Příspěvky se štítkem ‚autorizovaný inspektor’

Luboš Raus: Tak nám otevřeli Bauhaus

8. 11. 2012 v 07.38 • Témata: , , , , , , , , ,

Je tomu už měsíc, co byl otevřen ivanovický Bauhaus. Je tedy vhodný čas s chladnou hlavou uvažovat, co to znamená a jaké jsou či budou širší důsledky této události. Zkusme nejprve ve vší stručnosti přehledně zrekapitulovat hlavní mezníky této ostře sledované kauzy:

 • 2004 první jednání o stavbě hobbymarketu
 • 2006 Brněnský magistrát stavbu povoluje, ivanovická radnice podává žalobu k soudu
 • 2007 ivanovická radnice žalobu stahuje
 • 2008 krajský soud ruší územní rozhodnutí, protože magistrát nepřizval k jednání všechny dotčené strany
 • 2009 Magistrát města Brna schvaluje záměr výstavby ivanovického Bauhausu
 • 2010 v květnu získává investor certifikáty od pražského autorizovaného inspektora Milana Teigisera
 • 2010 v červenci vydává Obvodní soud pro Prahu 4 předběžné opatření o zastavení všech stavebních činností. Žalobu proti certifikátu autorizovaného inspektora ale mělo podle soudu rozhodnout ministerstvo pro místní rozvoj. Spor končí kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, předběžné opatření je zrušeno a v září stavba opět pokračuje
 • 2011 v září vydává Pražský městský soud předběžné opatření přiznávající odkladný účinek žalobě proti autorizovanému certifikátu, hobbymarket nesmí být dostavěn a otevřen.
 • 2012 v září vydává Nejvyšší správní soud rozhodnutí, že spory o certifikáty autorizovaných inspektorů by nadále měl rozhodovat příslušný stavební úřad.
 • 2012 v říjnu ivanovický stavební úřad obchodní centrum zkolaudoval

V tiskových zprávách lze se dočíst, že společnost Bauhaus najala zkušeného experta na krizovou komunikaci Pavla Kočiše, který dříve pracoval pro miliardáře Zdeňka Bakalu v kauze bytů OKD a pro exekutorskou komoru, kritizovanou za drsný postup vůči malým dlužníkům.

Z pohledu obyčejného občana se vývoj posledních událostí může jevit – samozřejmě velmi zjednodušeně – takto:

 • v září 2011 spravedlnost, představovaná pro obyčejného občana soudní mocí rozhodla, že Bauhaus byl postaven neoprvávněně a proto nesmí být otevřen
 • Bauhaus najímá experta experta na krizovou komunikaci Pavla Košiče a vyhrožuje arbitráží proti České republice s vyčíslením škody 2,24 miliardy korun
 • v září 2012 spravedlnost, představovaná pro obyčejného občana soudní mocí rozhodla, že Bauhaus může být otevřen

Zdá se vám to příliš zjednodušené? No ale řekněte – kdo z vás, čtenářů, ví, co je to kasační stížnost nebo jaký je rozdíl mezi Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem? Kromě toho jsme se již v prosinci 2011 mohli v tiskových zprávách mohli dočíst, že podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové se v tomto případě jedná o typický příklad zneužití certifikátu autorizovaného inspektora. I to je právní názor. Pokusme se tedy učinit nějaké alespoň předběžné závěry:

 1. Skutečnost, že ivanovičtí občané vydrželi plných dvanáct měsíců vzdorovat takové přesile, jakou představuje společnost Bauhaus se svým majetkem a se svými možnostmi lze považovat za úspěch. Je to událost v našich poměrech nevídaná a zaslouží obdiv.
 2. Rozhodující v podobných kauzách je nakonec personální obsazení příslušné radnice. Vždyť to nakonec byl ivanovický stavební úřad, kdo stavbu zkolaudoval. A na každém úřadu lze nalézt konkrétní úředníky, kteří za svá rozhodování nesou odpovědnost.
 3. Samosprávnou část radnice, radu a zastupitelstvo si vybíráme každé 4 roky v komunálních volbách a máme to tedy pevně ve svých rukách. V boji s druhou částí radnice, se státními úředníky, máme žel k disposici pouze právní nástroje, žaloby a soudy
 4. A nejlepší nakonec. Četli jste pozorně, jak rozhodl nejvyšší správní soud v září 2012? Máme-li výhrady proti certifikátu autorizovaného inspektora, máme se obrátit na místní stavební úřad. To je tedy ta nezávislá spravedlnost, která nakonec rozhodne?! Nepřipomíná vám to snad také něco z bývalého režimu, kdy stížnost na místní orgány, zaslaná orgánům nejvyšším, byla poslána zpět orgánům místním k vyřešení?

V každém případě, viděno v širších souvislostech, jedná se pouze o jednu (prozatím) prohranou bitvu v boji občanů s nepříliš ohleduplnými investory. Nicméně o bitvu, která tento boj posunula o ohromný kus dál.

Luboš Raus

Související

Bauhaus v Brně sice otevřel, opět ale hrozí zavření
Obří Bauhaus otevřel, protesty obyvatel nepomohly
Bauhaus Ivanovice (souhrn článků k tématu v Brněnském deníku Rovnost)
Bauhaus (souhrn článků na Bystrčníku)

Spor o Bauhaus je znovu na začátku

18. 2. 2011 v 10.06 • Témata: , , , , , , , , ,

Soudní spor o stavbu prodejny Bauhaus v brněnských Ivanovicích se potáhne dál. Nejvyšší správní soud vrátil případ na městský soud v Praze.

Ten se musí zabývat, jestli byly certifikáty autorizovaného inspektora v souladu se zákonem. Problémy vznikly právě kvůli tomu, že investor staví na základě certifikátů a nepotřeboval stavební povolení.

Za posun v kauze je ráda Petra Štěrbáková-Täuberová z občanského sdružení Klidné Ivanovice. „Opět se začalo něco dít, je to pro nás motivace,“ řekla Štěrbáková-Täuberová. Rozhodnutí soudu nechce komentovat, dokud se neporadí s právníkem. „Jsem laik. Zatím nevím jaké důsledky bude rozhodnutí soudu mít,“ zmínila Štěrbáková-Täuberová.

Stavba zatím pokračuje. Dělníci pracují na upravování povrchu, kde má prodejna stát. „Zatím nestojí ani základní kámen. Možná jsem naivní, ale pořád věřím, že soud stavbu obchodu zastaví,“ doufá Štěrbáková-Täuberová. Starosta Ivanovic Jaroslav Elzner se na celou situaci dívá černě. „Že o takové stavbě rozhoduje pouze soukromý inspektor a ne stavební úřad je díra v zákoně. Bojím se, že už s tím nic nenaděláme,“ postěžoval si Elzner.

(…)

Zkráceno, celý článek Ondřej Galamboš si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Nejvyšší správní soud nařídil přezkoumat povolení na BAUHAUS
Stránky občanského sdružení Klidné Ivanovice
Ivanovický Bauhaus v televizi
Po Ivanovicích koluje podezřelá petice
Ivanovický Bauhaus: Podívejte se, jak se staví
Stavba Bauhausu může pokračovat
Bauhaus: Primátor a ministerstvo odpovídají na výzvu Horního náměstí
Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Ivanovický Bauhaus: Primátor odpovídá
Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu
Bauhaus staví dál
Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty
Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu

Nejvyšší správní soud podpořil boj proti autorizovanému inspektorovi

1. 9. 2010 v 18.21 • Témata: , , , ,

Zájmy občanů, protestujících proti stavbám, v poslední době významně ohrožoval institu tzv. autorizovaného inspektora. Ten umožňoval vložit rozhodnutí o povolení stavby do rukou jediné osoby, proti jejímuž rozhodnutí navíc neexistoval opravný prostředek. Tohoto institutu investoři sporných staveb také rádi využívali, například v případě ivanovického Bauhusu.

Proto občanská sdružení institut autorizovaného inspektora napadla soudními podáními. Ta, jak oznamuje následující tisková zpráva, byla přinejmenším částečně úspěšná.

*

Nejvyšší správní soud podpořil boj proti autorizovanému inspektorovi
Společná tisková zpráva Advokátní kanceláře Šikola a partneři a NESEHNUTÍ ze dne 1. 9. 2010

Soud přiznává veřejnosti právo bránit se proti razítku autorizovaného inspektora • Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze v kauze stavby bytových domů a ubytoven na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Vyhověl tím kasační stížnosti občanů Brna-Líšně a NESEHNUTÍ a věc vrátil k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze. U něj se žalobci domáhají zrušení nezákonně vydaného certifikátu povolujícího stavbu. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu se certifikát autorizovaného inspektora po oznámení stavebnímu úřadu stává správním rozhodnutím. Tento výklad je významným krokem ke zlepšení současného právního stavu, kdy veřejnost prakticky nemá možnost bránit se nezákonně vydanému certifikátu autorizovaného inspektora. Soud také v rozsudku opět vyslovil názor, že občanská sdružení mohou být účastníky stavebních řízení, a to i v případě zkráceného stavebního řízení.

Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze v kauze stavby bytových domů a ubytoven na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Vyhověl tím kasační stížnosti občanů Brna-Líšně a NESEHNUTÍ a věc vrátil k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze, u nějž se žalobci domáhali zrušení nezákonně vydaného certifikátu povolujícího stavbu. Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem Městského soudu v Praze, který certifikát považoval za pouhé plnění smlouvy mezi stavebníkem a inspektorem, protože stavebník si platí inspektora, který certifikát vydává.

Tento rozsudek Nejvyššího správního soudu vnáší jasno do oblasti certifikátů vydávaných autorizovanými inspektory ve zkráceném stavebním řízení. Dle tohoto rozsudku (rozsudek NSS ze dne 4. 8.2010, čj. 9 As 63/2010 – 111, www.nssoud.cz) se certifikát poté, co je jeho vydání oznámeno stavebnímu úřadu, stává správním rozhodnutím. To by znamenalo pro dotčenou veřejnost obrat k lepšímu, dosud totiž neměli ani odborníci jednotný názor, jak se po případném nezákonném vydání certifikátu bránit.

Rozsudek je velmi významný nejen pro daný případ. „Uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu je velkým posunem i pro jiné případy, kde se obyvatelé potýkají s činností autorizovaného inspektora, a je jasným signálem, že činnost autorizovaných inspektorů není nekontrolovatelná, jak se dosud v odborných kruzích šířilo,“ říká advokátka Sandra Podskalská z renomované advokátní kanceláře Šikola a partneři. Dalším příkladem stavby s nezákonně vydaným certifikátem je momentálně předběžným opatřením soudu zastavená stavba hobby marketu BAUHAUS v Brně – Ivanovicích.

Soud v rozsudku také znovu vyslovil názor, že není vyloučeno, aby se občanská sdružení účastnila stavebních řízení, a to ani v případě, kdy se jedná o tzv. zkrácené stavební řízení. Nejvyšší správní soud označil právní úpravu certifikátů za nedostatečnou. To nicméně ještě neznamená, že by právo neposkytovalo žádné obranné mechanismy těm osobám, jejichž práva by mohla být postupem autorizovaného inspektora zkrácena. Podle NSS je povinností soudu, aby účinné kontrolní mechanismy, zaručující ochranu práv dotčených osob, nalezl a pojmenoval v rámci právního řádu. „Vnímáme rozsudek Nejvyššího správního soudu jako dobrou zprávu pro veřejnost dotčenou spornými stavebními záměry. Její možnosti ovlivnit zkrácené stavební řízení byly totiž doposud považovány za velmi omezené a odvolání proti vydanému certifikátu prakticky za nemožné,“ uvedl Lukáš Lyer z občanského sdružení NESEHNUTÍ.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem vrací věc Městskému soudu v Praze. Na něm tedy nyní leží zodpovědnost za další důležitý krok. Svým rozhodnutím o žalobě proti certifikátu by totiž měl vyplnit mezeru v současné právní úpravě, která o nápravě nezákonného vydání certifikátu autorizovaným inspektorem mlčí.

Sandra Podskalská, Advokátní kancelář Šikola a partneři, 775 154 082
Lukáš Lyer, NESEHNUTÍ, 724 219 244

Soud přerušil spornou stavbu Bauhausu

18. 8. 2010 v 11.43 • Témata: , , , , , , , ,

O kauze ivanovického Bauhausu Bystrčník pravidelně informoval. Přes rozsáhlé a dlouhodobé protesty místních obyvatel i přes rozhodnutí soudu, který předběžným opatřením pozastavil stavbu hobbymarketu, firma Bauhaus až donedávna dále budovala objekt, posvěcený certifikáty tzv. autorizovaného inspektora Milana Teigisera. Nyní soud stavbu konečně doopravdy pozastavil.

Z louky v Ivanovicích, na které má podle plánů společnosti Bauhaus vyrůst obří hobby market, zmizely stavební stroje. Investor je odvolal na nařízení soudu.

Dílčí úspěch slaví lidé z brněnské městské části Ivanovice, kteří už dva roky bojují proti podle nich nezákonné stavbě obchodního domu Bauhaus na dosud volné louce. Investor totiž zastavil veškeré práce. Respektuje tak čerstvé opatření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4.

„Vyhověli jsme návrhu na předběžné opatření, který podali lidé z okolí stavby. Rozhodnutí sice není pravomocné, ale platnost má okamžitou. Investor musí zastavit všechny stavební práce,“ uvedl mluvčí soudu Michal Květ.

O stavbu ivanovického Bauhausu se minulý týden zajímala už i stavební policie. Místní ji totiž požádali o přezkoumání, zda developeři skutečně staví jen to, co mají povoleno. „Na místě jsme byli na žádost obyvatel Ivanovic. Jejich podezření se nepotvrdilo. Zjistili jsme totiž, že investor staví podle schválené dokumentace a v souladu s územním plánem,“ sdělila vedoucí stavební policie Vladimíra Zubalíková.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra Jeřábka najdete na brnensky.denik.cz

Bauhaus: Zástupci Horního náměstí apelují na ministerstvo a primátora
Bauhaus staví dál
Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty
Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu

Nesehnutí: BAUHAUS manipuluje s fakty

31. 7. 2010 v 19.38 • Témata: , , , , , , , , , ,

Konflikt mezi aktivisty, reprezentovanými sdruženími Nesehnutí a Klidné Ivanovice, a firmou Bauhaus, která chce postavit v Ivanovicích hobbymarket, dále eskaluje. Společnost Bauhaus použila v přetahování o veřejné mínění placenou inzerci. Protistrana kontruje prohlášením, které přebíráme ze serveru Rudý drak.

BAUHAUS manipuluje s fakty a křivě obviňuje ivanovické občany a občanky

Dne 29. 7. 2010 formou placené inzerce otisknuly společnosti BAUHAUS a společnost Heršpická – správa nemovitostí dvě prohlášení, ve kterých se vyjadřují k otázkám souvisejících s výstavbu hobby marketu v Brně-Ivanovicích. Texty obou placených inzerátů je možné si přečíst ZDE. Vzhledem k tomu, že se v uvedených inzerátech obě společnosti jednak dopouštějí manipulace s fakty, a navíc se v nich objevují i obvinění a výpady vůči občanským sdružením NESEHNUTÍ a Klidné Ivanovice, vydávají tyto dva subjekty toto společné tiskové prohlášení.

V deníku Mladá fronta DNES vydaného dne 29. července 2010 byly otištěny dva placené inzeráty společnosti BAUHAUS a společnosti Heršpická – správa nemovitostí, ve kterých obě firmy komentují dění okolo výstavby hobby marketu BAUHAUS v Brně-Ivanovicích. Proti manipulaci s fakty a osočování občanů a občanských sdružení, která se angažují v problematice výstavby hobby marketu BAUHAUS v Brně-Ivanovicích, které se v obou inzerátech objevily, se dnes společným prohlášením postavilo ekologické sdružení NESEHNUTÍ a sdružení ivanovických občanů Klidné Ivanovice. Ve svém tiskovém prohlášení upozornila sdružení na následující skutečnosti:

no images were found

Z přímé akce Nesehnutí proti billboardu Bauhausu, 27. května 2010

1)     Není pravdivé tvrzení investora, že stavební certifikáty na stavbu hobby marketu BAUHAUS byly vydány na základě vyjádření účastníků stavebního řízení – skutečnost, je přesně opačná. Autorizovaný inspektor při vydání certifikátů ignoroval práva prokazatelných účastníků stavebního řízení – a to jak jednotlivých ivanovických občanů, tak sdružení NESEHNUTÍ, sdružení Klidné Ivanovice i Sdružení za rozvoj Ivanovic. Všechna tato sdružení uznal za účastníky stavebního řízení i ivanovický stavební úřad (viz seznam účastníků řízení ZDE, ZDE a ZDE). Přesto stavební certifikát vydal inspektor bez toho, že by si vyžádal stanoviska těchto ze zákona neopominutelných účastníků. Na tuto nezákonnost upozornila ve svém prohlášení také zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová (její prohlášení je ZDE).

2)     Není pravdivé tvrzení investora, že veškeré certifikáty na stavbu jsou platné. Minimálně u tří certifikátů je jejich účinnost pozastavena předbežným opatřením soudu, které je právně vykonatelné od 19. 7. 2010. Nic na tom nemění aní případné odvolání investora proti předběžnému opatření, které nemá odkladný účinek na vykonatelnost soudního usnesení.

3)     V inzerátech se také objevuje obvinění, že žaloby ivanovických občanů, ivanovických a ekologických sdružení mají šikanózní charakter a investor stavby BAUHAUSu vznáší neprokázaná obvinění, že cílem aktivit těchto subjektů je poškození jména společnosti BAUHAUS. Investor také v inzerátech hrozí stamilionovými škodami, které bude po občanech a jejich sdružení vymáhat, stejně jako se je bude snažit umlčet pomocí soudu. K uvedeným obviněním je třeba uvést, že ivanovičtí občané a občanská sdružení se prostřednictvím žalob, snaží pouze domoci svých zákonných práv, které investor stavby, příslušné úřady i autorizovaný inspektor ignorovali. Od okamžiku, kdy se projekt na výstavbu hobby marketu Bauhaus v Ivanovicích objevil, snažili se občané i jejich sdružení přimět společnost BAUHAUS ke komunikaci a k diskusi nad tímto jejich projektem. Není chybou těchto sdružení, že jejich snaha nebyla úspěšná, že firma BAUHAUS neodpověděla ani na stovky dopisů doručených jí přímo do její centrály (viz ZDE) či na stovky mailů zaslaných ji prostřednictvím webových stránek (viz ZDE a ZDE), ani na další pokusy o komunikaci. „Co vypovídá o metodách jednání společnosti BAUHAUS více, než fakt, že šest let se vyhýbá jakékoliv komunikaci s občany, kteří mají být sousedy jejího hobby marketu. A nyní, když práva občanů začínají chránit před bezohledností investora i nezávislé státní subjekty, jako je soud či ombudsman, začíná BAUHAUS těmto občanům a jejich sdružením vyhrožovat finančními sankcemi a snahou je umlčet„, komentuje počínání investorských společností Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Šest let se snaží občané Ivanovic navázat kontakt se zástupci firmy Bauhaus. K první reakci je přiměl teprve soud, tak solidní je to firma.“ doplňuje Eva Slavíková, zastupitelka MČ Brno-Ivanovice.

4)     Není pravdivé tvrzení uvedené v inzerátech, že společnosti BAUHAUS se celý proces výstavby nijak netýká a nijak v něm nefiguruje, vzhledem k tomu že investorem stavby je spol. s r. o.  Heršpická – správa nemovitostí. Jak si může každý ověřit ve veřejně dostupném Obchodním rejstříku, stoprocentním vlastníkem spol. Heršpická – správa nemovitostí je rakouská pobočka firmy BAUHAUS, jejími jednateli jsou vysocí představitelé tohoto řetězce, včetně pana Bernda Bause z mannheimské centrály tohoto řetězce (výpisy z obchodního rejstříku k přečtení ZDE a ZDE). Firma BAUHAUS tak nese plnou odpovědnost za kroky, které jím zřízená společnost podniká při prosazování výstavby. „Postoj společnosti BAUHAUS je zbabělý. V okamžiku kdy začínají napovrch vyplouvat nesrovnalosti a nezákonnosti výstavby jejich hobby marketu, snaží se před zodpovědností strkat hlavu do písku a obviňovat ty, kteří na porušování zákona upozornili„, uzavírá Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Zástupkyně sdružení Klidné Ivanovice Martina Komendová celou situaci komentuje slovy: „Nenecháme se v žádném případě zastrašit vyhrůžkami zahraničního investora, který si myslí, že pro něj české zákony neplatí. Podobné jednání by mu v Rakousku ani Německu určitě neprošlo. Výstavbu Bauhausu od samotného počátku doprovázejí závažná porušování předpisů a zákona. Stavba odporuje svým rozměrem prodejních ploch územnímu plánu města Brna – na tuto skutečnost již upozorňovali i čelní představitele města Brna. Pro vady řízení již Krajský soud v Brně jednou zrušil územního rozhodnutí vydané Magistrátem města Brna. V rozporu s tvrzením investora nebyli osloveni účastníci řízení, čímž byla porušena jejich procesní práva. O rozporech se zákonem svědčí již kromě výše zmíněného soudního rozhodnutí i nyní vydané předběžné opatření. Nechceme v žádném případě škodit subjektu, který se chová slušně a v souladu se zákonem. Bráníme pouze naše práva a chceme, aby zákony platily pro všechny a zabránilo se jejich obcházení a porušování.“

*

Související

Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu
Soud pozastavil stavbu Bauhausu v Ivanovicích
Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek
Ombudsman chce změnu stavebního zákona (aktualizováno)
Ivanovice: Odvolání starostky, facka, Bauhaus (doplněno)

Primátore, kde se mají ivanovičtí dobrat práva?

31. 7. 2010 v 10.57 • Témata: , , , , , , , , , ,

Jitka Hrušková, členka občanského sdružení Horní náměstí, píše Romanu Onderkovi, primátorovi:

Dobrý den, pane primátore,

v posledních týdnech se vyostřil spor mezi Heršpickou – správa nemovitostí s.r.o., která v Ivanovicích staví pro Bauhaus a mezi ivanovickými občany, kteří si stavbu nepřejí.

Tato výstavba byla soudně (již dvakrát!) zastavena, naposledy 19.7.2010. http://hyper.cz/soubory/predbezko_soudne%20potvrzene.pdf -Stavba však pokračuje dál. Zprávy z 21.7.2010 http://hyper.cz/soubory/inzeraty.pdf -přinášejí placenou inzerci Heršpické – správy n. a Bauhausu. Bauhaus se cítí napadán, nepravdivě obviňován. Heršpická – správa n. odhaduje své škody ze zastavení stavby Bauhausu na stamiliony a chce je nárokovat po všech angažovaných subjektech.

Dovoluji si zeptat se Vás, pane primátore, kde mají nárokovat svá práva občané Ivanovic, sdružení v OS Klidné Ivanovice a zastoupené NESEHNUTÝMI, jimž soud dal za pravdu a stavbu zakázal? Hlína by se měla zahrnout, terén upravit do původního stavu. Jaký je Váš názor? Budete se v této kauze osobně angažovat? Děkuji za odpověď, zdravím.

Jitka Hrušková
jithruskova@gmail.com

O sporu o ivanovický Bauhaus si můžete přečíst v článcích, na něž níže odkazujeme. Odpověď primátora zveřejníme. Chcete-li se sami Romana Onderky na něco zeptat, můžete mu poslat dotaz prostřednictvím Portálu primátora.

Související

Dotaz Jitky Hruškové na Portálu primátora
Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon
Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu
Soud pozastavil stavbu Bauhausu v Ivanovicích
Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek
Ombudsman chce změnu stavebního zákona (aktualizováno)
Ivanovice: Odvolání starostky, facka, Bauhaus (doplněno)

Horní náměstí: Primátore, vynuť zákon

29. 7. 2010 v 20.22 • Témata: , , , , , , , ,

O sporech kolem stavby Ivanovického Bauhausu informujeme na stránkách Bystrčníku pravidelně. Důvodem je jednak developer, firma Fuertes Development, která zamýšlí (či zamýšlela) postavit na Horním náměstí v Bystrci tzv. Polyfunkční centrum. Dalším důvodem je institut tzv. autorizovaného inspektora, samovládné osoby, která rozhodnutím jedince může povolit jakokoli stavbu navzdory protestům obyvatel, a proti jejímuž rozhodnutí není opravného prostředku.

Poslední zprávy z Ivanovic sdělovaly, že soud vydal předběžné rozhodnutí o zastavení stavby. Firma Fuertes Development ho však údajně ignoruje a navzdory soudu pokračují práce na stavbě Bauhausu dál. Výbor občanského sdružení Horní náměstí, byť v samotném sporu o stavbu o Bauhaus sdružení zůstává neutrální, je takovým jednáním na nejvyšší míru zděšen a rozhořčen. Podle nás jde o další ukázku drzého pošlapávání práv veřejnosti, navíc firmou, na jejíž pochybné praktiky upozorňovali členové sdružení už v roce 2008.

Nechceme se vyjadřovat k tomu, zda v Ivanovicích Bauhaus postavit či nikoli. To je záležitost ivanovických. Jde-li však o bezostyšné porušování zákonnosti, týká se nás to také.

Ing. Luboš Raus, člen občanského sdružení Horní náměstí a kandidát do bystrckého zastupitelstva (na listině Strany zelených), zaslal primátorovi Brna Romanu Onderkovi následující protestní dopis:

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna
Dominikánské náměstí 1
601 67  Brno

Vážený pane primátore,

podle mě dostupných zpráv

http://hyper.cz/new/index.php/medialni-vystupy/36-tiskove-zpravy/220-bauhaus-soud
http://brno.idnes.cz/stavba-bauhausu-v-ivanovicich-je-prerusena-zatim-docasne-pzg-/brno-zpravy.asp?c=A100715_1417208_brno-zpravy_dmk
http://brno.idnes.cz/delnici-dal-stavi-bauhaus-i-pres-zakaz-soudu-fzr-/brno-zpravy.asp?c=A100720_190657_brno-zpravy_trr

jsem nucen domnívat se, že jednáním firmy Bauhaus na území statutárního města Brna, konkrétně v Ivanovicích, dochází k nezákonnému jednání (maření úředního rozhodnutí, pohrdání soudem). Protože se domnívám, že jste onou osobou, na kterou bych se v takovém případě měl obrátit, žádám Vás tímto zdvořile, abyste:

 • zabránil výše naznačené trestné činnosti na území města Brna
 • zajistil předání této informace k řádnému vyšetření a zjištění trestní odpovědnosti ať již ze strany investora, autora v podkladech zmíněného certifikátu, odpovědných úředníků případně kohokoli dalšího na předmětné kauze zúčastněného
 • inicioval zajištění nápravy dosud způsobených škod na účet investora

Domnívám se, že současný stav vyvolává v mnohých občanech Brna zřejmě oprávněnou obavu, že rozhodující slovo v uvedené záležitosti nemá ani vedení statutárního města Brna ani nezávislé soudy, nýbrž investor spolu s autorizovaným inspektorem patrně mocí svých finančních prostředků.

Vážený pane primátore, dovoluji si Vás požádat, abyste s mojí žádostí a se skutečnostmi v ní uvedenými naložil v souladu se zákonem.

V Brně dne 28. července 2010

Ing. Luboš Raus

Kopie na vědomí

 • Obvodní soud pro Prahu 4, ul. 28. pluku 1533/29b, 100 00  Praha 10
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00  Brno

Související

Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu
Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu
Soud pozastavil stavbu Bauhausu v Ivanovicích
Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek
Ombudsman chce změnu stavebního zákona (aktualizováno)
Ivanovice: Odvolání starostky, facka, Bauhaus (doplněno)

Bauhaus: investor staví navzdory zákazu soudu

25. 7. 2010 v 14.34 • Témata: , , , , , , , ,

Dění okolo ivanovického Bauhausu je spojeno s bystrckým problémem Horního náměstí jak společností developera (Fuertes Development), tak sporným institutem tzv. autorizovaného isnpektora. Ten dává jediné osobě pravomoc povolit stavbu, navíc bez možnosti opravného prostředku.

Předběžné soudní opatření, které mělo pozastavit stavbu nového hobbymarketu Bauhaus v brněnských Ivanovicích, nestačilo. Investor staví dál, omezil pouze některé práce.

Podle investora stavby je pokračování prací i po vydání předběžného opatření v pořádku. „Zastavili jsme práce, o kterých se soud doslova zmiňuje. Archeologický průzkum či příprava vodovodu však mohou podle našich právníků bez problémů pokračovat, protože to soud nezakázal,“ tvrdí Petr Jonáš ze společnosti Fuertes Development, která zastupuje investora stavby. Ten se podle Jonáše navíc proti verdiktu zcela jistě odvolá.

Nesehnutí, které soud o předběžné opatření žádalo, však s tímto výkladem předběžného opatření nesouhlasí. „Soud zakázal všechny práce směřující k dokončení stavby. A to investor zjevně nedodržel a maří tak úřední rozhodnutí,“ řekl Milan Štefanec z Nesehnutí.

(…)

Celý článek Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz

Dělníci dál staví Bauhaus. I přes zákaz soudu

21. 7. 2010 v 06.50 • Témata: , , , , , , , ,

Soud před dvěma dny zastavil stavbu Bauhausu v Ivanovicích, práce přesto pokračují. Ještě v pondělí se zdálo, že investor, kterým je společnost Heršpická – správa nemovitostí s. r. o., vzal na vědomí předběžné opatření Obvodního soudu pro Prahu 4 a stavbu Bauhausu zastavil. V úterý ráno, ale na staveniště znovu najely bagry a začaly odstraňovat hlínu ze svažitého pozemku.

Místní lidé nechápou, jak je možné, že investor rozhodnutí soudu nerespektuje. „Jezdí tu tři bagry a hlínu odváží několik náklaďáků,“ popsala ivanovická obyvatelka Ladislava Bartošová.

Pozemek, kde má vzniknout Bauhaus, je už dnes změněn k nepoznání. Tráva zmizela a parcelu protínají hluboké příkopy pro uložení potrubí. Přitom je možné, že Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec zruší platnost certifikátu vydaného stavebním inspektorem Milanem Teigiserem a stavba bude zastavena natrvalo.

„Budou pokračovat v pracích co nejdéle a potom budou argumentovat, že dokončení stavby už je nevyhnutelné,“ obává se spolu s ivanovickými občany Jiří Koželouh z občanského sdružení Nesehnutí, které dlouhodobě bojuje za prošetření zákonnosti stavby Bauhausu.

(…)

Celý článek Petry Kozlanské najdete na brno.idnes.cz

Soud pozastavil stavbu Bauhausu v Ivanovicích

19. 7. 2010 v 13.38 • Témata: , , , , , , , ,

O protestech proti stavbě ivanovického Bauhausu jsme pravidelně informovali. Poslední stav věcí byl takový, že stavba, povolená díky institutu tzv. autorizovaného inspektora, začala a zřejmě už nebude možné ji zastavit. Nyní dochází k překvapivému zvratu.

Obvodní soud pro Prahu 4, který se zabývá žalobou obyvatel Ivanovic na projekt hobby marketu Bauhaus v jejich městské části rozhodl, že stavba musí být až do rozhodnutí sporu přerušena. Jakmile nabyde rozhodnutí právní moci, musí společnost Bauhaus nařídit stavebním firmám, aby zastavily stavební práce.

Žalobu proti Bauhausu a autorizovanému inspektorovi Milanu Teigiserovi, který vydal certifikát umožňující stavbu i bez stavebního povolení, podalo šest ivanovických rodin a sdružení Nesehnutí. Ti v těchto dnech převzali rozhodnutí soudu o předběžném opatření, které má stavbu pozastavit. „Datum, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, záleží na dni, kdy si ho převezme i žalovaná strana,“ vysvětlil Jiří Koželouh z Nesehnutí.

Zda už si žalovaní rozhodnutí soudu převzali zatím není jasné. Firma Fuertes Developement, která zastupuje rakouské vlastníky pozemku a investory, se totiž k průběhu soudního sporu odmítá vyjádřit. „Případ nebudu nyní nijak komentovat,“ řekl jednatel společnosti Petr Jonáš.

Zuzana Taušová, brnensky.denik.cz

Stavba Bauhausu v Ivanovicích je přerušena. Zatím dočasně

Staveniště v Ivanovicích, kde má zanedlouho vyrůst nový Bauhaus, dnes utichlo. O zastavení stavby rozhodl před deseti dny pražský městský soud, který projednává žalobu proti certifikátu schvalujícím stavbu.

Certifikát vydal stavební inspektor Milan Teigiser a Ivanovičtí mají pocit, že přitom obešel zákon. Nejvíce jim vadí, že nedostali prostor se ke stavbě oficálně vyjádřit, přestože od počátku jsou silně proti. „Bude to stát v kopci, takže musí přesunout obrovské množství hlíny. Až do soboty se tam vehementně kopalo, teď je konečně klid,“ popsala Ladislava Bartošová, která má na staveniště výhled ze svého domu.

Inspektor Teigiser však trvá na tom, že obyvatelé ulice Černohorská nebo Meduňkova by neměli být účastníky stavebního řízení.

(…)

brno.idnes.cz

Bauhaus, Ivanovice, Bystrc, volby

Slušný a nezištný politik, to je téměř protimluv, v této věci stojíme oběma nohama na zemi. Jde totiž o něco jiného: bylo potřeba vyměnit politiky, kteří měli během dlouhých let svého působení vybudovány vazby, známosti a informační i finanční kanály. A až si ti noví vybudují své kanály, zase bude platit ono VYMĚNIT. A tak pořád dokola. Zdá se nyní, že jsme to nyní už pochopili.

Ono to totiž platí nejen v té velké, parlamentní politice, ale mnohem více v té naší místní, komunální. Jak ukazuje příklad obřího areálu BAUHAUS (kauza podobná té naší na Horním náměstí), jehož stavba je nyní povolena v Ivanovicích rozhodnutím jediného člověka, tzv. autorizovaného inspektora, není jiné cesty pro záchranu Horního náměstí než radikální výměna našich radních a zastupitelů.

Z článku Ing. Luboše Rause Parlamentní volby 2010 – lidé se probudili a vzali své věci do svých rukou!

Několik názorů čtenářů Brněnského deníku na stavbu Bauhausu v Ivanovicích

Nejsem z Ivanovic a tak s BAUHAUSEM souhlasím. Rád si tam přijedu nakoupit. Pár místních aktivistů vyvádí, ale budou tam nakupovat jako první. Že se po hradecké výpadovce (rychlostní silnice !!) valí denně stovky kamiónů, jim nevadí, ale že u BAUHAUSU denně zaparkuje jeden kamión, je přivádí k šílenství. Nějaký divný, ne ?? Obchody typu BAUHAUS podporujou zdravý životní styl – kutilství, zahrádkaření, chalupaření a tak bysme jejich výstavbu měli spíš podporovat, než brzdit. Co kdyby tam místo něho vyrostly nějaký velkosklady a logistický centra (viz Popůvky), kde by se denně otáčely desítky kamiónů ?? myslím, že BAUHAUS bude pro sever Brna přínosem.

Pepa z depa

Nesouhlasím s ilegální výstavbou. Výstavba Bauhausu neznamená jen znehodnocení městké části Brno-Ivanovice, ale je výsměchem nám všem obyvatelům Brna a Jihomoravského kraje. Svědčí o korupci v řadách úředníků a absolutním nerespektování zákonů. Megalomanská stavba neodpovídá územnímu plánu a vzniká na základě zpochybněného certifikátu vydaného autor.inspektorem Teigiserem, jehož jméno je spojeno s dalšími protizákonnými stavbami a již se od něho distancují i samotní autorizovaní inspektoři. Postavit stavbu takového rozsahu na základě orazítkovaného cáru papíru, který postrádá právní podstatu, je mnohem hlubší problém (a týká se celé naší společnosti), než si zajet koupit hřebíčky o pár metrů dále.

Martina

Mizerové. Hobbymarkety ničí malá železářství a prodejce nářadí. Navíc prodávají předražené krámy s pochybným původem a mizernou kvalitou. Za sebe říkám ať tihle mizerové táhnou zpátky do Rakous!

mistr Joda

Se stavbou souhlasim! Kdo nekdy jel do Bauhausu na Herspickou dobre vi, ze ze severu Brna je to otazka 20 kilometru v zacpach a vezme to pul dne nebo i den dovolene. Takze se uz hodne obyvatel severu Brna spolu se mnou nekolik let tesi, az to konecne postavi. V Globusu sehnat nejake sroubky, hrebiky apod. je docela tragedie…

Jan

*

Zprávy Nesehnutých

BAUHAUS začal kopat základy hypermarketu v Ivanovicích. Navzdory zákonům.
Přes tisíc hlasů proti nákupním centrům
BAUHAUS v Česku pošlapal práva svých sousedů i zákony
BAUHAUS in Tschechien hat Rechte seiner Nachbarn sowie Gesetze mit Füssen getreten

Vzkaz BAUHAUSu z Ivanovic: zanechte bezohlednosti vůči lidem, zákonům i přírodě
BAUHAUS podvedl své sousedy, nezeptal se a chce jim stavět za domem
BAUHAUS se chystá stavět navzdory zákonům, opatřil si nelegálně certifikát

Související (Bystrčník)

Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek
Ombudsman chce změnu stavebního zákona (aktualizováno)
Ivanovice: Odvolání starostky, facka, Bauhaus (doplněno)
Přímá akce: Nesehnutí se vyřádili na plakátu Bauhausu
Bauhaus v Brněnských Ivanovicích má zelenou!
Ivanovický Bauhaus: Inspektor i investor půjdou k soudu

Rybkova: Inspektor povolil lávku, lidé kvílí

21. 6. 2010 v 10.06 • Témata: , , , , ,

Rybkova ulice leží v Brně-městě, s děním v Bystrci případ tamní lávky zdánlivě nesouvisí. Propojen je však institutem autorizovaného inspektora, osobou, která může povolit jakoukoli stavbu a proti jejímuž rozhodnutí neexistuje opravný prostředek. Může být, že autorizovaný inspektor spustí kontroverzní stavby, vyvolávající protesty, i v Bystrci.

Noční můrou pro lidi z brněnské Rybkovy ulice se staly plány na rekonstrukci sousední stavební fakulty Vysokého učení technického. Její součástí je totiž stavba lávky mezi areálem fakulty a její další budovou v Rybkově ulici. Povede ve výšce třetího patra s výhledem do oken soukromých bytů. Škola přitom přeskočila stavební řízení a využila mezi investory kontroverzních staveb oblíbeného certifikátu autorizovaného inženýra.

„Když jsme se o plánu školy na začátku června dozvěděli, doslova jsme se rozplakali. Lávka totiž měla už od ledna platné územní rozhodnutí,“ postěžovala si zástupkyně majitelů bytů Zdeňka Schelleová.

Zároveň zdůraznila, že lávka výrazně zhorší lidem z Rybkovy ulice životní podmínky. „Kdysi jsme v ulici měli alej. Vykáceli ji a na jejím místě je parkoviště. Jediný kousek zeleně, na který se můžeme z oken podívat tak je výhled do Björnsonova sadu. Místo něj se teď budeme dívat na lávku, případně na lidi, kteří po něm chodí. Lávka také zastíní byty a zvýší prašnost,“ vypočetla hlavní důvody obav Schelleová.

Svoje námitky ovšem neměla možnost v územním řízení uplatnit. Nevšimla si oznámení na úřední desce. „Ale to by nás musel osvítit duch svatý, abychom tam něco podobného hledali,“ povzdechla si majitelka bytu.

(…)

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/lavku-pro-vut-lide-odmitaji-20100620.html

Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek

15. 6. 2010 v 19.10 • Témata: , , , ,

Tisková zpráva veřejného ochránce práv, 15. června 2010 – Činnost autorizovaných inspektorů může za současného právního stavu vést k nezvratnému dotčení a omezení práv osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení. Stejně tak mohou být vydáním certifikátu autorizovaného inspektora omezeny veřejné zájmy, které by jinak byly chráněny stavebními úřady. I v případě, že autorizovaný inspektor postupoval v rozporu se zákonem, totiž není možné domáhat se zrušení či změny vydaného certifikátu.

Institut autorizovaného inspektora, resp. tzv. zkrácené stavební řízení, zavedl stavební zákon č. 183/2006 Sb., podle kterého stavebník může uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem namísto žádosti o stavební povolení. Stavba je pak stavebnímu úřadu pouze oznámena. Autorizovaný inspektor svým certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady a že navrhovaná stavba může být provedena. K certifikátu musí být připojena souhlasná závazná stanoviska všech dotčených orgánů a také vyjádření všech osob, které by byly účastníky řízení o vydání stavebního povolení. V případě, že tyto osoby uplatní námitky, má autorizovaný inspektor povinnost je posoudit a projednat. Způsob a závěry vypořádání námitek se k certifikátu rovněž připojují. Pokud by došlo k rozporům a námitky nebyly vypořádány, je autorizovaný inspektor povinen předložit vše stavebnímu úřadu, který o námitkách rozhodne, případně rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.

Činnost autorizovaných inspektorů, jak ji popisuje zákon, vypadá logicky a přehledně, jako zjednodušení stavebního řízení a odlehčení množství práce stavebním úřadům. Praxe však ukazuje, že s činností autorizovaných inspektorů jsou spojeny některé velmi závažné problémy.

Zrušené územní rozhodnutí nemá vliv na vydaný certifikát

Jednotlivé kroky v povolování stavby jsou navzájem provázány. Právo stavět vzniká až po vydání územního rozhodnutí a následném vydání stavebního povolení, ohlášení stavby či vydání certifikátu autorizovaného inspektora. Pokud je územní rozhodnutí soudem zrušeno jako nezákonné, je to důvod i pro obnovení celého řízení o stavebním povolení. V případě certifikátu autorizovaného inspektora však tento postup upraven není, takže dochází i k situacím, kdy soud zruší územní rozhodnutí, ale stavebník přesto pokračuje ve stavbě s odkazem právě na vydaný certifikát. Jako příklad je možné uvést výstavbu bytových domů a ubytovny v ul. Horníkova v Brně. Tento případ je kontroverzní i tím, že autorizovaný inspektor vydal certifikát až poté, co krajský soud zrušil územní rozhodnutí pro stavbu, pouze toto rozhodnutí ještě nenabylo právní moci.

Zástupkyně ochránce považuje za nepřijatelné, aby zákon neupravoval postup, jak se lze domoci zrušení či změny certifikátu autorizovaného inspektora v případě, že byl certifikát vydán v rozporu se zákonem nebo vychází z později zrušeného územního rozhodnutí. Podle zástupkyně ochránce zde musí platit obdobný postup, jako u standardního stavebního řízení.

Záměrné opomíjení dotčených osob

Účastníky stavebního řízení je nejen stavebník, ale i další osoby, jejichž zájmů se zamýšlená stavba dotýká. Zejména jde o vlastníky sousedních pozemků a staveb. Jejich zájmy a zájmy stavebníka jsou často protichůdné, ovšem v rámci stavebního řízení mají všichni účastníci řízení právo podat námitky a rovněž právo odvolat se proti rozhodnutí stavebního úřadu.

V případě certifikátu autorizovaného inspektora zákon žádný opravný prostředek neumožňuje. Pokud autorizovaný inspektor opomene či dokonce záměrně neosloví vlastníky sousedních pozemků a staveb dotčené stavbou, odepře jim tak právo vyjádřit se ke stavbě a uplatnit námitky. Příkladem může být medializovaný případ výstavby Bauhausu v Ivanovicích, kdy právě z důvodu neoslovení osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, byl napaden certifikát autorizovaného inspektora u správního soudu.

Město Čelákovice v jiné kauze rovněž namítalo neplatnost certifikátu autorizovaného inspektora, s tím, že certifikát byl vydán, aniž bylo město požádáno o vyjádření ke stavbě. Autorizovaný inspektor navíc neoslovil ani další osoby, které by jinak byly účastníky stavebního řízení a certifikát vykazoval i rozpory mezi grafickou a textovou částí. Přesto byl vydán a odvolání není možné.

Nezákonně vydaný certifikát nelze podle stavebního zákona zrušit a, jak již dříve ochránce zjistil v souvislosti s šetřením činnosti autorizovaných inspektorů, ani žaloba nemusí být řešením. Ochránce totiž zaznamenal rozhodnutí Městského soudu v Praze, který žalobu žádající přezkum certifikátu odmítl s konstatováním, že certifikát je soukromoprávním aktem vydaným na základě soukromoprávní smlouvy stavebníka a autorizovaného inspektora a tudíž nepodléhá přezkumu soudů.

Ministerstvo musí vykonávat dozor nad autorizovanými inspektory

Podle zástupkyně ochránce je nezbytné aktivní zapojení Ministerstva pro místní rozvoj. To by mělo využít svých oprávnění a vykonávat dohled nejen nad stavebními úřady, ale také nad činností autorizovaných inspektorů. V případě zjištění nedostatků může ministerstvo vyzvat k nápravě nebo uložit inspektorovi povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě. Zástupkyně ochránce chce proto požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o sdělení, zda a jak lze dozorová oprávnění využít v konkrétních situacích, kdy zjistí, že činnost autorizovaného inspektora je v rozporu se zákonem.

Současně hodlá zástupkyně ochránce usilovat o změnu stavebního zákona, aby proti certifikátu byl možný opravný prostředek. Tím by byla zajištěna právní ochrana osob, které mají vlastnická či jiná práva k sousedícím nemovitostem a které by jinak byly účastníky řízení o povolení stavby. Zavedení opravného prostředku by chránilo i veřejné zájmy např. v případě certifikátů vydaných v rozporu s územním rozhodnutím.

Autorizované inspektory jmenuje ministr pro místní rozvoj na základě stanovených podmínek (vzdělání, praxe, složení zkoušky aj.). Ministr také může inspektora odvolat, jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se dopustil jiného jednání neslučitelného s postavením autorizovaného inspektora.

www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/proti-nezakonnemu-jednani-autorizovanych-inspektoru-musi-byt-opravny-prostredek/

Ombudsman chce změnu stavebního zákona (aktualizováno)

15. 6. 2010 v 17.05 • Témata: , , , , , , , ,

Institut autorizovaného inspektora otevřel developerům cestu k realizaci mnoho kontroverzních projektů. Příkladem budiž ivanovický Bauhaus, o němž na stránkách Horního náměstí podáváme často zprávy, nebo v textu zmíněný bytový komplex v Líšni. Kritici tvrdí, že funkce autorizovaného inspektora dává příliš velkou moc do rukou jediné osoby a bere možnosti protestovat proti stavbě těm, jichž se projekt týká.

Úřad ochránce práv se dnes postavil proti novému stavebnímu zákonu z roku 2006, respektive proti novince, kterou zavádí. Trnem v oku se stala funkce tzv. „autorizovaného inspektora“. Kdo chce stavět, může v rámci tzv. „zkráceného řízení“ místo žádosti o stavební povolení uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem. Ten mu za podmínek uvedených v zákoně vydá certifikát, který investor posléze jen pošle stavebnímu úřadu a tím mu oznámí, že zahajuje stavbu.

Podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové se však stále častěji objevují případy, kdy autorizovaný inspektor vydá certifikát v rozporu se zákonem – investor dostane razítko a může stavět i přesto, že soud mezitím v odvolacím řízení zrušil územní rozhodnutí, které je základním předpokladem pro povolení stavby i pro vydání certifikátu. Toto byl případ mediálně ostře sledovaného případu výstavby bytového komplexu v Brně Líšni na ulici Horníkova.

(…)

www.ct24.cz/regionalni/brno

Místo, kde soukromá firma vykácela borový háj. Teď se v místě chystají postavit patrové bytovky. Autor: DENÍK/Tomáš Škoda

Úřad ombudsmana kritizuje inspektory. Kvůli Bauhausu

Kontroverzní plánované stavby v brněnských městských částech Líšeň a Ivanovice se už dostaly i do hledáčku zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv. Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová v úterý kritizovala takzvané certifikáty autorizovaného inspektora. Ty umožňují developerům stavět i přesto, že jim stavební úřad nedal stavební povolení, nebo jej nadřízený orgán zrušil.

„Certifikáty vydal inspektor chybně, neoslovil dotčené účastníky řízení. Přestože tak porušil zákon, bohužel neexistuje kromě soudu opravný prostředek. Dotčení lidé jsou tak diskriminováni. Proto žádáme ministerstvo pro místní rozvoj o důkladnější kontrolu práce inspektorů a zákonodárce o zavedení opravných prostředků k certifikátu,“ prohlásila Seitlová.

Problém je podle ní v tom, že takzvané certifikáty nejsou dostatečně zákonně ošetřeny. „Pokud je územní rozhodnutí soudem zrušeno jako nezákonné, je to důvod i pro obnovení celého řízení o stavebním povolení. V případě certifikátu autorizovaného inspektora však tento postup upraven není. Potom, přestože soud zruší územní rozhodnutí, stavebník nadále pokračuje ve stavbě s odkazem na certifikát,“ řekla Seitlová.

(…)

brnensky.denik.cz/zpravy_region

Bauhaus v Brněnských Ivanovicích má zelenou!

30. 5. 2010 v 10.37 • Témata: , , , , , , ,

Mobilizujme své síly, tlučme na poplach – Bauhaus v Brněnských Ivanovicích má zelenou!

Cestu ke stavbě, proti níž protestuje většina místních občanů (přes 70% podobně jako na našem Horním náměstí) otevřel institut tzv. autorizovaného inspektora. Je jím osoba, opatřená příslušnými pravomocemi, která sama může nahradit celé stavební řízení. V tomto případě je onou osobou inspektor Milan Teigiser z Prahy (Ing. arch. Milan Teigiser autorizovaný inspektor, Ke Krči 999/18, 147 00, Praha 4 – Bráník)

Z dostupných informací vyjímáme:

Autorizovaný inspektor není limitován náklady stavby ani druhem či typem stavby, při provádění svojí činnosti není vázán správním řádem, koná svobodně, vykonává svoji činnost za úplatu, výše honoráře není upravena žádným cenovým předpisem, pohybuje se okolo 1000 až 2000 Kč/hod. Proti jeho rozhodnutí se nedá odvolat a jeho rozhodnutí se nedá zrušit. Stavebník tak podstatně dříve dosáhne cíle.

A, světe div se, za touto ivanovickou stavbou nestojí nikdo jiný než firma operující i na našem Horním náměstí, totiž v Brně nechvalně známá Fuertes Developement (Ing. Zdeněk Přichystal a spol.). Stejný scénář by se tedy mohl odehrát i u nás, podle stejného schematu by nakonec mohl rozhodnou p. Teigiser z Prahy, že se na Horním náměstí stavět bude, ba dokonce by mohl rozhodnout, co se tam bude stavět!

Opět se tedy ukazuje že jedinou skutečně pádnou zbraní je výměna našich zastupitelů, na celobrněnské radnici i v u nás Bystrci, a to zcela radikálním způsobem.

A našim kolegům z ivanovického sdružení stejně jako ivanovickým občanům držíme palce a budeme hledat cestu, jak jim pomoci. Brněnská sdružení již o sobě vědí a vzájemně se podporují! Mnoho dalších aktuálních informací naleznete pomocí internetového vyhledávače zadáním hesel Ivanovice a Bauhaus.

Ing. Luboš Raus