Příspěvky se štítkem ‚Dana Kalousková’

Barabiznu na Jakuba Obrovského úřad odstraní. Až zjistí, komu patří

1. 10. 2014 v 11.42 • Témata: , , , ,

Na ulici Jakuba Obrovského v Bystrci stojí již několik let nepoužívaný stánek. Původně sloužil jako provozovna Sazky, nyní však už jen chátrá.

„Je otřesné každý den procházet kolem něj a dívat se na tu hrůzu!“ myslí si pan Hynek z Bystrce. Vadí mu, že ve zchátralé barabizně vzniklo nocležiště bezdomovců. Obrátil se proto s otázkou na úřad městské části.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Je to jen několik metrů od naší radnice a ta by měla mít prvořadý zájem na likvidaci tohoto stanoviště pro bezdomovce. A to si nedovedu představit, kdyby došlo k nečekanému požáru, jelikož za zdí tohoto „útulného“ příbytku se nachází plynofikační stanice,“ obává se pan Hynek.

Ačkoli úřad úřad možnosti k odstranění ruiny má, nelze to provést zcela přímočaře, vysvětluje Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Vzhledem k tomu, že jsme se v nedávné době dozvěděli, že předchozí majitel stánek prodal, zjišťujeme momentálně bližší okolnosti tohoto prodeje. Protože se jedná o movitý majetek, který není nikde zapsán ani evidován, je šetření za účelem zjištění současného vlastníka mírně problematické a časově náročné,“ objasňuje Dana Kalousková. „Jakmile zjistíme aktuálního majitele stánku, neprodleně zahájíme řízení o jeho odstranění, neboť to může být vedeno jen proti konkrétní osobě.“

Obvyklou vlastností podobných řízení je, že se ráda protahují. Podobně jako trvá roky spor o odstranění překážek, blokujících v horní Bystrci pěšinu k potoku Vrbovci, asi ani na Jakuba Obrovského nepůjde vše ráz na ráz. Lidé bez domova se tak alespoň tuto zimu o své útočiště bát nemusí.

-vl-

Na pobudy se psy na Vondrákově si došlápnou strážníci

10. 8. 2014 v 12.20 • Témata: , , , ,

hnusny-pes-824Pobudové, pořádající u domů na Vondrákově ulici v Bystrci pikniky, vadí lidem v okolních domech. Táboří na trávnících, přespávají v parku, opíjejí se a tropí nepřístojnosti. Jejich okolí je z nich už zoufalé.

„Na koho se máme obrátit, když nám ani policie nemíní pomoci?“ ptá se na stránkách úřadu městské části Olga Maroušková. „Partu nepřizpůsobivých občanů, kterou policie vyhnala z parku, máme neustále pod okny. Narušují pokojné bydlení občanů a veřejný pořádek – alkoholem, hlukem, nepořádkem. Dali jsme odstranit lavičky, ale je to marné. Přinesou si skládací židličky nebo se válí v trávě.“

Podle paní Marouškové nejde jen o dvě nebo tři osoby. V trávě na Vondrákově se válí celé hordy opilců.

„Dnes u Vondrákovy 48 byli od desíti dopoledne do až do tří,“ popisuje Olga Maroušková. „Bylo jich devět a měli tři psy.“

Zlaté časy pikniků na Vondrákově však asi brzy skončí. Na pobudy si došlápnou policisté, slibuje Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu.

„Podnět byl přímo postoupen policistovi OOP Brno-Bystrc s územní odpovědností praporčíku Šachlovi. Přislíbil provádět v dané lokalitě častější obchůzky se zaměřením na potírání kriminálně závadového jednání,“ odpovídá Dana Kalousková. „V případě zjištění protiprávního jednání bude Policie ČR postupovat nekompromisně dle zákona.“

-vl-, zdroj: www.bystrc.cz

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránky bystrckého úřadu, kde se můžete na cokoli zeptat i vy.

Lampiony nad Bystrcí

9. 4. 2013 v 11.59 • Témata: , ,

lampiony-840Řada lidí lampiony štěstí přímo nenávidí. Svítící koule podle nich způsobují požáry, děsí psy, srážejí se s letadly i ptáky. Nebo přinejmenším někam spadnou, čímž vzniká nepořádek až bordelózního stupně. Jiní je nazývají škarohlídy a ustrašenými pesimisty, vždyť kromě pár domůstromů a jakéhosi pole u Pardubic zatím dohromady od lampionů nic nevzplálo. Není se čeho bát!

Ale co úřad? Vadí mu vypouštění létajících lampionů? Jednoho, dvou? A co padesáti? Na to se na stránce bystrckého úřadu, věnované otázkám a odpovědím, zeptala Lucie.

„Dobrý den, je možné a případně za jakých podmínek provést v rámci oslav svatby na brněnské přehradě vypuštění tzv. lampionů štěstí?“ ptá se Lucie. „Jednalo by se o asi padesát letících lampionů nebo plovoucích lampionů na hladině přehrady.“

Na lampionovou otázku odpovídá Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí: „Na vypouštění lampionů do vzduchu se nevztahuje žádná zákonná norma, ovšem nebezpečí zapálení po dopadu na zem existuje vždy. Je nutno proto zohlednit momentální situaci – velké sucho, horko a pod. O vypouštění lampionů na hladinu přehrady by bylo vhodné informovat Povodí Moravy jako správce vodního díla, a možná i Dopravní podnik města Brna, lodní dopravu, hlavně pokud by k akci mělo dojít v době plavební sezony.“

Víceméně tedy úřad žádné potíže s lampiony nemá, a to ani když jich bude opravdu hodně. Ať tedy šťastné lampiony září!

Zdroj: otazky.umc-bystrc.cz

Související

Z Veverské Bítýšky vzlétly lampiony

Nad Kotelnou se stahují mraky

24. 8. 2012 v 12.20 • Témata: , , , , , ,

Bystrcký bar Kotelna (Kuršova 23) čekají problémy. Lidé z okolí si stěžují a úředníci nebudou váhat. Tak to alespoň vypadá podle společné odpovědi Dany Kalouskové z odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu a Ivany Krejčové, šéfky stavebního úřadu.

„Rád bych věděl, kdo a za jakých podmínek schválil provozování baru kotelna u Teyschlovy 23,“ ptal se před několika dny na stránkách úřadu pan Petr. Jeho zájem o Kotelnu motivovala nespokojenost – Petrovi vadí rušení nočního klidu. „Neustále je zde rušen noční klid po 22 hodině, kolikrát se zde vesele popíjí na zahrádce i po třetí hodině ranní. Když se zavolá městská policie, ani ta nic nezmůže. Udělá už konečně tomuto někdo přítrž?“

Vcelku nečekaně se zdá, že odpověď zní „ano“. Podle úřednic je totiž provoz Kotelny patrně v rozporu s povolením k užívání stavby.

„Stavební úřad povolil vytvoření nástavby při ulici Teyschlova pro zřízení kavárny, kde předpokládaná kapacita měla být 10 míst. Kolaudačním souhlasem byl dán souhlas s užíváním stavby tak, jak byla povolena,“ odpověděla Ivana Krejčová.

Jenže z kavárny je dnes výčep či bar a jeho kapacita deset osob zcela jistě převyšuje. Stavební odbor si to hodlá co nejdřív ověřit.

„Stavební odbor provede na základě podání kontrolní prohlídku, jejímž účelem bude zjistit, zda je stavba užívána k účelu, ke kterému byla povolena. Ke kontrolní prohlíce budou přizvány dotčené orgány a na základě zjištění bude postupováno v souladu s platnými předpisy,“ tvrdí paní Krejčová a její odpověď musí v Kotelně znít dost výhružně.

Ani údajné řádění v restaurační zahrádce  ve tři ráno nenechává úřad klidným.

„Hostinskou živnost v této provozovně povolil provozovat Živnostenský úřad města Brna v r. 2010 V souladu s nařízením Statutárního města Brna je u objektu umístěna restaurační zahrádka, jejíž provoz je upraven nařízením na dobu od 1. 4. do 31. 10., a to od 10 do 22 hod včetně úklidu,“ vylučuje legálnost nočních orgií Dana Kalousková. V tomto směru však podle ní úřad sám o sobě  mnoho nezmůže. Kdo se cítí rušením nočního klidu z baru postižen, má volat na policii.

„Nad dodržováním veřejného pořádku v obci vykonávají kontrolní a represivní činnost složky policie, ať už se jedná o Policii ČR (linka 158) nebo Městskou policii Brno, Revír Bystrc (linka 156). Na tyto instituce je nutno obracet se v případě, kdy dochází k narušování veřejného pořádku a občanského soužití, neboť představitelé a orgány místní samosprávy (starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo), ani kompetentní správní orgán, v tomto případě komise k projednávání přestupků, nemohou na místě věci řešit a zjednávat pořádek,“ odpověděla Dana Kalousková.

„V uplynulém období však žádný podnět k řešení pro komisi k projednávání přestupků od policejních složek nebyl dodán. Pokud došlo k oznámení protiprávního jednání v této lokalitě, bylo řešeno na místě domluvou,“ dodala paní Kalousková.

Komu tedy provoz Kotelny vadí, může se opřít jak o podmínky kolaudačního souhlasu, tak o tržní řád. Na zahrádce po desáté hodině být nikdo nesmí, natož aby vřískal ve tři ráno.

Zdroj: otazky.umc-bystrc.cz

Odpověď úřadu  byla redakčně zkrácena.

Související

Bar Kotelna, Teyschlova: Z bývalé herny je výčep jako řemen!
Bar Kotelna na Facebooku

Třináct měsíců otázek a odpovědí

9. 5. 2012 v 11.59 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

25. dubna uběhl rok od chvíle, kdy bystrcká radnice začala na webu odpovídat na otázky občanů. Jak je tato služba oblíbená a kolik lidí ji využívá?

Za prvních třináct měsíců občané položili radnici 299 dotazů, v posledních měsících je to kolem dvou otázek každý pracovní den. Nejvíce dotazů (55) zodpověděl úřad v lednu 2012.

Nejpilnějšími odpovídači jsou Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, která se ujala odpovědi na 42 otázek a Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy. Tomu bylo adresováno 41 dotazů. Následují úředníci Dana Kalousková, vedoucí odbor vnitřních věcí a Radek Bárta (životní prostředí a veřejné služby).

Když Bystrčník vyhodnocoval počty odpovědí v polovině února, byl nejaktivnějším z politiků místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09). Po dalších třech měsících ho z první příčky nejkomunikativnějšího politika sesadil starosta Vladimír Vetchý (ČSSD), zodpověděl 24 dotazů. Tomáš Přibislavský  je však stále těsně za ním s dvaceti odpověďmi. Mezi politiky pak už najdeme jen místostarostu Petra Fedora (TOP 09); odpověděl na tři otázky.

Po roce provozu se dá říct, že odpovědi bystrcké radnice prostřednictvím webu si oblíbil nejen Bystrčník, který z nich sestavuje připitomělé statistiky a čerpá materiál pro pomlouvačné články, ale také občané. Nesplnily se předpovědi radních z minulého volebního období. Ti nechtěli službu zavést a odůvodňovali to předpokládaným mizivým zájmem. Naopak se zdá, že zájem o dění v městské části a spoluúčast občanů na veřejné správě pomalu roste. Zjednodušení a zveřejňování otázek a odpovědí je nejen zrcadlem trendu, ale také jedním z jeho hybatelů.

Kromě služby samotné lze ocenit i otevřenost. Radnice publikuje dotazy ještě před zodpovězením a drží se stanovených pravidel; nezveřejňuje pouze otázky obsahující urážky a vulgarity. Stížnosti na cenzuru se zatím ve větší míře neobjevily (když tak pište do komentářů). Pro srovnání lze uvést podobnou službu radnice v Kohoutovicích, která je místními kvůli cenzuře kritizována trvale. Zatímco v Bystrci se radnice snaží odpovídat i na otázky na první pohled „mimochodné“, v Kohoutovicích vylučují i věcné dotazy, ať již proto, že jsou radnici nepříjemné nebo je jejich autor ocejchován jako „nehodící se“.

-vl-

Související

Za deset měsíců 195 otázek
Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

Bystrcké noviny se už příště neopozdí

24. 2. 2012 v 10.03 • Témata: ,

Distribuce prvního letošního čísla Bystrckých novin se opravdu zadrhla. Potvrdila to řada čtenářů Bystrčníku. Radniční periodikum chybělo ve schránkách na Rerychově, Adamcově, Opálkově, Kuršově, Teyschlově, Kubíčkově a zřejmě i jinde.

„Potíže s distribucí Bystrckých novin vznikly změnou vydavatele a s tím i distributora. Závadu jsme u nasmlouvaného dodavatele reklamovali a bylo nám přislíbeno, že vše bude obratem napraveno,“ uvedla k situaci Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu.

Nejnovější číslo Bystrckých novin je první, které vyšlo barevně, navíc s rozšířeným počtem stran – místo dvanácti je jich nyní šestnáct.

„Omlouváme se všem spoluobčanům Bystrce, kteří neobdrželi únorové číslo Bystrckých novin. V tuto chvíli je možné najít BN na radničním webu a pár výtisků je ještě k dispozici na radnici. Bystrcké noviny, bychom měli mít ve své schránce vždy nejpozději první úterý v měsíci (kromě ledna a srpna) a na radničním webu jsou BN k dispozici už poslední den v měsíci. Pokud tomu tak nebude, obraťte se prosím ihned na 545 240 237 nebo nám napište na bn@bystrc.cz,“ dodal Miroslav Klimeš, místostarosta Bystrce (KDU-ČSL) a od prosince loňského roku také předseda redakční rady.

Příští číslo Bystrckých novin by se mělo k obyvatelům Bystrce dostat do 2. března.

-vl-

Ke stažení

Bystrcké noviny 1/2 2012 (PDF)

Související

Dostali jste Bystrcké noviny?
Obarvením Bystrckých novin radnice ušetřila
Bystrcké noviny jsou v barvě

Za deset měsíců 195 otázek

16. 2. 2012 v 14.33 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Už deset měsíců odpovídá bystrcká radnice na webu na otázky občanů. První dotaz položila 25. dubna minulého roku Vladimíra Kuchařová, týkal se dětského hřiště. Jak často používají obyvatelé Bystrce tohoto způsobu ke získání odpovědí na to, co je zajímá? Jak dlouho trvá, než jim úřad odpoví a na koho nejčastěji otázky směřují?

Za prvních deset měsíců, po které stránka otazky.umc-bystrc.cz funguje, položili občané úředníkům a politikům 195 dotazů, z toho 192 otázek bylo zodpovězeno. V průměru se tak občané ptají na 17,5 otázky měsíčně, s mírně stoupajícím trendem. Na odpověď si tazatelé průměrně počkali 3,4 dne, nejdelší doba na vyřízení dotazu byla 28 dnů.

Celkově se na odpovídání občanům podílelo 22 autorů. Nejvíce otázek zodpověděli úředníci Pavel Košina, referent dopravy z odboru životního prostředí a dopravy (30), Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy (26) a Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí (22).

Z politiků byl s velkým náskokem nejaktivnější místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), odpověděl na 16 dotazů. Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) napsal odpověď osmi občanům. V žebříčku politiků pak už figuruje jen místostarosta Petr Fedor (TOP 09) se dvěma odpověďmi.

Související

Konečně! Ptejte se bystrckých politiků na webu

 

Obarvením Bystrckých novin radnice ušetřila

13. 2. 2012 v 11.35 • Témata: ,

Bystrcké noviny, periodikum, vydávané desetkrát ročně bystrckou radnicí, vychází od prvního čísla tohoto roku v barvě. O kolik se tím zvedla cena? Překvapivě vůbec, naopak klesla.

„V loňském roce jsme za vydání o 12 stránkách platili 43 673,- Kč, v roce letošním, po změně vydavatele a technologie tisku, za jedno vydání o 16 stránkách zaplatíme 43 080,- Kč. Oba údaje jsou s DPH,“ odpověděla Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu.

Zhruba polovina nákladů se úřadu městské části vrátí v poplatcích za reklamu.

Kromě barevného tisku a rozšíření počtu stran změnily od ledna Bystrcké noviny i grafickou úpravu. Pozvolna se také mění jejich obsah, je znát snaha o větší atraktivitu pro čtenáře.

-vl-

Související

Bystrcké noviny jsou v barvě

Polovina bystrckých chovatelů za psy neplatí

11. 8. 2010 v 09.00 • Témata: , , , , , ,

Poplatek za psa

Rodinný/dům Byt
Brno střed 600/1500
Bystrc 200/1500
Žabovřesky 1200/1200
Kohoutovice 500/1100
Slatina 250/1200
Starý Lískovec 400/1500
Nový Lískovec 300/1300
Bosonohy 300/600
Žabětín 499/999
Tuřany 240/240
Řečkovice 600/1500
Brno sever 400/1000
Chrlice 200/1000
Bohunice 400/1500
Komín 300/1000
Líšeň 200/1000
Židenice 1000/1500
Jundrov 500/1500
Královo Pole 600/1500
Kníničky 400/600
Maloměřice 500/750
Vinohrady 500/1500

Vyškov 300/1000
Břeclav 500/1000
Znojmo 500/1000
Hodonín 780/780
Blansko 600/1200

Penzisté a invalidní důchodci platí za psy výrazně méně.

Platební morálka pejskařů je v každé části Brna jiná. Ve Slatině evidují deset neplatičů, kteří nereagují na žádné výzvy. Exekuce je připravena ve třech případech. Jinak však 90 procent chovatelů ve Slatině platí včas a žádné problémy s nimi nejsou.

O podobně svědomitém přístupu si ale mohou nechat jen zdát na úřadě v Bystrci. Podle vedoucí odboru vnitřních věcí Dany Kalouskové má problémy s včasným placením více než polovina tamních majitelů psů.

U některých dlužníků převyšuje dluh patnáct tisíc korun. Podle Kalouskové je na vině často nedbalost majitelů. Zemře-li pes, nebo odstěhuje-li se jeho majitel jinam, stává se, že pejskař tuto skutečnost opomene oznámit.

„Tím, že úřad dál eviduje psa dle místa původního trvalého pobytu chovatele, vyměřuje poplatek za psa a dochází k narůstání dluhu. Nyní to vyznívá tak, že lidé s úřady nekomunikují a nechají problém s nezaplacením dojít až k exekuci,“ vysvětlila Kalousková.

(…)

Celý článek Jana Brože si přečtěte na brno.idnes.cz

Související

Kam mizí bystrčtí psi?

„Přestaly existovat“

3. 6. 2009 v 09.10 • Témata: , , , , , , ,

Chcete vědět, jak jednotliví zastupitelé na jednáních zastupitelstva hlasovali? Nejste sami. Vědět to chtěl i RNDr. Jiří Esterka. V zápisu z jednání zastupitelstva se uvádí jen souhrn, kolik osob zvedlo ruku pro návrh, kolik proti a kolik se zdrželo hlasování. Hlasování po jménech si bylo třeba vyžádat podle zákona o informacích. Což pan Esterka také donedávna s úspěchem dělal.

Až do února. Od té doby mu úřad na jeho žádosti stroze odpovídá, že záznamy o hlasováních zastupitelstva „přestaly existovat“.

Jestli se teď ptáte „jak to?“, znovu nejste sami. Pan Esterka se to další žádostí o informace také pokusil zjistit.

Dobrý den,

v minulosti jsem podle zákona o informacích již vícekrát požádal o „zaslání (v elektronické podobě) všech jmenovitých hlasování ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc“ a informaci jsem vždy obdržel (naposled viz č.j. VV/09-03024 z únorového ZMČ 2009). Na svoji žádost z dubna 2009 (vedenou u Vás jako Žádost o informace č.j. VV/09-06688) jsem však obdržel pouze sdělení o neexistenci informace.

Podle zákona 106/1999 Sb. o informacích žádám o sdělení, z jakého důvodu záznamy o hlasování na ZMČ „přestaly existovat“.

S pozdravem

Jiří Esterka
Černého 3, 63500 Brno

Ing. Dana Kalousková z odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu odpověděla:

Na základě Vaší žádosti č.j. VV//09 – 09226 ze dne 28.5.2009 o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., vám sděluji následující:

Záznamy o hlasování jednotlivých členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc slouží pouze jako podklad pro vytvoření zápisu ze zasedání ZMČ. Proto jsou s platností od 1. 4. 2009 z důvodu změněné organizace práce na organizačním oddělení jako nadbytečná informace likvidovány již bezprostředně po vytvoření zápisu.

Ing. Kalousková
vedoucí odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno-Bystrc

Tak teď už víte, proč se nic nedovíte!

Záznamy o jmenovitém hlasování jsou od dubna likvidovány jen několik dní po jednání zastupitelstva. „Změnila se organizace práce“. Změnila se tak, že občané už nemohou zjistit, kdo který návrh podpořil a kdo jej zamítl. Už se nemůžete jít zeptat zastupitele, proč byl pro nebo proti – a o to asi při „změně organizace práce“ šlo.

Postup, který ve své odpovědi popisuje Ing. Dana Kalousková, zakládá podezření na nezákonnou skartaci a tím porušení archivního zákona (499/2004 Sb.). Po podrobnějším rozboru situace tak bude zřejmě následovat podnět k odboru dozoru ministerstva vnitra.

Ať již se však doktor Esterka nebo někdo jiný na ministerstvo vnitra obrátí nebo ne, obrázek o informační praxi bystrckého úřadu si můžete udělat hned. Tutly tutly.

Ke stažení

Informace neexistují – odpověď úřadu (PDF)
Odpověď Ing. Dany Kalouskové (PDF)

Související

Archivní zákon