Příspěvky se štítkem ‚byty’

Starostové: Kvůli uprchlíkům pořadníky na byty nezměníme

24. 11. 2015 v 11.26 • Témata: , , , , , , , , ,

Brno – Primátor Petr Vokřál vyzval brněnské městské části, aby vytipovaly byty pro syrské rodiny. Někteří starostové žádost magistrátu odmítli. Cizinci musí splnit stejné podmínky jako Brňané. Volná místa má teď jen Brno-střed.

Pocházím ze Sýrie, ale v Brně žiji už osmnáct let. Pomozte prosím najít bydlení mým čtyřem sestrám, které zůstaly v Sýrii. Všechny mají vysokoškolské vzdělání a děti. Žijí v nebezpečné části země, a proto jsme se už čtyři roky neviděli. Žádost napsal Syřan s českým občanstvím přednášející na brněnské univerzitě už v září. Primátor Vokřál ji v půlce října rozeslal všem devětadvaceti starostům brněnských městských částí.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, výzva okamžitě vyvolala nevoli některých Brňanů a starostů. „Přijde mi nevhodné, aby někdo pobízel radnice, aby dávaly přednost přistěhovalcům před vlastními obyvateli,“ upozornil například Václav Lakatoš z brněnské Bystrce.

Tamní starosta právě z tohoto důvodu žádost magistrátu odmítl. „Nemůžeme přeskočit dvě stovky lidí v pořadníku na byty. Někteří čekají na bydlení už osm let,“ prohlásil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Podle něj je navíc výzva magistrátu protiprávní. „Byt smíme podle zákona přidělit jen cizincům, kteří už získali azyl. Čtyři ženy ze Sýrie mají jen povolení ke vstupu do České republiky,“ upozornil Kratochvíl.

Podobné výhrady má i náměstkyně Klára Liptáková, která má na starost bytový fond města a primátor jí dal za úkol prověřit možnosti pomoci rodinám. „Podle mě mají být byty přidělené lidem, kteří na ně čekají v pořadníku. Nevidím důvod proč upřednostnit před několikaletými čekateli z Brna zahraniční žadatele,“ upřesnila.

Primátor nyní tvrdí, že nechtěl brněnské zájemce o byty diskriminovat. „Žádal jsem o prověření, jak město může ohroženým rodinám pomoci v souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů,“ vysvětlil Vokřál.

Volné byty má ve městě nyní pouze městská část Brno-střed. Je jich přes pět stovek. Tamní starosta Martin Landa s ubytováním cizinců v obecních bytech problém nemá. „Jiným uprchlickým rodinám jsme byty přidělili bez problému. Pokud splní všechna pravidla, vyhovíme,“ ujistil starosta městské části, která spravuje téměř pět tisíc bytů.

I starostka Nového Lískovce Jana Drápalová by rodinám byt poskytla ráda. „Mluvili jsme o tom na zasedání rady městské části. Shodli jsme se, že bychom rádi vyšli vstříc, nicméně nemáme v tuto chvíli žádný byt volný,“ vysvětlila Drápalová. Doplnila, že uvolněné byty jako první nabízejí městu. To je může v případě potřeby samo obsadit.

Zdroj: brnensky.denik.cz

Související

Byty pro imigranty žádal primátor, distancuje se náměstkyně Klára Liptáková
Byty v Bystrci imigrantům nedáme, odmítl starosta

Byty pro imigranty žádal primátor, distancuje se náměstkyně Klára Liptáková

20. 11. 2015 v 10.10 • Témata: , , , , , ,

Přidělení městských bytů pro imigranty ze Sýrie žádal výslovně primátor Brna Petr Vokřál (ANO 2011). Osobně jsem proti porušování pravidel pro přidělování bytů, uvedla v prohlášení pro Bystrčník první náměstkyně primátora Klára Liptáková (KDU-ČSL).

Bouřlivou reakci vzbudila před dvěma dny informace starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla (ČSSD) o žádosti , v níž vedení města žádá městské části, aby našly způsob, jak přidělit obecní byt rodiným příslušníkům českého občana syrského původu.  Žádost je podle starosty Kratochvíla nepřijatelná – vyhovět jí by znamenalo porušit existující pravidla a diskriminovat vlastní občany. Starosta rovněž poukázal na právní vady žádosti, pod níž byla podepsána právě náměstkyně primátora Klára Liptáková.

Ani Brno-jih byty nedá

Požadavek byl zaslán všem městským částem. Není dosud známo, zda se některá z nich rozhodla byty přidělit. V některých z nich vzbudil podobnou reakci jako v Bystrci.

„Brno-jih také odmítlo porušovat pravidla přidělování bytů,“ uvedl uvolněný radní Pavel Reich (Zelená republika). „Rada městské části Brno-jih se vyjádřila stejně jako starosta Bystrce. Za velmi znepokojivé ovšem považuji, že si náměstkyně primátora vůbec dovolí protiprávní žádost rozeslat na všechny městské části.“

Šlo o úkol zadaný primátorem, sama s přidělením bytů nesouhlasím

„Je nezbytné zdůraznit, že s požadavkem vytipovat čtyři byty pro imigranty ze Sýrie se na mě jako rezortní náměstkyni písemně obrátil primátor města Brna pan Vokřál,“ distancovala se od požadavku ve svém prohlášení paní Liptáková.

Náměstkyně Klára Liptáková v rozeslání žádosti vidí jen plnění úkolu, zadaného primátorem Vokřálem: „V souladu s požadavkem primátora je mojí povinností si vyžádat stanovisko od městských částí, jimž je bytový fond svěřen, zda a za jakých okolností jsou ochotny zmíněný požadavek na byty řešit.“

Ani náměstkyně Liptáková nesouhlasí, aby imigranti získali městské byty na úkor stávajících čekatelů: „Můj osobní názor na přidělování městských bytů je, že by měly být ctěny pořadníky. Nevidím důvod upřednostnit před několikaletými čekateli z Brna jakéhokoliv zahraničního žadatele.“

Brňané s byty pro imigranty nesouhlasí

Zveřejnění informace o snaze magistrátu obejít občany města a přidělit byty přednostně syrským rodinám vzbudilo mezi obyvateli Brna silnou reakci. Téměř bez výjimky vnímají záměr krajně negativně, trvají na dodržení stanoveného postupu a  vyjadřují podporu starostovi Tomáši Kratochvílovi.

„Jsem rád, že máme tak dobrého starostu,“ napsal a sociální síti Jan Duna. „Kéž by i jiní političtí představitelé projevili zdravý rozum. O vlastní občany se stát nepostará a o uprchlíky ano? Jen ať dodržují pořadníky. Aspoň někdo to ma ještě v hlavě v pořádku! Bravo starosta,“ znějí další z desítek komentářů.

-vl-

Související

Byty v Bystrci imigrantům nedáme, odmítl starosta

Byty v Bystrci imigrantům nedáme, odmítl starosta

18. 11. 2015 v 14.44 • Témata: , , , , ,

Obecní byty v městské části Brno-Bystrc imigrantům přidělit nelze. V odpovědi na žádost náměstkyně brněnského primátora Kláry Liptákové (KDU-ČSL) to odmítl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

„V Bystrci máme kolem dvou set  řádně a dlouho čekajících žadatelů o volné obecní byty. Ty se ovšem uvolňují spíše sporadicky, někteří na ně čekají až osm let. Neumím si představit, jak bych těmto řádným čekatelům, mnohdy s rodinami, vysvětlil, že je chceme diskriminovat,“ odmítl upřednostnit uprchlíky starosta Kratochvíl.

Městské části byla adresována žádost, v níž občan České republiky původem ze Sýrie žádal o přidělení bytu pro čtyři rodiny svých sester a jejich manželů.  Žádost byla zdůvodněna nebezpečným postavením žen v Sýrii.

Starosta Tomáš Kratochvíl poukázal nejen na to, že vyhověním žádosti by byla porušena pravidla pro přidělování bytů; zdůraznil také, že samotná žádost je právně vadná.

„Byty měly být přiděleny osobám, které v době podání žádosti neměly ani občanství České republiky, ani povolení k trvalému pobytu,“ komentoval Tomáš Kratochvíl.

I další aspekty žádosti vzbudily pochybnosti. Žadatel sám je podle svých slov v dobrém zaměstnání, jeho sestry jsou vysoce vzdělané a údajně pracují v renomovaných mezinárodních společnostech. Není proto jasné, proč neřeší svou bytovou situaci především na trhu s nemovitostmi, jak by bylo přirozené.

Žádost o přidělení bytů imigrantům rozeslal brněnský magistrát starostům všech městských částí. Zda některá z nich vyhověla a byty přidělila není dosud známo.

-vl-

Privatizace bytů v Bystrci

30. 1. 2015 v 09.26 • Témata: , , , , ,

bystrc-vejrostova-824Před nedávnem proběhla médii informace o pozastavení privatizace městských bytů do konce března. O tom, co může toto zdržení znamenat pro zájemce o privatizaci bytů, majících za sebou již celou anabázi s potřebnými žádostmi, dokumenty a vyřízením hypoték, si můžete přečíst třeba v tomto článku; nás nyní zajímalo, jak se toto opatření dotklo občanů naší městské části, tedy Brna-Bystrce.

“Bystrce, jako městské části Brna, kde se také privatizují obecní byty v majetku MMB, se to samozřejmě týká. Ano, i byty v Bystrci navržené do privatizace a jakkoliv rozjednané, jsou pozastavené a čeká se na další vyjádření MMB,” odpověděla na náš dotaz  Alena Ševčíková, členka bytové komise při ÚMČ Bystrc.

“Jsem přesvědčená, že ÚMČ Bystrc nemá možnost ovlivnit rychlost ani rozhodnutí Magistrátu města Brna zda, kdy a za jakých podmínek bude privatizace pokračovat. Bohužel i tady mezi nájemníky bytů, navržených do privatizace panuje velká obava z toho, že Magistrát přehodnotí svoji nabídku a bude vyžadovat třeba navýšení kupní ceny, na což nejsou nájemníci časově ani finančně připraveni,” potvrzuje obavy nájemníků Ševčíková.

Nepotřebujeme se tu rozhádat

“Už před volbami nynější náměstek primátora Martin Ander deklaroval, že jeho strana chce privatizaci městských bytů v Brně zcela zastavit. Hlasitě zaznívají i názory, že by měla být zvýšena, a to velmi výrazně, až na tržní úroveň, cena, za níž se byty budou prodávat,” upozornil opoziční zastupitel Viktor Lošťák. “Jestli se ptáte, zda má Bystrc jako městská část možnosti do tvorby pravidel privatizace zasáhnout a jakým způsobem bychom je měli změnit, odpovídám, že možnosti jsou vždy takové, jaké si vytvoříme. Kámen úrazu je víc v nejednotnosti názorů na směr, jímž by se měla privatizace ubírat. Už proto má městská část sklon delegovat rozhodnutí na velkou radnici – nepotřebujeme se tu do krve rozhádat (a to i uvnitř stran) o něčem, o čem si ani nejsme jisti, že budeme moci ovlivnit.”

Respekt vůči dohodám

Se stejnou otázkou jsme se obrátili i na Pavla Veselého, vedoucího odboru bytového hospodářství městské části Brno-Bystrc. Potvrdil, že rozhodnutí magistrátu postihlo domy na ulicích Filipova, Píškova a Teyschlova, kde je situace asi nejvážnější, vzhledem k tomu, že kvůli různým odkladům a zdržením tu privatizace běží už od léta loňského roku. I on vyjádřil obavy z možných opatření Magistrátu města Brna.

“Nájemníci by měli mít možnost odkoupit byty za cenu, jaká byla původně dohodnutá.  Ano, vím, že čtyřkoalice se zmínila o kompenzaci, ale ta by neřešila všechny komplikace, kterým jsou nájemníci vystaveni,” dodává Pavel Veselý. Zatím však nemá informace o tom, že by se ve zmíněných domech vyskytly potíže, jaké nyní potkaly obyvatele privatizovaného domu v Černých Polích.

Jak se bude privatizace bytů v Bystrci vyvíjet dál?

“Budeme pokračovat podle pravidel, jaká nastaví magistrát,” odpověděl vedoucí bytového odboru Pavel Veselý.

Z hlediska politického se nad privatizací bytů zamyslel Viktor Lošťák. “Téma privatizace se v komunálních volbách v Bystrci objevilo jen okrajově. Ani dnes v naší městské části silněji nezaznívá, to se však může v reakci na postup magistrátu rychle změnit. V Bystrci je nyní 1892 obecních bytů. Při průměrné velikosti 60 m2 a 60 korunách za m2 to dělá 80 milionů ročně na nájmech. Jak vidíte, potenciálně jde o téma v místě s pětadvaceti tisíci obyvatel velmi významné.”

Další průběh bystrcké privatizace budeme sledovat a informovat o něm.

-pro-
Zdroj: www.probystrc.cz

Kohoutovické zastupitelstvo – bude zase horko?

16. 12. 2011 v 07.09 • Témata: , , , , , , , , ,

Ve středu 21. prosince bude znovu zasedat kohoutovické zastupitelstvo. Na programu má i projednání stížnosti občanů, kteří se nedostali na minulou, mimořádnou schůzi.

Mimořádné jednání zastupitelstva proběhlo 16. listopadu. Vzbudilo velký zájem občanů, projednávala se totiž privatizace obecních bytů. S jejím průběhem není řada lidí v Kohoutovicích spokojena; koaliční radní prý privatizaci blokují, a pokud domy do privatizace navrhují, nastavují kritéria tak, aby to vyhovovalo těm z nich, kteří v obecních bytech bydlí. Lidé se obávají, že radnice chce v budoucnu zvyšovat nájem a přilepšovat tak rozpočty městské části. Kohoutovičtí radní takový vývoj připustili.

Na listopadové jednání se dostavila asi stovka občanů, podle různých odhadů zhruba pět desítek nebylo vůbec do sálu vpuštěno. Část z nich pak sepsala stížnost, v níž označila průběh jednání za nezákonný; jednání zastupitelsva jsou ze zákona vždy veřejná.

Tuto stížnost kohoutovické zastupitelstvo projedná příští středu. Rada Kohoutovic, tj. koaliční strany, navrhují odpověď v tom smyslu, že k žádnému porušení zákona nedošlo. „Nedošlo k porušení zásady veřejnosti dle cit. § 93 odst. 2 ani žádného jiného ust. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,“ tvrdí v návrhu odpovědi na stížnost Petr Šafařík, starosta Kohoutovic.

Není pravděpodobné, že by stěžovatelé byli s touto odpovědí spokojeni. Do jaké míry však přijdou své rozhořčení na jednání kohoutovického zastupitelstva vyjádřit, se teprve uvidí.

Občanské sdružení Pro Kohoutovice, představující do jisté míry místní občanskou opozici vůči radnici, k účasti na jednání nedůrazně vyzvalo.

-vl-

Související

Byty do privatizace? Podle kritiků jen pro vyvolené
Odkloněná privatizace: Starosta Slunce a „transparentní“ prodej obecních bytů v Brně-Kohoutovicích
Nepustili občany na jednání? Jak to vidí kohoutovičtí zastupitelé
Veřejné zasedání zastupitelstva – občané zůstali za dveřmi

Jsou byty na Kamechách předražené?

6. 6. 2011 v 12.29 • Témata: , , , , , , , , ,

Realitní kanceláře začaly nabízet byty z druhé fáze výstavby Kamech. Domy budou dokončeny v listopadu příštího roku. Kolik takový byt na Kamechách stojí? A kolik by stál byt o podobné výměře ve staré panelové zástavbě?

Vybrali jsme z nabídky RK Duha několik příkladů a porovnali je s nabídkovými cenami starších bytů v Bystrci. Pokusili jsme se vybrat byty co nejpodobnější.

Kamechy, novostavba: 3+kk, 2. NP, 55,80 m2 + balkon 5,10 m2, v ceně bytu zděný sklep. 2 247 000 Kč
Bystrc, starší zástavba:
Prodej DB 2+1 v Brně Bystrci, ulice Kuršova 56 m2, 2 patro, lodžie, plastová okna, původní jádro. Dům prošel celkovou revitalizací. Je zateplen, nové rozvody. Možnost převodu do OV. 1 600 000 Kč

Kamechy, novostavba: 3+kk 2., NP, 65,40 m2 + balkon 11,20 m2, v ceně bytu zděný sklep. 2 746 000 Kč
Bystrc, starší zástavba:
Nabízíme k prodeji převod členských práv k družstevnímu bytu 3+1 s lodžií, nacházejícím se ve zvýšeném přízemí osmipodlažního domu v Brně – Bystrci na ulici Teyschlova. Anuita doplacena. Do konce roku 2011 družstvo byt bezplatně převede do OV. Celková plocha bytu je 79 m2. Koupelna a WC po celkové rekonstrukci – vyzděné jádro. Nová plastová okna a žaluzie. 2 090 000 Kč.

Kamechy, novostavba: 3+kk 2. NP, 57,20 m2 + balkon 5,10 m2;  v ceně bytu zděný sklep. 2 247 000 Kč
Bystrc, starší zástavba:
Nabízíme ve výhradním zastoupení majitelů k prodeji byt o velikosti 2+1 v krásném prostředí lesoparku v Bystrci na Štouračové ulici. Byt je v osobním vlastnictví bez právních vad, volný k okamžitému nastěhování. Nová plastová okna, nový výtah a vstupní část domu. V letošním roce bude realizováno zateplení a výměna balkonů. V pokojích udržované parkety,​komora, zděné jádro po rekonstrukci. Nádherný výhled do lesa v klidu přírody. Pokoje o velikostech 16 a 14,​5 m2, obytná kuchyň má velikost 12 m2.​Koupi bytu a její financování Vám rádi zprostředkujeme. 2 000 000 Kč.

Nabídkové ceny a popis bytů ve starší zástavbě v Bystrci poskytla Radmila Michaliková z realitní kanceláře RE/MAX Ano. Jde o reálně existující, aktuální položky z nabídky realitní kanceláře. Makléřka zároveň upozornila, že porovnání je nutně jen přibližné a že nabídkové ceny u starších bytů nemusí být vždy zcela realistické. Byty se často prodají za částku o něco nižší, když se delší dobu nenajde žádný kupec.

Ceny srovnatelných bytů v novostavbách na Kamechách se podle našeho porovnání pohybují zhruba v rozsahu 1,1-1,5 násobku ceny obdobných bytů ve starších částech Bystrce. Přitom užitná hodnota by měla být pro majitele stejná, a to jsme nepřihlédli k tomu, že na byty na Kamechách bude muset čekat ještě nejméně rok a půl, zatímco do staršího bytu se může nastěhovat ihned. Jsou tedy byty na Kamechách předražené?

Makléřka Radmila Michaliková před takovým závěrem varuje: „Hodnota bytu, jako jakéhokoli jiného zboží, je subjektivní. Každý si cení něčeho jiného a je jen na úvaze kupce, jestli se rozhodne na nabídku přistoupit nebo ne. O předraženosti v tomto smyslu bych nehovořila.“

„Naše realitní kancelář však všem zájemcům o bydlení v novostavbách důrazně doporučuje zvýšenou opatrnost a důkladné zvážení takovéhoto rozhodnutí,“ zdůraznila Radka Michaliková, „My takovéto byty z důvodu ochrany zájmů našich klientů bereme do nabídky velmi omezeně a to jen v případech, že známe průběh výstavby, víme, že developer odvádí opravdu kvalitní práci a také že má zajištěny všechny důležité související věci jako třeba občanskou vybavenost v okolí.“

„Především však velmi důrazně doporučuji všem zájemcům o koupi bytu, ať již jakéhokoli typu, důkladně se seznámit s celým spektrem nabídky v Brně a okolí. Mohou to udělat třeba při návštěvě naší realitní kanceláře. Máme zpracovánu velmi podrobnou cenovou mapu a všem zájemcům podáme zcela detailní informace. Samozřejmě bezplatně a nezávazně, poradenství je u nás vždy bezplatné,“ neopomněla udělat reklamu svému obchodu paní Michaliková.

Ze zhruba padesáti bytů v novostavbách Kamechy II jich je v tuto chvíli v nabídce RK Duha zamluveno deset.

-vl-

Související

RE/MAX Ano, realitní kancelář
Nabídka RK Duha, Kamechy II

Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů za 150 milionů

30. 5. 2011 v 18.40 • Témata: , , , , , , ,

Antimonopolní úřad zařízl pokus Brna nakoupit startovací byty přímo od developerů. Připravené smlouvy za více než 150 milionů korun nakonec město vůbec nepodepíše. A na byty si zájemci počkají ještě několik let.

Brno už podle náměstka primátora Olivera Pospíšila (ČSSD) propáslo okamžik, kdy mohlo byty koupit výhodně. Radní chtěli v první vlně nakoupit 81 startovacích bytů v bytových domech postavených developery za 151 milionů korun.

„Antimonopolní úřad ale vydal předběžné opatření, kterým městu uložil zákaz uzavřít s vybranými firmami smlouvy,“ řekl místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký.

Úřad bude smlouvu zkoumat. Co by na ní mohlo být špatně, to Rudolecký nesdělil.

Zkráceno, podrobnosti najdete na brno.idnes.cz

Startovací byty mělo město nakoupit na bystrckých Kamechách. Proti projektu se postavila opozice, jmenovitě TOP 09 v osobě Jaroslava Kacera, který podání úřadu na ochranu hospodářské soutěže podal. Ani veřejné mínění nebylo záměru většinově nakloněno. TOP 09 dosud rozhodnutí ÚOHS nekomentovala.

Související

Úřad zastavil uzavření smluv na startovací byty
ÚOHS zkoumá kontroverzní tendr Brna na startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Znovu Onderka, znovu startovací byty
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)
Roman Onderka hájí startovací byty
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Zastupitelé by měli znát zájmy a potřeby občanů

25. 5. 2011 v 09.26 • Témata: , , ,

BRNO – S poznatky z jednání 6. zasedání Zastupitelstva města Brna se podělil se čtenáři Haló novin předseda komunistického klubu zastupitelů brněnské městské samosprávy (a zastupitel Bystrce – poznámka Bystrčník) Pavel Březa:

Došlo i na schvalování prodloužení dopoledního jednání do dokončení programu, byť o půlhodinu. Právě půlhodinu trvalo vystoupení občanů (v rámci bodu 2). Březa odmítl tvrzení o tom, že občané zdržují, prodlužují  jednání  a poděkoval vystupujícím občanům, že připomínají  své potřeby a zájmy, tak i nerealizování daných slibů nebo „strategií.“ Bude nutné, aby tato půlhodina nebyla členy samosprávy „protrpěna,“ aby se i zastupitelé podrobně seznamovali s podanými odpověďmi na dotazy a připomínky občanů a aby vedení města i zastupitelé reflektovali obdržené podněty a zapracovali je do své činnosti. „Politická práce“ a její odraz ve veřejnosti na celostátní úrovni nám budiž varováním!

»Ke stěžejním ve vystoupení občanů patřila cyklistická doprava a změny územního plánu. Zastupitelstvu byli představeni noví generální ředitelé Dopravního podniku města Brna a Tepláren Brno, kteří přistoupili na – podle mého názoru ponižující – podmínku uzavření pracovního poměru na dobu zhruba jednoho roku. Nevím, jak rozsáhlé rozvojové koncepce předkládali ve výběrových řízeních, ale v horizontu jednoho roku není příliš prostoru přesvědčit představenstvo o jejich efektu. Neznám osobnosti nových generálních ředitelů a pouze doufám, že svou odbornou erudici nepodřídí tomu, aby si uchovali přízeň příslušných představenstev déle, než je nasmlouvané období,« kriticky přisvědčil Březa.

V nové vyhlášce Brna ke statutu města nastala zásadní změna v článku 76 – Hospodaření města a městských částí: Při hospodaření s městskými byty se uvolňuje do hospodaření městským částem 10% kladného výsledku hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti. Zbývajících 90% zůstává v režimu schvalování Zastupitelstvem města Brna, pokud bude mít městská část zájem o jejich využití mimo správu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby. »Podle mého názoru tento krok neměl být udělán takto izolovaně, protože vytváří prostor k jednání městských částí v zájmu vyšší příjmové části rozpočtu na úkor nájemníků v obecních bytech, tedy na zvyšování nájemného v obecních bytech nejen pro potřeby bytového hospodaření, ale pro další rozpočtové náklady. Již při předkládání návrhů na uvolnění prostředků z VHČ – bytového hospodářství na různé projekty bylo apelováno „na city“ ve jménu např. mateřských škol apod. jako priorit městské části, aniž byla ochota vysvětlit, proč je uvedená „priorita“ na takovém místě, že se do rozpočtu městské části nevešla,« vyzdvihl Březa.

Pokračoval v hodnocení tím, že v bydlení se prosazuje  nežádoucí využívání „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech …“ k prodejům bytů zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší kupní cenu. Jde o byty, které se městu nepodařilo prodat, protože nájemníci v nich nepřijali již třetí nabídku z důvodu nedostatku finančních prostředků. »Nepovažuji za únosné, aby tito nájemníci byli vystavování stresu z nové situace a z nových majitelů jimi užívaných bytů proto, aby si správce obecních bytů příslušné městské části usnadnil práci. Klíčovým problémem pro správu takových bytů je totiž složitější rozhodování ve Společenství vlastníků jednotek v domě,« řekl Březa.

Vedlejším produktem  jsou i přes diskutované slevy informace o trendu kupních cen prodávaných bytů:  Byt 2+1 (70m2)  – 1. Nabídka 2002 – 390  000 Kč; 2. Nabídka 2005 – 537 000 Kč; 3. Nabídka 2009 bez slevy 20% – 670 000 Kč. Byt 3+1 (116 m2) – 1. Nabídka 2002 – 619 000 Kč; 2. Nabídka 2005 – 657 000 Kč; 3. Nabídka 2009 bez slevy 20% – 1 067 000 Kč.

K významným krokům patří pololetní podle něj schvalování změn Územního plánu města Brna, který již „úpěnlivě“ čeká na to, až bude nahrazen novým dokumentem. Tento nový ÚPmB musí přinést řadu nových přístupů k územnímu plánování, ale jeho „zrod“ závisí na „matce,“ na Zásadách rozvoje Jihomoravského kraje, které nejsou na světě, ačkoliv jsou již „přenošené“. Přes pozdější čas projednávání, kdy mohla již výrazněji klesnout pozornost některých zastupitelů, se při schvalování 26. souboru změn podařilo schválit alespoň některé návrhy, které citlivěji reagovaly na přístupy občanů pro navrhovanou změnu nebo proti ní, než původně předložený materiál.

»Zasedání projednalo a ukončilo většinu předložených bodů kromě těch, u nichž se před zasedáním nebo až na něm ukázalo, že nejsou dostatečně kvalitně připraveny. A tak nad šestým zasedáním zůstala viset jedna otázka: Kdy předloží Rada města Brna své programové prohlášení? Sdělení primátora, že to bude dříve než v minulém období, vlastně ani příslibem není,«uzavřel Pavel Březa.

(vž)

Text jsme převzali ze stránek městského výboru KSČM.

Anketa: Startovací byty na Kamechách

8. 3. 2011 v 16.05 • Témata: , , , , , , , , ,

Ani to dlouho netrvalo a další téma pro anketu spadlo samo z nebe. Vlastně z magistrátu.

Brněnské zastupitelstvo v pondělí 7. března schválilo vydat 151 milionů bez DPH na nákup čtyřiaosmdesáti tzv. startovacích bytů. Ty mají sloužit mladým rodinám, které si nemohou samostatné bydlení dovolit. Bytové domy, postavené firmami Reko a Impera by měly vyrůst na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem.

Za metr čtvereční zaplatí město více než 36 tisíc korun

Město poptávalo byty v ceně od 24 do 36 tisíc korun bez DPH. S daní nakonec zaplatí za metr čtvereční 36 až 38 tisíc. Realitní kanceláře přitom podobné byty ve stejné lokalitě nabízejí i za necelých 35 tisíc korun za metr čtvereční.

www.ct24.cz

V domech mají být jedno- a dvoupokojové byty a první nájemníci by se do nich měli nastěhovat už v roce 2012. Předběžně je stanovena částka nájemného 50 korun za metr čtvereční, což odpovídá průměrné úrovni nájemného v městských bytech. Byty se tak liší od městských vlastně jen systémem přidělování, a tím, že nájemníci budou moci startovací byty obývat jen pět let. Pak se musejí odstěhovat.

Projekt, připravený koalicí ČSSD-ODS, si vysloužil razantní kritiku opozice, a to již před schválením. Jaroslav Kacer (TOP 09, zastupitel Bystrce a Brna) jej označil za „šrotovné pro developery“ – město podle něj pomůže stavitelům od neprodejných bytů a v důsledku tak způsobí zdražení bydlení pro všechny, navíc zaplaceno z daní. Jaroslav Kacer kritizoval i detaily projektu. Nelíbí se mu, že město plánuje odkoupit byty i s pozemky, přestože má svých ploch dostatek. „Koupí hotových bytů se navíc zbavujeme možnosti ovlivnit jejich podobu,“ upozornil zastupitel. Cena, za kterou chce Brno byty koupit, je vyšší než dnešní cena tržní a nijak se do ní nepromítla ani množstevní sleva, ani snížení podnikatelského rizika pro developery tím, že jedním z partnerů kontraktu je stát.

Záměr se naopak líbí Pavlu Březovi (KSČM, zastupitel Bystrce, Brna i kraje). Cení si podpory mladým rodinám. Nadšení pro sociální opatření sdílejí i jiní komunističtí zastupitelé, poslední dobou je však i z řad KSČM slyšet kritiku předražených zakázek v Brně. ODS a ČSSD jsou součástí koalice, tudíž původci projektu startovacích bytů. Vyjádření dalších stran nejsou zatím známa.

Co si myslíte o startovacích bytech na Kamechách vy? Hlasujte v anketě v pravém sloupci.

Aktualizace: Anketa už skončila, výsledky shrnuje článek Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících.

Související

Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Startovací byty na Kamechách: Detaily

8. 3. 2011 v 15.46 • Témata: , , , , , ,

Brno nakoupí od developerů 84 startovacích bytů pro mladé rodiny. Investici za 151 miliónů korun bez DPH schválili zastupitelé v pondělí. Bytové domy by měly vyrůst na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem.

V domech, jejichž koupi zastupitelé schválili, mají být jedno- a dvoupokojové byty. První nájemníci by se do nich měli nastěhovat příští rok. Nájemné by mělo činit 50 korun za metr čtvereční. Je na úrovni toho, jaké dnes ve většině městských částí platí nájemníci obecních bytů s regulovaným nájemným. Pronájem bytů v nabídce realitních kanceláří téměř nelze sehnat za cenu pod 100 korun za metr čtvereční. Lidé budou moci startovací byty obývat pět let, pak se musejí odstěhovat.

(…)

Celý článek si přečtěte na www.novinky.cz

Související

Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery

Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně

27. 2. 2011 v 16.19 • Témata: , , , , , ,

Zatímco část radních brněnského magistrátu údajně chystá projekt prodeje městských bytů v dražbě aby město získalo co nejvíc peněz, zastává zastupitel Bystrce, Brna i jihomoravského kraje Pavel Březa postoje výrazně ochranářské. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Materiál Ing. Pavla Březy, člena Zastupitelstva města Brna, se zaměřuje na tato témata: I. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného – co s ním a co potom, II. Chystá se nový občanský zákoník, III. Bytová politika města Brna, IV. Závěry.

I. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného – co s ním a co potom

V České republice nadále dlouhodobě existuje „dvojí nájemné“: regulované nájemné a tržní nájemné, což zakládá těžko řešitelné problémy. Tržní nájemné, sjednávané novými nájemními smlouvami je bez jakéhokoliv omezení a majitelé proto brání směnám, které toto nové sjednávání nájemného neumožňují bez souhlasu druhé strany. Náprava této chyby se neděje cestou sbližování obou mezních hodnot, ale pouze cestou postupné deregulace nájemného, jednostranným zvyšováním nájemného podle zákona 107/2006 Sb. Původně kompromisní zákon se ukázal jako špatně připravený a nesprávně definovaný nástroj, který výrazně zhoršil sociální situaci velké části občanů, aniž splnil očekávání zejména soukromých majitelů bytových domů co do sbližování regulovaného a tržního nájemného a vládních představitelů, že odradí tyto majitele od žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva  ve Štrasburku.

Paradoxně právě Občanské sdružení majitelů bytových domů (OSMD) deklaruje vlastní návrh zákona o sociálním bydlení, protože se o to nesnaží vláda. Když však představitel sdružení RNDr. Tomislav Šimeček srovnává nájemní bydlení s použitím taxislužby a prohlašuje : „Když nemáte na nájemní bydlení za tržní nájemné, pořiďte si bydlení vlastní!“, je zřejmé, že „sociální bydlení“ je zcela falešná nálepka pro právní normu, která má zajistit příjmy majitelů. O to je smutnější, že to „nebolí“ politické subjekty.

Nájemní bydlení je alternativa pro ty společenské vrstvy, pro které je vlastnické bydlení nedosažitelné, a tudíž z principu nemůže být nákladnější. Nejen z hlediska sociálního, ale především z hlediska toho, se jedná o společenskou formu bydlení s nižším komfortem díky sdílení řady společných funkcí, které musí zlevňovat výstavbu i provoz. Rezignace obcí na zajišťování nájemního bydlení v obecních domech je fatální zpronevěření se požadavkům veřejné správy.

Jaké jsou základní problémy zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného?

 • Základní cena bytu, rozhodující pro stanovení výše tzv. cílového nájemného je založena na statistice nabídek a prodejů obecních bytů prováděné ministerstvem financí, která neodráží kvalitu bydlení a náklady na jeho správu a obnovu, ale vychází z údajů trhu mezi subjekty schopnými nabývat vlastnictví bytů nejen pro vlastní potřebu, ale i pro spekulaci. Projevuje se to naoř. i tím, že v Brně má být nájemné srovnatelných bytů dvakrát dražší než v Ostravě nebo čtyřikrát dražší než v Ústí nad Labem.
 • Cílové nájemné v průběhu čtyřletého působení zákona 107/2006 Sb. vzrostlo zhruba o 40%, takže v městě Brně vzrostlo podle jednotlivých katastrálních území u standardních bytů i u bytů se sníženou kvalitou o 27-81 %! Ve srovnání s původními cenami se jedná o zvýšení až na čtyřnásobek u dřívější I. kategorie (z 24,72 Kč/m2 na 111,97 Kč/m2) a na téměř devítinásobek u dřívější IV. kategorie (z 11,43 Kč/m2 na 100,77 Kč/m2). Takto výrazné nárůsty nájemného vedly k prodloužení termínu pro řadu měst včetně Brna (bez Ostravy) na dosažení cílového nájemného z roku 2010 do roku 2012.
 • Kategorizace kvality bytu je zcela deformována. Místo čtyř kategorií máme podle stosedmičky pouze standardní byty a byty se sníženou kvalitou. Zatímco nájemné původní IV. kategorie dosahovalo asi 40% nájemného I. kategorie, pak nyní má dosahovat nájemné bytu se sníženou kvalitou 90% nájemného pro standardní byty. Kde je motivace přistoupit na nižší kvalitu bydlení, když se tak nevýznamně projevuje v ceně bydlení?
 • Absence normy pro sjednávání nájemného po skončení platnosti zákona 107/2006 Sb. se projevila již u měst a obcí, kde mají pro rok 2010 poslední možnost pro využití tohoto zákona na jednostranné zvýšení nájemného. Potom platí Občanský zákoník, podle kterého je potřeba dohoda obou smluvních stran, kterou může nahradit rozhodnutí soudu. Soudy však obecně nejsou oprávněny stanovovat ceny, mohou pouze posoudit přiměřenost požadavku, k čemuž by měly mít podklad v zákonné normě.
 • Chybí zákonné vymezení pojmu „lichvy“, podle kterého by bylo možno posuzovat opodstatněnost nájemného v návrzích nové nájemní smlouvy. I to vede k asociálnímu chování některých majitelů, kteří brání výměnám zejména nadměrných bytů osamělých osob, protože je spojeno s přechodem nájemních smluv a nezakládá právo stanovit si výši nájmu podle vlastního uvážení.
 • Výpověď bez udání důvodu bylo tématem návrhu nového Občanského zákoníku z dílny Ministerstva spravedlnosti. KO SON v Brně zaslalo již k první verzi zásadní výhrady proti tomuto institutu, a to také proto, že není možno se domáhat zrušení takové výpovědi u soudu, protože vůči ní není zákonná námitka. Současný návrh O.Z. s tímto institutem zatím nepočítá.

Za zvrácené považuji to, že se v České republice prosazuje představa nájemního bydlení dražšího než bydlení vlastnické. Odporuje to obecným principům, kdy právě majetní si zajišťují bydlení do vlastnictví, zatímco ostatní využívají ve své podstatě sociální systém bydlení nájemního, zajišťovaného zejména obcemi. Je to všeobecně výhodné i z hlediska potřebné mobility pracovní síly. Proto „tržní“ ceny bytu i nájemného, musí dostat svoji zákonnou definici, odvozenou od kvality bytu, v závislosti na ekonomice poskytování bydlení (společenské je levnější než individuální), a to včetně podmínek místních.

Zákonodárná iniciativa našich poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky, sněmovní tisk 631/2009, návrh zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání, který řeší sjednávání výše nájemného i plnění služeb spojených s bydlením, neprošla schvalovacím procesem ve sněmovně. Především je to vinou poslanců za ČSSD, kteří dali přednost taktice při představě mimořádných voleb před zájmy velké části občanů, zejména sociálně slabších.

Další zákonodárné iniciativy jsou předmětem jednání Poslanecké sněmovny PČR,  ať se jedná o další iniciativu poslanců KSČM, nebo iniciativy poslanců ČSSD nebo senátorů, ale jejich vyhlídky nejsou příliš povzbudivé s ohledem na nesourodý přístup k problematice jak poslanců KSČM a ČSSD, tak především kvůli arogantnímu přístupu koalice k jakýmkoliv návrhům opozice, KSČM zejména.
Město Brno má – pokud se týká jednostranného zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění, – ještě dva roky, aby se připravilo na vstup do režimu dosud nevymezeného zákonem, kdy výše nájemného bude předmětem dvoustranného sjednávání a – v případě nesouhlasu jedné ze stran – rozhodování soudem. Soud však obecně není „cenovým orgánem“ a jeho rozhodování bude problematické a nebude precedentní. Většina území ČR do té doby vyzkouší tuto novou situaci, pro kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje tzv. „cenovou mapu místně obvyklého nájemného“. Jedním z nedostatků této cenové mapy bude zřejmě to, že nadále nebude posuzována kvalita bytu, protože vyšším kritériem stále zůstává spíše lokalita. Rovněž pořizovací náklady na vybudování bytu zůstávají stále nepoužívanou hodnotou.

Zakázku zpracovat „Cenovou mapu ČR nájemného z bytu“ obdržela brněnská společnost Institut regionálních informací (IRI), s.r.o., Beethovenova 4, Brno. Přestože dosavadní výstupy této firmy nejsou pro nájemníky nikterak povzbudivé, není špatnou správou, že se jedná o spolupráci a konzultacích se Sdružením nájemníků ČR, takže i KR SON v Brně bude mít poměrně schůdný přístup k informacím, příp. i nějaký vliv na řešení této cenové kategorizace.

II. Chystá se nový občanský zákoník

Nový Občanský zákoník z dílny Ministerstva spravedlnosti by měl zasáhnout do bytové problematiky několika svými ustanoveními:

 • tříměsíční výpovědní lhůta z bytu; pokud ji majitel zdůvodní, že byt potřebuje pro sebe nebo pro příbuzného, a přesto byt zůstane prázdný, bude muset vzít nájemníka zpět a nebo mu zaplatit škodu
 • výpověď nájemníkovi, který se vůči majiteli dopustí trestného činu (např. napadne jeho nebo rodinu či se dopustí v domě třeba krádeže)
 • zdravotně postižený nájemník bude moci po majiteli chtít, aby mu byt přestavěl na bezbariérový
 • nájemník bytu bude muset majiteli nahlásit i dlouhodobou návštěvu; nebude tak možné nastěhovat si do bytu např. vnuka, který by pak po smrti prarodiče uplatňoval nárok na pokračování nájemní smlouvy; bude moci zůstat v bytu dva roky, pak se musí domluvit na nové smlouvě, nebo odejít
 • vlastnictví bytu bude automaticky zahrnovat i spoluvlastnictví domu, respektive vlastnický podíl na společných částech domu (podle hodnoty bytu)

Nový Občanský zákoník má také vést ke zrušení některých tzv. zvláštních zákonů, což se v oblasti bydlení má týkat zákona o vlastnictví bytů.

III. Bytová politika města Brna

V městě Brně je evidováno – dle BO MMB k 31.12.2008 – celkem 165 366 bytů, z toho 38 970 bytů ve vlastnictví města (24%), 21 945 bytů ve vlastnictví družstev Svazu českých a moravských bytových družstev (13%) a 104 451 bytů jiných vlastníků (63%).

V roce 2008 bylo novou výstavbou zahájeno 775 bytových jednotek, rozestavěno 4 476 b.j. a dokončeno 1 805 b.j.  Od roku 1995 bylo využito 1 491,6 mil Kč státní dotace, v tom město  426,0 mil Kč.

Od počátku prodeje v roce 1996 bylo nabídnuto 1 345 obecních bytových domů, prodáno a uhrazeno 1 024 bytových domů s 13 367 byty. V rámci doprodeje jednotlivých bytů bylo prodáno 3 067 bytů.

Na regeneraci bytových domů bylo z Fondu rozvoje bydlení poskytnuto 34,4 mil Kč v půjčkách a z Fondu bytové výstavby tvořeného prostředky z prodeje obecních bytových domů , bytů a nebytových prostor poskytnuto 64,1 mil Kč podle podmínek Statut FBV.

Na úrovni Jihomoravského kraje bylo rozhodnuto o přijetí úvěru Evropské investiční banky a orientaci části úvěru ve výši cca 750 mil. Kč na vytvoření 100 míst pro seniory v každém okrese : Domovy pro seniory Zastávka a Brno, Tomešova (rekonstrukce), Bučovice, Hustopeče, Miroslav, Újezd u Brna a Ivančice (nová výstavba) a Středisko pro seniory Blansko (rozšíření).

Opakovaně uvádím vývoj „Bytové politiky města Brna“ od roku 1994, kdy se začaly systematicky řešit zásady nakládání s obecními byty, a na kterém jsme se nepřehlédnutelně podíleli.

 • Zastupitelstvem města Brna byly přijaty vyhlášky č. 3/1996 – „o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech  z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob“ a č. 4/1996 – „o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady“. Přestože obě tyto vyhlášky byly postupně zrušeny, jejich obsahově shodnými náhradami jsou příslušná pravidla. Neoddiskutovatelnou výhodou je tehdejší schválení „Seznamu domů doporučených k prodeji“ a „Seznamu domů nedoporučených k prodeji“ s tím, že tyto domy si město ponechá nejméně 15 let.  Přestože na základě různých iniciativ dochází k dílčím přesunům mezi těmito seznamy, zůstává jejich existence zárukou stability obecního bytového fondu města Brna, protože je tím nepřímo určen objem bytového fondu na území města Brna pro bytovou politiku města. Výsledek je znehodnocen absencí základních kritérií pro tvorbu těchto seznamů, takže o výsledku „rozhodovali“ starostové (srovnání Brno-Bohunice, Brno-sever, Brno-Bystrc apod.). Výhodou je, že od přijetí vyhlášky města Brna č.3/1996 svoji bytovou politiku zásadně nemění a tato je stabilizačním prvkem pro občany města. Součástí bytové politiky města musí nadále být vůle ponechat si určitý rozsah obecního bytového fondu, který je dnes definován v seznamu bytových domů.
 • Od roku 1997 pracuje město Brno s postupně aktualizovaným Generelem bydlení města Brna a s navazující Strategií bydlení města Brna (od roku 2001, aktualizovanou v říjnu 2009). Tento dokument byl podroben připomínkovému řízení, na kterém se podílely městské části i různé organizace, včetně Sdružení nájemníků. Přestože jsem poskytnul tyto materiály včas našim zastupitelům městských částí, neobdržel jsem pro svá jednání žádné jejich podněty.
 • Samostatnou kapitolou jsou Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci obytných domů, které jsou definovány příslušnými pravidly.
 • Nedostatkem Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady je rovněž široká volnost městských částí umožňující projevy odlišných sociálních přístupů. Zásadní vadou pravidel je omezení žadatelů o pronájem obecního bytu pouze na jednu městskou část. Dalším asociálním krokem je na úrovni některých městských částí požadování úhrady dluhů včetně příslušenství, váznoucích na obecních bytech, jako podmínky přidělení bytu do nájmu. Letošní novinku „na trhu“ ve formě zavedení kategorií „sociálních bytů“ a „bytů startovacích“ plně podporuji, protože se tím město zapojuje do řešení základní kapitoly sociální politiky: zajištění sociálních podmínek pro uplatnění práva na bydlení.
 • Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob byla rozhodnutím zastupitelstva aktualizována v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie. Tehdejší vedení města (zejména ODS) s odkazem na podmínky veřejné podpory (de minimis) zastavilo prodeje a pokusilo se přejít na plně tržní způsob prodeje. Naštěstí to neprošlo a spolu s dalšími faktory od té doby ztratila ODS rozhodující roli ve městě a i v roce 2010 se sice vrátila do vedení města, ale ve slabším postavení. Nová Pravidla (platná od 1.11.2007) reagují na podmínky Evropské komise o veřejné podpoře přechodem z tzv. ceny výnosové (podle výše nájemného) na tzv. cenu obvyklou (stanovenou znaleckými posudky). Při schvalování nových Pravidel bylo deklarováno zvýšení ceny v průměru o 10%, realita však byla výrazně odlišná. I po přehodnocení stanovení cen na můj podnět, po snížení přepočtu ceny obvyklé na tzv. cenu výchozí na 50%, pohybují se nové ceny (6 – 12 tisíc Kč/m2) na úrovni přesahující dvojnásobek cen  stanovených podle původních Pravidel. Nadále však mají Pravidla několik významných výhod :
  • prodávají se byty (kde není stoprocentní vlastnictví města) a bytové domy včetně pozemků výlučně nájemcům bytů a nebytových prostor (doporučoval jsem nájemce nebytových prostor do prodeje nezahrnovat)
  • na straně kupujících je nadpoloviční většina nájemců (v případech podléhající limitům veřejné podpory většina 80%)
  • mezi první a druhou nabídkou města je záruka období tří let, pokud neprojeví zájem nájemníci o dřívější termín
  • cena výchozí činí 50% ceny bytového domu s pozemky (resp. 70% ceny samostatného bytu)  připadající na byty a 100% ceny připadající na nebytové prostory
  • čtyřicet procent uhrazené ceny bytového domu vrátí město během následujících tří let na úhradu oprav schválených podle Statutu fondu bytové výstavby, financovaného z prodeje a zajišťujícího prostředky na zkvalitnění bydlení
  • v případech podléhajících limitům veřejné podpory se uplatňuje závazek kupujících převést do šesti měsíců byty svým členům (právnická osoba zůstane vlastníkem zbytku nájemních bytů v rozsahu maximálně 20% nemovitosti).
   • Jednostranné zvyšování nájemného je v pravomoci příslušných rad (RMB a RMČ podle svěření), které opět uplatňují odlišné principy. I v případech, kdy bylo rozhodnuto nevyužít plný rozsah pro navýšení, zůstává hrozba „dorovnání“ při posledním zvýšení  podle zákona 107/2006 Sb. Pro tento účel jsem navrhnul, aby byla sjednána politická dohoda města a městských částí, která by umožnila zastupitelstvu města Brna stanovit cílové nájemné pro obecní byty města Brna, které by pak uplatňovaly příslušné rady při rozhodování v dalších letech (do roku 2012). Návrh, zveřejněný i v Brněnském Metropolitanu, řeší jako cílové nájemné pro standardní byty na úrovni 3,5% (místo 5%) ceny základní a pro byty se sníženou kvalitou na úrovni 2,5% (místo 4,5%) ceny základní (nová relace cen podle kvality). Ze strany vedení města k tomu dosud není odvaha, uvidíme jak se na to bude dívat nové vedení města nebo nový Sněm starostů.
   • Nová bytová výstavba byla před lety z úrovně města Brna řešena především podporou soukromých investorů, protože město mohlo dosáhnout na statní podporu. Takto existuje řada bytových domů v družstevním vlastnictví, s podílem města, které přejdou do vlastnictví uživatelů po dvaceti letech od kolaudace stavby. Bytový odbor eviduje Centrální registr lokalit pro bytovou výstavbu dle Územního plánu města Brna a orientuje se na výstavbu Domů s pečovatelskou službou. Cestou nové bytové výstavby jde i pořizování tzv. „startovacích bytů“.
   • Další budování nových bytů postihují Pravidla pro budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna schválená v září loňského roku. Příslibem pro budování zařízení pro seniory je jednání Jihomoravského kraje s Evropskou investiční bankou o poskytnutí úvěru 2 mld. Kč, v jehož projektech má být 100 míst pro každý okres (Brno nevyjímaje).

Nelze přistoupit na výprodej obecních bytů města Brna jako v městské části Brno-Bohunice, kde se odstřihli od odpovědnosti za bytovou politiku a přenechali ji městu a ostatním městským částem. Není to „zapojení občanů, kteří si mohou dovolit pronajatý byt výhodně koupit“. Především bytové domy nebo jejich celky určené k prodeji nejsou užívány pouze takto sociálně silnými nájemníky a s prodejem se „svezou“ i ti, kteří na získání bytu do majetku nemají. Většinou se snaží sebrat veškeré zdroje na získání vlastnického práva k bytu (dochází k němu až v dalších krocích, protože město poměry jednotek v domě nedefinuje) nebo trnou v obavách, jak s nimi naloží nový vlastník z hlediska nájemného, udržení v bytě nebo „atraktivní“ cenou při pozdějším prodeji.

Debaty o „nesporných výhodách regulovaného nájemného“ jsou mimo realitu v době, kdy se nájemné nadále označované za regulované pohybuje nad hranicí ekonomicky zdůvodnitelnou. Cílové nájemné stanovené na úrovni 5% (či 4,5%) nevěrohodně započtených základních cen bytu podle katastrálních území není dáno věcným stavem (skutečně na úrovni asi 3,2%), ale je politickým rozhodnutím. Nájemníci, kteří řeší jak uhradit každoročně zvyšované nájemné podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, již nejsou zvýhodňováni vůbec. Nejistota z vývoje nájemného (cílové nájemné vzrostlo v Brně od roku 2006 o 40% bez ohledu na současný cenový trend v oblasti nemovitostí)  žene nájemníky do rizik spojených s vyčerpáním finančních zdrojů na získání bytu do vlastnictví a s ekonomickým tlakem silnějších vlastníků bytů v příslušném společenství vlastníků jednotek (SVJ). Politický útok na „přežitá“ bytová družstva korunovaný i jejich zařazením mezi obchodní společnosti je další vizitkou „oduševnělosti“ naší společnosti. Proto je namístě vytvořit podmínky, aby se nájemníci s dostatečným finančním potenciálem realizovali ve vlastnickém bydlení a pro ostatní byl nájemní prostor zachován a uvolněn. Jak máme řešit sociální aspekty bydlení, když o obecní byty soutěží zájemci ochotní uhradit i 400 tisíc Kč dluhů s příslušenstvím, případně přistoupit na protiprávní požadavek úhrady nákladů na uvedení bytu do uživatelného stavu!

Obec má nástroje, aby dokázala nájemné v bytech odstupňovat, nikoliv na zájmu vyšších příjmů do rozpočtu, ale na principech kvality bytu, kvality lokality, apod. Členění nájemného pouze podle katastrálních území je zcela neopodstatněné. Už také proto, že pro definování těchto cen jednak není dostatek podkladů, jednak jsou tyto podklady zahrnují pouze omezený segment trhu s byty, případně vychází pouze z cen nabídkových, tedy nerealizovaných (realizovatelných?).

Ani zákon o jednostranném zvyšování nájemného majiteli cenu zvyšovat neukládá a nebrání mu cenu snížit. Domnívám se, že lze pracovat s myšlenkou, aby si město obecní byty stanovilo vlastní „cílové nájemné“, a např. s rezervou ve výši max. 70% cílového nájemného stanoveného sdělením Ministerstva pro místní rozvoj pro standardní byty a max. 45% pro byty se sníženou kvalitou (s ohledem na odlišné náklady na pořízení a s cílem cenové motivace zájmu o nižší komfort bydlení).

„Zkušenosti ze zahraničí jsou inspirativní“; stačí se ohlédnout do Rakouska : propracované ohodnocení kvality a vybavení bytu pro stanovení výše nájemného, systematická podpora sociálního bydlení a další inspirativní parametry bytové politiky. V České republice bude za současných politických podmínek problém prosadit potřebné zákony tak, aby byly „šetrné sociálně“ (nikoliv jen rozpočtově).

IV. Závěry

Nadále trvá potřeba vytvoření rozvojových a sociálních nástrojů bytové politiky města Brna, Jihomoravského kraje i České republiky :

  • Přijmout zákon o sjednávání nájemného, který bude řešit vztahy majitelů a nájemníků a tím ukončit působnost zákona 107/2006 Sb.
  • Přijmout zákon o sociálním bydlení
  • Právně zakotvit odpovědnost obcí a případně krajů za bytovou politiku
  • Sjednotit bytovou politiku města Brna – vymezit prostor pro subjektivní vlivy vedení městských částí (riziko omezení dosavadních sociálně jednajících městských částí)
  • Spolu s celoměstským registrem umožnit podávání žádostí o nájemní byty bez omezení na jednu městskou část
  • Vypustit úhradu dluhů váznoucích na obecních bytech nebo nákladů na uvedení bytu do stavu vhodného k užívání z podmínek přidělení obecního bytu do nájmu
  • Důsledněji zamezit využívání prostředků z nájemného mimo oblast bydlení (VHČ – bytové hospodářství)
  • Stvrdit rozsah obecního bytového fondu města Brna na úrovni cca 20% celkového bytového fondu na území města Brna jako limit realizovaných prodejů
  • Magistrát města Brna přimět k pomoci při řešení bytových problémů nájemníků v soukromých domech
  • Dořešit aktivní politiku bytové výstavby obecních bytů (startovací byty) orientovanou na mladé rodiny
  • Vytvořit prostor pro řešení bytových problémů seniorů, a to nejen v obecních bytech.

Nesmí nám chybět odvaha k vlastní celoměstsky jednotné bytové politice v podmínkách prodeje, pronajímání i stanovení výše nájemného, ani k rozvoji obecního bytového fondu.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna
předseda KO SON v Brně

Pozn.: V textu uvedené dokumenty města Brna jsou na www.brno.cz.

*

Související

TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Kohoutovická tvrdá ruka: Starosta vyhodil sedmnáct lidí na ulici
Tomáš Přibislavský k záměrům TOP 09: Chceme hledat nová řešení, ne paušálně vyhazovat lidi
Zájem o výši nájmů trvá, Jiří Altman znovu vysvětluje
Anketa: Ať solí!

V Kohoutovicích možná vyroste nová čtvrť pro 600 lidí

22. 2. 2011 v 16.24 • Témata: , , , , ,

V Brně-Kohoutovicích možná vznikne nová čtvrť rodinných a bytových domů. Podle platného územního plánu by bylo možné tam zastavět asi 7,5 hektaru mezi Žebětínskou a Bašného ulicí. Na místě před 25 lety fungoval stavební dvůr a dnes to tam vypadá neutěšeně. Přitom jde o atraktivní lokalitu blízko centra městské části, řekl ČTK starosta Petr Šafařík (ČSSD).

V lokalitě by mohlo bydlet asi 600 lidí. Kohoutovice mají přes 13.000 obyvatel, většina jich bydlí v panelových domech. Nová výstavba by měla mít jiný charakter a hlavně by neměla hustotu osídlení ještě výrazně zvýšit. „Řešíme, zda rodinné domy, nebo rodinné domy a bytové domy plus nějaké zázemí, například dům s pečovatelskou službou,“ popsal záměr Šafařík. Podle něj je pro zastavění území hotová studie. Iniciativu by ale musel přebrat soukromý investor. Nová výstavba by navázala na starou rodinnou zástavbu, na protější straně by navazovala na panelové domy.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.financninoviny.cz

V Bystrci začnou opravovat domy

20. 2. 2011 v 16.24 • Témata: , , , , ,

Zateplení, nová okna i výtahy budou mít do čtyř let obyvatelé bystrckého sídliště. Tamní zastupitelé chtějí do oprav domů vložit na sto dvacet milionů korun.

„Jde zatím jen o odhad. Předpokládám, že díky veřejné soutěži získáme zajímavější nabídky,“ informoval starosta městské části Vladimír Vetchý.

Rekonstrukce domů je součástí plánu, podle kterého změní sídliště během následujících čtyř let svou tvář. „Na domech chceme vybudovat nové střechy. Součástí plánu je i obnova zeleně na sídlišti,“ uvedl Vetchý s tím, že patnáct milionů odčerpá Bystrc z fondu bydlení. Letošní opravy budou nejrozsáhlejší a dotknou se domů v šesti ulicích. Nejvíc městská část vloží do Foltýnovy ulice, kde zateplí dvaasedmdesát bytů za třiadvacet milionů korun.

Ondřej Galamboš, brnensky.denik.cz

Kníničky: Besys se odvolal

27. 1. 2011 v 21.16 • Témata: , , , , , , ,

Firma Besys s.r.o. se odvolala proti rozhodnutí stavebního úřadu. Ten v listopadu loňského roku zastavil územní řízení, kterém mělo umožnit společnosti stavbu terasových bytových domů při Ondrově ulici, jelikož shledal žádost firmy neúplnou a firma vady ve stanovené době neodstranila.

Neúplnost žádosti měla podle úřadu spočívat v nedoložení souhlasu jednoho z vlastníků pozemků dotčených stavbou.  Oním vlastníkem měl být stát, komplikovanými děleními a převody pozemků mezi různými institucemi však zřejmě není úplně jasné, kdo by měl souhlas vydat. Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který firma doložila, stavebnímu úřadu nestačil.

Ke stažení

Odvolání Besysu (PDF)

Sportmax na Štouračově se bude přestavovat

7. 1. 2011 v 12.37 • Témata: , , , , , , , , , ,

Stavební úřad v Bystrci zahájil spojené územní a stavební řízení pro umístění a provedení stavby. Tou má být rozšíření sportovního centra Sportmax na Štouračově 1a.

Na stávající objekt sportovního centra SPORTMAX bude umístěna nástavba, která bude obsahovat 13 bytových jednotek a posilovnu se zázemím. Nástavba bude zastřešena obloukovou střešní konstrukcí, která má být přizpůsobena charakteru okolních bytových domů při ul. Adamcova. Nástavba bude řešena jako dvoupodlažní, vzhledem k svažitosti terénu bude vstup do bytů z ulice Adamcovy v úrovni stávajícího terénu. Z ulice Štouračovy bude nástavba v úrovni 3. a 4. NP.

Dopravní napojení bude stávajícím sjezdem z ul. Adamcova. Celkový počet parkovacích stání pro nástavbu je 14 stání, tato potřeba bude zajištěna využitím již dříve investorem vybudovaných parkovacích garáží v sousedním objektu na p.p.č. 7275/26, k.ú. Bystrc. Bude zajištěno přímé propojení objektu garáží s nástavbou v úrovni 4. NP nástavby. Stavební úpravy stávajícího objektu budou spočívat v odstranění nafukovací haly a tenisových kurtů, vybudování nové ocelové nosné konstrukce s vyvěšenou podlahou mezipatra, nové příčky, výměnu podlah, osazení nových podhledů a úpravy vnitřních rozvodů IS. Jako první bude vybudována posilovna se zázemím a následně byty včetně jejich příslušenství.

Stavebníkem je TOPCO, a.s., Štouračova 1a, 635 00 Brno, IČ 25512315.

Ke stažení

Zahájení stavebního řízení (PDF)

Související

Stránky Sportmaxu

Bytasen: kauza, která tvrdě spí

25. 11. 2010 v 16.02 • Témata: , , , , , , , ,

Společnost Bytasen, jterá podle některých zpráv zpronevěřila městské části Brno-sever 120 miliónů korun, spravuje byty i v Bystrci.

*

Někde nám zmizelo sto dvacet milionů korun. A nikoho to nezajímá. Tak popisuje bývalé vedení městské části Brno-­sever případ Bytasen.

Někdejší občanskodemokratický starosta Leo Venclík těsně před volbami firmu s jednatelkou Sabinou Tomíškovou obvinil ze zpronevěry. Tomíšková, která svého spolustraníka ve starostovském křesle vystřídala, to označila za pomstu zhrzeného politika a pohrozila, že se obrátí na soud. Kdo z nich o milionech z obecní kasy lže, ale pořád není jasné. S vysvětlováním je řada na těch druhých, tvrdí shodně obě strany.

Bytasen nesrovnalosti v účetnictví odmítl hned na začátku. S tím, že vzhledem k závažnosti obvinění zvažuje další právní kroky. Dosud ale žádné nepodnikl. „Pracují na tom právníci. Momentálně vyčkáváme. Ale jakmile dostanu doporučení, že můžeme podat trestní oznámení, udělám to. Cítíme se velmi poškození,“ zlobí se současný jednatel Bytasenu a někdejší společník Tomíškové Josef Bauer.

Zatím podle něj firma ve své obhajobě nemá z čeho vycházet. Bývalí radní Bytasen vyzvali, aby na účet městské části převedl téměř sto dvacet milionů korun. Požadavek podepřeli auditem účetnictví a právní analýzou. Mají dokládat, že si společnost neoprávněně účtovala peníze. „Jenže jestliže dám k auditu zkreslené údaje, výsledek bude špatný. Požádali jsme městskou část o podklady, na kterých své výroky staví. Žádné jsme ale nedostali. Míč zůstává na druhé straně,“ namítl Bauer.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na brnensky.denik.cz

Související

Na severu povládne Bytasen
Bytasen: Ukažte výsledky auditu
Bytasen půjde kvůli údajné zpronevěře na Brně-severu k soudu
Bytasen: přilepšili si i domovníci
Zpronevěřil Bytasen přes sto milionů?

Anketa: Ať solí!

31. 10. 2010 v 17.56 • Témata: , , , , , , ,

Překvapivé výsledky přinesla anketa o nájmech v městských bytech v Bystrci.

Anketa byla inspirována poznámkou Jiřího Altmana (místostarosta, ČSSD). Ten před volbami deklaroval, že jeho strana půjde v Bystrci do příští koalice pouze s těmi, kteří zaručí, že se nájmy v obecních bytech v příštím volebním období nezvýší, nebo alespoň ne drasticky. Následně jsme se zeptali zástupců kandidujících subjektů, jaké záměry v tomto směru mají.

Odpovědi byly jak přes kopírák – nájemné se zvyšovat nemá, nebo jen tak, aby pokrylo zvýšené náklady. Budoucí zastupitelé se předháněli ve skloňování sociálních aspektů, omezování dopadů krize a podobných lidumilnostech. Pozoruhodné je, že zatímco na první otázku (zvýšíte nájmy?) odpovídali všichni velmi ochotně, na otázku druhou (a co vy sám, nebydlíte třeba v obecním bytě?) už ochota odpovědět byla o poznání menší. Nicméně dozvěděli jsme se, že regulovaného nájmu v obecním bytě si užívá například nastávající starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).

Zároveň z rešerší vysvitlo, že seznamy nájemníků v obecních bytech jsou veřejnou informací, kterou si může kdokoli vyžádat na základě zákona o informacích. Existují i judikáty, které to bez pochybností dokládají. Ze záznamů o jednání bystrcké rady se podařilo vyčíst, že ti radní, kteří v obecních bytech bydlí, správně deklarovali při hlasování o nájmech střet zájmů. Poněkud tajuplněji se zachovali pánové, u nichž v obecním bydlí pouze přímí příbuzní, ale Vladimír Borský (místostarosta, ODS) se stejně do nového zastupitelstva nedostal, takže mu opomenutí odpustíme a nebudeme to dál rozmazávat.

Jediná strana se v plánech na zvyšování nájmů lišila – zástupce TOP 09 Jaroslav Kacer nekompromisně prohlásil: Nájemné je třeba zvýšit, obecní byty prodat. Je třeba ocenit odvahu, s níž se nebál vyslovit tento – jak se obecně předpokládalo – nepopulární názor, a také se lehce pousmát nad paradoxem, který vznikl po volbách. Právě s TOP 09 uzavřela bystrcká ČSSD koalici. Zatím nemáme žádné informace o tom, jak taková heterogenní koalice s nájmy naloží. Možná, že ČSSD prosadí své „nezvyšovat“ a TOP 09 „prodat“.

Anketa Bystrčníku – odhlédneme nyní od její nereprezentativnosti – pak ukázala cosi velmi nečekaného. Lidé o žádnou sociální lidumilnost většinou nestojí. Pro zachování současné výše nájmu nebo dokonce jeho snížení se vyslovilo výrazně méně respondentů, než pro zvýšení. Plných 41 % odpovědí znělo „zvýšit, ze zisku financovat rozvoj Bystrce“. Bystrčané nejsou žádní měkáči, a když už tu jednou příležitost nájemníky odřít je, nebudou váhat. V příštích volbách by strany měly uvážit, jestli se víc nezalíbí tvrdým pravicovým postojem.

Nenávist hlasujících k týmu Bystrčníku nepřerostla obvyklých 10 %, což nám dělá opravdu těžkou hlavu. Tolik jsme se snažili, ale v podstatě nikoho jsme nenaštvali. Děláme něco úplně špatně. Starostu Svatopluka Beneše pak může těšit, že pouhá 2 % čtenářů ho chtějí vystřelit na Měsíc nebo do Líšně.

Jen jeden člověk zastává hermeneuticky zajímavý názor „něco jiného“. Kdyby chtěl objasnit co jiného, nechť tak učiní komentářem pod tímto článkem. A kdyby nechtěl, taky dobře. Nechť sladká vůně tajuplna rozprostře se.

-mm-

Související

Vladimír Borský, ODS: Křivka nájemného začne klesat po deregulaci
Jaroslav Kacer: Nájemné je třeba zvýšit, obecní byty prodat
Milan Kuchař k nájmu: Problém je závažnější
Volební téma: Nájemné v obecních bytech
Alena Křivánková k nájmům: Žádné stanovisko
Jan Strmiska: Nízké nájmy chceme udržet
Pavel Březa: Jsou východiska bytové politiky města Brna správná?
Jiří Altman k nájmům: Nízké, racionální a věcně zdůvodněné
Jaroslav Kacer: Nájemné je třeba zvýšit, obecní byty prodat
Josef Strubl a Jana Pálková, Zelená pro Bystrc: Nulový zisk, pokrýt náklady
Pavel Březa: Současná výše nájemného je zcela dostatečná
Martin Novotný, Zelená pro Bystrc: Zdražování nájmů dnes je nelidské

Bytasen: Ukažte výsledky auditu

11. 10. 2010 v 06.08 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Bytasen, kolem kterého v minulých dnech vypukla aféra s údajnou zpronevěrou více než sta milionů korun, spravuje městské byty i v Bystrci.

Společnost Bytasen, která měla podle městské části Brno-­sever zpronevěřit 119 milionů korun, nedostala od radnice žádné podklady dokazující tento dluh. A to i přesto, že Bytasen měl podle starosty městské části Lea Venclíka vrátit peníze nejpozději do 7. října. Tvrdí to ředitelka společnosti Sabina Tomíšková.

Na to, že Brno­sever chce vrátit přes sto milionů korun, upozornil jako první Brněnský deník Rovnost. Tomíšková, která nyní kandiduje na starostku městské části, považuje celou kauzu za předvolební boj. „Hysterická reakce dosluhujícího starosty Venclíka navozuje dojem, že lživým osočováním zakrývá i svoji špatnou práci v roli starosty,“ tvrdí Tomíšková.

(…)

Celou zprávu Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Bytasen půjde kvůli údajné zpronevěře na Brně-severu k soudu
Bytasen: přilepšili si i domovníci
Zpronevěřil Bytasen přes sto milionů?
Milan Kuchař, VV: Utajované praktiky odhalí forenzní audit

Bytasen půjde kvůli údajné zpronevěře na Brně-severu k soudu

8. 10. 2010 v 13.36 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Údajná zpronevěra více než 119 milionů korun z účtů městské části Brno-sever se zřejmě dostane k soudu. Peníze měla v letech 2001 až 2007 neoprávněně získat společnost Bytasen, která tehdy spravovala obecní bytový fond. Do čtvrtka měla finance vrátit zpět na radniční účet, to ale odmítla.

„Firma poslala dopis, že nic platit nebude a ptala se, z jakých podkladů jsme vycházeli,“ řekl MF DNES starosta Leo Venclík (ODS). Radnice proto podle něj zpracovává žalobu a hodlá ji podat během příštího týdne.

Předmětem sporu jsou čtyři částky, které Bytasen na základě provedených auditů neoprávněně fakturoval a poté stahoval z účtů. Odborný audit provedla společnost Danekon z Kuřimi a následnou právní analýzu poté kancelář HVH z Prahy. Obě firmy si podle Venclíka za svým zjištěním stojí.

(…)

Celý článek Jiřího Macíka najdete na brno.idnes.cz

Bytasen spravuje městské byty i v Bystrci. Jaký důsledek by měl jeho případný krach – a k tomu by prohraný soud pravděpodobně vedl – pro bystrcké bytové hospodářství není v této chvíli známo. Není také známo zda v souvislosti s děním kolem údajné defraudace peněz a hrozícím zhroucením společnosti bystrcká radnice plánuje nebo realizuje jakákoli opatření. Jedním z nich by mělo asi být zjištění, kolik peněz městské části leží v tomto okamžiku na účtech společnosti a v případě jejího bankrotu se mohou stát nedobytnými.

Související

Bytasen: přilepšili si i domovníci
Zpronevěřil Bytasen přes sto milionů?

Zpronevěřil Bytasen přes sto milionů?

7. 10. 2010 v 12.20 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

V souvislosti probíhající diskuze o nájmech v městských bytech v Bystrci a souvislostech je zajímavá zpráva z posledního týdne. Podle ní se v účetnictví Bytasenu ztratilo přes sto milionů korun. Měla o něj přijít městská část Brno-sever, pro kterou Bytasen spravuje městské byty.

Bytasen spravuje obecní byty také v Bystrci. I zde k nesrovnalostem v účetnictví došlo, a to v roce 2004, zhruba ve výši deseti milionů korun. Upozornil na ně Milan Kuchař (VV). Místostarosta Jiří Altman (ČSSD) vysvětlil záležitost chybami, kterých se dopustila jediná účetní a popřel, že by došlo ke skutečným škodám. Milan Kuchař však – podle něj – podivné až nezákoné praktiky v hospodaření s obecními byty v Bystrci kritizuje nadále.

Zajímavá je rovněž zpráva, že spolumajitelka Bytasenu Sabina Tomíšková (ODS) chce být starostkou Brna-severu.

*

Jen jeden den zbývá vedení společnosti Bytasen na vrácení 123 milionů korun, které si podle nezávislého auditu přivlastnila z účtu radnice Brno – sever v letech 2001 až 2007. Ředitelka Bytasenu Sabina Tomíšková, která je lídryně kandidátky za Občanské demokraty jakékoliv pochybení ze své strany odmítá.

„Peníze vracet do čtvrtka nebudeme. Není důvod nic jsme nezpronevěřili,“ hájila se Tomíšková. O tom, že se na radnici ztratily desítky milionů korun, informoval poprvé Brněnský deník Rovnost. Starosta Brno – sever Leo Venclík uvedl, že se snažili vedení Bytasenu informovat už v září. „Nejdříve jsme je upozornili na nesrovnalosti ústně a pak jsme jim naši žádost zaslali písemně, zatím jsme nedostali žádnou reakci,“ řekl Venclík.

Podle něj se od roku 2001 ztrácelo měsíčně z účtu radnice více než milion korun. To dělá téměř devatenáct milionů za rok. „Neoprávněně čerpané částky šly na jasně nevysvětlené služby, větší než ze smlouvy vyplývající odměny a také se v auditu našly faktury, které jsme platili nadvakrát,“ informoval Venclík.

Podle radního Jiřího Hose je to nesmysl. „Opakuji, že nechápu, jak je možné, že se ztratilo tolik peněz a nikdo si toho nevšiml,“ kroutil hlavou Hos.

Firma Bytasen se totiž stará také o bytové fondy brněnských městských částí Bystrc a Žabovřesky. Podle vedení obcí je však spolupráce naprosto bezproblémová. „S Bytasenem jsme měli potíže jen jednou, když jejich účetní něco špatně zaúčtovala. Vyměnili ji a od té doby k žádnému problému nedošlo,“ vzpomínal starosta Bystrce Svatopluk Beneš.

Na přístup firmy si nestěžují ani v Žabovřeskách. „Za rok a čtvrt, co jsem místostarosta, o žádném problému nevím. A žádný si nevybavuji ani z dřívějška,“ uvedl místostarosta Marek Šlapal. V Žabovřeskách právě probíhá audit ze strany magistrátu. „Na žádné nesrovnalosti zatím nepřišli. O dalším auditu neuvažujeme, možná po volbách,“ doplnil Šlapal.

O auditu nepřemýšlejí ani v Bystrci. „Neuvažujeme o něm. Městské části kontroluje namátkově firma zvolená magistrátem. Významné oblasti jako třeba bytové hospodářství by měla mít pod kontrolou,“ myslí si Beneš. Při podobném auditu však kontroloři v městské části Brno-sever nic podezřelého neobjevili. Venclík to zdůvodňuje tím, že neexistovala pravidelná kontrola, protože dle platné smlouvy s Bytasenem, poskytovala společnost informace o účetnictví radním jen jednou za rok.

(…)

Zkráceno, celý článek Heleny Čtvrtečkové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Radním na Brno-severu se ztratily z pokladny miliony (Brno-Sever)
Radnici Brno-sever se ztratilo skoro120 milionů, chce je po Bytasenu (Brno-Sever)
Spolumajitelka Bytasenu chce být starostkou Brna-severu. Za ODS (Brno-Sever)
Firma spravující byty prý odčerpala radnici Brno-sever z účtů miliony
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem? (Bystrc)
Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní (Bystrc)
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař (Bystrc)
Milan Kuchař, VV: Utajované praktiky odhalí forenzní audit (Bystrc)

Milan Kuchař, VV: Utajované praktiky odhalí forenzní audit

7. 10. 2010 v 11.31 • Témata: , , , , , , ,

Milan Kuchař

Ing. Milan Kuchař, předseda místního klubu Věcí veřejných a číso jedna na jejich kandidátce, dodal k tématu nájmů v obecních bytech rozsáhlejší článek. Z jím dodaných materiálů také vyplývá, že v obecním bytě bydlí Alena Křivánková (místostarostka, ODS), Vladimír Vetchý (místostarosta, ČSSD) a Pavel Greňo (radní, ČSSD). Ti všichni také při hlasování bystrcké Rady o výši nájmů deklarovali v souladu s pravidly střet zájmů. Ing. Milan Kuchař v městském bytě nebydlí.

Připomeňme, že s Milanem Kuchařem a dalšími kandidáty bystrckých Věcí veřejných můžete diskutovat dnes, tedy ve čtvrtek 7. října od 17 hodin v klubovně Společenského centra na Odbojářské ulici.

*

Podle mého názoru jde o velmi citlivou problematiku se širšími souvislostmi. K objektivně správnému posouzení je třeba provést hlubší analýzu a prověření předkládaných informací z úrovně radnice,včetně rozboru hospodaření u Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)-bytové hospodářství. Forenzní audit (vyšetřovací) u VHČ za posledních 7 let je nezbytný! Zpráva o činnosti za každý rok je nepostačující!

Z již zveřejněných názorů k této otázce na webu Bystrčník považuji za nejsprávnějsi názor pana Ing. Pavla Březy, který svými zkušenostmi a znalostmi výrazně převyšuje pana starostu Beneše a všechny další členy Rady MČ. Snad proto byl v květnu 2003 vytlačen z redakční rady Bystrckých novin. I já považuji výnosy u VHČ za dostatečně vysoké (přes 80 milionů Kč), změna však musí nastat zvýšením veřejné kontroly při neprůhledném stávajícím hodpodaření, kdy správce bytů spol. Bytasen již 4 roky neplní povinnost každou opravu nad 30 tisíc specifikovat uvedením ulice a čísla popisného domu, kde která oprava byla provedena! Takto veřejně nekontrolovatelných oprav nad 30 tisíci bylo provedeno již za více než 20 milionů – za minulé 4 roky!

Mám za to, že přišel čas vypracovat systém a pravidla pro diferencovanou výši nájemného, podle kvality bytů, jejich úrovně vybavení a podle účelu, který v zájmu občanů a Zastupitesltva MČ mají plnit. Jinou výši nájemného by měly mít sociální byty, jinou startovací, jinou standardně vybavené – a nejvyšší nájemné by mělo být u obecních bytů s nadstandardní výbavou (např. byty nové, nástavbové na ulici Wollmanova). Proto si rozhodování o výši nájemného musí ZMČ vyhradit!

V minulých letech jsem marně písemně Radu MČ a ZMČ upozorňoval na fakt, že v MČ Brno-Líšen dokázali zohlednit při stanovení výše nájemného tak výrazný vliv, jako jsou roční úspory u nově zatepleného bytu.V Bystrckých novinách pan Borský tvrdil, že roční úspora na jeden zateplený byt činí až 8 (slovy osm) tisíc Kč, což za 4 roky činí 32.000 Kč. Z takové vysoké úspory nájemce snadno uhradí zvýšené nájemné o 5 Kč za 1 m2, což u bytu o výměře 70 m2 činí 5×70=350 x 12=4,200 Kč, a ještě mu 3*800 Kč zbude! Každý rok!

Jestli jde o neschopnost nebo nekompetentnost našich radních či úředníků z radnice, nebo ztrátu sociálního cítění u pana starosty a 4 místostarostů, včetně paní radní Křivánkové a paní radní Pešové, je zatím nezodpovězenou otázkou.Podle mne se nesmí již opakovat situace z 15. 8.2 007,viz bod zápisu Rady MČ č.3.2.01, kdy si tři radní-ze šesti přítomných členů Rady MČ- vzájemně odhlasovali, že nejsou ve střetu zájmů, protože jinak by nesměli hlasovat o zvýšení nájemného z 28,13 Kč na 34 Kč! A předat hlasování zastupitelstvu MČ, aby ono o zvýšení rozhodlo veřejně, vůbec nepřichází v úvahu!

Rovněž za vysoce nemorální a bezohledné považuji praktiky, kdy Rada MČ rozhoduje o přidělení obecního bytu s vysokým dluhem vybranému zájemci jedině tehdy, když „dobrovolně“ přijme vedle závazku uhradit dlužnou částku také závazek na vlastní náklady provést opravy obecního bytu, zdevastovaného dlužícím nájemníkem. Dne 18. 8. 2010, bod 3.2.03, Ul. Filipova, č.19, byt č.1,2+1,dluh na nájemném 158.000 Kč, oprava bytu 198.000 Kč! Opravy obecních bytů musí platit obec z vybraného nájemného, opravy má provádět správce bytů-Bytasen!

Zcela utajeně je také řešeno odepisování nedobytných dluhů za nájemné, jsou-li v odůvodněných případech poskytovány sociální slevena nájemném, je to před veřejností rovněž utajováno.Věcí, u nichž je třeba v přidělování bytů, v plánování výnosů, nákladů a zisku u VHČ,ve vynucování kázně a provozní disciplíny při nakládání s veřejnými prostředky v bytovém hospodářství a pod pravidelnou kontrolou Rady a ZMČ je více. Je to úkol pro nově zvolené členy bystrckého Zastupitelstva.

Ing. Milan Kuchař
Věci veřejné

Ke stažení

Vyjádření Milana Kuchaře + doprovodné materiály (PDF)

Související

Volební téma: Nájemné v obecních bytech
Alena Křivánková k nájmům: Žádné stanovisko
Jan Strmiska: Nízké nájmy chceme udržet
Pavel Březa: Jsou východiska bytové politiky města Brna správná?
Jiří Altman k nájmům: Nízké, racionální a věcně zdůvodněné
Jaroslav Kacer: Nájemné je třeba zvýšit, obecní byty prodat
Josef Strubl a Jana Pálková, Zelená pro Bystrc: Nulový zisk, pokrýt náklady
Pavel Březa: Současná výše nájemného je zcela dostatečná
Martin Novotný, Zelená pro Bystrc: Zdražování nájmů dnes je nelidské
Milan Kuchař k nájmu: Problém je závažnější
Vladimír Borský, ODS: Křivka nájemného začne klesat po deregulaci