Příspěvky se štítkem ‚Bystrcká rada’

Vladimír Tomsa: Zdivočelá bystrcká Rada

29. 6. 2014 v 07.08 • Témata: , , , ,

zdivocela-rada-824Kontrolní výbor v Bystrci provedl tomto roce dvě kontroly, jejichž výsledky předložil na červnové jednání zastupitelstva. První kontrola se týkala doplnění usnesení zastupitelstva, které Radě ukládalo provést změny ve Statutu komisí. Kontrolou bylo zjištěno, že Rada úkol od zastupitelstva nesplnila s tím, že nepovažuje změnu za nutnou. Vzhledem k tomu, že Rada podle zákona o obcích §102 má plnit usnesení přijatá zastupitelstvem – opět zde došlo k porušení zákona.

Kdokoliv může zapomenout, ale po upozornění nedostatek ignorovat a opět se stavět nad zákon by podle mě mělo vést k odvolání z funkcí. V Bystrci ne, tam se tím téměř chlubí.

Druhá kontrola se týkala kontroly usnesení Rady, kterým bylo schváleno programové prohlášení RMČ Brno-Bystrc. Dle požadavku zákona o obcích byl výsledek kontroly předložen Radě k vyjádření kontrolovaných. Naše, dle mého názoru, zdivočelá Rada jako vyjádření dala stanovisko, že hodnocení některých bodů je chybné, či nepřesné. Nikde ani zmínka o tom, které (možná tak postupuje i při svých kontrolách na úřadě). V Bystrci si  Rada myslí, že je „něco“ a ostatní musí držet ústa. Prostě tím, že zastupitelstvo neschválilo požadavek, aby Rada specifikovala chyby a nepřesnosti, si Rada zajistila do konce volebního období relativní klid.

V hodnocení programového prohlášení došlo ze strany kontrolního výboru k jedné nepřesnosti, kterou člen výboru uznal a omluvil se za ni.

Několik bodů z programového prohlášení, které Rada nesplnila:

Nevytvořila etický kodex pro vydávání Bystrckých novin, nebyl zadán procesní audit, nezateplila ZŠ Laštůvkovu, nevybudovala hřiště na plážový volejbal, neprovedla regeneraci fotbalového hřiště, cyklistické trasy nebyly vybudovány, petangové hřiště nebylo vybudováno, slíbené parkové  úpravy Horního náměstí nebyly provedeny a příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří byla pozastavena. Co na to Rada? Nesplnila toho zatím ke dni kontroly dost, ale je klidná, prý je brzo na hodnocení. Možná ano, ale je také možné, že bez této kontroly by se nerozhýbala vůbec.

Vladimír Tomsa (KSČM), člen MZ Brno-Bystrc

Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM s laskavým svolením autora.

*

Související

V Bystrci máme zaměřeno. A je to dobře

Chcete oslovit zastupitele? Možnosti se rozšiřují

7. 10. 2012 v 16.14 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Chcete oslovit bystrcké zastupitele, přednést jim svůj problém nebo nápad? Způsobů, jak to udělat, je stále víc.

Už nejbližší středu, 10. října, bude jednat bystrcké zastupitelstvo podle nového jednacího řádu. Změny, přijaté v září, umožňují občanům vznést na zastupitelstvu městské části návrh, připomínku, nebo podnět ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-Bystrc.

„Občan může vystoupit s jakoukoli věcí bez ohledu na projednávané body a veřejně se s ní obrátit na zastupitelstvo, radu, starostu či úřad městské části,“ popsal nové možnosti místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09), jeden z autorů změn jednacího řádu. „Pro vystoupení občanů je vyhrazena doba 30 minut po zahájení jednání zastupitelstva městské části, zpravidla od 16:15 do 16:45 hodin.“

Oslovený orgán musí občanovi odpovědět stejným způsobem, jako kdyby svůj podnět podával přes podatelnu úřadu.

Brzy budou mít lidé také další možnosti k neformální diskuzi se zastupiteli. Na Kamechách se několikrát do roka setkává k hovoru o místních záležitostech Výbor pro infrastrukturu Kamech. Nejbližší debata ve vinárně Livino se uskuteční v úterý 9. října v 17 hodin. Podle reakcí čtenářů Bystrčníku se ukazuje, že existuje zájem lidí setkávat se se zastupiteli i k diskuzi o ostatních částech Bystrce.

„Setkání o dění v Bystrci a volnou diskusí nad jakýmkoli zdejším tématem není nejmenší problém realizovat,“ slibuje místostarosta Přibislavský. „Z příspěvkům soudím, že zájem je, najdu tedy vhodné místo i termín v týdnu po volbách, aby to nikdo zbytečně nezaměňoval s předvolební agitací a setkání uskutečníme. Termín i místo dám v předstihu vědět.“

-vl-

Ke stažení

Jednací řád zastupitelstva Bystrce (PDF)

Související

Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus
Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Nový jednací řád zastupitelstva: Druhý pokus

26. 8. 2012 v 13.46 • Témata: , , , , , , , ,

Druhý pokus o schválení změn v jednacím řádu podnikne zastupitelstvo Bystrce ve středu 5. září. Nová podoba jednacího řádu má rozšířit možnosti občanů vystoupit na jednání. Lidé se budou moci obrátit na zastupitelstvo s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou. Druhou podstatnou změnou je také začlenění informace o jmenovitém hlasování jednotlivých zastupitelů do zápisu z jednání. Občané si budou moci zpětně ověřit, jak jejich zastupitel hlasoval; až dosud zápis uváděl jen počet hlasů pro nebo proti návrhu.

Zastupitelé na předprázdninovém jednání 6. června nový jednací řád připomínkovali tak vydatně, až rada návrh stáhla k dopracování. Místostarosta Tomáš Přibislavský (TOP 09) je přesvědčen, že v září už bude nový jednací řád schválen bez větších obtíží.

„Rada respektovala část připomínek, které na červnovém jednání vznesli zastupitelé,“ uvedl Tomáš Přibislavský. „Podle původního návrhu se mohli občané obracet během jednání na jednotlivé zastupitele. Bylo namítáno, že nelze nijak zaručit, že zastupitel odpoví. V novém návrhu možnost vznášet dotazy a připomínky zůstává, občané se však budou obracet na zastupitelstvo jako orgán samosprávy.“

Podnět občana, vznesený na zastupitelstvu, pak bude mít tutéž váhu, jako kdyby byl doručen přes podatelnu úřadu. Zastupitelstvo bude muset reagovat v zákonem stanovené lhůtě.

Úpravy umožňující občanům zjistit, jak který zastupitel hlasoval, zůstaly v novém návrhu nedotčeny. I proti nim sice někteří zastupitelé vystoupili, podle Tomáše Přibislavského však námitky byly nelogické až absurdní.

Jednací řád, dávající občanům nové možnosti podílet se na samosprávě a její kontrole, už podnítil aktivisty v sousedních Kohoutovicích. Ti požadují stejné změny po tamní radnici. Ta skutečně přišla s obdobným návrhem, stejně jako v Bystrci jej však následně stáhla z jednání.

Zastupitelstvo Bystrce se k první schůzi po prázdninách sejde ve Společenském centru (Odbojářská 2) ve středu 5. září v 16 hodin. Stejně jako všechna ostatní je i toto jednání veřejné.

-vl-

Související

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno

6. 6. 2012 v 08.31 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 6. června bude zastupitelstvo Bystrce hlasovat o změnách jednacího řádu. Návrh rady umožní občanům interpelovat zastupitele v podstatě jakýmikoliv podněty, dotazy nebo připomínkami, a také si ze zápisu z jednání jmenovitě zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

Změny předkládá rada, složená z koaličních stran. ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu většinu a tak mohou návrh odhlasovat i samy. Jaká bude podpora z ostatních stran? Zeptal jsem se Pavla Březy, zastupitele za KSČM.

„Zaváděné prvky jednacího řádu mohly platit už dávno. Pokud se podaří odstranit některé nepřesnosti ve vztahu k zákonu o obcích, pak to mohu podpořit,“ odpověděl Pavel Březa.

Komunisté tedy pravděpodobně návrh podpoří. Tři zastupitelé, zvolení za volební stranu Zelená pro Bystrc (Petr Laštůvka, Jana Pálková, Luboš Raus), budou pro návrh hlasovat zcela jistě. Nejasné je zatím stanovisko ODS.

„Vrátit bychom se však měli také k pořizování alespoň zvukového záznamu ze zasedání,“ připomněl v odpovědi Pavel Březa.

O zavedení audiozáznamů z jednání bystrckého zastupitelstva se neúspěšně pokoušel v roce 2007 a 2009 Petr Laštůvka (Strana Zelených, nyní Zelená pro Bystrc). Zastupitelstvo jeho návrh pokaždé odmítlo.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád
2007: Audiozáznamy? To tak!
Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

1. 6. 2012 v 10.28 • Témata: , , , , , , , ,

Zásadní krok směrem k občanům, snad i přelom. Tak by se dala popsat navrhovaná změna jednacího řádu, o níž bude zastupitelstvo Bystrce jednat ve středu 6. června.

Změny, navržené radou, otevírají jednání zastupitelstva šířeji občanům. Ti budou moci na schůzích zastupitelstva volně zastupitele interpelovat. Zároveň se také dozvědí, jak jednotliví zastupitelé hlasovali.

Až dosud mohli občané na jednáních zastupitelstva promluvit jen k jednotlivým bodům programu. Nyní budou moci vznášet jakékoli dotazy, připomínky a podněty. Bude jim k tomu vyhrazen půlhodinový blok patnáct minut po zahájení schůze. Každému zájemci budou přiděleny maximálně tři minuty k jednomu tématu, občan však smí promluvit k více tématům. Ani ti, na které čas nevyjde, nepřijdou zkrátka. Mohou podat svůj dotaz či připomínku přímo na schůzi písemně a obdrží pak písemnou odpověď. Podněty občanů se dostanou také do zápisu.

Napříště  bude v zápisech z jednání zastupitelstva zveřejněno i jmenovité hlasování. Občané tak budou moci zjistit, jak který zastupitel hlasoval a třeba se ptát po důvodech.

Obě změny jednacího řádu otevřou občanům Bystrce možnosti, které mají už delší dobu brňané při jednání zastupitelstva Brna. V městských částech však zatím takový stupeň demokracie obvyklý není. Hlasování po jménech zveřejňuje jako jedna z mála Líšeň, občané většiny ostatních městských částí podobná práva dosud nemají.

Návrh předkládá zastupitelstvu rada Bystrce, složená z koaličních stran – ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice sama dokáže změny odhlasovat, očekává se však, že i opozice je podpoří. Veřejné jednání zastupitelstva začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve středu 6. června v 16 hodin.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Překročil ex-starosta Beneš své pravomoci?

31. 5. 2012 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Překročil bývalý starosta Bystrce Svatopluk Beneš (ODS) své pravomoci? Porušila v roce 2008 tehdejší rada městské části zákon? Milan Kuchař z Kuršovy ulice se domnívá, že ano.

K porušení zákona mělo podle Milana Kuchaře dojít 13. října 2008, kdy starosta Beneš podepsal za městskou část nájemní smlouvu se základní a mateřskou školou Pramínek. V ní Bystrc poskytla obecně prospěšné společnosti dvě obecní budovy (Heyrovského 11 a 13) na dobu deseti let za úhrnnou částku jedné koruny.

„Bezplatným nájmem se městská část vzdala příjmů ve výši 1,474 milionu korun ročně,“ poukazuje Milan Kuchař na výši tržního nájemného, vyčíslenou znalcem.

Údajné porušení zákona netkví v samotném faktu odpuštění nájmu. Podobné úlevy poskytuje městská část i dalším subjektům. Nájem neplatí například centrum volného času Bystrouška; tržní výše nájmu zde byla znalcem ohodnocena roční částkou převyšující půl milionu korun. Problém je dle Milana Kuchaře v tom, že v případě Pramínku rozhodla o uzavření smlouvy pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo.

„Podle zákona o obcích je rozhodování o poskytování dotací v tak velké výši vyhrazeno pouze zastupitelstvu,“ tvrdí Milan Kuchař. „Rada smí uzavřít podobné smlouvy jen do výše dvaceti nebo v některých případech padesáti tisíc korun.“

Pokud by měl Milan Kuchař pravdu, nájemní smlouva s Pramínkem by tak zřejmě byla od roku 2008 neplatná, navíc by ji nebylo nijak možné zpětně legalizovat. Jestli by to znamenalo nutnost od organizace dodatečně vybrat nájemné v tržní výši, není v této chvíli jasné.

Milan Kuchař, který již dříve mnohokrát poukazoval na různé problémy v hospodaření městské části, sepsal k věci dvě podání. Jedním z nich se obrátil na kontrolní výbor zastupitelstva, druhé adresoval samotnému zastupitelstvu.

„Jednání rady musí prověřit (kontrolní) orgán zastupitelstva a tento obchodní vztah dát do souladu se zákonem,“ uzavřel text svého podnětu Milan Kuchař.

-vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře kontrolnímu výboru a zastupitelstvu (PDF)

Přestavba cykloservisu na Horním náměstí by mohla začít v říjnu

30. 3. 2012 v 16.21 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Zbourat stávající budovu cykloservisu prvního října a novou otevřít 1. března 2013. Takový je plán pana Vladimíra Kozárka, majitele prodejny kol a cykloservisu na Horním náměstí.

Na neformální veřejné setkání, které svolal místostarosta Petr Fedor v pondělí 26. března do místní restaurace, nepřišel mimo členů občanského sdružení Horní náměstí, pana Kozárka, zastupitele Daniela Bárty a místostarosty Přibislavského vůbec nikdo. Zdá se tedy, že mezi lidmi žádný reálný odpor proti přestavbě neexistuje.

Na místě dnešní přízemní budovy s půdorysem dvou šestiúhelníků má vzniknout dvoupodlažní stavba o ploše 55 čtverečních metrů; objem budovy vzroste zhruba na čtyřnásobek. V přízemí objektu je navržena prodejna, v druhém podlaží byt. V novém cykloservisu se má topit plynem. Majitel tvrdí, že do současné vzrostlé zeleně u budovy nehodlá nijak zasahovat. U objektu je naplánováno parkoviště pro dva vozy.

Pan Kozárek zdůraznil, že jeho časový plán vychází z ideálního průběhu, ve skutečnosti může dojít ke zpoždění. Rada městské části už se záměrem souhlasila.

-vl-

Související

Cykloprodejna na Horním náměstí: Zastupitelé se přou
Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů
Co nového na Horním náměstí?

Cykloprodejna na Horním náměstí: Zastupitelé se přou

22. 3. 2012 v 14.22 • Témata: , , , , , , , , ,

Po dlouhých letech rozepří se má na Horním náměstí začít opravdu stavět. Ačkoli nejde o monstrózní polyfunkční centra nebo hypermarkety, ani nejnovější stavební plány neponechávají obyvatele Bystrce v klidu.

Majitelé prodejny kol a cykloservisu na Horním náměstí manželé Kozárkovi jej chtějí přestavět. Na místě nynější šestiboké přízemní stavby má podle dostupných informací vzniknout dvoupodlažní objekt. V přízemí má pan Kozárek nadále provozovat prodejnu a servis kol, v prvním patře zamýšlí bydlet.

Vůči záměru zatím nevznikl ani tak otevřený odpor, jako spíše určitá obezřetnost. Aktivisté ze sdružení Horní náměstí, kteří se razantně postavili proti byvšímu plánu na výstavbu sedmipodlažního polyfunkčního centra, jsou vesměs proti jakékoli výstavbě v této lokalitě. Existuje obava, že dvoupodlažní objekt o více než dvojnásobné výšce než stávající prodejny na ploše náměstí otevírá dveře následným stavebním záměrům o stále větším objemu. Obava není zcela neopodstatněná, argumentace stylem „strpěli jste uříznutí jedné nohy, vydržíte i amputaci druhé“ bývá ve sporech mezi investory a místními obyvateli vcelku častá.

Vždy lehce (nebo zcela nedostatečně, podle toho, jak se na to díváte) paranoidní aktivisté také automaticky předpokládají, že všechny stavby jsou zprvu ohlášeny jako zcela miniaturní, psí boudě podobné kůlny z pěti prkének, z nichž se však postupnými změnami během schvalovacího procesu stanou olbřímí mrakodrapy skřížené se závodem na přepracování jaderného paliva. Ani tato představa nemusí být neopodstatněná. Existují reálné příklady, kdy se – téměř – takto postupovalo. Ostatně nejsou to jen občané, kdo se podobného vývoje bojí, taková nebezpečí zvažují i někteří radní.

Že existují lidé, kteří takto uvažují, více náznakem než otevřeně konstatoval zastupitel a člen občanského sdružení Horní náměstí Luboš Raus (Zelená pro Bystrc), když ve dvou článcích informoval o plánované přestavbě cykloservisu a zval veřejnost na neformální setkání, kde se lidem dostane podrobnějších informací. I tak se ale nemile dotknul jiného bystrckého zastupitele, jinak dosti tichého Daniela Bárty (ČSSD).

Je mi velmi líto, že pan Raus považuje pracovníky stavebního úřadu MČ Brno Bystrc, členy komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování při Radě městské části, jejímž jsem předsedou a pracovníky odborných útvarů radnice městské části za odborně nezpůsobilé posoudit a rozhodnout o podmínkách pro stavbu cykloprodejny a stanovení podmínek pro vydání stavebního povolení stavby.

Pan Raus vymýšlí a sděluje ostatním občanům lokality horního náměstí svoje obavy z navrhované stavby, sbírá a tlumočí názory občanů, kteří nejsou se stavebním záměrem seznámeni a vytváří tak u občanů pocit, že v místě původní prodejny vyroste mnohapodlažní budova bytového domu. Staví se tak do čela ochránců práv místních občanů, kteří o stavebním návrhu nové prodejny nemají potřebné informace.

Pan Raus zřejmě nekontaktoval stavební úřad městské části a neseznámil se stavebním záměrem a návrhem prodejny. Proto bych rád tímto prostřednictvím sdělil, že záměrem stávajícího majitele cykloprodejny při konečné tramvaje Ečerova je nahradit nevyhovující stávající skeletovou budovu, která je nevzhledná, tepelně neizolovaná, jednopatrovou zděnou budovou s plochou střechou. Celková výška stavby nepřesáhne 8 m. Stávající šestiboký tvar budovy bude nahrazen klasickou čtyřbokou budovou na stávajícím místě.

Občané Bystrce II by měli vědět, že majitelem stávající prodejny a investorem nové stavby je bývalý cyklistický závodník a reprezentant v té době Československé republiky, odborník na jízdní kola, jehož záměrem je pokračovat v prodeji a opravách kol. Nejedná se tedy o spekulativního developera, který chce postavit bytový dům.

Pana Rause bych chtěl proto v této věci poprosit, aby jako zastupitel městské části seznamoval občany Bystrce s věrohodnými, osobně ověřenými informacemi a nešířil neověřené spekulace. Současně si myslím, že jako občané Bystrce bychom měli podporovat rozvoj služeb a obchodu, ve kterých má naše městská část značné rezervy.

Ing. Daniel Bárta
zastupitel (ČSSD), předseda komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování při Radě MČ Brno – Bystrc

„Je mi velmi líto, že pan Raus považuje pracovníky stavebního úřadu a členy komise, jejímž jsem předsedou, za odborně nezpůsobilé,“ ohradil se Daniel Bárta.

„Pan Raus zřejmě nekontaktoval stavební úřad městské části a neseznámil se stavebním záměrem a návrhem prodejny,“ domnívá se pan Bárta, „Záměrem majitele cykloprodejny je nahradit nevyhovující skeletovou budovu, která je nevzhledná a tepelně neizolovaná, jednopatrovou zděnou budovou s plochou střechou. Výška stavby nepřesáhne osm metrů.“

„Pana Rause bych chtěl poprosit, aby jako zastupitel městské části seznamoval občany Bystrce s věrohodnými, osobně ověřenými informacemi a nešířil neověřené spekulace,“ žádá zastupitel Bárta.

„Žádné neověřené informace nešířím,“ odmítá výtky Luboš Raus, „Předmětem mých článků je zpráva pro veřejnost o existenci záměru a pozvání na neformální setkání občanů, kde se lidé dozvědí více. Kdybych se chtěl s panem Bártou přít, musel bych především konstatovat, že zatímco já poskytnul lidem informace takové, jaké jsem měl a mám, on veřejnosti do té doby neřekl zhola nic. Nerad bych ale, abychom od samotného záměru přesunuli téma k osobním sporům a podrážděnostem.“

„Znovu připomínám všem, které přestavba cykloservisu na Horním náměstí u Kuršovy 1 zajímá, aby přišli na setkání v restauraci ZI’ TERESA, Rerychova 20, v pondělí 26. března v 19 hodin. Na neformální schůzce, iniciované místostarostou Petrem Fedorem (TOP 09 – poznámka Bystrčník) se dozvědí více,“ uzavřel Luboš Raus.

-vl-

Související

Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů
Co nového na Horním náměstí?

Nová prodejna kol na Horním náměstí? Přijďte na setkání občanů

19. 3. 2012 v 08.45 • Témata: , , , , , , , ,

Zhruba před deseti dny jsem na Bystrčníku v článku „Co nového na Horním náměstí“ psal o zamýšlené přestavbě prodejny kol „Cyklosport + servis“ pana Kozárka. Pro připomenutí, jedná se o pozemky 6991/4 a 7366/50 a části pozemků 6991/1, 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/44, 7366/49 a 7366/51 v dolním rohu Horního náměstí na křižovatce ulic Kuršova a Kamechy, poblíž domu Kuršova 1. Mělo by se zřejmě jednat o dvoupatrovou budovu s prodejnou a servisem v přízemí a s bytem majitele v prvém patře.

no images were found

Je pochopitelné, že zamýšlená stavba vzbuzuje určité obavy, mnozí mají strach, že se bude jednat o určitý precedens, protože jakási analogie s bistrem „U Hrocha“ na Rerychově ulici se jistě nabízí.

Ze všech těchto důvodů a z mnoha dalších, a také proto, abyste mohli povědět svůj názor, bude dobré zúčastnit se neformálního setkání, na kterém bude zamýšlený projekt představen. Z pověření pana místostarosty pana Mgr. Petra Fedora dovoluji si tedy nyní pozvat vás, čtenáře Bystrčníku a bystrcké občany, k setkání v restauraci ZI‘ TERESA, Rerychova 20 (tedy pozor, tentokrát nikoli na Horním náměstí), a to na pondělí 26. března v 19 hodin.

Luboš Raus

Související

Co nového na Horním náměstí?

Co nového na Horním náměstí?

6. 3. 2012 v 16.23 • Témata: , , , , , ,

Na stránkách bystrcké radnice dočteme se v zápise ze schůze bystrcké rady, která se konala 25. ledna 2012, v bodě 3.0.1. o tom, že žádost o prodej nebo pronájem částí pozemků p. č. 6991/1, 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/44, 7366/49 a 7366/51 k. ú. Bystrc – ul. Kuršova byla odročena.

no images were found

Nahlédnutím do katastru nemovitostí lze zjistit, že majitelem pozemku 6991/4 a 7366/50 jsou pan a paní Kozárkovi, což je v podstatě dobrá zpráva, protože pan Kozárek je, jak lze také snadno zjistit z internetu, nejen majitelem obchodu Cyklosport + servis v provizorním stánku na adrese Kuršova 1, tedy na pozemcích, o kterých je řeč a také podobného obchodu na ulici Horové, ale i občan bystrcký z ulice Ondrouškova.

Dobrá zpráva je to proto, že obchody v Bystrci zůstávají v rukách místních občanů a občané bystrčtí tedy nevyklízejí své pozice přenechávajíce své obchody nadnárodním řetězcům. Odročení rozhodnutí bystrckou radou je ovšem také dobrá zpráva svědčící o tom, že záležitost je pod dobrým dohledem bystrcké radnice a můžeme těšit na novou budovu obchodu nejen s větším prostorem a širší nabídkou, ale i z vnějšího pohledu pěknou a hodící se do dané lokality.

Luboš Raus
zastupitel, Zelená pro Bystrc

Záměrem pana a paní Kozárkových je podle dostupných informací přestavba stávajícího cykloservisu na dvoupodlažní budovu. V přízemí by měla být prodejna a servis jako doposud a v prvním patře byt majitele o výměře cca 50 m2. Existuje obava, že objemové parametry objektu by se poté, co město pozemky prodá, mohly zvětšit. Přinejmenším někteří radní jsou tak vůči projektu poněkud opatrní.

Obchod u Kuršovy pozastaven

13. 10. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , , , , , ,

Změna územního plánu, která by umožnila výstavbu obchodu před domy Kuršova 1 a 3, se pozastavuje. Takové usnesení přijalo bystrckého zastupitelstvo ve středu 12. října.

Po dlouhé, avšak – zvláště v porovnání s minulostí – mimořádně věcné diskuzi pozměnila Rada návrh svého původního usnesení. To vzbuzovalo mezi občany z okolí Kuršovy obavy, že dává volnou ruku developerovi ke stavbě víceméně jakkoli dimenzovaného objektu. Během jednání zastupitelstva pak Rada přijala argumentaci opozičních zastupitelů (Zelená pro Bystrce, KSČM a ODS) a usnesení během krátké přestávky přeformulovala.

Přijaté rozhodnutí pozastavuje souhlas zastupitelstva se změnami územního plánu u Kuršovy ulice, který byl zastupitelstvem vydán už v roce 2008. Rada městské části nyní nechá zpracovat územní studii celé oblasti(včetně Horního náměstí) a teprve na jejím základě připustí (či nepřipustí) změny územního plánu. Studie bude projednána komisemi zastupitelstva a patrně také znovu s občany.

Právě veřejná projednávání s občany významnou měrou přispěla ke změně postoje Rady. V pondělí 10. října se do Společenského centra dostavilo asi pět desítek lidí z oblasti Horního náměstí. Přestože zastupitelé vyzývali, aby přišli i lidé, kteří si nový obchod u Kuršovy přejí, žádný takový názor na jednání nezazněl. Připomeňme, že mezi lidmi na Kuršově vznikly v průběhu let proti výstavbě obchodu dvě petiční akce. Pod každou z petice se podepsaly zhruba tři stovky lidí. V dotčené oblasti je zhruba 400 obyvatel.

„To mne přesvědčilo, že lidé silnou většinou skutečně obchod u Kuršovy ulice nechtějí,“ řekl v reakci na výsledek pondělního veřejného projednávání zastupitel Ing. Luboš Raus (Zelená pro  Bystrc). Navrhl pak během jednání zastupitelstva vlastní usnesení, jež mělo pouze zrušit souhlas Zastupitelstva se změnami územního plánu.  Toto usnesení schváleno nebylo, přijaté rozhodnutí však říká v zásadě totéž.

Na jednání zastupitelstva byl přítomen i jednatel společnosti Fuertes Development pan Zdeněk Přichystal. Ten prezentoval novou variantu urbanistické studie obchodu u Kuršovy. Změnou je příjezd k obchodu ze spojovací silnice mezi Vejrostovou a Kuršovou ulicí. Výsledkem by mělo být odklonění dopravy související s provozem obchodu od domů na Kuršově ulici a oddělení parkoviště pro rezidenty od parkoviště pro zákazníky obchodu.

Pan Přichystal také několikrát deklaroval, že jeho záměr je skutečně vyjádřen urbanistickou studií a že obavy, že by po změně územního plánu postavil objekt výrazně odlišný, nejsou na místě. Souhlasil také se změnou IPP (koeficient, udávající stupeň zastavěnosti území) v územním plánu na nižší hodnotu, právě jen připouštějící stavbu navrhované budovy, a souhlasil také s regulačními pravidly, které omezí výšku stavby na jedno podlaží. Ačkoli přijaté rozhodnutí zastupitelstva prozatím stavbu obchodu pozastavuje, podařilo se panu Přichystalovi přinejmenším prohloubit dojem, že on a jeho společnost jsou připraveni ke kompromisům.

S rozhodnutím zastupitelstva mohou být obyvatelé Kuršovy ulice spokojeni. Neznamená sice bezvýhradně, že se obchod stavět někdy v budoucnosti nebude, v každém případě však Rada vyslala svým občanům velmi pozitivní signál. Zřetelně vyjádřeným názorům občanů jsou radní opravdu ochotni naslouchat a soustředěnou argumentaci opozice přijmout.

-vl-

Pozor, níže uvedené materiály ke stažení neobsahují poslední změny v urbanistické studii, jak byly prezentovány na zastupitelstvu. Ty zatím nemáme k dispozici.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?
O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

 

Zemřela Marie Pešová

22. 9. 2011 v 14.10 • Témata: , , , ,

Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška

9. 9. 2011 v 10.31 • Témata: , , , , , , , , , ,

Pan Vladimír Hruška z Kuršovy ulice poslal místostarostovi Bystrce Tomáši Přibislavskému (TOP 09) dopis. V něm popisuje své stanovisko k plánované výstavbě obchodu před domy Kuršova 1 a 3. Text dopisu poskytl ke zveřejnění Bystrčníku.

O studii supermarketu u Kuršovy ulice mělo hlasovat zastupitelstvo ve středu 7. září. Nakonec, po zvážení situace, však bystrcká Rada návrh stáhla, a zastupitelstvo schválilo pozastavení změn územního plánu v lokalitě do 12. října. Do té doby chce radnice projednat s občany komplexní řešení oblasti Horního náměstí i stavbu prodejny u Kuršovy ulice. Předběžně je termín veřejného jednání stanoven na pondělí 10. října.

*

Dobrý den, pane Přibislavský,

nejsem žádný řečník, a proto mohl můj příspěvek na včerejší schůzi zastupitelstva Bystrce působit značně nesourodě. Pokusím se proto ještě touto cestou shrnout jeho základní myšlenky, které doplňuji i o některá témata, která jsme diskutovali po ukončení oficiální části schůze.

Jako jediný z Rady jste projevil zájem o konkrétní názory občanů a o důvody odmítavých stanovisek k zamýšlenému projektu. Máte proto mou důvěru v tom, že připomínky skutečně vezmete v úvahu a předložíte je k dalším jednáním  (byť se naše názory na účelnost stavby zřejmě budou – doufám, že jen dočasně – lišit). Samozřejmě respektuji to, že se lokalita „Kuršova“ bude konkrétněji projednávat až na říjnovém zastupitelstvu spolu se studií „Horní náměstí“.

1. Argumentem zastánců stavby nové prodejny potravin v těsné blízkosti Alberta je především to, že stávající Albert pro tak velké (spádové) množství obyvatel nestačí. Nemyslím si to. Albert není plně vytížen, dokazuje to tamní provoz, kdy ani ve špičkách (pátek večer, sobota ráno) nejsou aktivní všechny pokladny a fronty nejsou nijak neúnosné (max. 10 – 15 minut). A to je současný stav vlastně dočasným provizoriem, jelikož po dobudování Kamech se Albertu značně odlehčí – přestupní zastávka u konečné tramvaje přímo vybízí k nákupům právě obyvatele Kamech, kteří zde přesedají na autobusy. Proto argument vytížení Alberta vidím jako zkreslený, byť – opakuji – ani současný stav není nijak kalamitní.

Navíc, jak ukazují zkušenosti z jiných prodejen potravinových řetězců, ani malé vytížení prodejny není zárukou pohodlného nákupu bez fronty u pokladny, jelikož se sníženým obratem prodejna dá části personálu výpověď a zbylí zaměstnanci jsou vytíženi opět takříkajíc „na hraně“ (uváděl jsem příklad prodejny Lidl ve Val. Meziříčí, kde přes minimální vytíženost není výjimkou fronta u pokladny, jelikož je funkční převážně pouze jedna, tuším z pěti).

2. Otázku cenové politiky řetězců snad ani nemá smysl rozebírat, kvůli jedné konkurenční prodejně Albert nebude v supermarketu plošně (a dlouhodobě!) snižovat ceny, nedělá to nikde. Samozřejmě nárazově se vznikem konkurenční prodejny k tomu může přistoupit, ale trvalý výrazný efekt pro kupující rozhodně nelze očekávat.

3. Oněch 3500 občanů, kteří v oblasti bydlí, může svádět k úvaze, že pro tak velké množství obyvatel nemůže jedna prodejna stačit (byl to vlastně i Váš argument při naší neoficiální diskusi po schůzi). Skutečnost (viz bod 1) ale svědčí o něčem jiném, byť jednotlivci si zcela jistě postěžují i na těch 10 minut u pokladny v pátek nebo v sobotu ráno. Stojí za úvahu, proč tomu tak je. Domnívám se, že příčina je v zásadě tato:

Bystrc II je aglomerací převážně pracujících obyvatel, která se přes den vylidňuje a navečer se lidé vrací. Velká část zde bydlících dojíždí do zaměstnání auty, čímž se potřeba nakupovat v prodejně, která je bydlišti nejblíže, v zásadě vytrácí. Nakoupit je možno kdekoliv, mobilita lidí to umožňuje bez problémů. Chápu, že existují určitá „směrná čísla“, která mohou investory lákat a ten poměr 3500 / 1 je „tabulkově“ asi vysoký. Ale takové číslo přece nemůže být argumentem pro občany nechtěnou stavbu, když v konkrétní situaci se ukazuje, že se nejedná o nedostatečnost v pokrytí této lokality. Skutečně, pokud by Bystrc II (její horní část) byla osamoceným sídlištěm, kde je např. 80% obyvatel závislých na místních službách, mělo by toto číslo (počet obyvatel na prodejní jednotku určité velikosti) svůj význam. V našem konkrétním případě je to pouze zavádějící údaj, který může svádět k chybnému rozhodnutí.

Nechci rozebírat další argumenty proti nadbytečné stavbě, o kterých jsem na schůzi nehovořil, myslím, že o nich máte dost informací, např. z Bystrčníku, kde jste se pustil do odvážné polemiky (to také oceňuji). Mám na mysli např. ohrožené parkoviště, ale zejména klidné bydlení, o kterém psal pan Viktor Lošťák, a které – podle mého názoru – většina obyvatel okolí Horního náměstí upřednostňuje před tupě konzumními hledisky. Vím, že to není úplně obvyklé, ale věřte tomu, je to tak, mám  pro toto chování bystrčáků také své zdůvodnění. Ale o tom třeba příště.

Přeji příjemný den

Ing. Vladimír Hruška
Kuršova 9

*

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Stavba na Horním náměstí stále ve hře
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně

 

Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat

8. 9. 2011 v 10.17 • Témata: , , , , , , ,

Zastupitelstvo Bystrce na zasedání 7. září jednalo mimo jiné i o supermarketu mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova. Stavba, kterou zde zamýšlí vybudovat firma Fuertes Development, vzbudila mezi místními obyvateli odpor. Proti záměru vznikly během let dvě petice. Podepsaly se pod ně stovky lidí.


Bystrcká rada předložila zastupitelstvu ke schválení studii obchodu. Důsledkem tohoto chválení by pak byla změna územního plánu, umožňující stavbu.

Po zvážení situace se však Rada rozhodla jinak. Původní návrh stáhla z jednání a místo něj předložila usnesení, jímž žádá magistrát města Brna o pozastavení všech změn územního plánu v lokalitě do 12. října. Ten pak byl po krátké diskuzi zastupitelstvem schválen.

Nyní chce Rada projednat další postup s občany a zástupci občanských iniciativ.

-vl-

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Stavba na Horním náměstí stále ve hře
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Stavba na Horním náměstí stále ve hře

7. 9. 2011 v 12.25 • Témata: , , , , , , ,

Záměr firmy Outulný získat pozemky na Horním náměstí v Bystrci stále existuje. Žádost o prodej pozemků, kterou firma podala na magistrát města Brna, se bude znovu projednávat. Magistrát nyní žádá o vyjádření městskou část, zda s prodejem pozemků souhlasí či nikoli.

Původním záměrem, pro který firma Outulný chtěla pozemky koupit, byla výstavba tzv. Polyfunkčního centra – prodejně-obytného centra s pěti nadzemními a dvěma podzemními patry. Proti projektu se zvedl výrazný protest místních lidí. Ti by raději – jak ukázaly průzkumy aktivistů i bystrcké radnice – viděli na nynější zelené ploše park nebo alespoň zachovali současný stav.

Vizualizace Polyfunkčního centra, původního záměru firmy Outulný

Počátkem příštího týdne se zřejmě sejde majetková komise zastupitelstva Bystrce k mimořádnému jednání. Názor komise má poradní význam. Následně bude stanovisko Bystrce k prodeji pozemků projednávat 21. září bystrcká Rada, která doporučí zastupitelstvu Bystrce usnesení. To by o něm mělo hlasovat na svém zasedání 12. října.

[bre]

Související

Opět Outulný
Jitka Hrušková: Horní náměstí v rukou nových zastupitelů

Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!

4. 9. 2011 v 13.41 • Témata: , , , , ,

Rada Bystrce si přeje změnu územního plánu, která je nezbytná pro výstavbu supermarketu mezi Kuršovou a Vejrostovou ulicí.

Proti záměru byly zorganizovány v minulých letech už dvě petiční akce. V roce 2008 se proti stavbě vyslovilo 327 místních lidí, v roce 2011 jich bylo 257. Přesto nyní Rada předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh na změnu územního plánu, umožňující stavbu.

Jestliže se vás plánovaná stavba supermarketu na parkovišti před domy Kuršova 1 a 3 dotýká, přijďte na jednání zastupitelstva. Vaše účast je nezbytná! Přijďte a vyslovte svůj názor. Neponechávejte rozhodování na libovůli zastupitelů! Přijďte, řekněte své argumenty a přesvědčte se kdo jak hlasoval.

Veřejné jednání zastupitelstva se koná ve středu 7. září od 16 hodin v hlavním sále Společenského centra (Odbojářská) v Bystrci.

Jestliže ve středu zastupitelstvo návrh Rady schválí, na další vývoj už místní lidé nebudou mít žádný vliv.

Viktor Lošťák (člen petičního výboru 2010/2011, Kuršova 3)
Simona Dobešová (členka petičního výboru 2010/2011, Kuršova 3)
Ing. Milan Kuchař (člen petičního výboru 2007/2008, Kuršova 5)
Ing. Anežka Jenešová (předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí, Lýskova 7)
Mgr. Jitka Hrušková (OS Horní náměstí, Kuršova 9)

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?

1. 9. 2011 v 13.34 • Témata: , , , , , , , , ,
Zastupitelstvo Bystrce bude ve středu 7. září od 16 hodin projednávat změnu územního plánu, nutnou pro stavbu supermarketu u Kuršovy ulice. Projedná i územní řešení výstavby nákupního centra na Kamechách. Jestliže se vás stavby v těchto lokalitách týkají, přijďte! Je nutné, abyste svůj názor řekli zastupitelům. Jednání se koná ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská).

Není žádným tajemstvím, že se v horním Bystrci uvažuje o výstavbě nových obchodních center. Jaká je současná situace a co se vlastně plánuje, ptají se mnozí. Jedná se o dvě lokality, a to o území pod ulicí Kuršovou poblíž Horního náměstí a o oblast Kamech. Každá z těchto lokalit má svá specifika, pojednejme tedy o nich odděleně.

1. Kamechy

Zdá se, a rozhovory s lidmi i anketa na Bystrčníku tomu nasvědčují, že obchodní centrum na Kamechách citelně chybí. Jak již bylo na Bystrčníku uvedeno, mělo by toto obchodní centrum stát na křižovatce ulic Vejrostova a Říčanská, tedy na okraji sídliště při hlavní silnici na Žebětín. Objektivně viděno je to vhodné umístění minimalizující zatažení dopravy do sídliště. Realizaci výstavby plánuje firma Reko, zájem projevuje v současné době jediný řetězec, a to Kaufland. Diskutuje se samozřejmě o podobě a architektonickém ztvárnění obchodního centra a jako vždy v takových případech (a je to pochopitelné), stojí proti sobě úsporné snahy řetězce a výtvarné představy architektů. Mám ovšem za to, že v případě Kamech se daří nalézt dobrý kompromis, pro investora ekonomicky přijatelný a přitom pro obyvatele Kamech přívětivý. Nakolik se to skutečně daří nechť posoudí obyvatelé Kamech.

Nyní konkrétněji. Dne 27. července 2011 na jednání Výboru pro rozvoj Kamech byly Odborem územního plánování města Brna představeny dvě varianty řešení, vypracované atelierem ERA, nazvané A a B. Během jednání se ukázalo, že jedna z variant (A) je představou architektů – o té bylo řečeno, že je z ekonomického hlediska nerealizovatelná (tj. za současných podmínek pro ni nelze nalézt investora), druhá z variant (B) byla pracovně nazvána „investorská“ – pro obchodní řetězec nejsnadnější, nicméně podle architekta pana ing. arch. Zbyňka Pecha z atelieru ERA obsahuje řadu chyb a nedostatků a proto se s ní nemůže ztotožnit. Třetí varianta vypracovaná architekty Občanského sdružení Horní náměstí ve spolupráci s ateliérem RAW nebyla na tomto setkání diskutována (omlouvám se při této příležitosti, že v mém minulém příspěvku „Co bude stát na Kamechách“ pro Bystrčník ze dne 27.7.2011 byl k variantě (A) uveden nesprávný obrázek).

Na úrovni městské části Brno – Bystrc bylo po uvedeném jednání rozhodnuto nechat vypracovat další variantu, pracovně nazvanou variantou (C), na které pracovali a pracují renomovaní architekti z ateliéru RAW. Tato varianta byla představena na jednání Výboru pro rozvoj Kamech dne 24.8.2011 panem ing. Pavlem Knapcem z firmy Reko. Jak je z připojeného obrázku patrné, řeší i tato varianta nejen umístění jednopodlažní budovy Kauflandu, ale i tzv. přilehlé retaily obsahující menší obchůdky. Pro „retail A“ již existuje zájemce a je tedy možno předpokládat jeho realizaci v horizontu cca dvou let, „retail B“ a „retail C“ jsou zatím ve výhledu, tedy územní rezervou. Dále je možno vidět řešení dopravy a parkoviště pokud možno minimálně obtěžující obyvatele sídliště a také řešení náměstí, příjemného prostoru pro obyvatele Kamech přímo napojeného na přilehlý park. Zbývá podotknout, že předložený materiál je podkladem, který řeší především využití ploch v dané lokalitě, nicméně je snahou najít mechanismus zajišťující, že to, co bude skutečně na Kamechách postaveno, bude se co nejvíce přibližovat představenému řešení.

2. Kuršova

Situace pod ulicí Kuršovou (za konečnou tramvaje č. 1) je poněkud odlišná. Ačkoli je varianta představená firmou Fuertes Development hodnocena architekty jako poměrně zdařilá, občané dané lokality (a to nejen přímí sousedé) tuto stavbu, jakož i jakoukoli jinou stavbu v tomto místě,  několikrát důrazně odmítli. Toto odmítnutí promítli občané do několika petic (např. 328 podpisů), viz články „2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3“ ze dne 29.11.2008 nebo „Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí“ ze dne 26.10.2010 a další na Bystrčníku. Jaké byly či mohly být důvody pro toto velmi razantní a rozhodné odmítnutí?

Objemová studie supermarketu u Kuršovy ulice. Pozor! Nejedná se o navrhovanou podobu prodejny! Obrázek pouze zachycuje objekt podobného objemu, jako má zamýšlená stavba a slouží výhradně pro ilustraci proporčních poměrů v lokalitě. Konečná podoba prodejny může být a také patrně bude podstatně jiná.

a) Jako jeden z důvodů zaznívá, že další obchod v lokalitě Horního náměstí prostě není potřeba. A proč vnucovat lidem něco, co nechtějí a nevnímají ani jako potřebné, ani jako přínosné.

b) Dalším důvodem se ukazují obavy, že výsledná stavba se bude diametrálně odlišovat od nyní presentovaného řešení. Jedná se totiž v tuto chvíli o prosazení změny územního plánu. Pokud k tomu ovšem dojde, změní se patrně parametry území takovým způsobem, že umožní – kulantně řečeno – stavbu i podstatně odlišného a méně přijatelného objektu. A že tyto obavy nejsou zcela bezdůvodné není třeba na Horním náměstí zdůrazňovat.

c) Nezřídka zaznívají i obavy, že stavba vyvolá v budoucnu výstavbu mostu vedoucího přímo k domu Kuršova 2, který by podstatně zhoršil podmínky v této lokalitě.

d) Důvěryhodnosti nepřidává ani to, co mj. zaznělo na veřejném představení této varianty dne 14. 6. 2011 ve Společenském centru. Že totiž zachování stávajícího počtu veřejných parkovacích míst umístěním parkoviště na střechu soukromého objektu nelze doložit ničím podobně fungujícím v České republice (zaznělo v diskusním příspěvku bystrckého stavebního úřadu).

A co je v tuto chvíli důležité?

Obě lokality budou projednávány na bystrckém zastupitelstvu ve středu 7. září 2011 v 16 hodin ve Společenském centru. Vhodná doba k vyjádření názoru je právě teď, vždyť zastupitelé jsou tu od toho, aby lid zastupovali. Aby mohli zastupovat, musí naslouchat. Ale musí mít čemu naslouchat. Neváhejte tedy a své zastupitele zavčas kontaktujte, telefony a e-mailové adresy těch, kteří o vaše názory stojí, najdete na stránkách bystrcké radnice www.bystrc.cz pod záložkami Samospráva, Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc. Informace z bystrcké Rady pod záložkami Samospráva, Rada MČ Brno-Bystrc, Zápisy z jednání RMČ. Také prosím informujte ty z vašich sousedů, kteří nemají přístup na internet, aby nebyli v presentování svých názorů znevýhodněni. A samozřejmě jste zváni na vlastní jednání zastupitelstva, které je veřejné a kde také můžete vyslovit své názory.

Pokud jsem v tomto článku uvedl nějaké zkreslené či chybné údaje, nebylo to úmyslné. V takovém případě mě o tom prosím informujte, rád učiním opravu.

Luboš Raus, zastupitel za Zelenou pro Bystrc

*

Související

Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3

Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán

31. 8. 2011 v 20.45 • Témata: , , , , , , , , ,

Rada městské části podporuje záměr investora, společnosti Fuertes Development, postavit mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova prodejnu. Na své schůzi 17. srpna doporučila zastupitelstvu Bystrce, aby schválilo usnesení, umožňující pro stavbu nezbytnou změnu územního plánu. Supermarket by měl stát přibližně před domy Kuršova 1 a 3, na ploše stávajícího parkoviště.

6.2.02 Studie obchodní jednotky Kuršova – podklad pro změnu ÚPmB

Schváleno usnesení (Návrh 1):

Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc schvaluje doplněnou studii lokality mezi ulicí Kuršova a Vejrostova, s navrženou dopravní obsluhou odbočením z ulice Kamechy, cca severně od stávající tramvajové smyčky Ečerova.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje, aby investor na svoje náklady provedl rozšíření části ulice Kamechy v úseku mezi křižovatkami Vejrostova – Kuršova vč. úpravy těchto křižovatek tak, aby vyhovovaly zvýšené dopravní zátěži.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zajistit bezkolizní řešení navrhované stavby s vedením tramvajové trasy dle návrhu Vrabel 2007.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zachování nebo navýšení počtu parkovacích stání s veřejnou přístupností těchto parkovacích stání po 24 hodin denně.

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 2  Nehlasoval: 0               Celkem při hlasování přítomno: 8

Zápis z jednání Rady

Záměr postavit v lokalitě mezi ulicí Kuršovou a Vejrostovou prodejnu existuje již několik let. Snaha o jeho prosazení pravidelně vyvolala mezi místními lidmi vlnu protestů. Proti záměru vznikly dvě již petiční akce, v nichž se pokaždé proti stavbě vyjádřilo několik stovek lidí. Novější petice byla na úřad odevzdána počátkem tohoto roku. Dá se očekávat, že návrh vyvolá mezi obyvateli Kuršovy ulice nové protesty.

Zastupitelstvo projedná návrh rady na svém nejbližším zasedání ve středu 7. září v 16 hodin ve Společenském centru na Odbojářské ulici v Bystrci.

Podrobnosti k tématu připravujeme.

Související

Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

 

Bystrcká Rada: Žádné výjimky

25. 6. 2011 v 11.56 • Témata: , , ,

Žádné výjimky z pravidel pro přidělování dotací a příspěvků nechce připustit bystrcká Rada. Na mimořádné schůzi 8. června odmítla žádost občanského sdružení TJ Sokol o mimořádný finanční dar.

Sokolové žádali o výjimku z platných Zásad pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2011. Umožnila by jim financovat výměnu oken v sokolovně. Na okna požadovali od městské části 28 900 Kč.

Rada v hlasování výjimku odmítla. Jen dva radní byli na straně sokolů, dva se zdrželi a dva byli proti. Bohužel zápisy z jednání rady stále neobsahují hlasování po jménech, takže kdo konkrétně jak hlasoval, se nedozvíme.

Ke stažení

Zápis z jednání rady

Odtáhli vám auto? Peníze vám možná vrátí

1. 6. 2011 v 15.11 • Témata: , , , , ,

Odtáhnou-li vám z parkoviště auto, protože na něm probíhá blokové čištění, není ještě všechno ztraceno. Máte-li opravdu dobrý důvod, proč jste svůj vůz na parkovišti ponechali, je možné, že vám peníze městský úřad vrátí. Jinak vás bude stát odtah vozidla a jeho navrácení zpět 3 720 korun.

Dobrým důvodem může být například nečekaný pobyt ve zdravotnickém zařízení. Něco podobného se stalo paní Lochmanové z Bystrce.

„Byla jsem v porodnici a blokovém čištění jsem nevěděla,“ uvedla paní Lochmanová a zajímala se, zda by mohla odtah reklamovat. Že to možné je, potvrdila Yveta Bičanová z odboru životního prostředí a dopravy bystrckého úřadu.

„O vrácení poplatku za odtažení vozidla při blokovém čištění lze žádat na MČ Bystrc,“ napsala v odpovědi Yveta Bičanová. “ K žádosti doložte doklad o zaplacení poplatku za odtah a doložte pobyt v nemocnici v den odtahu vozidla. Žádost podejte na odbor životního prostředí a dopravy panu Pavlu Košinovi.“

Žádost bude projednána Radou MČ Bystrc, o výsledku bude žadatel vyrozuměn.

Související

Proč se prodloužila doba blokového čištění?
Termíny blokového čištění v Bystrci v roce 2011