Příspěvky se štítkem ‚Bystrcké zastupitelstvo’

Luboš Raus: Referendum o Kauflandu pod Maxem

10. 4. 2018 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Avizovaný program zítřejšího jednání bystrckého zastupitelstva (středa 11.4.2018) uvádí jako poslední bod jednání „Místní referendum ve věci prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci“. Lze předpokládat, že to bude nejbouřlivější část jednání.

Porovnáme-li totiž jednotlivá vyjádření týkající se problematiky Kauflandu pod Maxem v časovém sledu, nelze přehlédnout příklon současného vedení radnice směrem k realizaci tohoto obchodního centra vysledovatelný na přelomu roku 2017 a 2018. Posuďte sami:

30. ledna 2013 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem pozemků

20. února 2013 Zastupitelstvo potvrzuje tento nesouhlas

13. dubna 2016 Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou obchodního centra

22. června 2016 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem

24. ledna 2018 Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem (zde už ovšem pro nesouhlas s prodejem nehlasovala celá Rada, jeden s radních se zdržel hlasování)

14. února 2018 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem

Dne 3. ledna letošního roku se najednou můžeme dočíst v tisku (iDNES.cz): „…místostarosta Jaroslav Petr (ANO) už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko (vůči Kauflandu) dobrý nápad. … „Musíme to posoudit objektivně… Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení,“ prohlásil (místostarosta) Petr. … Také stanovisko starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) je v tuto chvíli padesát na padesát. … Další jednání i s developerskou firmou naplánovali radní na 24. ledna. Na něj dorazí i zástupci obchodního řetězce. … místostarosta Petr: „Mluvil jsem s jejich ředitelem. Slíbil mi, že kdyby městská část potřebovala, může Kaufland požádat o finanční příspěvek. Pomohli by například při přestavbě křižovatky u Uni Hobby,“ uvedl.“

Vnucuje se pochopitelně otázka, co se stalo na přelomu roku 2017 a 2018? Kde se vzalo ono váhání po pěti letech zásadních nesouhlasů?

V podobném duchu se nesla, jak mohou potvrdit tam přítomní občané, prezentace Kauflandu pořádaná z iniciativy pana starosty dne 7. února 2018, kde pan starosta Kratochvíl spolu s panem místostarostou Petrem uvedli: „buď se postaví malý Kaufland s devíti pokladnami a pro Bystrc nic nebo město pozemky prodá a postaví se velký Kaufland s jedenácti pokladnami a pro Bystrc, k tomu pak park pod Kauflandem křižovatka a rozšíření ulice Páteřní.“ Tomu ovšem oponoval pan místostarosta Vetchý svým vyjádřením, že „městské pozemky jsou skutečně blokační a developer bez nich nepostaví nic, protože se na pozemek nedostane“, čímž došlo k určitému názorovému nesouladu mezi starostou Kratochvílem a místostarostou Vetchým. Mimo jiné pak pan starosta Kratochvíl uvedl, že „bude stoprocentně respektovat referendum“.

Vžijme se ovšem do role developera, který vlastní pozemky pod Maxem a kterému Rada i zastupitelstvo nepřetržitě od roku 2013 rozhodně odmítají prodat potřebné pozemky. V co jiného lze vkládat za takové situace naději než v referendum. Zejména proto, že nejdůležitější pro každé rozhodování v referendu jsou pravdivé a relevantní informace. A to je právě to, čím si v případě referenda pod Maxem naprosto nejsem jist. Navržená otázka totiž zní: Souhlasíte s prodejem části pozemku p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci za účelem výstavby obchodního centra? To je bez dalších informací naprosto zavádějící otázka. Slibovaná informační kampaň v termínu 12. dubna – 1. června 2018 je ovšem zcela v rukou koaličních politiků a bezpochyby dává možnost manipulace s veřejností.

Kromě toho nelze též přehlédnout existující petici proti Kauflandu, dnes již se zhruba 2600 (!) podpisy proti výstavbě tohoto obchodního centra pod Maxem. Cožpak lze ze těchto okolností považovat za hospodárné vyhlášení referenda za zhruba tři čtvrtě milionu korun?

Některých odpovědí na zde položené otázky se možná dočkáme již zítra na jednání zastupitelstva Bystrce.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Josef Strubl: S prohlášeními pana JUDr. Kratochvíla opatrně

10. 12. 2017 v 23.55 • Témata: , , ,

Postupně se ke mně dostávají zprávy, jak o mém vystoupení na posledním zasedání zastupitelstva referoval na facebook.com pan JUDr. Kratochvíl. „Tak dnes zazněl na Bystrckém zastupitelstvu zajímavý názor pana zastupitele Strubla ,,Bystrčáci“ není potřeba z části veřejných prostředků stavět v Bystrci parkovací místa. Byl proti určení části našeho rozpočtu na nová parkovací místa.“ Nijak mě to nepřekvapovalo a nehodlal jsem se do tak nízké debaty zapojovat. Když mě však můj kamarád řekl, že jeho dcera to také četla a že podle reakcí některých diskutérů mají o mě strach, uznal jsem, že je věc asi vážnější a věnuji čas tomuto sdělení.

Pan Kratochvíl asi ví, že nejsem členem fejsbůkové komunity a že se tedy budu proti jeho účelově modifikovaným informacím těžko bránit. Musím říct, že zatímco má u mě pan JUDr. Kratochvíl jako starosta ještě jakýs takýs kredit, čím déle ho znám, jako člověka si ho stále méně vážím a pokud tato „váha“ může mít zápornou hodnotu, už jí dávno dosáhl.

Takže co jsem na tom zastupitelstvu ve skutečnosti o parkovacích místech říkal.

O vybudování parkovacích míst se jednalo v rámci schvalování seznamu oprav a investic. Měl jsem dotazy či připomínky k pěti bodům, dva se týkaly vybudování celkem 48 parkovacích stání v celkové plánované částce dva miliony šest set tisíc korun. V rozpravě jsem vystoupil s tím, že mám problém s terminologií, že bych rozlišoval parkování za účelem krátkodobé akce, jako je třeba návštěva a na druhé straně umístění vozidla přes noc, přes týden nebo i na celou zimu – které je na úrovni „zagarážování“. Vyjádřil jsem domněnku, že bez finanční spoluúčasti se toto „garážování“ nedá vyřešit. Doporučil jsem případně využít k tomuto účelu finance plynoucí městské části z nájmů z bytů, neboť auto souvisí s bydlením, ovšem s vědomím, že by se za tím účelem musela změnit pravidla nakládání s těmito prostředky. Také jsem kuriózně řekl, že si jsem vědom, že s tímto názorem těžko prorazím, a že mně spíš někdo rozbije hubu, nicméně že se domnívám, že bez spoluúčasti majitelů aut se „parkování“ nedá vyřešit a že věřím, že mně dá budoucnost za pravdu.

Doslovně si můžete moje vystoupení poslechnout zde:

Po zvážení argumentů, zejména pana místostarosty Přibislavského, jsem nakonec (a to je asi podstatné) hlasoval pro seznam oprav a investic, tedy i pro parkovací místa.

Prosím diskutéry na facebook.com, aby si tyto skutečnosti porovnali s fejsbůkovým vyjádřením pana Kratochvíla a pokud budou chtít získat kompletní a pravdivé informace, aby buď přišli na zasedání zastupitelstva nebo ho sledovali v internetovém přenosu a neusuzovali z účelových nevázaných prohlášení ne zrovna charakterního člověka.

Josef Strubl, bystrcký zastupitel

Luboš Raus: Porcování medvěda v Bystrci

28. 2. 2017 v 19.47 • Témata: , , , ,

Ne, nejde o zvěřinové hody ani o snižování stavu medvědů v brněnské ZOO. Jde jen o rozdělování veřejných peněz známé i v celostátním měřítku. Částka okolo jednoho milionu korun bude rozdělena organizacím, provozujícím v Bystrci chvályhodnou činnost. A v čem je tedy problém?

Aby bylo rozdělování peněz transparentní a odolné vůči osobním sympatiím či nesympatiím, byla stanovena poměrně podrobná pravidla tohoto rozdělování (podrobně viz Zásady pro poskytování finanční podpory na webových stránkách Bystrcké radnice). Žádající organizace jsou rozděleny do tří skupin a v každé skupině z nejrůznějších hledisek bodově ohodnoceny. Potud je vše v pořádku. Pak ale přijdou na řadu subjektivní korekce.

Řečeno slovy pana místostarosty Klimeše „V prvním kole, když jsem udělil ty body a potom k těm bodům jsem přidělil následnou částku, např. 8 bodů je 80% z nejvýše přidělitelné částky 80 000,- Kč, takže jsem navrhl 64 000,- Kč… Tím jsem se dostal k částce, kterou máme rozdělit 469 000,- Kč, ale k rozdělení v této skupině jsme měli jen 366 000,- Kč… Potom jsme se sešli jako vedení a pak už je to, pak asi každý má jiný názor, kde ubereme pět tisíc, kde ubereme deset tisíc atd. Takže takhle se to vyvíjelo…“. Výsledkem je pak rozdělení peněz jen velmi málo související s bodovým ohodnocením. Řečeno slovy matematiků, korelační součinitele prvé, druhé a třetí skupiny žadatelů jsou 70%, 52% a 0%. Zmíněným způsobem bude letos rozděleno cca 600 000,- Kč. Zbývajících 300 000,- Kč bude dle předpokladu v tomto roce rozděleno mezi bystrcké seniory, a to zcela mimo stanovená pravidla. To již bylo na Bystrčníku diskutováno v jiném článku.

Naši radní jsou zjevně toho názoru, že k zavedeným pravidlům je možno přistupovat tvůrčím způsobem, tedy je nedodržovat. Jiní jsou ovšem toho názoru, že takový postup není z právního hlediska v pořádku. To přenecháme právníkům. Jisté však je, že vůči voličům by bylo méně urážlivé žádná pravidla nestanovovat, než stanovená pravidla nedodržovat.

Luboš Raus

Tabulka-dotace

Audiozáznam z jednání zastupitelstva 10. prosince 2014

11. 12. 2014 v 15.22 • Témata: , ,

Přinášíme vám audiozáznam z jednání zastupitelstva městské části Brno-Bystrc 26. února 2014. Zastupitelstvo městské části jednalo o změnách jednacích řádu, školce na Kamechách, rozpočtu, náplni činnosti výboru pro infrastrukturu a dalších záležitostech. Záznam najdete také ke stažení na data.bystrcnik.cz/zmc-bystrc-2012-12-10.mp3.

V Bystrci máme zaměřeno. A je to dobře

13. 6. 2014 v 11.26 • Témata: , , , , , , , , ,

zamereno-v-bystrci„Zaměřeno je.“ Doslova tak hodnotí zpráva kontrolního výboru plnění programového prohlášení rady Bystrce v bodu, v němž se rada zavazuje zaměřit se na získávání prostředků ze všech dostupných, zejména evropských zdrojů. Pod zprávou jsou podepsáni opoziční zastupitelé Tomáš Jára (ODS), Luboš Raus (Zelená pro Bystrc) a Vladimír Tomsa (KSČM); kdo přesně je autorem lehce humorné a mírně ironické poznámky však není známo.

Zpráva kontrolního výboru o tom, jak plní rada své programové prohlášení, vyvolala na červnovém jednání zastupitelstva nebývalou diskuzi. Členové rady výboru především vytýkali, že hodnocení je v řadě případů nepřesné nebo vysloveně chybné, pozastavili se však také nad tím, že výbor vůbec hodnotí „politický dokument“.

„Je předvolební čas a vy jste se usnesli, že začnete hodnotit programové prohlášení rady. Hodnotit politické prohlášení… Ale beru to,“ komentoval zprávu na jednání zastupitelstva starosta Vladimír Vetchý (ČSSD).

Kontrolní výbor se do takového hodnocení pustil vůbec poprvé, výjimečné to je i ve srovnání s ostatními městskými částmi. Logiku však takové hodnocení má. Rada městské části představuje obdobu vlády. Stejně jako vláda je volena poslanci, je rada volena zastupiteli. Programové prohlášení pak představuje závazek jak vůči občanům, tak vůči zastupitelstvu, které radu schválilo, a jistě dává dobrý smysl, aby zastupitelé kontrolovali, jak se sliby plní.

Starostovi Vetchému se také nelíbilo, že zpráva vznikla už v únoru, dlouho před koncem volebního období.

„Řada věcí, které jste nám vytýkali, ještě realizována bude, je na to dost času,“ ohradil se proti některým z negativních hodnocení Vladimír Vetchý.

„Právě proto, abychom se vyhnuli nařčením, že nám jde o předvolební boj, jsme zprávu vypracovali dlouho před volbami,“ replikoval Vladimír Tomsa.

Zajímavé je, že i když radní neskrývali jisté podráždění, ze závěrů zprávy vycházejí vlastně docela dobře. Počet bodů programového prohlášení, které podle kontrolního výboru rada úspěšně splnila, výrazně převyšuje počet bodů nesplněných, navíc u části z nich lze nesplnění vcelku dobře obhájit. Jestli je v něčem zpráva kritická, je to spíše v tom, že řada předsevzetí rady je formulována natolik vágně, že je vyhodnotit ani nelze. Dá se posoudit, zda je realizováno to, co bylo přímo slíbeno, hodnotit však deklarace, které začínají slovy „zaměříme se…“ nebo „podpoříme…“ je přinejmenším obtížné.

zamereno-je-1440

Jednoznačně pozitivní je samotná existence zprávy, způsob jejího projednání, činnost kontrolního výboru i diskuze na zastupitelstvu. Vyplyne to zvláště ve srovnání s jinými městskými částmi. V Bystrci vede, jak se stalo místním dobrým zvykem, kontrolní výbor opozice a ve své činnosti není nijak omezována, bohužel obvyklý stav věcí v jiných částech Brna je spíše opačný.

„V Králově Poli má v kontrolním výboru majoritu koalice a šetří jen věci, kterými je pověří zastupitelstvo. A tam má chabou většinu také koalice ČSSD/ODS, takže se kontrolují jen věci, které jsou pro ně nekonfliktní,“ popsal situaci v Králově poli tamní opoziční zastupitel René Pelán (Královopolští patrioti).

„V Žabovřeskách má v kontrolním výboru také většinu koalice s podporou komunistů, takže se nekontrolovalo nic a všechny návrhy na kontrolní činnost byly zamítány. Ani zastupitelstvo přes naše návrhy nikdy nic kontrolnímu výboru neuložilo,“ popsal nefunkční systém kontrol ve své městské části Jindřich Zuziak (TOP 09).

Ačkoli radní asi stále nebudou příliš spokojeni s tím, jak zpráva hodnotí plnění jejich programu, útěchou jim může být vcelku slušná známka, kterou jim celá záležitost vystavuje z jiného důležitého předmětu – demokracie.

Viktor Lošťák

Ke stažení

(Diskuze o zprávě kontrolního výboru začíná v čase 42:10).

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Zpráva kontrolního výboru o plnění programového prohlášení rady (PDF)

Audiozáznam z jednání zastupitelstva 26. února 2014

14. 3. 2014 v 02.24 • Témata: , ,

Přinášíme vám audiozáznam z jednání zastupitelstva městské části Brno-Bystrc 26. února 2014. Záznam najdete také ke stažení na data.bystrcnik.cz/zastupitelstvo_bystrc_2014-02-26.mp3.

Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí

21. 2. 2013 v 13.38 • Témata: , , , , , , , ,

Ani Ing. Jaromír Beneš, jednatel společnosti IMPERA Invest, nedokázal přesvědčit zastupitele o výhodnosti stavby nového obchodního centra u Kubíčkovy ulice v Bystrci. Přestože ve svém vystoupení na jednání zastupitelstva ve středu 20. února vyjádřil přesvědčení, že navržené řešení je pro obyvatele Bystrce přínosné, zastupitelé nakonec rozhodli jinak.

Pan Beneš popsal situaci s vlastnictvím pozemků. Jeho společnost vlastní jen část ploch nutných pro výstavbu, zbytek potřebuje odkoupit od města. Pro rozhodnutí magistrátu, zda pozemky prodá, je důležité i stanovisko městské části. Bystrčtí radní se však k záměru staví od počátku negativně.

Jaromír Beneš zpochybnil část argumentace, kterou rada městské části podpořila návrh usnesení.

„Pokud se týká dopravního napojení, je možné, že není ideální,“ připustil Jaromír Beneš. „Mne pouze mrzí, že nebylo požádáno o řešení nějaké alternativy. Jsem hluboce přesvědčen, že námi navržené řešení kruhovým objezdem by nejenom teď, ale i do budoucna městské části Bystrc významně pomohlo.“

Impera chce vyřešit příjezdovou komunikaci k budově stavbou nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Jaromír Beneš zdůraznil, že novou křižovatku zamýšlí společnost vybudovat z vlastních peněz, bez použití veřejných prostředků.

„Rozumím tomu, že možná občané Bystrce, laici, mohou mít určitý názor, ale jsem hluboce přesvědčen, že pakliže to prošlo různými stupni projednávání na městě, na odboru dopravy, a k našemu návrhu se vyjadřují naprosto kladně, spíš bych věřil těmto odborníkům nebo i sám sobě, protože se v té oblasti pohybuji spoustu let,“ řekl Beneš.

Tomu následně oponoval místostarosta Petr Fedor (TOP 09): „Myslím, že občané a zastupitelé Bystrce by si snad mohli říct, co je pro ně lepší.“

Zastupitelstvo po diskuzi schválilo návrh rady, jímž záměr vystavět pod obchodním centrem Max další obchodní centrum odmítá.

„Určitě od záměru neupustíme. Nechceme ani jít tou cestou, že bychom proti vůli městské části dosáhli odkoupení pozemků od Brna,“ řekl k dalším záměrům své společnosti Jaromír Beneš. „Jsem přesvědčen, že radním a zastupitelům se nedostává všech potřebných informací. Chceme dále pokračovat v jednáních s městskou částí a pokusit se ji přesvědčit.“

-vl-

Ing. Jaromír Beneš, jednatel společnosti IMPERA Invest, není podle všech dostupných informací příbuzný s Ing. Svatoplukem Benešem, bývalým starostou Bystrce (ODS).

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3, diskuze o Kauflandu pod Maxem od 52:00)

Související

O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem
205 pro Kaufland, 60 proti

Zastupitelstvo o odměnách, bytech a hasičích

11. 12. 2012 v 20.48 • Témata: , , , , ,

6/14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc se uskuteční ve středu 12. prosince 2012 od 16 hodin ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2.

Předběžný program jednání:

 • Vánoční vystoupení souboru Skřivánek
 • Návrhy, podněty a připomínky občanů
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s ČR-Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje v 3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
 • Rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2013
 • Odměny členů výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
 • Seznam velkých oprav a investic, aktualizace
 • Doprodej bytových jednotek podle zákona 72/1994 Sb., v obecních domech schválených k prodeji
 • Návrh nových Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc
 • Změna kompetencí městských částí v návaznosti na zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • Termíny zasedání ZMČ Brno-Bystrc v roce 2013

Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska.

Srdečně zve

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta

Magistrátní koalice Horní náměstí nechce

11. 12. 2012 v 10.34 • Témata: , , ,

Na dnešním jednání zastupitelstva města Brna zamítla koalice oficiálně pojmenovat Horní náměstí v Bystrci.

„Velká koalice ČSSD+ODS neschválila pojmenování Horního náměstí,“ oznámil Jaroslav Kacer z opoziční TOP 09. „Podle slov náměstka Kotziana (ODS) tam nic není, jak zazněl jeden z argumentů.“

Už dříve rada města Brna nedoporučila k přijetí návrh městské části. Kdy a jaký název Horní náměstí v Bystrci dostane, bude předmětem dalších diskuzí a vyjednávání.

-vl-

Ke stažení

Návrh usnesení k pojmenování Horního náměstí v Bystrci (PDF)

Související

Přece bude v Bystrci Horní náměstí?
Horní náměstí? Zapomeňte, vzkazují Bystrckým radní

Přece bude v Bystrci Horní náměstí?

10. 12. 2012 v 10.34 • Témata: , , ,

Bude přece jen Horní náměstí oficiálně přijatým názvem – ehm – Horního náměstí v Brně-Bystrci? Možná a snad dokonce už zítra!

I přes nesouhlasné stanovisko brněnských radních bude zastupitelstvo města Brna na svém jednání 11. prosince hlasovat o návrhu, jehož přijetím by se pojmenování Horní náměstí stalo oficiálním. Návrh usnesení je prosazován městskou částí, která na něm trvá i přes nedoporučení komisí magistrátu.

„Existující návrh se již natolik vžil, že jakékoliv jiné pojmenování by vedlo ke zmatkům mezi občany,“ zní stanovisko bystrcké radnice.

To, že dosud plocha mezi ulicemi Kuršovou, Lýskovou a Kamechy není pojmenována, je podle vyjádření bystrckého zastupitelstva způsobeno tím, že až dosud zde nebyly žádné objekty, které by bylo zapotřebí označovat orientačními čísly.

„V současné době se začíná řešit konečná podoba daného území, včetně parkových úprav, a případné výstavby komerčních objektů, k jejichž označení bude nutné pojmenování tohoto prostranství,“ zní stanovisko bystrckých zastupitelů.

Hlasování o Horním náměstí je sedmým bodem na pořadu jednání brněnského zastupitelstva 11. prosince.

-vl-, Luboš Raus

Ke stažení

Návrh usnesení k pojmenování Horního náměstí v Bystrci (PDF)

Související

Horní náměstí? Zapomeňte, vzkazují Bystrckým radní

Audio: Jednání zastupitelstva

10. 10. 2012 v 22.00 • Témata: , , , ,

Zastupitelstvo Bystrce na svém jednání 10. října souhlasilo se změnami v rozpočtu, rozsáhle diskutovalo o dopravní situaci a problémech s cyklisty v ulici Pod Horkou, nepřijalo žádné usnesení k záměru magistrátu zvýšit cenu za svoz odpadů a vyslechlo zprávu o činnosti Výboru pro Kamechy.

Audiozáznam tříhodinového jednání (180 MB) si můžete stáhnout z data.bystrcnik.cz/zmc_2012_10_10.mp3.

Související

Zastupitelstvo o policii, rozpočtu a cyklistické stezce

Zastupitelstvo o policii, rozpočtu a cyklistické stezce

9. 10. 2012 v 21.09 • Témata: , , ,

6/13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc se uskuteční ve středu 10. října 2012 od 16 hodin ve Společenském centru (Odbojářská 2).

Program jednání:

 • Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc s Policií ČR a Městskou policií Brno
 • 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
 • 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013
 • Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz, rok 2012 – 2. pololetí školního roku 2011/2012
 • Nové posouzení situace a konečné stanovisko k problematice „Vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou“
 • Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, která reaguje na novelu zákona o místních poplatcích
 • Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska.

Srdečně zve
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,starosta

Zasedání zastupitelstva 10. října je prvním, kdy občané mohou volně vznášet své dotazy, podněty a připomínky bez ohledu na program jednání. Pro vystoupení občanů je vyhrazena doba od 16:15 do 16:45.

Chcete oslovit zastupitele? Možnosti se rozšiřují

7. 10. 2012 v 16.14 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Chcete oslovit bystrcké zastupitele, přednést jim svůj problém nebo nápad? Způsobů, jak to udělat, je stále víc.

Už nejbližší středu, 10. října, bude jednat bystrcké zastupitelstvo podle nového jednacího řádu. Změny, přijaté v září, umožňují občanům vznést na zastupitelstvu městské části návrh, připomínku, nebo podnět ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-Bystrc.

„Občan může vystoupit s jakoukoli věcí bez ohledu na projednávané body a veřejně se s ní obrátit na zastupitelstvo, radu, starostu či úřad městské části,“ popsal nové možnosti místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), jeden z autorů změn jednacího řádu. „Pro vystoupení občanů je vyhrazena doba 30 minut po zahájení jednání zastupitelstva městské části, zpravidla od 16:15 do 16:45 hodin.“

Oslovený orgán musí občanovi odpovědět stejným způsobem, jako kdyby svůj podnět podával přes podatelnu úřadu.

Brzy budou mít lidé také další možnosti k neformální diskuzi se zastupiteli. Na Kamechách se několikrát do roka setkává k hovoru o místních záležitostech Výbor pro infrastrukturu Kamech. Nejbližší debata ve vinárně Livino se uskuteční v úterý 9. října v 17 hodin. Podle reakcí čtenářů Bystrčníku se ukazuje, že existuje zájem lidí setkávat se se zastupiteli i k diskuzi o ostatních částech Bystrce.

„Setkání o dění v Bystrci a volnou diskusí nad jakýmkoli zdejším tématem není nejmenší problém realizovat,“ slibuje místostarosta Přibislavský. „Z příspěvkům soudím, že zájem je, najdu tedy vhodné místo i termín v týdnu po volbách, aby to nikdo zbytečně nezaměňoval s předvolební agitací a setkání uskutečníme. Termín i místo dám v předstihu vědět.“

-vl-

Ke stažení

Jednací řád zastupitelstva Bystrce (PDF)

Související

Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus
Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Audio: Jednání zastupitelstva

5. 9. 2012 v 18.31 • Témata: , , , ,

Zastupitelstvo Bystrce na svém jednání 5. září ocenilo olympijskou vítězku a bystrckou rodačku Miroslavu Knapovou, přijalo usnesení k nástavbám na bytových domech Píškova 8, 10 a 12 a schválilo změny jednacího řádu.

Audiozáznam dvouhodinového jednání (100 MB) si můžete stáhnout z data.bystrcnik.cz/zmc-bystrc-2012-09-05.mp3.

Související

Zastupitelstvo ocení olympijskou vítězku
Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus

Zastupitelstvo ocení olympijskou vítězku

31. 8. 2012 v 09.00 • Témata: , , , , ,

Bystrcká občanka a olympijská vítězka Miroslava Knapková se osobně zúčastní zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, které se koná 5. 9. 2012 v 16:00 ve Společenském centru v Bystrci. Miroslava Knapková je česká veslařka–skifařka, olympijská vítězka ve skifu z LOH 2012 v Londýně, mistryně světa pro rok  2011, vítězka Světového poháru 2002 a 2009, mistryně Evropy z let 2008 a 2011, akademická mistryně světa 2002 a také několikanásobná mistryně České republiky.

Prvním bodem jednání zastupitelstva bude „Ocenění držitelky zlaté medaile z XXX. LOH v Londýně 2012, brněnské rodačky Miroslavy Knapkové“. Rada městské části Brno-Bystrc dále navrhla sportovkyni na udělení Ceny města Brna za rok 2012 v oblasti sportu.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
starosta MČ Brno-Bystrc

Související

Miroslava Knapková na Wikipedii
Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus

 

 

Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus

26. 8. 2012 v 13.46 • Témata: , , , , , , , ,

Druhý pokus o schválení změn v jednacím řádu podnikne zastupitelstvo Bystrce ve středu 5. září. Nová podoba jednacího řádu má rozšířit možnosti občanů vystoupit na jednání. Lidé se budou moci obrátit na zastupitelstvo s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou. Druhou podstatnou změnou je také začlenění informace o jmenovitém hlasování jednotlivých zastupitelů do zápisu z jednání. Občané si budou moci zpětně ověřit, jak jejich zastupitel hlasoval; až dosud zápis uváděl jen počet hlasů pro nebo proti návrhu.

Zastupitelé na předprázdninovém jednání 6. června nový jednací řád připomínkovali tak vydatně, až rada návrh stáhla k dopracování. Místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) je přesvědčen, že v září už bude nový jednací řád schválen bez větších obtíží.

„Rada respektovala část připomínek, které na červnovém jednání vznesli zastupitelé,“ uvedl Tomáš Přibislavský. „Podle původního návrhu se mohli občané obracet během jednání na jednotlivé zastupitele. Bylo namítáno, že nelze nijak zaručit, že zastupitel odpoví. V novém návrhu možnost vznášet dotazy a připomínky zůstává, občané se však budou obracet na zastupitelstvo jako orgán samosprávy.“

Podnět občana, vznesený na zastupitelstvu, pak bude mít tutéž váhu, jako kdyby byl doručen přes podatelnu úřadu. Zastupitelstvo bude muset reagovat v zákonem stanovené lhůtě.

Úpravy umožňující občanům zjistit, jak který zastupitel hlasoval, zůstaly v novém návrhu nedotčeny. I proti nim sice někteří zastupitelé vystoupili, podle Tomáše Přibislavského však námitky byly nelogické až absurdní.

Jednací řád, dávající občanům nové možnosti podílet se na samosprávě a její kontrole, už podnítil aktivisty v sousedních Kohoutovicích. Ti požadují stejné změny po tamní radnici. Ta skutečně přišla s obdobným návrhem, stejně jako v Bystrci jej však následně stáhla z jednání.

Zastupitelstvo Bystrce se k první schůzi po prázdninách sejde ve Společenském centru (Odbojářská 2) ve středu 5. září v 16 hodin. Stejně jako všechna ostatní je i toto jednání veřejné.

-vl-

Související

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno

6. 6. 2012 v 08.31 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 6. června bude zastupitelstvo Bystrce hlasovat o změnách jednacího řádu. Návrh rady umožní občanům interpelovat zastupitele v podstatě jakýmikoliv podněty, dotazy nebo připomínkami, a také si ze zápisu z jednání jmenovitě zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

Změny předkládá rada, složená z koaličních stran. ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu většinu a tak mohou návrh odhlasovat i samy. Jaká bude podpora z ostatních stran? Zeptal jsem se Pavla Březy, zastupitele za KSČM.

„Zaváděné prvky jednacího řádu mohly platit už dávno. Pokud se podaří odstranit některé nepřesnosti ve vztahu k zákonu o obcích, pak to mohu podpořit,“ odpověděl Pavel Březa.

Komunisté tedy pravděpodobně návrh podpoří. Tři zastupitelé, zvolení za volební stranu Zelená pro Bystrc (Petr Laštůvka, Jana Pálková, Luboš Raus), budou pro návrh hlasovat zcela jistě. Nejasné je zatím stanovisko ODS.

„Vrátit bychom se však měli také k pořizování alespoň zvukového záznamu ze zasedání,“ připomněl v odpovědi Pavel Březa.

O zavedení audiozáznamů z jednání bystrckého zastupitelstva se neúspěšně pokoušel v roce 2007 a 2009 Petr Laštůvka (Strana Zelených, nyní Zelená pro Bystrc). Zastupitelstvo jeho návrh pokaždé odmítlo.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád
2007: Audiozáznamy? To tak!
Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

Zastupitelstvo bude jednat ve středu

3. 6. 2012 v 19.17 • Témata: , , , , , ,

Pozvánka na 6/11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 6. června 2012 od 16 hod. ve Společenském centru.

Předběžný program jednání:

 • Žádost o prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011
 • 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
 • Seznam oprav a investic – aktualizace
 • Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska.

Srdečně zve RNDr.Vladimír Vetchý, CSc., starosta

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

1. 6. 2012 v 10.28 • Témata: , , , , , , , ,

Zásadní krok směrem k občanům, snad i přelom. Tak by se dala popsat navrhovaná změna jednacího řádu, o níž bude zastupitelstvo Bystrce jednat ve středu 6. června.

Změny, navržené radou, otevírají jednání zastupitelstva šířeji občanům. Ti budou moci na schůzích zastupitelstva volně zastupitele interpelovat. Zároveň se také dozvědí, jak jednotliví zastupitelé hlasovali.

Až dosud mohli občané na jednáních zastupitelstva promluvit jen k jednotlivým bodům programu. Nyní budou moci vznášet jakékoli dotazy, připomínky a podněty. Bude jim k tomu vyhrazen půlhodinový blok patnáct minut po zahájení schůze. Každému zájemci budou přiděleny maximálně tři minuty k jednomu tématu, občan však smí promluvit k více tématům. Ani ti, na které čas nevyjde, nepřijdou zkrátka. Mohou podat svůj dotaz či připomínku přímo na schůzi písemně a obdrží pak písemnou odpověď. Podněty občanů se dostanou také do zápisu.

Napříště  bude v zápisech z jednání zastupitelstva zveřejněno i jmenovité hlasování. Občané tak budou moci zjistit, jak který zastupitel hlasoval a třeba se ptát po důvodech.

Obě změny jednacího řádu otevřou občanům Bystrce možnosti, které mají už delší dobu brňané při jednání zastupitelstva Brna. V městských částech však zatím takový stupeň demokracie obvyklý není. Hlasování po jménech zveřejňuje jako jedna z mála Líšeň, občané většiny ostatních městských částí podobná práva dosud nemají.

Návrh předkládá zastupitelstvu rada Bystrce, složená z koaličních stran – ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice sama dokáže změny odhlasovat, očekává se však, že i opozice je podpoří. Veřejné jednání zastupitelstva začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve středu 6. června v 16 hodin.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Jan Hlaváček: Dobrovolné aktivity mají být dobrovolné

2. 5. 2012 v 11.43 • Témata: , , , , , , , , , ,

Bystrčtí zastupitelé na posledním jednání 11. dubna „porcovali medvěda“. V nadsázce tak místostarosta Petr Fedor (TOP 09) označil každoroční přidělování finančních darů z rozpočtu městské části různým subjektům, převážně organizacím organizujícím v Bystrci sportovní, kulturní či jinou spolkovou činnost.

Bystrcký medvěd je jen útlý – celkem váží 180 tisíc korun – a zájemců o porce je hodně. Letos jich bylo dvaadvacet, ne na všechny se dostalo. Po delší rozpravě schválili zastupitelé původní navrh rady, upřednostňující sport, mládež, ryze bystrcké akce a žadatele, kteří nemohou mimo Bystrc podporu získat.

Přidělování darů zaujalo koordinátora nedávno založené bystrcké pobočky Strany svobodných občanů Jana Hlaváčka, a tak jsem se ho zeptal – co by Svobodní udělali jinak? Komu by peníze dali, komu ne a dali by je vůbec někomu? Vždyť mantrou Strany svobodných občanů je „laissez faire, jejich ideologií liberalismus a všechny dotace považují za zlo. Když se za dva roky dostanou do bystrckého zastupitelstva, nezruší už dnes vyhublého „medvěda“ docela?

-vl-

*

Dobrovolné aktivity mají být dobrovolné

Pokud někdo označuje aktivity své nebo svého spolku za dobrovolné, tak ať skutečně zůstávají dobrovolnými. Nebo si je snad město objednalo, že je má skrz dotace platit? Pokud je aktivita přínosná i pro někoho dalšího, nechť na ni přispějí ti konkrétní, kdo je za přínosné považují, samozřejmě dobrovolně, ne prostřednictvím daní. Výjimku může tvořit jediný případ, a to, když příjemce dotace nemůže jít a peníze si vydělat. V seznamu, o kterém zastupitelé jednali, jde o tyto subjekty:

 • Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Fugnerova 30, Brno
 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. míst. org. II/3 Vavřinecká 15
 • Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Č. Těšín, středisko – Poradna rané péče Dorea, Kamenná 21, 639 00 Brno
 • Svaz důchodců ČR, MO Brno, Běhounská 17, 602 00 Brno
 • Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha, NZDM Jonáš, Kubíčkova 23, 635 00 Brno
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s. Roháčkova 15, 617 00 Brno

V prvním kole bychom tedy nevyloučili těchto šest subjektů. Zbývá otázka, jak moc je požadovaná dotace službou bystrckým občanům, a jak moc účelná je zamýšlená investice. V tomto konkrétním případě se jedná o šest žádostí, které se dají přezkoumat, rozhodnutí zdůvodnit, vše zdokumentovat a zveřejnit.

Pro ostatní, sportovní a zájmové organizace, výpadek příjmu v řádu jednotek procent jejich ročního rozpočtu neznamená nic fatálního. Maximálně drobné omezení činnosti nebo větší tlak na získání peněz ze soukromých zdrojů. Nezapomínejme, že s žádostí o dotaci, splněním podmínek dotace a řádným vyúčtováním je spojena práce a další povinnosti, takže skutečný přínos dotace v řádu tisíců je ve skutečnosti velmi malý. Ovšem toto rozdávání peněz má další důsledek: na skutečně potřebné a bezmocné zůstává méně peněz. Například šest výše zmíněných organizací žádalo na konkrétní projekty obdrželo v součtu jen 45 tisíc korun z požadovaných (a jimi jistě pečlivě zdůvodněných) 140.000,-. Hanba by mne fackovala, kdyby se můj syn za tyto peníze například proháněl po hřišti.

S úctou

Jan Hlaváček
Strana svobodných občanů
Pobočka Brno-Bystrc

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa
Svobodní mají pobočku i v Bystrci
Strana svobodných občanů (web)
Strana svobodných občanů na Wikipedii