Příspěvky se štítkem ‚Chvalovka’

Na Kamechách se kradou želvy ve velkém. Neviděl někdo zloděje?

13. 6. 2014 v 23.38 • Témata: , , ,

Další želvy zmizely na Kamechách. Poté, co se paní Viktorii Sieczkové ztratila z venkovní ohrádky u domu na Chvalovce před několika týdny želva Julča, opatřila si tři nové. I o ty ale dnes přišla.

„Po minulém zmizení naší želvičky zelenavé – Julči – jsme zakoupili tři nové želvy. Měli jsme je ve venkovním výběhu, zabezpečeném tak, aby želvy nemohly utéct. Bohužel nám byly želvy během včerejška nebo dnešní noci ukradeny,“ popsala paní Sieczková. Zatímco u první zmizelé želvy se mohla domnívat, že utekla sama, je si nyní jistá, že byla okradena.

Šlo o želvy suchozemské, dvě zelenavé a jednu vroubenou. Tyto druhy zvířat jsou chráněné a podléhají povinné registraci, majitelka má od nich doklady i fotografie. Bez dokladů jsou želvy takřka neprodejné, přinejmenším ne serióznímu chovateli. Ani jejich cena není nejmenší, jedno zvíře stojí téměř dva tisíce korun.

Paní Sieczková žádá obyvatele Kamech o pomoc: „Je možné, že jste si všimli někoho, kdo přelézá plot předzahrádky. Pokud ano, nebo byste jakkoli mohli přispět k nalezení našich želv, kontaktujte mne, prosím, na telefon 774 300 773.“

Foto Wikipedie

Související

Hledá se želva Julča

 

Zapomenutá koloběžka stále čeká

30. 4. 2014 v 06.51 • Témata: , , ,

Na svého majitele či majitelku stále čeká zapomenutá koloběžka. Osiřelé jednostopé vozidlo bylo nalezeno na hřišti na Chvalovce (sídliště Kamechy, Brno-Bystrc) a bude vráceno tomu, kdo si pro něj zavolá na telefon 724 293 102 a popíše, jak přesně koloběžka vypadá.

Související

Kdo zapomněl koloběžku na hřišti?

Kdo zapomněl koloběžku na hřišti?

28. 4. 2014 v 10.16 • Témata: , , ,

Dobrý den, chtěla bych poprosit o zveřejnění malé výzvy: Koloběžka zapomenutá na novém hřišti na Chvalovce je dostupná oproti popisu na telefonu 724 293 102.

Děkuji a zdravím!

Pavlína Jirků

Zdravotní středisko na Kamechách jako Viladům Teyschlova

3. 8. 2012 v 11.09 • Témata: , , , , , ,

Na webových stránkách společnosti Impera styl, a.s. byla počátkem měsíce srpna zveřejněna vizualizace plánovaného Viladomu Teyschlova, která je v podvědomí veřejnosti známa spíše pod označením: Zdravotní středisko Kamechy s nástavbou bytových jednotek.

Z nabídky developera se tak dovídáme, že se bude jednat o atypický bytový dům o třech podlažích na samém okraji sídliště Kamechy při ulici Teyschlova, (spíše při ulici Kavčí a Chvalovka, pozn. Bystrčník) nabízející pouze 8 atraktivně řešených bytů. Kromě kvalitního vybavení a praktického dispozičního řešení je jejich výhodou poloha na okraji zástavby, která zaručuje ničím neomezený výhled na Svratecké údolí (spíše na údolí Vrboveckého potoka, pozn. Bystrčník) a blízký Žebětín. Z toho důvodu jsou byty vybaveny prosklenými vnějšími stěnami a velkými terasami.

V objektu se budou nacházet i čtyři nebytové prostory určené pro menší ordinace a lékárna.

 

Zdroj:

www.Imperastyl.cz

ateliér Tišnovka s.r.o.

 

Související:

Zdravotní středisko s nástavbou bytových jednotek v rozporu s územně plánovací dokumentací – Územní plán Kamechy (krátce: Bystrcký průser – polyfunkční dům, tentokrát ten na Kamechách)

Vilém Buriánek: Skautskou klubovnu na Kamechách zaplatí městská část. Bude v ní i klub maminek

26. 3. 2012 v 08.57 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Článek zastupitele Luboše Rause (Zelená pro Bystrc) o obhlídce veřejných ploch na Kamechách vzbudil mezi čtenáři Bystrčníku citelný zájem. Zeptal jsem se proto předsedy Výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech Viléma Buriánka (ČSSD) na další informace.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Buriánku. Na jedné z ploch, kterou jste vytipovali, má vzniknout skautská klubovna. Kdo ji bude financovat a kdy se má postavit?

Vilém Buriánek: Šlo by o objekt pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách, tedy nejen pro skauty, ale také například pro klub maminek k dopoledním aktivitám a případně k dalším organizacím. Lokalizaci budoucího objektu budeme konzultovat s odborem Územního plánování a rozvoje MMB – na bystrcké straně Kamech se zdají být jedinými místy plocha pro výstavbu školských zařízení a plocha pro zeleň; obojí v oblasti mezi ulicemi Teyschlova, Říčanská a Javůrecká.

Pokud se ukáže, že je tento záměr reálný uvažujeme o tom, že stavbu by financovala městská část a provoz by hradili uživatelé.

Jaké další plochy jste našli a  k jakému účelu navrhujete je využít?

Dále jsme zatím vytipovali jednu plochu pro vybudování dětského hřiště. Jedná se o plochu u zahrádkářské kolonie proti vyústění ulice Chvalovka do ulice Kamechy. V současné době úřad MČ Brno-Bystrc prověřuje, zde tomuto záměru něco nebrání, a pokud ne, budeme jedna o realizaci tohoto záměru, a to z rozpočtu městské části.

Mimo to jsme diskutovali i o možnosti, že pokud by se vlastníci ploch ve vnitroblocích domů shodli na tom co by pro rekreaci, hry a odpočinek chtěli na svých plochách vybudovat, můžeme jednat o tom, že by je městská část finančně podpořila.

Oba záměry asi budou dosti diskutovány. Proti hřišti na zmíněném místě už čtenáři Bystrčníku namítali, že je v těsné blízkosti silnice, tudíž na nebezpečném místě. Předpovídám, že financování hřišť z veřejných prostředků na soukromých pozemcích bude také celkem sporná záležitost.

Plánujete v dohledné době další setkání Výboru pro Kamechy s občany, kde by se diskutovalo o vybraných plochách a jejich příštím využití?

Ano. Příští jednání výboru bude zhruba za měsíc a krátce předtím bychom se rádi zase sešli s občany Kamech.

Děkuji za odpovědi.

*

Související

Luboš Raus: Obhlídka veřejných ploch v Kamechách
Obhlídka veřejných ploch v Kamechách

Luboš Raus: Obhlídka veřejných ploch v Kamechách

21. 3. 2012 v 11.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

V pondělí 19. 3. odpoledne se uskutečnila panem PaedDr. Vilémem Buriánkem na Bystrčníku avizovaná obhlídka veřejných ploch na Kamechách za účelem vytipování lokalit pro budování hřišť a dalších prvků občanské vybavenosti. Pozvání přijali i někteří občané z Kamech, což se ukázalo jako velmi přínosné, protože oni sami znají nejlépe potřeby své lokality.

Potenciální místo pro skautskou klubovnu

Témat, o kterých se hovořilo přímo v terénu za účasti paní ing. Evy Kubátové, vedoucí bystrckého Odboru životního prostředí a dopravy, bylo nakonec několik. Místo, které se zdálo jako potenciálně vhodné pro budoucí skautskou klubovnu, bylo shledáno vedle zamýšleného hřiště mezi ulicemi Teyschlova a Říčanská. Zaznělo ovšem, že bude nutné vyčkat do vyjasnění polohových a výškových návrhů plánované školky/školy a hřiště.

Panely na Kamechách

Zhruba dvacet let staré panely, povalující se na Kamechách byly shledány nepříliš půvabnými a možná nikoli zcela bezpečnými, nicméně bylo ze strany úřadu konstatováno, že jejich likvidace by byla příliš nákladná a vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí staveniště (plocha určená pro veřejnou zeleň tj. pro parkové úpravy) nehospodárná. Budeme se tedy spolu s kamešáky těšit na definitivní úpravy plochy.

Jako velice potřebné a žádoucí se ukázalo vybudování dalšího dětského hřiště, dostupnějšího obyvatelům nové zástavby na Kamechách (stávající hřiště jsou situována při ulici Teyschlova). Občany Kamech bylo navrženo místo při ulici Kamechy, naproti křižovatce Kavčí – Chvalovka. Místo je to, jako jedno z mála, poměrně rovné, pozemky v majetku města (parcela 2399/8, příp. 2366), na území městské části Brno – Bystrc.

Navrhované místo pro dětské hřiště

Jako mírná komplikace jeví se plánované vybudování vozovky na místě stávající nezpevněné cesty podél zahrádek, souběžné s ulicí Kamechy, jejíž vyústění do ulice Kamechy bude nutno vzít v úvahu. V této souvislosti také zaznělo, že mezi ulicemi Chudčická, Kavčí  a Chvalovka, na pozemku patřícím firmě Jet Impera, a.s. by mělo již letos vyrůst nové zdravotní středisko. Zbývá jen doufat, že bude pěkné a k občanům v domě Chudčická 1, 3, 5 ohleduplné. Bude-li jim zmíněnou stavbou odepřeno sluníčko, mohlo by být nové dětské hřiště malinkou náplastí.

Luboš Raus
zastupitel, Zelená pro Bystrc

Související

Obhlídka veřejných ploch v Kamechách

Obrazem: Na zastávce Kavčí a Chvalovka se budují přístřešky

12. 9. 2011 v 11.02 • Témata: , , , , , , ,

Chvalovka

no images were found

Na zastávce Kavčí a Chvalovka se budují přístřešky. A je to po čertech zapotřebí. Jak to dopadá, když unavený cestující čeká na zastávce Chvalovka bez přístřešku, zachytil na fotografiích v sobotu 10. září krátce po sedmé ráno Jaromír Blatný.

IMPERA žádá o prodloužení stavebního povolení

1. 6. 2011 v 08.30 • Témata: , , , , , ,

(2009)Zdravotní středisko s nástavbou bytů se bude na Kamechách realizovat. Společnost JET IMPERA a.s. požádala odůvodněnou žádostí o prodloužení doby stavebního povolení, které by jinak vypršelo v listopadu 2011.

Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno v roce 2004. V době projednávání územního rozhodnutí, ani v odvolací lhůtě jej nikdo nezpochybnil a proto nabylo právní moci. Až v roce 2008 učinil zpochybnění  Odbor územního plánování MMB,  jelikož stavebník přepracoval projekt (navýšil počet podlaží) a zažádal Odbor územního plánování MMB o vyjádření.

Dle územního plánu města Brna jsou předmětné pozemky součástí rozsáhlé návrhové plochy bydlení všeobecného (BO) obytného souboru Kamechy. Pro danou lokalitu je zpracována podrobnější územně plánovací dokumentace – Územní plán zóny Kamechy (regulační plán), který byl vydán Vyhláškou města Brna č.5/1998.

Touto Vyhláškou k Územnímu plánu zóny Kamechy jsou závazně stanoveny v článku 4 prvky regulace prostorového a funkčního uspořádání, které na daných parcelách umisťují funkci občanské vybavenosti, která výhradně slouží veřejné potřebě v uvedených funkcí tj. pro zdravotnictví. Dále je tato investiční akce dle článku 5 vyhlášky vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

Je nutno konstatovat, že záměr bytového domu s využitím parteru pro zdravotnictví je v rozporu s regulativy danými platným a závazným územním plánem zóny Kamechy a nelze jej bez pořízení změny tohoto ÚPNZ realizovat.

Vzhledem k plánovanému nárůstu obyvatel v této lokalitě, která je intenzivně zastavěna bytovými domy je pořízení změny posilující další nárůst bydlení z územního hlediska nežádoucí.

Odbor územního plánování MMB tedy upozorňuje, že dříve vydané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s platným Územním plánem zóny Kamechy, který zpodrobňuje a konkretizuje přípustnost a umístění funkcí dle Územního plánu města Brna a je závaznou dokumentací pro rozhodování v území. Závěrem tedy zůstává otázka, kdy a jaká verze projektu se bude nakonec ve stísněném prostoru ulic Kavčí a Chvalovka realizovat a zda li nespokojení obyvatelé přilehlých domů, kteří nesouhlasí se stavbou, jelikož někteří z nich byli při koupi bytů v roce 2008 developerem JET Impera mylně informováni ohledně počtu podlaží bytového domu se zdrav. střediskem se budou bránit nástavbě a funkci domu soudní cestou.

/koh/

Související:

Dotazy a odpovědi, ÚMČ-Brno Bystrc
Stavba Bytového domu se zdravotním střediskem – Kamechy I.etapa.

Na Kamechách řádili rozbíječi dveřních zámků. Viděl je někdo?

4. 5. 2011 v 10.02 • Témata: , , , , , , ,

V noci 30. 4. 2011 mezi 21. a 22. hodinou řádili na  Kamechách na ulici Chudčická a Chvalovka neznámí pachatelé, kteří vnikli do několika vchodů bytových domů a poškodili dveřní zámky od kočárkáren, sušáren a bytových kójí. Lehce záhadná je skutečnost, že nebyly odcizeny žádné věci. Obyvatelé dotčených bytových domů tak spekulují, co bylo motivem pro spáchání tohoto deliktu (Aktualizace: Došlo k odcizení několika kol na Chudčické 7-13).

Případem se zabývá policie ČR – Obvodní oddělení Brno-Bystrc. To také žádá  veřejnost o pomoc. V sobotu 30. 4. 2011 během 21. – 22. hodiny se v ulicích Chvalovka a Chudčická pohybovala skupina podezřelých osob. V tomto čase se odehrával hokejový zápas mezi ČR-Lotyšsko a na kamešských ulicích bylo poměrně rušno, jelikož se vracelo i spoustu lidí z pálení čarodějnic v Žebětíně. Kdo by si na skupinku podezřelých vzpomněl a mohl přispět k jejich identifikaci, ať podá zprávu na obvodní oddělení policie ČR v Bystrci, Náměstí 28. dubna 129/9, 635 00 Brno-Bystrc, 974 625 680, bmbystrc@mvcr.cz.

-koh-

A co Kamechy?

30. 6. 2010 v 17.25 • Témata: , , , , ,

Z Kamech

Mravenčí píle členek i razantní vstupy členů OS Horní náměstí na kolbiště politické svévole značné části (nikoli všech) bystrckých zastupitelů kupodivu inspiruje mnohé mladé lidi. Přicházejí do sdružení s důvěrou, že problémy, které radní vytvářejí nebo naopak neřeší, budou s autoritou sdruženářů vyřešeny. Pro obyvatele Kamech (starší název Bystrc IIa) je doposud neřešeným problémem minimální občanská vybavenost, absence zdravotního střediska, chybějící hřiště a zejména nedostatek míst pro děti ve školce. S velikým humbukem plánovaná miniškolka na Kamechách snad ani nestojí za řeč. Je to k nevíře, jak radní „vnímají“ potřeby občanů. Obyvatelé kolem Horního náměstí opravdu polyfunkční dům nepotřebují, jasně se vyjádřili.

O pár set metrů výš Kamechy volají pro důstojném nákupním středisku na plochách, které k tomu vymezuje územní plán. Pokud ale zůstane na bystrcké radnici stejná politická sestava, dá se předpokládat, že „Kamešákům“ ucpe ústa připravovaným projektem developerské společnosti Impera – polyfunkčním domem v místě před bytovým domem B3 na ulici Chvalovka. Z důvodu přehuštěnosti zástavby jej tam místní nechtějí. Tímto nezdařeným projektem pak bude staronová radniční sestava považovat celou záležitost ohledně občanské vybavenosti na Kamechách na několik let za uzavřenou.

Je na nás všech, občanech bystrckých, jak rozhodneme. Vyměnit starostu a radní můžeme demokratickým způsobem v letošních podzimních komunálních volbách.

Jitka Hrušková

Související

Vladimír Vetchý: Líbil by se mi potůček
Ke školce na Kamechách
Školka na Kamechách: 2011, 50 dětí
I v Bystrci mají školky plno