudu
Silniční síť Jihomoravského kraje nerespektuje realitu

Krajský radní Macek chce pozemky pro církev, komunisté jsou proti

3. 11. 2011 v 06.06 • Témata: , , , , , , , ,

Jihomoravského krajského radního za KDU-ČSL Davida Macka nenechává spát, že jen v Brně a v okrese Brno-venkov je prý 1100 hektarů bývalých církevních pozemků v držení Pozemkového úřadu, které žádá v církevní restituci vrátit.

Podle radního Macka zákonodárci mají odstranit blokační paragraf a „církvi ukradené“ vrátit. Církevní řády pak uplatní po tisíciletí tradované know-how, jak s rozsáhlými polními i lesními pozemky a dalšími nemovitostmi naložit a hospodařit. Bez ohledu na to, že v minulých staletích je propůjčoval církvi do užívání král.

Poslanec Parlamentu ČR a starosta města Ivančice u Brna Vojtěch Adam (nestraník za KSČM) k tomu podotkl: »Nevím v Ivančicích o žádném problému s církevním majetkem. Obecně bych se však zeptal, jakým způsobem se římskokatolická církev historicky dostala ke svému majetku? Když objektivně, tak objektivně. Pak by pohled na vracení majetku církvi mohl být zcela jiný.«

Slovy: »Co peklo schvátí, nikdy již nevrátí,«  přidal své vyjádření  předseda brněnského městského klubu zastupitelů za KSČM Pavel Březa (zároveň zastupitel Bystrce – poznámka Bystrčník)  a pokračoval: »Necítím se být odborník v tomto oboru, ale domnívám se, že si církev zvykla dlouhodobě užívat majetek, který nikdy nevlastnila. Nyní má zato a vytrvale tvrdí, že jí byl ukraden. Nechť prokáže své vlastnické právo, že nevzniklo pouze „vydržením“ (dlouhodobým užíváním). Pasáčkovi také nepatří louky, na které léta vodí pást „ovečky svého pána,“« uzavřel Březa.

Jihomoravský krajský a brněnský městský zastupitel za KSČM Daniel Borecký k tomu podotkl:  »Nejen panu radnímu je nutno přiznat právo na jeho názor. Ale pokud vím, pro uplatnění „demokratické (kapitalistické) spravedlnosti“ bylo po sametovém listopadu stanoveno, že rozhodující pro restituce je datum únor 1948, resp. převzetí majetku státem po tomto datu. Toto ustanovení, stejně jako jiná (např. že nebudou vraceny pozemky v ucelené sídlištní zástavbě), však bylo již dávno překročeno, snad v duchu lidov(eck)ého pořekadla Podej prst a přijdeš o celou ruku…«

(vž)

Článek jsme převzali ze stránek brněnského městského výboru KSČM.

Související

 

Kraj: Silnici R43 postavíme do roku 2018

1. 5. 2011 v 10.30 • Témata: , , ,

Jižní Morava – Sobota dopoledne desátého ledna roku 2009. Stejně jako každý jiný den po dopravní tepně I/43 vedoucí od Svitav do Brna jede jedno auto za druhým. V kopci Perná v katastru Krhova se od Svitav řítí osobní auto značky Saab. Na horizontu vjede do protisměru. Po srážce se Škodou Octavia obě auta pohltí plameny. Čtyři lidé tragédii nepřežijí.

To je jen jedna z mnoha ukázek toho, proč je silnice I/43 nazývaná silnicí smrti. Jen na území Jihomoravského kraje na ní v letech 2004 až 2010 zemřelo čtyřicet lidí. Viníkem nehody je obvykle řidič. To ale nic nemění na tom, že silnice není stavěná na to, aby po ní denně projelo kolem pětadvaceti tisíc aut. Jen v málokterých úsecích se tam dá bezpečně předjíždět.

Slibů politiků a variant, kudy by měla silnice vést, padlo už mnoho. Dlouho to vypadalo, že hlavními brzdami příprav stavby jsou protesty různých skupin. Zejména lidí v brněnské Bystrci a nyní hlavně v Bosonohách a Troubsku, kde má vzniknout nová dálniční křižovatka napojující R43 na D1. Letos v lednu však přišel úder ještě odjinud. Takzvaná superstrategie vypracovaná ministerstvem dopravy totiž nepočítá s tím, že by se R43 začala stavět před rokem 2025.

„Strategie je ve fázi druhého kola připomínkového řízení, nejde ještě o hotový dokument,“ upozornil Jakub Ptačinský z ministerstva dopravy. Problémů je však ještě víc. Jihomoravský kraj totiž stále nemá územní plán. Minulý týden veřejně projednával návrh zásad územního rozvoje kraje. Lidé k němu vznesli 175 připomínek. „R43 se týká značná část z nich. Je to jedna z nejkontroverznějších staveb na území jižní Moravy a zároveň stavba, kterou kraj velmi potřebuje,“ uvedl krajský radní pro územní plánování David Macek. Vedení kraje podle něj trvá na tom, aby R43 z větší části vedla po tělese staré německé dálnice, tedy trasou přes Bystrc.

(…)

Zkráceno, celý článek Leony Paroulkové najdete na blanensky.denik.cz

Článek dobře dokládá způsob „argumentace“, který kraj v současné době používá k prosazení R43. Představitelé kraje tvrdí, že odpor proti dálnici kladou jen jakési izolované a v podstatě nevýznamné „skupiny“, že už je ale vlastně stejně vše rozhodnuto a tak být proti nemá smysl, a že kdo proti přece jen je, je vinen zabíjením lidí na přeplněné silnici.

Jako doklad neúnosné situace se drasticky popíše jedna smrtelná dopravní nehoda, místo aby se na statistikách prokázalo, že provoz na I/43 je skutečně mimořádně nebezpečný, třeba ve srovnání s D1. Potíž je, že statisticky to dokázat nelze, a tak se musí čísla nehodovosti shrnout za šest let, aby se aspoň něco málo mrtvol nasbíralo.

-mar-

Jihomoravský kraj trvá na původních trasách kontroverzních silnic

17. 12. 2010 v 10.00 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

Jihomoravský kraj i přes protesty aktivistů trvá na původních trasách stavby kontroverzních silnic. Silnice R43 z Brna na Svitavy by tak měla vést přes Bystrc a dál v německé trase a silnice R52 na Vídeň přes Nové Mlýny a Mikulov. Zakreslení silnic v takové podobě dnes schválili krajští zastupitelé.

Vybrané varianty dnes na zasedání kritizovalo několik zástupců občanských sdružení i starosta Kuřimi Drago Sukalovský (Kuřimská občanská liga). Tamní radnice několik let prosazuje jižní obchvat města, který podle ní na rozdíl od severního návrhu doporučeného nyní do územního plánu sníží dopravu v centru města. Kuřimský obchvat je se stavbou silnice R43 provázán, v budoucnu má propojit tuto rychlostní silnici se současnou hlavní spojnicí Brna se severem kraje I/43.

Podle odpovědného radního Davida Macka (KDU-ČSL) je však trasa R43 počítající se severním obchvatem natolik rozpracovaná, že změna by výrazně oddálila stavbu rychlostní silnice. Obce na sever od Brna přitom po její stavbě volají. Pomůže například Velkým Opatovicím a okolí, které kraj nedávno zařadil mezi tři strukturálně nejpostiženější části kraje.

Dnešní rozhodnutí zastupitelstva potvrdilo Mackův návrh. Rozhodnutí už dopředu kritizoval lídr rebelujících občanských sdružení Petr Firbas. ČTK řekl, že zastupitelé nemají v tuto chvíli do procesu územního plánování vůbec vstupovat. Je prý výhradně na úřednících, aby po odborném posouzení variant doporučili tu, která podle nich nejlépe vyvažuje mezi soukromými a veřejnými zájmy a vyhovuje z hlediska dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí. Zastupitelé pak návrh schválí, nebo ne.

(…)

Celý článek najdete na www.financninoviny.cz

Rada Jihomoravského kraje projedná petici proti R43

4. 10. 2010 v 17.46 • Témata: , ,

Peticí, kterou začátkem září předali zástupci občanských sdružení krajskému radnímu pro územní plánování Davidu Mackovi, se bude rada Jihomoravského kraje zabývat ve čtvrtek.

Petice obsahovala přes sedmatřicet tisíc podpisů, které její iniciátoři sbírali od roku 1996. Právě na stáří podpisových archů upozorňoval i Macek. „Poměrně nové jsou tam z celého počtu asi jenom dva tisíce podpisů,“ řekl Macek.

Podotkl, že počet podpisů při projednávání nehraje až zas tak zásadní roli a radní se budou věnovat jejím formálním záležitostem. „To jestli je tam pětatřicet tisíc podpisů, nebo sto není zas tak důležité. I když je trochu zvláštní, že pod peticí o vedení silnice přes Bystrc se objevily i podpisy lidí z Jindřichova Hradce nebo Náchoda,“ sdělil Macek.

(…)

Zkráceno, celý článek Michala Filípka najdete na brnensky.denik.cz

Související

Přijďte na předvolební fórum
Projednávání petice proti R43 v senátu
Josef Strubl: Mýlíte se ve všech bodech
Na každý problém existuje rychlé levné nesprávné řešení
Kníničky trápí doprava. A také R43
R43 přes Bystrc – opravdu špatné řešení…?!
Politici definitivně prohráli spor o Hitlerovu dálnici
Soud odmítl stížnost kvůli R43
R43: Petice za obchvat Brna
Jana Pálková: Když kraj nezváží varianty R43, územní plán smete soud
R43? Udělejme referendum, navrhují někteří kandidáti
Jana Pálková: Jak to vypadá s R43?

Jana Pálková: Když kraj nezváží varianty R43, územní plán smete soud

10. 9. 2010 v 16.42 • Témata: , , , , , ,

Jana Pálková za občanská sdružení proti stavbě rychlostní komunikace R43 přes Bystrc a předseda uzemně plánovací komise městské části Brno-Kníničky Ladislav Horvát předali 10. září v Brně zastupitelstvu Jihomoravského kraje petici od občanů Brna a okolí za R43 jako plnohodnotný obchvat města Brna.' title='Jana Pálková za občanská sdružení proti stavbě rychlostní komunikace R43 přes Bystrc a předseda uzemně plánovací komise městské části Brno-Kníničky Ladislav Horvát předali 10. září v Brně zastupitelstvu Jihomoravského kraje petici od občanů Brna a okolí za R43 jako plnohodnotný obchvat města Brna.

Petice proti bystrcké variantě R43 je na kraji

Zástupci občanských sdružení předali petici s téměř sedmatřiceti tisíci podpisy krajskému radnímu pro územní plánování Davidu Mackovi. Chtějí R43 jako plnohodnotný obchvat Brna, ne vést ji přes město.

Trasa přes Bystrc nevyhovuje podle předsedkyně petičního výboru Jany Pálkové českým ani evropským zákonům a navíc ještě více zhoršuje životní podmínky lidem v jejím okolí.

„Zrušení trasy R43 v územním plánu Brna Nejvyšším správním soudem letos v květnu potvrdilo, že měli pravdu lidé, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že úředníci města i kraje dlouhodobě nesprávně informovali veřejnost i zastupitele,“ řekla Jana Pálková, bystrcká zastupitelka za Stranu zelených.

(…)

Celý článek Michala Filípka najdete na brnensky.denik.cz

Aktivisté: Když kraj nezváží varianty R43, územní plán smete soud

Při plánování silnice R43 z Brna směrem na Svitavy musí podle občanských sdružení Jihomoravský kraj posoudit všechny varianty včetně těch Boskovickou brázdou. Tato trasa obchází Brno ze západní strany a je mu více vzdálena než trasa přes sídliště Bystrc, jíž kraj po léta prosazoval. Když bude samospráva alternativní trasy opomíjet, skončí připravovaný krajský území plán znovu u soudu a ten ho nejspíš zruší, řekla dnes novinářům za občanská sdružení proti R43 přes Bystrc Jana Pálková. Soudy v minulosti aktivistům dávaly zapravdu.

Názor, že silnici nelze vést přes Bystrc, dnes členové občanských sdružení podpírali peticí proti silnici v této variantě. Od roku 1996 ji podepsalo 37.000 lidí. Dnes ji předali novému krajskému radnímu odpovědnému za územní plánování Davidu Mackovi (KDU-ČSL). „Orgány kraje se tím budou zabývat,“ reagoval. Dodal, že v přípravě nového krajského územního plánu plánují na kraji projednání s veřejností. Předpokládá tedy, že tam zájemci uplatní své připomínky.

Způsob, jímž kraj dosud územní plány připravoval, na dnešní tiskové konferenci členové občanských sdružení důrazně kritizovali. Petr Firbas ze sdružení v Brně-Kníničkách zdůraznil, že za deset let existence pořídil kraj jediný regionální územní plán. „A ten jediný, který pořídil, mu zrušil Nejvyšší správní soud,“ dodal.

(…)

Celý článek si přečtěte na www.financninoviny.cz