Příspěvky se štítkem ‚Brno-město’

Proti Erasmu se demonstrovalo

30. 8. 2010 v 10.18 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Je zbytečná, škodlivá a porušuje zákony. Tak o plánované výstavbě rezidence Erasmus v brněnském Králově Poli, mluvilo přibližně sedm desítek lidí, kteří se i přes deštivé počasí v pondělí v sedm hodin ráno (!) i s transparenty shromáždili před staveništěm v Klatovské ulici.

Demonstrace proti pokračování přípravných prací stavby zřejmě nebude posledním protestem, k němuž obyvatelé okolních domů a další kritici projektu přistoupí.

„Viděla jsem letáček, který na akci zval, a tak jsem přišla. Musíme něco udělat, aby se tahle stavba nestavěla,“ vysvětlila Eliška Blažková, která je jednou z obyvatelek Klatovské ulice. A podobně mluvili i další z účastníků protestu. „Přišla jsem akci podpořit. Úplně souhlasím se vším, co tu bylo řečeno. Bydlíme v půdní vestavbě v blízkosti staveniště. Nedovedu si představit, že nám sem nalepí jedenáctipatrovou budovu,“ namítla Hana Stašková.

Podle některých účastníků protestu má projekt navíc korupční pozadí. „Je to podvod. Obdobné akce budou proto pokračovat,“ řekl další z lidí žijících v Klatovské Josef Gaja.

Celá stavba komplexu Erasmus je podle Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská v rozporu s územním plánem, územním rozhodnutím, platnými zákony i Generelem VUT. „Navíc se mělo původně jednat o výstavbu kolejí pro studenty a zaměstnance VUT – rozšíření přilehlých Listových kolejí. Jakmile však investor dostal platná povolení na tuto stavbu, začal ihned prodávat byty jako nadstandardní bydlení veřejnosti bez ohledu na předchozí závazky a smlouvy,“ zdůraznila Hana Ptáčková ze Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská, které sdružuje odpůrce stavby.

(…)

Celý článek Gabriely Peringerové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Stavba Rezidence Erasmus navzdory zrušenému povolení zahájena
www.rezidenceerasmus.cz
Erasmus: úřad zrušil povolení
Erasmus – luxusní bydlení na úkor sousedů?
Brno-město: Lidé z Klatovské a Hrnčířské nechtějí byty

Stavba Rezidence Erasmus navzdory zrušenému povolení zahájena

29. 8. 2010 v 15.57 • Témata: , , , , , , , , , ,

Vizualizace bytového komplexu Erasmus

O případu bytového komplexu Erasmus jsme informovali ve dvou článcích [1, 2] v polovině června a třetím v polovině srpna. Ačkoli se případ rezidence Erasmus na Klatovské a Hrnčířské v městské části Brno-střed dění v Bystrci přímo netýká, lze najít mnoho podobností s bystrckým případem Horního náměstí a záměrem stavby Polyfunkčního centra. Následující tiskovou zprávu vydalo Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská 27. srpna 2010; Bystrčníku ji ke zveřejnění zaslala Hana Ptáčková, mluvčí sdružení.

Rezidence Erasmus se navzdory zrušenému stavební povolení právě začala stavět. Plánuje ji postavit Vysoké učení technické ve spolupráci se soukromou společností Aikona a Trikaya. Investor se chce odvolat, využil období do nabytí právní moci k zahájení zemních prací a začal na části pozemku ve vlastnictví VUT stavět. Tato stavba je v rozporu s územním plánem, územním rozhodnutím, platnými zákony i Generelem VUT. Navíc se mělo jednat o výstavbu kolejí pro studenty a zaměstnance VUT – rozšíření přilehlých Listových kolejí. Jakmile však investor dostal platná povolení na tuto stavbu, začal ihned prodávat byty jako nadstandardní bydlení veřejnosti bez ohledu na předchozí závazky a smlouvy. VUT překvapivě v této věci nic nepodniká a nechává nezákonnou stavbu na svém pozemku probíhat.

Nespokojení občané pořádají v pondělí 30. 8. v 7:00 demonstraci v místě stavby v ulici Klatovská 6, aby vyjádřili svoji nespokojenost s postojem investora a VUT.

Tisícovka nespokojených občanů z okolí zaslala otevřený dopis předsedovi Akademického senátu Hanáčkovi, rektoru VUT Raisovi a primátoru města Brna Onderkovi, který je současně předsedou správní rady VUT. V dopise poukazují na množství rozporů a podezřelých okolností, které plánovanou stavbu od začátku provázejí a které u občanů vzbuzují obavy z možného korupčního pozadí celého projektu.

Předseda Akademického senátu Hanáček, ani rektor VUT Rais oficiálně na dopis nereagovali a nezodpověděli žádnou z otázek. To zvýšilo obavy občanů, že celá kauza je zatížena korupcí směřující na rektorát VUT. Z oslovených pouze primátor Onderka dal pokyn Právnímu oddělení Magistrátu a požádal o informaci rektora VUT v této záležitosti: „S ohledem na Vámi zmiňované nejasnosti jsem nechal tuto záležitost prověřit prostřednictvím Právního oddělení MMB a zároveň jsem požádal o informativní zprávu rektora VUT v Brně“.

Občané stále čekají na vysvětlení podezřelých okolností. Nejpalčivější otázkou je, proč VUT nebrání stavebním pracím na svém pozemku, když proklamuje, že investor porušuje dohody. Navíc existuje podezření, že došlo porušení zákona při vydání Stavebního povolení. Dále nebylo zodpovězeno, jak je možné, že VUT uzavřelo se soukromým investorem firmou AIKONA, a. s. smlouvu o převážně komerčním využití pozemků VUT, které jsou v Územním plánu města Brna výhradně určeny pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě, v tomto případě školství.

Nezodpovězených otázek je celá řada,“ říká Hana Ptáčková ze Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská „Kolik bytů podle smlouvy VUT za pozemky získá a byly před uzavřením Smlouvy uvažované i jiné varianty ubytování pro hostující profesory? Proč VUT vůbec připustilo variantu nepovoleného využití pozemků a proč souhlasilo pouze s úhradou pokuty a neuvažovalo o odstoupení od Smlouvy? Jaká rizika nese VUT v případě ukončení investičního záměru z důvodu pochybení soukromého investora?“ Stejně jako tyto otázky, nebylo také objasněno, proč VUT vybralo za investora právě společnost AIKONA, a. s., se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, IČ 26919729. Jak proběhlo výběrové řízení a zejména kdo jsou konkrétní vlastníci akcionáře – obchodní firmy TRIKAYA Asset Management S. A., se sídlem 2535 Lucemburk, Boulevard Emmanuel Servais 20, Lucemburské velkovévodství, jak je uvedeno v obchodním rejstříku firem?

Občany by rovněž velice zajímalo, proč si VUT uzavírá možnost přístavby kolejí na svém pozemku, které mohou být integrálně spojeny se stávajícím objektem a proč VUT podporuje výstavbu exkluzivního bytového objektu, když problémem je cenově dostupné ubytování pro obvykle nemajetné studenty,“ dodává Ptáčková. VUT nereaguje ani na to, že zahájení stavby bylo spojeno s masívním kácením zdravých stromů na pozemku VUT, v bezprostřední blízkosti „Listových kolejí“, v rozporu s Generelem VUT a „Obecně závaznou vyhláškou č. 15/2007“ o ochraně zeleně v městě Brně. Stejně tak zůstává otázkou, proč VUT neřeší na svých pozemcích chronický nedostatek parkovacích míst, bez nutnosti kácet stromy, a raději si tuto možnost nechá navždy uzavřít výstavbou komerčního bytového objektu pro veřejnost.

Občané netrpělivě čekají na závěry šetření primátora a pevně věří, že celá kauza se do důsledku vyšetří a veřejnost bude informována.

Více informací:

Hana Ptáčková
tel.: 777 864 927, e-mail: ptackova.hana@email.cz
za Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská (nespokojení občané):

Roman Onderka
Primátor města Brna
Kancelář primátora města Brna
Dominikánské nám. 1,
601 67 Brno, tel. 542 172 201, e-mail: onderka.roman@brno.cz

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
Předseda Akademického senátu VUT
e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz, tel.: 541 145 205, 1216, 604 075 205

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Rektor VUT, email: rektor@ro.vutbr.cz, tel.: Sekretariát rektora

Jana Kalužová, VUT
tel.: 541 145 201, e-mail: kaluzova@ro.vutbr.cz

Stanislava Cíhová, VUT
tel.: 541 145 202, e-mail: cihova@ro.vutbr.cz

Související

www.rezidenceerasmus.cz
Erasmus: úřad zrušil povolení
Erasmus – luxusní bydlení na úkor sousedů?
Brno-město: Lidé z Klatovské a Hrnčířské nechtějí byty

Erasmus: úřad zrušil povolení

15. 8. 2010 v 10.16 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vizualizace bytového komplexu Erasmus

O případu bytového komplexu Erasmus jsme informovali ve dvou článcích [1, 2] v polovině června. Ačkoli se případ rezidence Erasmus na Klatovské a Hrnčířské v městské části Brno-střed dění v Bystrci přímo netýká, lze najít mnoho podobností s bystrckým případem Horního náměstí a záměrem stavby Polyfunkčního centra. Nyní dochází k dalšímu posunu.

Částečné po pátku slaví lidé z brněnského Králova Pole, kteří bojují proti výstavbě bytového komplexu Erasmus. Brněnský magistrát totiž zrušil stavební povolení pro dům. Investor totiž místo avizovaného bydlení pro studenty a učitele Vysokého učení technického plánoval klasické byty.

„Stavební úřad nezákonně povolil místo stavby domu s apartmány se 152 lůžky pro akademiky dům s osmašedesáti klasickými byty. Taková stavba je v rozporu s platným územní rozhodnutím,“ zdůraznila ve svém rozhodnutí vedoucí odboru územního a stavebního řízení magistrátu Eva Řehořková.

Její úřad navíc zjistil, že stavebník ze společnosti Aikona dokonce ani neprokázal své právo stavět na pozemku v Hrnčířské ulici. „Předložil jen smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o směně pozemků mezi vysokým učením a městem Brnem. O stavebníkovi se v ní vůbec nemluví,“ upozornila Řehořková.

Podnět k přezkoumání lednového rozhodnutí královopolského stavebního úřadu podal v červnu náměstek brněnského primátora Martin Ander. „Komplex je navržený tak, že nedodržuje regulace dané územním plánem. Místo ubytování pro školství se na internetu objevily inzeráty nabízející bez jakýchkoliv omezení prodej bytů,“ zopakoval včera Ander.

Naopak investoři ze společnosti Trikaya, která developerskou firmu Aikona vlastní, se proti rozhodnutí magistrátu ohrazují. „Odbor územního a stavebního řízení nepostupoval v souladu s právem České republiky a Evropské unie,“ rezolutně prohlásil mluvčí společnosti Marek Elznic. Developer se hodlá v zákonné patnáctidenní lhůtě proti rozhodnutí odvolat.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra jeřábka a Zuzany Pospíšilové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Erasmus – luxusní bydlení na úkor sousedů?
Brno-město: Lidé z Klatovské a Hrnčířské nechtějí byty
Stránky sdružení vlastníků Klatovská-Hrnčířská
Odkaz na mapu, ulice Klatovská a Hrnčířská

Rybkova: Inspektor povolil lávku, lidé kvílí

21. 6. 2010 v 10.06 • Témata: , , , , ,

Rybkova ulice leží v Brně-městě, s děním v Bystrci případ tamní lávky zdánlivě nesouvisí. Propojen je však institutem autorizovaného inspektora, osobou, která může povolit jakoukoli stavbu a proti jejímuž rozhodnutí neexistuje opravný prostředek. Může být, že autorizovaný inspektor spustí kontroverzní stavby, vyvolávající protesty, i v Bystrci.

Noční můrou pro lidi z brněnské Rybkovy ulice se staly plány na rekonstrukci sousední stavební fakulty Vysokého učení technického. Její součástí je totiž stavba lávky mezi areálem fakulty a její další budovou v Rybkově ulici. Povede ve výšce třetího patra s výhledem do oken soukromých bytů. Škola přitom přeskočila stavební řízení a využila mezi investory kontroverzních staveb oblíbeného certifikátu autorizovaného inženýra.

„Když jsme se o plánu školy na začátku června dozvěděli, doslova jsme se rozplakali. Lávka totiž měla už od ledna platné územní rozhodnutí,“ postěžovala si zástupkyně majitelů bytů Zdeňka Schelleová.

Zároveň zdůraznila, že lávka výrazně zhorší lidem z Rybkovy ulice životní podmínky. „Kdysi jsme v ulici měli alej. Vykáceli ji a na jejím místě je parkoviště. Jediný kousek zeleně, na který se můžeme z oken podívat tak je výhled do Björnsonova sadu. Místo něj se teď budeme dívat na lávku, případně na lidi, kteří po něm chodí. Lávka také zastíní byty a zvýší prašnost,“ vypočetla hlavní důvody obav Schelleová.

Svoje námitky ovšem neměla možnost v územním řízení uplatnit. Nevšimla si oznámení na úřední desce. „Ale to by nás musel osvítit duch svatý, abychom tam něco podobného hledali,“ povzdechla si majitelka bytu.

(…)

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/lavku-pro-vut-lide-odmitaji-20100620.html

Erasmus – luxusní bydlení na úkor sousedů?

17. 6. 2010 v 09.02 • Témata: , , , , , , , ,

Přestože se případ rezidence Erasmus na Klatovské a hrnčířské v městské části Brno-střed dění v Bystrci přímo netýká, lze najít mnoho podobností s bystrckým případem Horního náměstí a záměrem stavby Polyfunkčního centra. Článek přebíráme ze stránek sdružení vlastníků domů na Klatovské a Hrnčířské.

Každý již jistě viděl reportáž nebo četl článek v novinách o tom, jak obyčejného člověka, který se neumí bránit převálcuje všemohoucí státní úředník, instituce nebo bohatá společnost. Nikomu nelze závidět, když se do podobné situace dostane a těžko se brání, když na rozdíl od úředníků nevíte na co máte právo. Sám jsem podobných případů viděl celou řadu a v duchu fandil nešťastníkovi bojujícímu s molochem a přál si, abych se nikdy nedostal do podobné situace. Ale stalo se, když se bohatá firma rozhodla postavit přímo před naším domem budovu převyšující okolní zástavbu o tři patra a občane div se, nic s tím nenaděláš…

Jak to vlastně začalo…

Ani nevím, kdy přesně to bylo, když někdo z obyvatel bytového domu na křižovatce ulic Klatovská a Hrnčířská informoval ostatní o územním řízení, které se nás bezprostředně dotýká, tedy řízení o přesunu parkoviště před naším domem a výstavbě budovy na jeho místě. Dokumenty nebylo lehké získat,  jako naschvál je nebylo možné z internetu stáhnout (podivná náhoda), ale podařilo se a nestačili jsme se divit. Územní řízení podle nich již skončilo a nikdo nepodal žádných námitek. Co na tom, že nikdo z našeho domu (a to je zde téměř 170 bytových jednotek) o tom nic nevěděl, i když veřejnost měla být informována, co na tom, že adresa, na které měly být vyvěšeny dokumenty o plánované výstavbě prostě neexistuje, rozhodnutí již bylo učiněno a lhůta na odvolání končila za tři dny.

V té době většina z nás nebyla vlastníky bytů a tak proč nás vlastně informovat o věci, která sice výrazně ovlivní naše životy, ale slovy úředníka, nemáme do toho co mluvit. Přesto se však našel někdo, kdo byl účastníkem řízení a na poslední chvíli stihl podat odvolání…. Zbytečně. Pár dní na to bylo odvolání staženo, jistě na dobrovolnou žádost žadatele… úředník a bohatá firma si prostě vždy poradí.

Přesto byly dokumenty, jak jsme později zjistili, skutečně vyvěšeny, avšak ne na adrese v uzemním rozhodnutí (Hrnčířská 22), kterou jsme marně hledali, ale na jednom ze zamřížovaných oken ze zadní strany „likusáku“, na těžko dostupném místě, za trávníkem a mezi stromy mnoho metrů od chodníku. Normálního člověka by nenapadlo nakukovat někomu do oken a prohlédnout si dokumenty pokud by si jich vůbec všimnul a o přístupu pro tělesně postižené spoluobčany vůbec ani nemluvím. Podivně umístěné dokumenty tak, že si jich nikdo nevšiml a neexistující adresa v územním rozhodnutí… náhoda, nebo záměr zabránit v přístupu k informacím…

Přes tato zjevná pochybení úředník v rozhodnutí arogantně píše: Záměr byl žadatelem prokazatelně vyvěšen na veřejně přístupném místě na budově Hrnčířská 22 tak, jak je stanoveno zákonem; účastníci řízení včetně veřejnosti tak byli prokazatelně informování o záměru i o termínu veřejného projednání. …..Záměr byl řádně veřejně projednán. …..Připomínky veřejnosti při veřejném ústním jednání nebyly uplatněny.

Za této situace jsme podali na Úřad městské části Brno-Královo pole, odbor územního a stavebního řízení žádost o nařízení opakovaného veřejného ústního jednání a zrušení územního rozhodnutí o umístění stavby, protože nebyla splněna zákonná povinnost informovat veřejnost. Úřad však naši žádost zamítl a oznámil, že neshledal žádné pochybení, protože záměr a veřejná vyhláška byla vyvěšena na adrese Hrnčířská 22!! Co na tom, že adresa neexistuje – úředník má vždycky pravdu.

V podstatě jsme za dané situace nemohli nic dělat a v duchu jsme doufali, že snad ze stavby sejde a v době krize se nenajde investor, který by stavbu realizoval.

Z nečinnosti nás probudily až dopravní značky umístěné koncem března 2010 v okolí parkoviště oznamující kácení stromů. Se slzou v oku jsme mohli sledovat, jak během dne či dvou padly k zemi všechny vzrostlé stromy a keře a veškerá zeleň, která zamýšlené výstavbě překážela, tak že zůstaly jen pařezy. Na telefonáty na příslušný úřad odpověděla sebevědomě úřednice, že to má firma povolené a že někde vysadí na oplátku jinou zeleň. Kdepak jsou asi nyní sliby o ochraně přírody a zeleně ve městě. Firma přece zeleň obnoví. Jasně že ne v místě, kde ji odstranila a kdo ví kde a kolik nově vysazené zeleně přežije první rok či dva…

Začali jsme pátrat po tom, proč tak rychle padla veškerá překážející zeleň v okolí našeho domu a znovu jsme se nestačili divit. Firma mezitím zažádala o stavební povolení, jehož jsme byli jako čerství majitelé bytů účastníky, jenom nám o tom nikdo neřekl. A proč taky, když to zákon dovoluje. O férovém jednání se tu mluvit nedá. Kdo má čas na to, aby pravidelně pročítal vývěsky na úřadech, jestli se „něco nechystá“.. … Zvláště, když vyhláška byla zveřejněna (jistě ne náhodou) po nejkratší možnou dobu, a to navíc přes vánoční svátky od 16.12.09 do 4.1.2010!!! Pokračující participace úřadu na zcela nestandardním postupu je tak zřejmá. Tentokrát úřad dokonce upustil od ohledání na místě samém i od ústního jednání!

Postupně začali vyplouvat další skutečnosti, o kterých se jaksi veřejně nemluvilo. Například územní rozhodnutí i stavební povolení bylo vydáno na ubytovnu pro hostující profesory a náročnější studenty, jak jinak pro budovu stavěnou na pozemku VUT, který dle územního plánu nelze k jinému účelu použít… Avšak firma Trikaya začala již od konce března prodávat všechny byty v ještě nepostavené ubytovně (viz http://rezidenceerasmus.cz), což jaksi mění charakter budovy z ubytovny na komerční objekt a je v rozporu s vydanými rozhodnutími i závaznými stanovisky dotčených orgánů a organizací, které se vyjadřovaly k jinému typu stavby s jinými nároky a požadavky (např. ubytovna vyžaduje nižší počet parkovacích míst atd., atd.). Navíc nesrovnalostem, přehmatům a pochybením není zdaleka konec a je jich celá další řada.

Co nám bydlícím v těsném sousedství zbývá?

Je jasné, že budované luxusní rezidenční bydlení změní razantně život v jinak poklidné ulici. Před okny našeho sedmipatrového domu vyroste jedenáctipatrová budova, která náš dům nebo alespoň jeho podstatnou část spolehlivě zastíní. Spousta stromů a zeleně v okolí byla nenávratně zničena a zhorší se již tak kritická situace s parkováním. Možná bude zničeno i sousední hřiště, kdo ví, když dokumenty nikdo z nás neviděl a máme jen nepřesné informace, jak bude výsledný dům vypadat. V podstatě můžeme jen akceptovat smutnou realitu a vzpomínat na kousek zeleně a klidu, který jsme tu měli, nebo se proti nespravedlnosti rázně postavit, zatnout zuby a bojovat. Rozhodli jsme se pro to druhé. Možná nezvítězíme, ale alespoň se o to pokusíme. Alespoň si potom budeme moci říct, že jsme neseděli s rukama v klíně a udělali jsme maximum. Možná naše snažení pomůže jiným, kteří se stanou překážkou úředníkům a bohaté firmě a budou snad poté v podobné situaci účinněji bojovat za svá práva.

Vytvořili jsme petici a dobrovolnou sbírku finančních prostředků na právní pomoc. Dohodli jsme se, že pokud se nám podaří zvítězit, věnujeme zbývající finanční prostředky na obnovu zničené zeleně.

Pokud má někdo zájem finančně pomoci, může věnovat libovolnou částku na účet společenství vlastníků, které organizuje právní pomoc – č.ú 4200212866/6800, variabilní symbol:3727687. Za každou částku budeme vděčni, na rozdíl od bohatého stavitele a investora nemáme dost prostředků na obranu.

Máte-li zájem dozvědět se více, klikněte na následující odkazy:
video a článek na serveru ČT24 – reportáž Evy Lípové a nebo smostatné video
článek na serveru brnensky.denik.cz
článek na serveru ilovebrno.cz
článek na serveru brnensky.denik.cz

Územní plán města Brna (zájmová oblast s funkčním typem plochy a regulativy)

Další dva odkazy potvrzují, že se nejdná o jedinou podezřelou aktivitu VUT…
Podmazaný tendr na kampus…
Další aktivity VUT…

Související

Brno-město: Lidé z Klatovské a Hrnčířské nechtějí byty

Brno-město: Lidé z Klatovské a Hrnčířské nechtějí byty

16. 6. 2010 v 21.54 • Témata: , , , , , , , ,

Rezidence Erasmus  – místo kolejí VUT komerční byty

Společenství vlastníků domů Klatovská 2 – 14 a Hrnčířská 14 – 20, Klatovská 2, 602 00 Brno * Tisková zpráva ze dne 17. 6. 2010

VUT ve spolupráci s developerskou firmou se rozhodli stavět v centru Brna komerční byty rezidence Erasmus. Plán je jednoduchý. Developer nadstandardní dům postaví, VUT mu k tomu dodalo cenný rozlehlý pozemek v centru města. Háček je ale v tom, že pozemek je podle územního plánu určen výhradně pro školská zařízení – rozhodně nikoliv pro komerční bytovou výstavbu. VUT s developerem se tedy snaží obejít zákon a předpisy. Mimo jiné i tím, že svůj záměr nezveřejnili a neumožnili tak místním se ke stavbě vyjádřit. Odpovědné orgány následně vydaly stavební povolení na zcela jinou stavbu, než se ve skutečnosti staví.

Celou kauzu provází řada hrubých porušení zákona a zásadních pochybení ze strany VUT, developera i zúčastněných úřadů – zejména Odboru územního a stavebního řízení ÚMČ Královo Pole. Jedná se o stavbu rezidence Erasmus na pozemku, který podle územního plánu smí sloužit výhradně pro účely školství, v žádném případě se nesmí jednat o komerční využití pozemku.

Jednotlivé střípky zdánlivě menších pochybení se začaly skládat v dokonalý obraz po tom, kdy všechna povolení nabyla právní moci a developer získal pocit, že tomuto velkému podvodu již nic nebrání v realizaci. V roce 2009 proběhlo územní řízení – s prvním porušením předpisů. Podle zákona je žadatel povinen vyvěsit oznámení o plánované stavbě v místě konání stavby na veřejném místě. Investor uvádí, že tyto informace vyvěsil na budově Hrnčířská 22. Tato budova však nikdy na ulici Hrnčířská neexistovala. Veřejnost se tedy s plánovanou stavbou neměla jak seznámit a vyjádřit případné námitky. Těch mají občané z okolí opravdu hodně – 11-podlažní stavba výrazně zhorší kvalitu bydlení pro všechny stávající vlastníky přilehlých nemovitostí, plánovaná parkovací místa vůbec nevyhovují normám atd. V této fázi územního řízení developer žádal o povolení na „rozšíření a přístavbu stávajících Listových kolejí – ubytovnu pro hostující zahraniční pedagogy“ pod rouškou rozvoje VUT.

„V průběhu Vánoc pak v tichosti proběhlo stavební řízení – předmětem stavby byla stále ubytovna. Úřad využil oblíbený trik – účastníci řízení byli se stavbou seznámeni jen veřejnou vyhláškou, která visela na Úřadě městské části od 23.12. 2009 do 8.1. 2010 , tedy v době Vánoc, kdy je opravdu minimální šance, že někdo ze zúčastněných bude trávit čas studiem obecní vývěsky,“ popisuje postup královopolského úřadu jeden z místních, kteří jsou těmito praktikami velmi rozhořčeni.

Jakmile však všechna povolení začátkem jara 2010 nabyla právní moci, začala se stavba masivně nabízet jako „nadstandardní luxusní bydlení“ pro širokou veřejnost – developer financuje rozsáhlé kampaně na internetu, v realitních novinách a na reklamních plochách v celém městě. O školském zařízení najednou ani slovo. Zatím developer devastuje zeleň v okolí a staví stavbu, kterou obelhal veřejnost i všechny úřady a zúčastněné orgány, které vydávaly povolení na úplně jinou stavbu – školské zařízení.

S touto změnou souvisí i řada dalších pochybení – původnímu charakteru stavby odpovídají např. i parkovací místa, která je developer povinen podle norem postavit. Podle norem pro bytovou výstavbu by se však mělo jednat o cca 30 parkovacích míst více, což je v centru Brna již znatelný rozdíl.

Developer inzeruje a prodává všechny byty v ještě nepostavené ubytovně a není vůbec jisté, zdali si nakonec VUT bude moci nějaké byty odkoupit. Zůstává tak otázkou, proč se VUT v podstatě bez kompenzace zbavuje cenného pozemku v bezprostřední blízkosti svých kolejí. V současné době tyto pozemky využívají studenti k rekreačním a sportovním účelům, nyní budou o tuto možnost připraveni, VUT přijde o možnost v blízkosti kolejí vystavět něco, co opravdu VUT pro svůj rozvoj potřebuje. Úřady, veřejnost a lidé žijící v této klidné lokalitě jsou obelháváni. Odbor územního a stavebního řízení městské části Královo Pole navzdory všem zásadním dokázaným pochybením trvá na svém – a na správnosti všech povolení.

Na podnět náměstka primátora Andera nyní stavební rozhodnutí prověřuje nadřízený odvolací úřad, Odbor územního a stavebního řízení MMB. Tento úřad 9.6.2010 konstatoval, že „lze důvodně pochybovat o tom, že stavební povolení bylo vydáno v souladu s platnými předpisy“, a proto bude v této věci zahájeno přezkumné řízení. Rozhodnutí tohoto úřadu by mělo padnout v dohledné době. Náměstek primátora podal současně i žádost o přezkum územního řízení k nadřízenému úřadu Magistrátu, která byla úřadu doručena 7.5.2010. Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Královo Pole předal spis nadřízenému orgánu Magistrátu s desetidenním zpožděním až 17.5.2010, tedy přesně jeden den po uplynutí zákonné lhůty na přezkum. Lze pouze spekulovat, proč OÚSŘ městské části vědomě odeslání spisu zdržoval a znemožnil tak přezkum řízení.

Tisíc občanů, sdružených ve Společenství vlastníků Klatovská – Hrnčířská a Družstvu Klatovská – Šumavská, dále bojuje za záchranu kvality života a dodržování zákona. V květnu vyhlásili místní i veřejnou sbírku na podporu své činnosti – bližší informace jsou k dispozici na www.klatovskahrncirska.cz.

Mgr. Hana Ptáčková, 777 864 927, hanca@englishstudio.cz
Ing. Luděk Křenek, 605 176 107, krenek@albatrosarch.cz

Související

Stránky sdružení vlastníků Klatovská-Hrnčířská
Odkaz na mapu, ulice Klatovská a Hrnčířská