Příspěvky se štítkem ‚Atelier RAW s.r.o.’

Obchod u Kuršovy pozastaven

13. 10. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , , , , , ,

Změna územního plánu, která by umožnila výstavbu obchodu před domy Kuršova 1 a 3, se pozastavuje. Takové usnesení přijalo bystrckého zastupitelstvo ve středu 12. října.

Po dlouhé, avšak – zvláště v porovnání s minulostí – mimořádně věcné diskuzi pozměnila Rada návrh svého původního usnesení. To vzbuzovalo mezi občany z okolí Kuršovy obavy, že dává volnou ruku developerovi ke stavbě víceméně jakkoli dimenzovaného objektu. Během jednání zastupitelstva pak Rada přijala argumentaci opozičních zastupitelů (Zelená pro Bystrce, KSČM a ODS) a usnesení během krátké přestávky přeformulovala.

Přijaté rozhodnutí pozastavuje souhlas zastupitelstva se změnami územního plánu u Kuršovy ulice, který byl zastupitelstvem vydán už v roce 2008. Rada městské části nyní nechá zpracovat územní studii celé oblasti(včetně Horního náměstí) a teprve na jejím základě připustí (či nepřipustí) změny územního plánu. Studie bude projednána komisemi zastupitelstva a patrně také znovu s občany.

Právě veřejná projednávání s občany významnou měrou přispěla ke změně postoje Rady. V pondělí 10. října se do Společenského centra dostavilo asi pět desítek lidí z oblasti Horního náměstí. Přestože zastupitelé vyzývali, aby přišli i lidé, kteří si nový obchod u Kuršovy přejí, žádný takový názor na jednání nezazněl. Připomeňme, že mezi lidmi na Kuršově vznikly v průběhu let proti výstavbě obchodu dvě petiční akce. Pod každou z petice se podepsaly zhruba tři stovky lidí. V dotčené oblasti je zhruba 400 obyvatel.

„To mne přesvědčilo, že lidé silnou většinou skutečně obchod u Kuršovy ulice nechtějí,“ řekl v reakci na výsledek pondělního veřejného projednávání zastupitel Ing. Luboš Raus (Zelená pro  Bystrc). Navrhl pak během jednání zastupitelstva vlastní usnesení, jež mělo pouze zrušit souhlas Zastupitelstva se změnami územního plánu.  Toto usnesení schváleno nebylo, přijaté rozhodnutí však říká v zásadě totéž.

Na jednání zastupitelstva byl přítomen i jednatel společnosti Fuertes Development pan Zdeněk Přichystal. Ten prezentoval novou variantu urbanistické studie obchodu u Kuršovy. Změnou je příjezd k obchodu ze spojovací silnice mezi Vejrostovou a Kuršovou ulicí. Výsledkem by mělo být odklonění dopravy související s provozem obchodu od domů na Kuršově ulici a oddělení parkoviště pro rezidenty od parkoviště pro zákazníky obchodu.

Pan Přichystal také několikrát deklaroval, že jeho záměr je skutečně vyjádřen urbanistickou studií a že obavy, že by po změně územního plánu postavil objekt výrazně odlišný, nejsou na místě. Souhlasil také se změnou IPP (koeficient, udávající stupeň zastavěnosti území) v územním plánu na nižší hodnotu, právě jen připouštějící stavbu navrhované budovy, a souhlasil také s regulačními pravidly, které omezí výšku stavby na jedno podlaží. Ačkoli přijaté rozhodnutí zastupitelstva prozatím stavbu obchodu pozastavuje, podařilo se panu Přichystalovi přinejmenším prohloubit dojem, že on a jeho společnost jsou připraveni ke kompromisům.

S rozhodnutím zastupitelstva mohou být obyvatelé Kuršovy ulice spokojeni. Neznamená sice bezvýhradně, že se obchod stavět někdy v budoucnosti nebude, v každém případě však Rada vyslala svým občanům velmi pozitivní signál. Zřetelně vyjádřeným názorům občanů jsou radní opravdu ochotni naslouchat a soustředěnou argumentaci opozice přijmout.

-vl-

Pozor, níže uvedené materiály ke stažení neobsahují poslední změny v urbanistické studii, jak byly prezentovány na zastupitelstvu. Ty zatím nemáme k dispozici.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Petr Laštůvka: Super nebo Hyper?
O Kuršově a Horním náměstí v pondělí
Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

 

O Kuršově a Horním náměstí v pondělí

8. 10. 2011 v 19.42 • Témata: , , , , , ,

V pondělí 10. 10. 2011 od 17 h se ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2 koná prezentace studie „Parkové úpravy na Horním náměstí v Bystrci“, společnosti Atelier RAW s.r.o. a opětovné projednání Studie obchodní jednotky Kuršova.

Všechny zájemce zve Rada MČ Brno-Bystrc.

Ke stažení

ZNOVU SUPERMARKET (leták, výzva k účasti na zastupitelstvu, PDF)
Zastupitelstvu městské části Brno – průvodní dopis k petici 2011
Urbanistická studie, titul (PDF)
Stav územního plánu (PDF)
Celková situace (PDF)
Situace 1:500 (PDF)
Terénní řez (PDF)
Zákres, celek (PDF)
Tramvaj, příčný řez (PDF)

Související

Plameňák se naplnil, otázek však mnoho nepadlo
Horní náměstí? Podle studie park, na který schází peníze
Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi
Výstavbou dalšího supermarketu se fronty nezkrátí a ceny neklesnou, myslí si Vladimír Hruška
Prodejna u Kuršovy: Rada stáhla návrh, bude se jednat
Jak vypadá změna územního plánu pro supermarket na Kuršově?
K supermarketu na Kuršově – dopis zastupitelům
Výzva: Přijďte na zastupitelstvo!
Jitka Hrušková: Politici, nezahrávejte si!
Luboš Raus: Nová obchodní centra v Bystrci?
Supermarket u Kuršovy je znovu tady. Rada chce změnit územní plán
Supemarket u Kuršovy 3: Nová studie
Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře
Fuertes chce stavět u Kuršovy
2007/2008: Supermarket před Kuršovou 3
Milan Kuchař: Doporučuji velkou obezřelost
Horní náměstí: Fuertes mluví o „malé“ prodejně
Stránky Fuertes Development

Jak bude vypadat Horní náměstí? Studie ateliéru RAW má začít diskuzi

16. 9. 2011 v 23.11 • Témata: , , , , ,

Jak bude v budoucnu vypadat Horní náměstí? Poteče na něm opravdu potůček? Jaký bude rozsah zelených ploch? Odpovědi na tyto otázky chce v nejbližších týdnech a měsících nalézt bystrcká radnice v diskuzi s občany. Podkladem pro ni bude studie parkových úprav, vypracovaná společností Atelier RAW s.r.o. Studii nechala zpracovat rada městské části svým rozhodnutí z 2. března tohoto roku.

„Studie bude sloužit jako podklad pro následné majetkoprávní vypořádání pozemků z úrovně Statutárního města Brna,“ popisují autoři výchozí zadání a neopomíjejí zmínit, že „v studii je zohledněna skutečnost, že výstavba parkových úprav bude časově předcházet výstavbě objektů obchodu a služeb (občanské vybavenosti) v ploše SJ na Horním náměstí.“ Přitom právě výstavba dalších budov na Horním náměstí je dlouhodobě trnem v oku místním občanským iniciativám.

Místostarosta Bystrce Petr Fedor (TOP 09) však odmítl, že by radnice chtěla lidem, kteří okolo Horního náměstí bydlí, cokoli vnucovat.

„Studii chápeme jako výchozí materiál k diskuzi s občany,“ řekl Petr Fedor, „Bude na lidech, aby se k ní vyjádřili a abychom společně našli tu nejlepší podobu lokality.“

I sami autoři studie navrhují, aby se výstavba na Horním náměstí pokud možno omezila: „Plocha Horního náměstí je urbanisticky nedokončeným prostorem. Vzhledem ke své centrální poloze horní části sídliště má aspirace na významnou plochu. Největší devizou sídliště jsou významné zelené plochy, proto navrhujeme tento prostor výrazně nezastavovat.“

no images were found

Podle studie by mělo na ploše Horního náměstí vzniknout pět nových dvoupodlažních objektů.

„Navrhujeme zástavbu pěti novými objekty obsahujícími v parteru obchody, kavárnu a v patrech služby,“ uvádí studie. „Další plochy navrhujeme využít pro parkové řešení s legalizací stávajících vyšlapaných cest.“

Vizualizace návrhu ukazují Horní náměstí rozdělené paprsčitou sítí cest pro pěší, s rozsáhlou výsadbou nových stromů a centrálním vodním prvkem.

„Hlavní komunikační osa je doplněna o významný vodní lineární prvek. Jedná se o lineární kašnu  – potok vytvořený pomocí prefabrikovaných betonových dílců, po kterých díky terénnímu spádu stéká voda směrem ke středu celé kompozice parku. Voda je doplněna o říční valouny a dřevěnou pobytovou plochu obsahující lavice pro posezení. Principem tohoto vodního prvku je především umožnění interakce mezi návštěvníky parku – především pak dětmi – a vodním proudem. Vnitřní část koryta bude opatřena led osvětlením vytvářejícím ve večerních hodinách světelný efekt prosvětlené proudící vody,“ popisují svou myšlenku autoři z ateliéru RAW.

Díky velkorysému řešení se však cena za realizaci parku vyšplhala  na téměř sedmnáct milionů korun, a to bez daně. Podle zdrojů z radnice je to cena v současné době nerealisticky vysoká.

„Realizace by se musela rozložit do etap,“ uvažuje o možnostech místostarosta Petr Fedor. Místostarosta poukázal také na to, že autoři studie vypočetli pouze pořizovací náklady, ne však už náklady provozní. Jak finanční důvody, tak i názory občanů a zástupců místních sdružení mohou nakonec vést k řešení skromnějšímu.

K projednání s občany chce bystrcká radnice svolat hned dvě setkání. První z nich se uskuteční už v úterý 20. září. Místostarosta Petr Fedor a zástupci občanského sdružení Horní náměstí zvou všechny, které budoucnosti Horního náměstí zajímá, na 18. hodinu do restaurace Plameňák na Horním náměstí.

Ve Společenském centru 10. října pak bude o Horním náměstí a výstavbě u Kuršovy ulice diskutovat s občany starosta Vladimír Vetchý (ČSSD), další zástupci radnice a autoři studie.

*

Ke stažení

Studie (PDF, 28 MB)