Příspěvky se štítkem ‚audiozáznamy’

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno

6. 6. 2012 v 08.31 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 6. června bude zastupitelstvo Bystrce hlasovat o změnách jednacího řádu. Návrh rady umožní občanům interpelovat zastupitele v podstatě jakýmikoliv podněty, dotazy nebo připomínkami, a také si ze zápisu z jednání jmenovitě zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

Změny předkládá rada, složená z koaličních stran. ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu většinu a tak mohou návrh odhlasovat i samy. Jaká bude podpora z ostatních stran? Zeptal jsem se Pavla Březy, zastupitele za KSČM.

„Zaváděné prvky jednacího řádu mohly platit už dávno. Pokud se podaří odstranit některé nepřesnosti ve vztahu k zákonu o obcích, pak to mohu podpořit,“ odpověděl Pavel Březa.

Komunisté tedy pravděpodobně návrh podpoří. Tři zastupitelé, zvolení za volební stranu Zelená pro Bystrc (Petr Laštůvka, Jana Pálková, Luboš Raus), budou pro návrh hlasovat zcela jistě. Nejasné je zatím stanovisko ODS.

„Vrátit bychom se však měli také k pořizování alespoň zvukového záznamu ze zasedání,“ připomněl v odpovědi Pavel Březa.

O zavedení audiozáznamů z jednání bystrckého zastupitelstva se neúspěšně pokoušel v roce 2007 a 2009 Petr Laštůvka (Strana Zelených, nyní Zelená pro Bystrc). Zastupitelstvo jeho návrh pokaždé odmítlo.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád
2007: Audiozáznamy? To tak!
Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

Záznamy z jednání zastupitelstva 9. června 2010

29. 8. 2010 v 16.29 • Témata: , , ,

Se značným zpožděním vám přinášíme audio-  a videozáznamy z jednání zastupitelstva 9. června 2010. Audiozáznam pokrývá nepřetržitě prvních devadesát minut jednání, videozáznam s přestávkami jednání celé. Chybějící části ve videozáznamu nebyly vystřiženy záměrně, soubor obsahuje všechen nasnímaný materiál bez dodatečných úprav. Pauzy jsou způsobeny technickými příčinami (přenášení kamery, výměna baterií apod.).

Ke stažení

Audio (MP3, 110 MB)
Video (AVI, 550 MB)

Zastupitelstvo – žádné změny

11. 6. 2009 v 08.46 • Témata: , ,

Bystrcké zastupitelstvo na jednání ve středu 10. června neschválilo žádnou z navrhovaných změn jednacího řádu. Podrobnější zprávu přineseme později.

Související

Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech
“Přestaly existovat”
2007: Audiozáznamy? To tak!
Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem
Pozvánka na zastupitelstvo

Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

5. 6. 2009 v 09.36 • Témata: , ,

Bystrcké zastupitelstvo bude ve středu 10. června v 16:00 ve Společenském centru hlasovat – kromě dalších věcí – o změnách jednacího řádu. Jestliže pro ně zastupitelé zvednou ruce, bude napříště z jednání zastupitelstva pořizován zvukový záznam přístupný veřejnosti, a občané budou mít také možnost své písemné připomínky včlenit do zápisu z jednání. Obě změny by citelně přispěly k naplnění pojmu „veřejná správa“.

Pomozte prosadit změnu. Přijďte na veřejné jednání zastupitelstva. Řekněte zde svůj názor, nebo si alespoň udělejte sami obrázek, do jaké míry chtějí zastupitelé lidi informovat.

Související

“Přestaly existovat”
2007: Audiozáznamy? To tak!
Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem
Pozvánka na zastupitelstvo

2007: Audiozáznamy? To tak!

2. 6. 2009 v 10.20 • Témata: , ,

Již jsme referovali o novém návrhu na pořizování audiozáznamů z jednání zastupitelstva, který bude z podnětu Petra Laštůvky (SZ) projednáván na příštím zasedání bystrckého zastupitelstva. Podívejme se dnes, jak dopadl předchozí pokus v roce 2007. Tehdy Petr Laštůvka předložil návrh usnesení takřka totožný s letošním.

Zápis o průběhu 5/7. zasedání ZMČ Brno-Bystrc konaného dne 10. 10. 2007

3.05 Pořizování zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc – změna jednacího řádu a uložení úkolu Radě MČ

Neschváleno usnesení (Návrh 1): Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc schvaluje tuto změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc:

Do Čl. 12 Zápis a organizačně-technické záležitosti zasedání se přidává odstavec 11. Ze zasedání je pořizován zvukový záznam, jež se stává nedílnou součástí zápisu z jednání.

Pro: 8 Proti: 11 Zdržel se: 6 Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 25

Neschváleno usnesení (Návrh 2): Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc ukládá Radě MČ zajistit pořizování zvukového záznamu od jednání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 5/8.

Pro: 9 Proti: 11 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 0
Celkem při hlasování přítomno: 25

Nemáme k dispozici hlasování po jménech (proč vlastně?), nebudeme však patrně daleko od pravdy s domněnkou, že dělící čára mezi zastupiteli je shodná s dělením na koalici a opozici. Díky neexistenci detailního záznamu z jednání se můžeme také jen dohadovat, jakými argumenty se řídili ti zastupitelé, kteří byli proti záznamům.

Jsme o dva roky dále. Je o dva roky dál také myšlení zastupitelů? Těžko říct. Nový návrh je téměř stejný, zastupitelé jsou také ti samí. Situace se přesto změnila. Jednání zastupitelstva navštěvuje podstatně víc lidí než dříve. Audiozáznamy existují již několik měsíců, byť je nevytváří úřad, ale občanská iniciativa. Zastupitelům z nich dosud nevznikla jediná újma. Přesvědčí je to, že zvukové záznamy nejsou kořenem všeho zla?

Zastupitelé se mohou spolehnout, že o jejich důvodech, proč víc neotevřít jednání lidem, se voliči dozví. Hlasovat se bude v období, kdy jedno žadonění o hlasy skončí (eurovolby jsou v pátek), druhé je však za dveřmi (mimořádné volby v říjnu) a třetí, pro ně to nejzávažnější, už také není tak daleko (komunální volby na podzim 2010).

Ani to však nemusí stačit. Nezbývá, než opět vyzvat – chcete-li pomoci pootevřít dveře občanům k účasti na veřejné správě, přijďte na jednání. Koná se příští středu (10. června) od 16:00 ve Společenském centru.

Související

Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem

Pozvánka na zastupitelstvo

1. 6. 2009 v 23.11 • Témata: , ,

letak_zmc_2009_06_10_bitmapa_120Chcete-li podobně jako v předchozích měsících pozvat na jednání zastupitelstva 10. června 2009 obyvatele vašeho domu a okolí, můžete použít leták, který jsme pro vás připravili. Leták si stáhněte, vytiskněte a vyvěste třeba na nástěnku ve vchodu do domu nebo na jinou vhodnou plochu. Jako vždy vás úpěnlivě žádáme, abyste vynechali komerční plakátovací plochy a všechna ostatní místa, kde by leták mohl někoho (majitele) oprávněně rozvzteklit.

Všem dobrovolníkům za spolupráci velmi děkujeme.

Ke stažení

Leták (PDF)

Související

2007: Audiozáznamy? To tak!
Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem

Změny jednacího řádu otevřou bystrckou radnici lidem

1. 6. 2009 v 12.44 • Témata: , ,

Na jednání bystrckého zastupitelstva 10. června 2009 se dostal i návrh na změnu jednacího řádu, jehož účelem je otevřít jednání radnice veřejnosti. Návrh předkládá zastupitel za Stranu zelených Petr Laštůvka.

„Jednání Zastupitelstva městské části Brno – Bystrc se čím dál více stávají předmětem zájmu občanů Bystrce a je to velmi dobře. Občané se nejen zajímají o projednávaná témata, ale aktivně do jednání vstupují a vyjadřují své názory. Oprávněně pak požadují, aby byla jejich stanoviska, stejně jako zveřejněné názory a stanoviska jednotlivých zastupitelů zaznamenány, archivovány a zpřístupněny veřejnosti“, píše Petr Laštůvka v důvodové zprávě.

Současná situace je skutečně tristní. Již od konce loňského léta se jednání zastupitelstva zúčastňují vcelku pravidelně desítky lidí. Na jednání přednášejí své připomínky, ty však vzápětí po pronesení přestávají existovat. Přinejmenším pro všechny, kdo budou o průběhu zasedání číst v oficiálním zápisu. Nejenže zde obsah připomínek občanů nenajdeme, není zde dokonce ani sebemenší zmínka o tom, že by snad někdo z občanů vůbec vystoupil! Zastupitelé samotní mohou do zápisu učinit poznámku, občané však dnes mají přístup do zápisu zcela zapovězen. Historii píše jen jedna strana.

Návrh Petra Laštůvky by mohl situaci změnit. Dodá-li občan své připomínky v písemné formě, měly by se stát součástí zápisu z jednání.

Druhá část návrhu se týká pořizování oficiálních audiozáznamů. K nim důvodová zpráva říká:

„Vzhledem k tomu, že současné zápisy z jednání neobsahují přepis diskuzí k jednotlivým bodům, ale pouze znění usnesení a záznam o výsledku hlasování, je takovýto záznam průběhu jednání nedostatečný pro kompletní informování občanů, kteří nemohli navštívit jednání ZMČ osobně. Zároveň mezi námi žijí i zrakově postižení občané, kteří si zápis z jednání zastupitelstva nemohou přečíst a jsou odkázáni pouze na osobní účast na jednání, nebo právě na případný zvukový záznam. Informace o jednání a rozhodnutích volených orgánů městské části by měly být pro všechny občany co nejsnadněji přístupné a pořizování a zveřejňování zvukového záznamu je v současnosti nejmodernějším způsobem, jak tak činit. Navíc je tento postup naprosto běžný v řadě obcí, včetně Statutárního města Brna – navrhované znění doplňovaného odstavce je převzato z Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna.“

Návrh Petra Laštůvky by tak do Bystrce přinesl věc jinde obvyklou. Občanů by byli o jednání zpravováni nejen z velmi strohého zápisu, který žádným způsobem nezachycuje proběhlou diskuzi, ale mohli by získat mnohem přesnější obraz poslechem audiozáznamu. Stejná praxe, jak uvádí i Petr Laštůvka, je běžná v mnoha obcích. Uveďme především Brno a Prahu (dokonce videozáznamy).

„Dalším z argumentů pro pořizování zvukového záznamu je zlepšení kultury celého jednání zastupitelstva. Věřím, že všichni vystupující, vědomi si toto, že je jejich výstup nahráván, budou uvážlivěji volit vyřčená slova a prezentovat pouze pravdivé informace. V případě, že tomu tak nebude, bude záznam použitelný k zjednání nápravy například soudní cestou,“ končí Petr Laštůvka důvodou zprávu zřejmou narážkou na nedávné spory zastupitelů s bystrckým disidentem Milanem Kuchařem.

Navrhované změny jednacího řádu jsou jednoduché, jejich realizace nevyžaduje prakticky žádné náklady, přitom velmi významně přispějí k informovanosti bystrcké veřejnosti a k jejímu zapojení do chodu veřejné správy. Zdánlivě by tedy měly být schváleny bez obtíží. Lze však očekávat, že pravý opak bude pravdou.

Petr Laštůvka se o prosazení audiozáznamů pokoušel již v roce 2007. Neúspěšně. Důvody? A je to tu – audiozáznamy neexistují a ze zápisu se o důvodech nedočteme. Pokusme se je alespoň odhadnout na základě zpráv a zkušeností, které máme k dispozici.

Přeskočme tradiční averzi koalice vůči čemukoli, co pochází z opoziční dílny. Hlavní problém tkví jinde – přestože politické strany otevřenost vůči občanům rády proklamují, praxe bývá jiná. Pro část zastupitelů jsou zjevně slova „občan“, „veřejnost“, „otevřenost“ či „informace“ nevkusná, hraničící se sprosťárnami. Jejich mentální uzpůsobení se kloní spíše k utajení a skrývání; hlavně potichu. Kdo něco ví, může něco dělat – a to si zřejmě někteří zastupitelé nepřejí. Ještě by lidé strkali nos tam, kam nemají.

Nechuť části zastupitelů vůči audiozáznamům je čistě iracionální. Neuvědomují si, že schválením či neschválením návrhu nerozhodnou, zda záznamy budou existovat nebo ne. To totiž ve skutečnosti nijak ovlivnit nemohou. Zvukové záznamy z jednání jsou lidem k dispozici přinejmenším od minulého podzimu, i vy si je můžete stáhnout ze stránek Horního náměstí. Dosud zastupitelstvu nezpůsobily jediný problém, právě naopak. Přesné znění jejich výroků zabraňuje možnému překrucování, významovým posunům, zasazování do nepatřičného kontextu. Schválením návrhu by pro zastupitele žádná nová situace nenastala, jen by ze slov o otevřenosti a vstřícnosti občanům udělali skutečnost.

Najdou k tomu odvahu? Veřejné jednání zastupitelstva se koná ve středu 10. června 2009 v 16:00 ve Společenském centru.

Z jednání přineseme – jako obvykle – kompletní audiozáznam.

Související

Návrhy změn jednacího řádu (PDF)

Svolání zastupitelstva na webu

28. 5. 2009 v 18.07 • Témata: ,

Na www.bystrc.cz je ode dneška ke stažení svolání Zastupitelstva MČ Brno – Bystrc k 5/17. zasedání, které se koná ve středu 10. 6. 2009 v sále Společenského centra na Odbojářské ulici Č. 2 od 16:00 hod. Povšimněte si zvláště bodu 3.11 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno – Bystrc, stanoviska občanů, zvukový záznam. K nejbližšímu řádnému zasedání bystrckého zastupitelstva se co nevidět vrátíme.

Ke stažení

Svolání (PDF)