Příspěvky se štítkem ‚dar’

Bystrčtí ragbisté pomohli nemocnému děvčátku

1. 10. 2014 v 10.50 • Témata: , , , , , , ,

Bystrčtí ragbisté jsou tvrdí chlapíci, srdce však mají na správném místě. Celý výtěžek ze srpnového mistrovství Evropy, které se hrálo i na bystrckém hřišti, se rozhodli věnovat na pomoc nemocné holčičce.

„Na základě podnětu člena klubu, který si nepřál být jmenován a velkou měrou se zasloužil o celé přípravy bystrckého areálu pro mistrovství Evropy, bude celý výtěžek ze vstupného věnován malé Patricii Ševčíkové,“ informoval na stránkách RC Bystrc Tomáš Krejčí, mluvčí klubu.

V půl roce byla u malé Patričky diagnostikována spánková epilepsie, děvčátko trpí psychomotorickou retardací a rozsáhlou hypotonií celého těla (ochablé svalstvo). Léčba její stav stabilizovala, ale pro další pokroky je potřeba dalších rehabilitací. Právě na tyto léčebné pobyty je určeny dar bystrckých ragbistů.

rc_bystrc

A nezůstalo jen u výtěžku ze vstupného.

„Dalšími finančními prostředky pro Patricii je zisk z prodeje občerstvení během dvou hracích dnů,“ dodal Tomáš Krejčí.

Celkem téměř dvanáct tisíc korun předali ragbisté rodičům Patricie.  Vznikla přitom společná fotografie.

„Jsme rádi, že jsme mohli přispět. Děkujeme všem, co se na tomto příspěvku podíleli a především Halymu, od kterého myšlenka vzešla,“ dodal Tomáš Krejčí.

Zdroje: www.bystrcrugby.czwww.facebook.com

Související

Obrazem: Mistrovství Evropy v rugby v Bystrci
Mistrovstí Evropy v rugby zahájilo v Bystrci
Bystrčáci na Mistrovství Evropy v rugby
Mistrovství Evropy už klepe na dveře Bystrce
Mistrovství Evropy se blíží
Mistrovství Evropy v Bystrci!

Pes zdarma

9. 2. 2013 v 03.33 • Témata: , ,

Úplně za nic, jen tak, zadarmo a bez poplatků darují psa v nedalekých Říčanech u Brna. Pes je dost velký a má smutný pohled. Zájemce se může přihlásit na  724 303 746 nebo u starosty obce v kanceláři obecního úřadu.

Zdroj: www.ricanyubrna.cz

Říčany darují psa

4. 1. 2013 v 05.30 • Témata: , , ,

Obecní úřad v Říčanech daruje vlkošedou fenu německého ovčáka, stáří 3 roky, vhodná pro sport i do rodiny. Zvyklá na pobyt venku. Ihned k odběru. Bližší informace na 724 303 746.

Zdroj: www.ricanyubrna.cz

Bystrcká Rada: Žádné výjimky

25. 6. 2011 v 11.56 • Témata: , , ,

Žádné výjimky z pravidel pro přidělování dotací a příspěvků nechce připustit bystrcká Rada. Na mimořádné schůzi 8. června odmítla žádost občanského sdružení TJ Sokol o mimořádný finanční dar.

Sokolové žádali o výjimku z platných Zásad pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2011. Umožnila by jim financovat výměnu oken v sokolovně. Na okna požadovali od městské části 28 900 Kč.

Rada v hlasování výjimku odmítla. Jen dva radní byli na straně sokolů, dva se zdrželi a dva byli proti. Bohužel zápisy z jednání rady stále neobsahují hlasování po jménech, takže kdo konkrétně jak hlasoval, se nedozvíme.

Ke stažení

Zápis z jednání rady

SMART Comp přispěl dětem

19. 5. 2011 v 13.06 • Témata: , , , , , , , , ,

Společnost SMART Comp. a.s. přispěla finančním darem dětem ze základní školy Heyrovského 32 v Bystrci. Částku 3 500 korun poukázala firma na účet Klubu rodičů při základní škole, který z peněz financuje předměty, které žákům školy zpříjemňují pobyt a různé zábavné akce.

Společnost SMART Comp. a.s., která vznikla v roce 1998, je provozovatelem a vlastníkem telekomunikační sítě NETBOX. Sídlo firmy je v Brně-Bystrci (Kubíčkova 8). SMART Comp poskytuje bezplatné internetové připojení všem bystrckým školám a školkám.

Sdružení rodičů při základní škole Heyrovského vzniklo v roce 2010 na podporu dětí, které tuto školu navštěvují. V letošním roce uspořádalo například knižní bazar, jehož výtěžek šel na zakoupení předmětů do vybavení školy.

Předsedkyně sdružení Michaela Lužová poděkovala za vítaný finanční dar. Klub rodičů jej použije pro financování Zábavného odpoledne pro rodiny. Akce, pořádaná v rámci Brněnských dnů bez úrazu, se bude konat v sobotu 28. května 2010 od 14:00 na hřišti základní školy a všichni rodiče i děti, ať již navštěvují kteroukoli ze škol, jsou srdečně zváni.

Související

Stránky společnosti SMART Comp
SMARTComp nabízí práci
Klub rodičů při ZŠ Heyrovského
Základní škola Heyrovského 32 v Bystrci
Školní sdružení hledá medvěda. S velkým pytlem
Knižní bazar vynesl peníze pro děti
Školní sdružení z Heyrovského: Hnusotu ověří anketa
Knižní bazar na Heyrovského
Výtvarná soutěž Klubu rodičů

Dělníci rádi korely

1. 1. 2011 v 11.32 • Témata: , , , , , ,

Členové občanského sdružení Dělnická mládež se stali „adoptivními rodiči“ korely chocholaté z brněnské zoologické zahrady.

Členové Dělnické mládeže se rozhodli finančně podpořit brněnskou zoologickou zahradu. Přispěli na chov Korely chocholaté částkou, která zhruba odpovídá ročním nákladům na chov, čímž se Dělnická mládež stala jejím adoptivním rodičem.

www.delnickamladez.cz

Související

Korela se odkorelila

Pokračování rekonstrukce Státního hradu Veveří – použití daru MČ Brno-Bystrc v roce 2010

9. 12. 2010 v 13.31 • Témata: , , , , , ,

Také v letošním roce pokračovala obnova a postupná rekonstrukce Státního hradu Veveří a město Brno opět tento dlouhodobý projekt podpořilo finanční dotací.

Magistrát města Brna přispěl částkou ve výši 1.000.000,- Kč na opravu hradního mostu přes 17 metrů hluboký hradní příkop. Most sám sice patří k těm nejmladším stavbám v hradním areálu, ale na druhé straně se jedná o poměrně vzácnou technickou památku, vídeňský architekt Josef Melan zde totiž v roce 1896 vyprojektoval jednu z prvních čistě betonových konstrukcí v Rakousko-Uherské monarchii.

Opravy mostovky, původního odvodňovacího systému a dřevěného zábradlí právě v tento čas končí a návštěvníci hradu Veveří tak příští sezonu, kterou hrad otevře o prvním dubnovém víkendu, budou moci na vlastní oči prověřit nakolik se vše povedlo a zda části restaurované i ty nové, vyrobené jako přesné repliky dožilých originálů, jsou hradu ke cti.

Práce na obnově hradu Veveří letos podpořil i ÚMČ Brno-Bystrc. Dar 200.000,- Kč je určen na projektová práce při obnově tzv. Anglického traktu. Tady v bývalé kočárovně, sýpce, čeledníku a stájích by do budoucna mělo vzniknout několik víceúčelových sálů a prostor pro sezonní i stálé expozice. Jednou z nich by podle již několik let připravovaného projektu měla být stálá výstava díla významného bystrckého rodáka Jakuba Obrovského.

Petr Fedor
místostarosta
tisková zpráva úřadu městské části Brno-Bystrc

Zpráva o jednání Rady

29. 8. 2010 v 16.10 • Témata: , , , , , , , ,

Zpráva o jednání bystrcké Rady na schůzi 18. srpna 2010 je k dispozici ke stažení na webu radnice včetně příloh.

0.1 Ověřovatel zápisu – schválení
0.2 Program jednání – schválení
1.1.01 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, připomínkování návrhu
1.1.02 Vyhláška města Brna o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách
1.1.02.01 Vyhláška města Brna o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách, doplnění
1.1.03 Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic, změna vysoutěžené a rozpočtované ceny
1.1.04 Novela „Nařízení statutárního města Brna č.2/2002, kterým se vymezují místní komunikace nebo její úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny“
– připomínkové řízení
1.2.01 Územní studie pro MČ Brno-Bystrc, regulační plán, území studie, rozsah řešeného území
1.3.01 Rozpočtové opatření mezi odd. § 4172 – Doplatek na bydlení a odd. § 4182 – Příspěvek na zvláštní pomůcky
1.3.02 Rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a § 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
1.3.03 Rozpočtové opatření mezi třídou 8 financování a odd. § 4351 osobní asistence,
pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
1.3.04 Rozpočtové opatření v rámci odd. § 3319 – ostatní záležitosti kultury
1.3.05 Úhrada neinvestičních výdajů za „cizí“ žáky, odmítnutí plné platby za žáka ze Sentic
1.3.06 Rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období 2012 – 2019
1.3.07 Žádost mateřské školy Kachlíkova 21 o souhlas s investicí – hrací prvek na zahradu
1.3.08 Žádost mateřské školy Štouračova 23 o souhlas s převodem mezi fondy za účelem
nákupu herního prvku na zahradu mateřské školy
1.3.09 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy společnosti JET IMPERA, a.s., schválení dodatků ke smlouvám, smlouva o převodu vlastnického práva k technické infrastruktuře komplexu Kamechy – odročeno1.3.10 Darování neupotřebitelného hlavního movitého majetku svěřeného MČ Brno-Bystrc
– 3 ks panelových stojanů
2.2.01 Organizační řád ÚMČ Brno-Bystrc, změna (IAFK)
2.2.01.01 Organizační řád ÚMČ Brno-Bystrc, doplnění náplně činnosti OFIN
2.2.02 Zprávy o činnosti komisí Rady MČ Brno-Bystrc za 1. pololetí roku 2010
2.2.02.01 Zpráva o činnosti majetkové komise Rady MČ Brno-Bystrc za 1. pololetí r. 2010
2.2.02.02 Zpráva o činnosti komise redakční rada Rady MČ Brno-Bystrc za 1. pololetí r. 2010
2.2.03 Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany u Brna, stanovisko k záměru
2.2.04 Propojovací vodovodní řad DN 400 z VOV, stanovisko městské části k vedení trasy, dopravní opatření ke stavbě
2.2.05 Komise Rady MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů, zrušení komisí
2.2.06 Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů výborů a zrušení výborů
2.2.07 Organizační řád – změna organizační struktury (oprava chybně schváleného schématu) – zrušení usnesení 5/38.R – 2.2.01, část 2
2.2.08 Reakce Komise Redakční rady na „Otevřený dopis“ ing.Kuchaře č.j.: 10-13581/OVV
2.3.01 Žádost o kácení dřevin při ulici Vondrákova
2.4.01 Předběžný program 5/24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, které se bude konat dne 8.9. 2010
3.1.01 Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3127/3 k. ú. Bystrc – Markůvky
3.1.02 Žádost o vyjádření k výkupu pozemků p. č. 1509/2 a 1509/4 k. ú. Bystrc do majetku města – Pod Mniší horou
3.1.03 Žádost o vyjádření k převodu pozemků p. č. 1385/1 a 1386/11 k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Brna – ul. Pod Horkou
3.1.04 Žádost o vyjádření k výkupu pozemku p. č. 7225/12 k. ú. Bystrc do majetku města a k případnému uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek s jeho vlastníkem – ul. Štouračova
3.1.05 Schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. OMI/SML/2008/F/552 EI – EUREA INVEST, s.r.o.
3.1.06 Žádost o pronájem pozemku p.č. 7824/1 v k. ú. Bystrc – Invest SJ, s.r.o.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – p. Lánský
Zrušení usnesení 5/42. bod 3.1.07
3.1.07 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k pozemku p. č. 1930/45 k. ú. Bystrc – p. Latta
3.1.08 Prodej pozemků p.č. 5798/2 a 7449/2 pod bytovým domem Kubíčkova 1,3,5 vlastníkům bytových jednotek v tomto domě – staženo
3.2.01 Stanovení výše nájemného u obecních bytů v MČ Brno-Bystrc od l. l. 2011
3.2.02 Výběr nájemce na pronájem bytu:
– byt velikosti 3+1 – byt č. 5, Černého 50
– byt velikosti 3+1 – byt č. 5, Filipova 18
– byt velikosti 1+0 – byt č. 3, Opálkova 2
– byt velikosti 2+1 – byt č. 10, Černého 45
3.2.03 Pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh
– byt č. 1, Filipova 19
3.2.04 Pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh
– byt č. 13, Opálkova 12
3.3.01 Centrum volného času Bystrouška na ul. Fleischnerova 1a v Bystrci – prodloužení
nájemní smlouvy
3.3.02 Žádost Ing. Chudárka o prominutí nájemného z nebytového prostoru Brno, Kachlíkova 8
3.4.01 Bystrcké farmářské trhy, spolupořadatelství MČ Brno-Bystrc
3.4.02 Běžecký závod „Vokolo príglu“, stanovisko MČ Brno-Bystrc
3.4.03 Předsedající na 6/1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, doporučení

Z vybraných bodů jednání: Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled městská části na období 2012-2019, schválila zakoupení „hracího prvku“ pro mateřskou školu Duha, záklandí a mateřské škole Pramínek darovala tři kusy panelových stojanů (zřejmě cosi jako nástěnka na nožkách) z majetku městské části, souhlasila s „jaderným teplovodem“ z Dukovan do Bystrce (součástí projektu je proražení tunelu pod kopcem Holedná) a Ing. Jiřímu Chudárkovi prominula nájemné za nebytové prostory na Kachlíkově 8 ve výši 7 500.-.

Rada se usnesla, že změnou textu inzerátu Ing. Milana Kuchaře, který si dotyčný zaplatil v Bystrckých novinách, nebyl Milan Kuchař poškozen.

Rada schválila spolupořadatelství spolupořadatelství Bystrckých farmářských trhů, které pořádá Hotel Santon. Tomuto i některým dalším usnesením se budeme věnovat v samostatných článcích.

Svatební dar v Brně utekl k přehradě, naháněli ho policisté

29. 6. 2010 v 04.04 • Témata: , , , , , ,

Neobvyklý zásah mají za sebou strážníci městské policie, kteří měli z neděle na pondělí službu v okolí brněnské přehrady. V pondělí ve dvě ráno si tam totiž v oblasti Kozí horka všimli zmateně volně pobíhajícího osla. Muži zákona ušatce přivázali ke sloupu veřejného osvětlení, aby náhodou neutekl do hustého porostu v okolí, a šli hledat majitele.

„Vzhledem k místní znalosti věděli, že se v blízkém hotelu konala svatba a hýkající zvíře v ní hrálo důležitou úlohu jako netradiční svatební dar pro novomanžele. Čerstvě oddaný pár pak hlídka upozornila, že jim dárek uprchl,“ uvedla mluvčí strážníků Denisa Kapitančíková.

(…)

www.novinky.cz

Bystrc dá na výstavu 200 tisíc, proti byl jen Petr Laštůvka

17. 6. 2010 v 16.39 • Témata: , , , , , , ,

Zastupitelstvo schválilo 9. června dar Národnímu památkovému ústavu za účelem pořízení projektu a vstupní realizace pro zbudování expozice Jakuba Obrovského na Státním hradě Veveří. Dar obnáší 200 tisíc korun.

Devatenáct zastupitelů bylo pro, čtyři se hlasování zdrželi. Jediný byl proti. Kdyby nebyl na zasedání přítomen nikdo, kdo by jeho průběh zaznamenal, nikdy bychom se nedozvěděli kdo to byl, protože zastupitelstvo záznamy o hlasování likviduje.

Takhle jsem se ale mohl po jednání zeptat Petra Laštůvky, zastupitele za stranu Zelených:

Viktor Lošťák: Pane Laštůvko, vy máte něco proti Jakubu Obrovskému?

Petr Laštůvka: Absolutně ne, proč se ptáte?

Hlasoval jste proti jeho expozici, sám, samojediný. Člověka to zaujme.

Nehlasoval jsem proti výstavě, ale proti daru z rozpočtu městské části.

Dobře, ale proč?

Nejsem tak docela přesvědčený o smyslu mrtvých výstav… Ovšem ten hlavní důvod je, že bod byl do programu jednání vložen až dnes, tedy na poslední chvíi. Nebyl čas si věc prostudovat. Podklady, které k němy byly, jsou nedostatečné. Není zodpovědné utrácet ne zas tak zanedbatelné částky z rozpočtu na základě špatně připravených, narychlo předložených podkladů. Alespoň mně to tak přijde.

Poděkoval jsem Petru Laštůvkovi, a nyní bych vám rád předložil podklady, které zastupitelé dostali, aby na základě nich peníze z rozpočtu dali. Sami byste mohli posoudit jestli jsou dostatečné nebo ne, jestli je pan Laštůvka zodpovědný zastupitel nebo jen za řeči o zodpovědnosti skrývá zavilou nenávist k mrtvému sochaři, malíři, grafiku a spisovateli. Jenže nepředložím.

Radnice na svém webu žádné takové podklady nezveřejňuje. Ano, můžete si stáhnout svolání zastupitelstva, což jsou materiály, které zastupitelé dostávají před jednáním, ne však už podklady k bodům, které byly do programu jednání vloženy až dodatečně. K těmto tzv. „na stůl“ dodaným bodům jednání vám neukážou nic.

Nu což. Z daní jsme dali dvě stě tisíc, těžko říct na co, ale snad je to dobrá věc. Věřme tomu.