Příspěvky se štítkem ‚Brno – město uprostřed Evropy’

Strážníci dohlédnou na přehlídku ohňostrojů i další festivalové akce

25. 5. 2015 v 20.11 • Témata: , , , ,

Všude, kde se něco děje, budou i letos strážníci během festivalu Brno – město uprostřed Evropy (BMUE). Zvláštní zřetel patří již tradičně přehlídce ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis.

Měsíc trvající festival BMUE si i letos vyžádá desítky hlídek městské policie. Strážníci v součtu jednotlivých dopravně-bezpečnostních opatření pošlou na související akce bezmála šest set* svých lidí. Pod každým z ohňostrojů na Brněnské přehradě najde svá stanoviště přibližně padesátka strážníků.

Rozmístí se na vytížené křižovatky, podél silnic, do blízkosti odstavných parkovišť i odpočinkových ploch. Přímo na vodní hladině bude operovat člun s hlídkou poříční jednotky, strážníci se rozmístí rovněž podél břehů. Díky služebnímu plavidlu mohou strážníci pružně reagovat na nenadálé situace nejen během ohňostrojné produkce.

Přítomnost strážníků dopravní jednotky je už neodmyslitelnou součástí každého ohňostroje zejména na Brněnské přehradě, kde koordinují příjezdy i odjezdy vozidel, navádějí řidiče k parkovacím místům a v rámci svých možností také dohlížejí na již stojící auta, aby zamezili případným pokusům o vloupání.

Do potíží se obvykle dostávají lidé cestující MHD i motoristé, kteří za večerním zážitkem zamíří na poslední chvíli. Světla ohňostrojů pak mnohdy kvůli složité dopravní situaci sledují v lepším případě přes okna tramvají nebo svých aut, v horším případě ohňostroj vůbec nestihnou. Stejně jako v minulém roce, kdy v bezprostřední blízkosti přehrady došlo k několika dopravním nehodám, užší cesty se ucpaly a někteří řidiči zůstali po dobu show ve svém autě mezi domy bystrcké zástavby.

Strážníci se zaměří také na dodržování tržního řádu. V minulosti ho někteří stánkaři i provozovatelé atrakcí opakovaně porušovali, například nedodržením otevírací doby nebo dokonce chybějícím povolením k  provozu.

Brněnské ohňostroje zhlédnou každý rok statisíce diváků. Obdobná návštěvnost se očekává i letos, městská policie proto doporučuje využít městské hromadné dopravy, která bude speciálně pro tyto účely významně posílena. I při volbě MHD je optimální vyrazit alespoň v mírném předstihu, aby návštěvníci kvůli přeplněným vozidlům nepromeškali začátek představení.

Výhodou návštěvníků, kteří nevyužijí automobil, je již tradiční a pečlivě dodržovaná přednost pro pěší. Odjezd osobních aut je možný až po odchodu chodců.

Pro ty, kdo do okolí přehrady zamíří vlastním vozidlem, jsou připraveny parkovací kapacity:

  • na Staré dálnici (cca 1200 parkovacích míst)
  • v ulici Páteřní
  • před ZŠ Vejrostova
  • u obce Rozdrojovice (při příjezdu od Kuřimi)

Veřejnost se na strážníky může v případě komplikací nepřetržitě bezplatně obracet prostřednictvím linky 156.

(jag)
Městská policie Brno

* Městská policie má celkově okolo 500 strážníků. Jedná se tedy o součet všech opatření při BMUE, který zohledňuje, že někteří ze strážníků se zapojují do většího počtu opatření.

Jan Tichý: Kolik nás stojí ohňostroje?

20. 2. 2013 v 13.23 • Témata: , , , , , , , , ,

Primátor města Brna, Bc. Roman Onderka, dlouhodobě svoji kampaň staví na podpoře kulturních akcí ve městě. Mezi obrovským množstvím propagačních materiálů tak můžeme najít desítky větších či menších společenských akcí, na kterých primátor nabírá politické body.

Pomineme-li, že dlouhodobá politická kampaň Romana Onderky pod názvem Žít Brno je placena z veřejného rozpočtu, zůstává nám velmi zajímavý přehled výdajů města ,,na kulturu.“

Nejenže velké dotace dostávají divadla a divadelní spolky, což by u malých nevýdělečných spolků snad šlo i pochopit, ale z veřejného rozpočtu proudí obrovské částky na akce ryze komerčního typu. Jak sám primátor uvádí, projekt Novoroční Brno PF 2013 obdržel od města dotaci 600 tisíc korun. Podstatně větší částku si občané zaplatí za projekt Starobrno-Ignis Brunensis, známý pro velkou přehlídku ohňostrojů. V souladu s uzavřenou smlouvou pro roky 2012-2015, každý rok veřejný rozpočet zchudne o více než 3 miliony korun. Nutno dodat, že toto jsou částky přímo podané pořadatelům. Další obrovské náklady musí město vynakládat na problémy s velkými společenskými akcemi spojenými, jako je doprava, policie, zdravotnická pomoc a mnohé další.

Svobodní odmítají, aby město jakkoliv rozdávalo veřejný rozpočet pořadatelům komerčních akcí. Odmítání rozhazování veřejného rozpočtu však není odmítáním kultury jako takové. Účast města na financování těchto akcí je naprosto zbytečná a způsobuje nezodpovědné hospodaření zúčastněných podnikatelů.

Mnohamilionové částky získává město z kapes svých občanů. Prostřednictvím dotací pak finance proudí nedobrovolně od jednoho člověka k druhému, od jednoho podnikatele k jinému. Namísto všemoudrého primátora chceme nechat každého člověka, aby rozhodl o svých tvrdě vydělaných penězích samostatně.

Vyjádření primátora k výdajům veřejného rozpočtu: www.romanonderka.cz/ptejte-se.html.

Autor: Jan Tichý
Foto: Michal Eger

Jan Tichý je členem Strany svobodných občanů. Bydlí v Bystrci. Text jsme převzali ze stránek Svobodných s laskavým svolením autora.

*

Související

Roman Onderka: Přesná čísla vyjádřit nelze, ale já si za nimi stojím
Roman Onderka: Úspory nejsou záchvěvy zvůle
Roman Onderka: Dobrá zpráva, město dá 2 a půl mega na ohňostroje!
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné 
Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech 
Otázka primátorovi: Kdo platí ohňostroje?
Uklízelo se po šesti stech tisících lidech
Hluk z ohňostrojů? Lidem víc vadí kolotoče
Ignis Brunensis: Dělostřelecké cvičení nevyvolává jen nadšení
Ohňostroj tonul v mlze, lidé v blátě

Roman Onderka: Méně ohňostrojů neznamená nižší náklady

4. 6. 2012 v 07.36 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Omezit počet ohňostrojů přehlídky Ignis Brunensis by nevedlo k žádné významnější úspoře nákladů. Tvrdí to primátor Brna Roman Onderka.

K omezení rozsahu každoroční ohněstrojné show vyzval primátora Petr Poláček: „Pane primátore, všude se skloňuje dnes slovo „šetřit“. Myslíte, že je opravdu nutné mít na přehradě čtyři ohňostroje? Nestačily by tři, potažmo dva? Nebylo by lépe mít o jeden ohňostroj méně a ušetřené peníze věnovat na nejnutnější opravu některého úseku kolejiště?“ napsal pan Poláček na stránce pro dotazy primátorovi.

Roman Onderka v odpovědi na dotaz uvedl, že letošní rozpočet festivalu už byl oproti minulým letům redukován a zrušit část ohňostrojů podle něj není rozumné: „Festivalové akce pracují s výrazně nižším rozpočtem; letos o cca 30 % méně v celkovém rozpočtu oproti roku 2010 a 2011. Snížení počtu ohňostrojů např. o tři by nevedlo k výrazným úsporám v celkových již krácených rozpočtech festivalu, neboť základní technická a produkční příprava je stejná. Naopak větší počet aktivit snižuje poměr těchto nákladů ve vztahu k vynaloženým investicím a tvorbě příležitostí pro volnočasové vyžití občanů.“

„Pro Vaši informaci dále uvádím, že festivaly jsou hrazeny z veřejných rozpočtů v rozsahu cca 40 %. Zbývající náklady jdou z příspěvků sponzorů, příp. z příjmů za poskytované služby,“ dodal primátor Onderka.

Roman Onderka v listopadu minulého roku uvedl, že  město v roce 2012 a v dalších čtyřech letech – tedy až do roku 2015 – bude každoročně financovat festival Ignis Brunensis částkou 2,5 milionu korun.

„Asi nemá cenu hovořit o marketingovém a PR přínosu pro Brno, celý Jihomoravský kraj a ČR,“ napsal v odpovědi Petru Poláčkovi Roman Onderka.

Právě stále zdůrazňovaný přínos festivalu pro Brno bývá často zpochybňován. Ani primátor, ani nikdo jiný jej nikdy nedokázali vyjádřit číselně. Není známa žádná studie, která by tento přínos na základě věrohodné metodiky potvrdila. „Přesné statistické údaje chybí,“ přiznal v prosinci 2011 i Roman Onderka. Neuvedl však ani žádné méně přesné nebo vůbec jakékoli údaje a zdroje pro svá tvrzení.

„Stojím si na svém tvrzení o stoupajícím každoročním zájmu ze zahraničí, přesná čísla vyjádřit však prakticky nelze, a to z mnoha objektivních důvodů,“ argumentoval primátor Onderka.

Udávaná návštěvnost akcí festivalu Brno-město uprostřed Evropy vychází z „kvalifikovaných odhadů“. Ty však pořizuje spolupořadatel festivalu, reklamní společnost SNIP & CO, nikoli nezávislý subjekt. Přesnost těchto odhadů je neznámá.

-vl-
Fotografie Michal Eger

Související

Roman Onderka: Přesná čísla vyjádřit nelze, ale já si za nimi stojím
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné
Roman Onderka: Dobrá zpráva, město dá 2 a půl mega na ohňostroje!
Otázka primátorovi: Kdo platí ohňostroje?

Roman Onderka: Přesná čísla vyjádřit nelze, ale já si za nimi stojím

8. 12. 2011 v 14.41 • Témata: , , , , , , , ,

Před několika dny odpověděl primátor Roman Onderka na otázku Radky Kazdové. Ptala se, jak se škrty v rozpočtu Brna promítnou do financování akcí, jako je festival ohňostrojů Ignis Brunensis. Roman Onderka uvedl, že nijak. Město bude na festival přispívat pořád stejně, údajně také proto, že je o něj stále větší zájem ze strany zahraničních návštěvníků.

To zaujalo pana Hrazdíru. Z čeho primátor růst návštěvnosti lidí ze zahraničí vyvozuje? Jaký mají tvrzení Romana Onderky  základ?

*

Otázka: Zdravím, pane Onderko. Zaujala mne vaše odpověď paní Kazdové. Píšete, že u festivalu BMUE „každoročně stoupá také zájem ze zahraničí“. Prosím, mohl byste uvést zdroj této informace? Odkud získáváte čísla zahraniční návštěvnosti BMUE, jakou metodikou jsou získávána? Jaký byl počet zahraničních návštěvníků BMUE v letošním roce a jaký v předchozích letech? Děkuji za odpovědi.

*

Odpověď: Vážený pane Hrazdíro,

v návaznosti na pořádaný festival Brno – město uprostřed Evropy se zajímáte o konkrétní čísla zahraničních návštěvníků, a to nejen v letošním roce, ale i v letech předchozích. Stojím si na svém tvrzení o stoupajícím každoročním zájmu ze zahraničí, přesná čísla vyjádřit však prakticky nelze, a to z mnoha objektivních důvodů.

Jak jsem již uváděl, návštěvnost festivalu každoročně přesahuje hranici jednoho milionu návštěvníků v průběhu festivalových dnů. V letošním roce 2011 byla účast dokonce 1 300 000. Návštěvnost tvoří nejen obyvatelé města Brna, ale při jednorázových účastech také návštěvníci ze širokého okolí, a to nejen z České republiky, ale také zejména z Rakouska, Slovenska a Polska s dojezdovou vzdáleností cca 3 hodiny. Asi tušíte, že se v převážné míře jedná o individuální turistiku, a tudíž zde přesné statistické údaje chybí.

Festivalu se účastní také velké množství organizovaných turistů v rámci 2 – 5 denních programových balíčků s doprovodnými fakultativními výlety na území Brna a jižní Moravy. O akce festivalu Brno – město uprostřed Evropy projevují zájem v tomto směru významní touroperátoři, konkrétně například na poslední pořádané tiskové konferenci ve Vídni 10. května 2011. Podobné tiskové konference se pořádají například i v blízké Bratislavě či na veletrhu Regiontour. Festival Brno – město uprostřed Evropy je navíc toho komunikován ve státní propagaci mezi TOP 100 nejvýznamnějšími akcemi České republiky a probíhá pod garancí státní agentury Czech Tourism.

Mezinárodní přehlídka ohňostrojů STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS je také součástí neoficiální série „formule 1“ největších ohňostrojných přehlídek, na které je navázána velká skupina ohňostrojných turistů z celého světa. Známé je například početné zastoupení z USA, Kanady a oblastí Asie. Velkou skupinou turistů jsou také organizované skupiny navázané na účast soutěžních ohňostrojných týmů při IGNIS BRUNENSIS, což v letošním ročníku představovalo skupiny také z Francie, Lucemburska a Itálie.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

*

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránek Romana Onderky, kde se primátora můžete zeptat i vy.

Související

Roman Onderka: Úspory nejsou záchvěvy zvůle
Roman Onderka: Dobrá zpráva, město dá 2 a půl mega na ohňostroje!
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné
Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech
Otázka primátorovi: Kdo platí ohňostroje?
Uklízelo se po šesti stech tisících lidech
Hluk z ohňostrojů? Lidem víc vadí kolotoče
Ignis Brunensis: Dělostřelecké cvičení nevyvolává jen nadšení
Ohňostroj tonul v mlze, lidé v blátě

Tomáš Přibislavský: Chléb a hry

1. 12. 2011 v 15.12 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Festival Brno-město uprostřed Evropy, jehož součástí je i přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis, dostane i v příštích od města dotaci. A to i přesto, že příspěvkovým organizacím, jako jsou knihovna, zoo nebo divadla, město příští rok ubere pětinu z rozpočtu.

Primátor Roman Onderka zdůvodňuje stálé financování festivalu přínosy akce. Má se víc utržit na daních, do Brna přijedou zahraniční návštěvníci. Těmto tvrzením se ale staví do cesty opačné názory – celková čísla návštěvnosti jsou nespolehlivá, statistiky zahraničních účastníků snad vůbec neexistují a přínosy na daních lze zpochybnit ekonomickými argumenty (lidé by své peníze stejně utratili). Roman Onderka chce také udržet dlouholetou tradici, které podle něj dělá město celkově atraktivnější. Nezanedbatelná část obyvatel Bystrce by však ohňostroje ráda oželela. Obtěžují je hlukem, považují je za vyhazování peněz, případně obojí.

Jsou ohňostroje pro Bystrc přínosné? Na to se zeptala místostarosty Tomáše Přibislavského (TOP 09) Radka Kazdová.

*

Radka Kazdová: Dobrý den, pane místostarosto, jak je to ve skutečnosti s ohňostroji? Jsou takovým přínosem jak tvrdí pan Onderka nebo to s těmi pozitivy není tak jasné? Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který ví o Bystrci a jejích financích nepoměrně víc než kdokoliv jiný?

Tomáš Přibislavský: Pokud budu hovořit obecně, tak na důvodu obdobných show se stovky a tisíce let nic nemění a fungují stále na stejných principech. Pouze se v čase mění produkty, či aktéři a s mírnou nadsázkou je můžeme pojmenovat jako „chléb a hry“. Dříve to byl opravdový chléb a gladiátoři, dnes jsou to třeba výše nájmů a hokej či ohňostroje. Na druhou stranu, „kultura“ je velmi široký pojem a obecně samozřejmě velmi žádána. Každému se líbí něco jiného, někdo chodí do divadla, někdo do kina, někdo má rád ohňostroje, jiný jde na koncert, nebo na hokej či basket. Jak velkým, kulturním zážitkem je kolotoč se 120-ti decibelovou hudební produkcí, či střelnice s „méďou za 500Kč“ je ovšem otázkou a asi je možné se zamyslet nad tím, zda by to nešlo jinak či lépe.

Další věcí je, že výnosy z kultury se velmi špatně hodnotí a číselně vyjadřují. Pokud město Brno hodnotí BMUE jako zdařilou kulturní akci a dlouhodobě ji podporuje, budiž, jistě k tomu má podklady a důvody. Nějaké vize do budoucna, co podporovat a co ne, Brno mít musí a je subjektivní hodnotit, jakým jsou ohňostroje přínosem či negativem. Pro obyvatele řekněme Bohunic, který vezme rodinu na přehradu, mohou být příjemným zpestřením, pro obyvatele Bystrce, který se v kvůli hluku nevyspí a kvůli kolonám se není schopen dostat z práce domů, mohou být negativní záležitostí. Záleží samozřejmě na úhlu pohledu.

Jak je to s financováním BMUE ze strany magistrátu Vám nejsem schopen zodpovědět, tyto informace nemám.

Co se týče Bystrce, na počátku, když BMUE začínalo, se městská část Brno-Bystrc jako spolupořadatel podílela částkou 500 000 Kč ze svého rozpočtu. Tedy, bez obalu řečeno, obyvatelé Bystrce se týden nevyspali, nedostali se z práce domů a ještě si to částečně i financovali. Postupně se ovšem tato částka snižovala a tento rok jsme naopak požadovali po agentuře Snip & Co. náhrady za sběr odpadu a úklid. Městkou část Brno-Bystrc stál úklid v návaznosti na BMUE 80 800 Kč, což byly z naší strany současně i jediné náklady spojené s touto akcí. Od Snip & Co. poté městská část obdržela zpětně kompenzaci ve výši 67 335 Kč. Do budoucna si umím představit, že se naopak v návaznosti na konání BMUE pobavíme s magistrátem o drobnějších investicích, například do parkovacích ploch v okolí přehrady, které budou i po skončení festivalu obyvatelům městské části dlouhodobě k užitku.

Co se týče celkového financování kultury v Brně, musím s panem primátorem souhlasit. Ano, město Brno dává více než 10% svého rozpočtu ročně na kulturu, ano, je to v porovnání s jinými městy výrazně více. I při zběžném pohledu na historii rozpočtu města Brna je naprosto zřejmé, že si žijeme nad poměry a město Brno si dříve či později bude muset vybrat, co podpoří a co ne. Respektive to město Brno mělo udělat již před 10-ti lety. Co ovšem považuji za poněkud neúčelné je škrtnout všem stejně 20%, tedy i těm dobrým, i těm špatným a nechat to tak, jak to je. Představa, že za dva roky bude lépe, vrátíme se k nadstandardnímu financování kultury a uživíme všechny, protože na to budeme mít, je při pohledu na současné dění u nás i ve světě, přinejmenším velmi optimistická.

Jaké jsou ohlasy od bystrckých podnikatelů?

S ohlasy podnikatelů na BMUE jsem se v větší míře nesetkal. Asi je to dáno tím, že se podnikatelé, v rámci svých dlouholetých zkušeností, snaží úřadům spíše vyhýbat. Souhlasím ovšem s tím, že kulturní akce obdobného charakteru může podnikatele v okolí podpořit a tržby se jim krátkodobě, tedy po dobu konání festivalu zvýší. Je to logické.Pokud jim ovšem sama městská část poněkud nelogicky neomezuje provoz tak, jak tomu ještě donedávna bylo.

Do letošního roku v městské části Brno-Bystrc platil tržní řád, který provozovatelům restaurací v oblasti přehrady, i v době konání BMUE, nařizoval zavřít venkovní zahrádku ve 22:00. Pokud nezavřeli, přes to, že měli před hospodou 1000 lidí, vedle řval kolotoč a město střílelo ohňostroje, dostali pokutu. To je pak každá podpora marná. Ovšem to se ale samozřejmě již změnilo a tržní řád se upravoval tak, aby to alespoň pro podnikatele v okolí přehrady přínosné bylo.

Jak moc přínosné to je ovšem mohu jen spekulovat, žádná konkrétní čísla nemám.

Foto: Wikipedie

*

Související

Roman Onderka: Úspory nejsou záchvěvy zvůle
Roman Onderka: Dobrá zpráva, město dá 2 a půl mega na ohňostroje!
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné
Otázka primátorovi: Kdo platí ohňostroje?
Uklízelo se po šesti stech tisících lidech
Hluk z ohňostrojů? Lidem víc vadí kolotoče

Roman Onderka: Úspory nejsou záchvěvy zvůle

29. 11. 2011 v 09.47 • Témata: , , , , , , , , , ,

Radka Kazdová se před několika dny ptala primátora Onderky, zda město v příštím roce omezí financování festivalu Brno-město uprostřed Evropy, potažmo ohňostrojné akce Ignis Brunensis. Roman Onderka ji ujistil, že se může radovat. Ačkoli příspěvkovým organizacím Brna se rozpočet seškrtává, na rakety peníze pořád budou. Radka se však neraduje.

*

Otázka: Dobrý den, pane primátore,

děkuji za Vaši odpověď, bohužel se ale velmi mýlíte. V současné situaci nemám radost z toho, že prostředky na ohňostroje budou stejné a rozhodně ji už vůbec nemám z toho, že tomu tak bude až do roku 2015.
Vzhledem k tomu, že nikdo nedokáže říct ani nepřesně, natož přesně, jaké jsou výnosy této akce, nevnímám ji v současné ekonomické situaci jako přínos.

Snížíte prostředky na kulturu a máte radost z toho, že ohňostroje zůstanou?

Radka K.

Odpověď: Vážená paní Kazdová,

na celou problematiku je třeba vždy pohlížet komplexně. Město Brno podporuje dlouhodobě oblast kultury při přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce ze všech měst v ČR. Jen v roce 2010 dosáhl v Brně příspěvek, vyjádřený na jednoho obyvatele téměř 3.000,- Kč ročně, v ostatních městech včetně Prahy se přitom pohybuje výrazně níže, v rozmezí 2.200 korun a méně (pozn. Praha ve výši 1.912 korun). Navíc, dotace do oblasti kultury ve městě Brně od roku 2007 jen postupně narůstaly, zatímco příspěvek na pořádání festivalu Brno – město uprostřed Evropy byl stále ve stejné výši.

Ročně uvedou městská brněnská divadla přes padesátku premiérových představení (přesná čísla za jednotlivé roky a konkrétní divadla lze dohledat ve výročních zprávách města nebo v publikaci Brno v číslech – vše na webu města v sekci Dokumenty města/Zprávy o činnosti města). Finanční náklady na přípravu jednoho nového představení dosahují v průměru 2,5 milionu korun, tedy zhruba částky, kterou město Brno přispívá na festival Brno – město uprostřed Evropy. Ten každý rok navštíví přes jeden milion návštěvníků (v roce 2011 účast 1 300 000!), těch brněnských, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí města. Každoročně stoupá také zájem ze zahraničí. Většina návštěvníků však nepřijíždí do Brna „jen“na ohňostroje, ale spojuje návštěvu festivalu s návštěvou města a dalšími nabídkami – muzeum, zoo, přehrada, památky, divadlo, kino…. Současně také využívá nabídky služeb v oblasti ubytování či stravování. Výraznější kupní sílu v období festivalu pozitivně vnímají také obchodníci. To vše se promítá do života samotného města i ekonomiky.

Vážená paní,

úsporná opatření nejsou záchvěvem politické zvůle, ale ekonomickou nutností a nezbytná úsporná opatření byla pro oblast kultury opakovaně avizována „jen“ na dobu nezbytnou, tedy pro rok 2012 a 2013. Mimo to, úspory se v žádném případě ze stejného důvodu jako je festival Brno – město uprostřed Evropy nedotknou také pořádaných festivalů, jako je např. Janáček Brno či Divadelní svět Brno a další. Na tyto festivaly také totiž přijíždí do Brna stovky návštěvníků a jejich přítomnost ve městě je všestranně přínosná.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

*

Související

Roman Onderka: Dobrá zpráva, město dá 2 a půl mega na ohňostroje!
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné
Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech
Otázka primátorovi: Kdo platí ohňostroje?
Uklízelo se po šesti stech tisících lidech
Hluk z ohňostrojů? Lidem víc vadí kolotoče
Ignis Brunensis: Dělostřelecké cvičení nevyvolává jen nadšení
Ohňostroj tonul v mlze, lidé v blátě

Roman Onderka: Dobrá zpráva, město dá 2 a půl mega na ohňostroje!

23. 11. 2011 v 10.56 • Témata: , , , , , , , , , ,

Primátor Roman Onderka sice seškrtává rozpočty příspěvkových organizací o pětinu, dotace Grand Prix a dalším akcím chce však zachovat v plné výši. Potvrdil to v odpovědi na dotaz Aleše Meziny. Paní Radka Kazdová chtěla vědět, jestli to znamená, že město bude i příští rok na ohňostroje přispívat stále stejně.

*

Otázka: V návaznosti na vaši odpověď panu Mezinovi bych poprosila o upřesnění – finance na ohňostroje budou vyšší-nižší-stejné? Za odpověď děkuji, Radka K.

Odpověď: Vážená paní Kazdová,

jsem přesvědčen o tom, že v této složité ekonomické době mám pro vás dobrou zprávu. V roce 2012 finančně podpoří Statutární město Brno Ignis Brunensis, respektive celý festival Brno – město uprostřed Evropy prostředky ve stejné výši jako v letošním roce, tedy částkou 2,5 milionu korun. Tato finanční podpora je navíc garantována právě uzavřenou smlouvou ve stejné výši na celé další čtyři roky, tedy až do roku 2015.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

*

Podle údajů města přispívá Brno ročně na festival BMUE dvěma a půl miliony korun. Celkové náklady festivalu se pohybují údajně mezi 13 a 15 miliony, z toho z veřejných rozpočtů jde cca 5-6 milionů, zbytek hradí sponzoři.

Jestliže budeme věřit oficiálním číslům návštěvnosti, je celková dotace na jednoho návštěvníka Ignis Brunensis něco kolem tří korun. Dotace na vstupenku na Grand Prix jsou přibližně sto korun a na jednoho návštěvníka Zoo Brno musí veřejný rozpočet vydat čtyři stovky. Jedna vypůjčená kniha v bystrcké knihovně stojí daňového poplatníka přibližně desetikorunu.

Související

Roman Onderka: Škrty příspěvkovým organizacím na dotacích pro Grand Prix nic nezmění
Ondřej Morávek: Odhady návštěvnosti Ignis Brunensis jsou kvalifikované a velmi přesné
Bystrcká pobočka Mahenovy knihovny v číslech
Otázka primátorovi: Kdo platí ohňostroje?
Uklízelo se po šesti stech tisících lidech
Hluk z ohňostrojů? Lidem víc vadí kolotoče
Ignis Brunensis: Dělostřelecké cvičení nevyvolává jen nadšení
Ohňostroj tonul v mlze, lidé v blátě