Příspěvky se štítkem ‚architektura’

Obrazem: Žabovřeské kvákání

20. 10. 2012 v 15.17 • Témata: , , ,

no images were found

Odpolední procházka po architektonických zajímavostech Žabovřesk s luštěním hádanek a šifer, to bylo Žabovřeské kvákání o architektuře.

Na cestu podle mapky vyrazilo v sobotu 20. října odpoledne od žabovřeské radnice  přibližně 150 dětí. Na osmi zastávkách je čekaly informace o zajímavých stavbách a úkoly, které procvičily jejich důvtip; v cíli asi hodinu a půl trvající cesty pak všichni účastníci dostali pamětní list a drobný dárek. Akci, jež byla pro návštěvníky zdarma, uspořádali makléři realitní kanceláře RE/MAX Pro ve spolupráci s radnicí městské části.

-vl-

Související

Život Žabovřesk aneb Kvákání o architektuře
Žabovřeské kvákání (webové stránky)
Žabovřeské kvákání (facebook)

Život Žabovřesk aneb Kvákání o architektuře

9. 10. 2012 v 13.50 • Témata: , , ,

Baví vás Brno? Zajímá architektura? Milujete hry? Pak chcete jít na žabovřeské Kvákání! V Žabovřeskách totiž nestojí jen Jurkovičova vila.

O co jde? O procházku Žabovřeskami. Hravou, poznávací, fyzicky nenáročnou, psychicky obohacující, veselou, vtipnou… Poznáte brněnskou městskou čtvrť tak, jak jste dosud neměli příležitost. Zahrajete si prima hru. A domů si odnesete nejen zážitky, ale taky pár dárků.

O co nejde? O příliš odbornou a děsně nudnou vlastivědnou akci, na které senioři usínají a děti zlobí jako čerti.Proč zrovna Kvákání? Protože Žabovřesky a protože toho víme o jejich domech hodně. Hlavně to, co bude bavit vás. Rádi vám to kvákneme.

Kdy a kde? V sobotu 20. října. od 13 do 16 hodin, v Žabovřeskách, před radnicí (Horova 28, Brno – mapa).

Kdo za akcí stojí? Nadšenci do žabovřeské architektury z realitní kanceláře RE/MAX Pro. Sídlíme v Žabovřeskách – víme o čem kvákáme.

Více informací najdete na www.facebook.com/ZivotZabovresk.

 

Zaslepený architekt chce zničit ducha Staré Bystrce

20. 12. 2011 v 09.18 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V pondělí 19. prosince se sešli obyvatelé Staré Bystrce se zástupci firmy Picador, která ve Společenském centru prezentovala novou variantu svého dlouholetého záměru vystavět v ulici K dálnici (mapa) bytový dům.

Proti plánu existuje mezi místními lidmi od začátku silný odpor. Ten vedl i k založení občanského sdružení Staré Bystrc – Chaloupky. Zeptal jsem se dvou zástupců sdružení, Mgr. Radana Koryčanského a  Doc. MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D., jak vidí současnou podobu projektu společnosti Picador.

*

Viktor Lošťák: Vidíte v nově prezentovaném projektu pozitivní změny? Reflektuje jimi podle vás firma negativní názory místních občanů?

Radan Koryčanský, Robert Mikulík: Firma Picador snížila počet bytových jednotek, čímž končí výčet vstřícných kroků. Celkově projekt stále překračuje přijatelnou mez zastavěnosti území. Podoba navrhovaného domu se od původního v zásadě neliší. Předpokládáme, že investor zkouší, co uneseme, že s těmito ústupky počítal a je to jen taktika.

Seznámila společnost Picador místní obyvatele dostatečně a zevrubně se všemi aspekty svého záměru? Nejsou tu sporné body, které by se snažila zatajit nebo upozadit?

Prezentace byla nepřipravená a neprofesionální. Většina přítomných občanů nebyla spokojena s rozsahem prezentovaných materiálů. Je to z toho důvodu, že byly představeny jen dva pohledy na plánovanou stavbu – z náměstí 28. dubna a z ulice Nad kašnou. Tyto pohledy byly navíc méně konfliktní a nepodávaly prakticky žádnou představu o rozsahu stavby a jejím začlenění do okolní zástavby. Dle našeho názoru nebyl pohled z ulice K dálnici prezentován záměrně.

Na setkání zaznělo několik bizarních výroků. Největší perličkou byl rozhodně názor pana architekta Davídka, podle kterého mají všichni občané Brna i České republiky právo na existenci této výjimečné stavby v bystrckých Chaloupkách.

Další perličkou byl názor zástupce firmy Picador, podle kterého lze tuto stavbu přirovnat k Tančícímu domu v Praze. Skutečnost, že Tančící dům nebyl postaven v zahradě, ale opomenul.

Velmi nevýbavná prezentace pana architekta Davídka byla korunována poetickou vizualizací, protože všechny okolní objekty byly odstraněny a objekt tak působil dojmem přímořského letoviska. V této formě by byly ospravedlnitelné vlnovky na fasádě, které dle pana architekta mají evokovat moře.

A na závěr prezentace, která nás měla seznámit s projektem, zástupce Picadoru doporučil, aby se občasné s projektem nejprve seznámili.

Jak se vám líbí nový projekt? Jste pro něj, proti němu, je podle vás již přijatelný nebo ne?

Jednoznačně nepřijatelný. Zaslepený architekt chce zničit ducha Staré Bystrce. Připouštíme, že jako samostatně stojící budova někde u moře by se mohla líbit.

Jaká je celkově odezva místních lidí? Převažuje odpor, pozitivní přijetí nebo je jim stavba víceméně lhostejná?

První odezvou je účast třiačtyřiceti místních (asi deset dalších se omluvilo), což svědčí o tom, že o lhostejnosti nelze mluvit. Účastí byl zaskočen i přítomný místostarosta Fedor. Žádný podpůrný hlas ze strany občanů nezazněl. Naopak, projevy byly striktně zamítavé. Vzhledem k hrozícímu poškození kvality bydlení se nelze divit, že se projevily i emoce. Důležité je, že zamítavé projevy nebyly jen ze strany laiků, ale i z úst přítomných architektů z řad obyvatel Bystrce.

Komunikuje Picador s občanským sdružením Stará Bystrc – Chaloupky?

Pan Serenčko (jednatel společnosti Picador – poznámka Bystrčník) se na schůzce zmínil, že o sdružení ví, ale nekontaktoval nás. Kladně hodnotíme skutečnost, že Picador zorganizoval toto setkání s občany Bystrce.

Co konkrétního vy a OS Stará Bystrc – Chaloupky nyní proti záměru firmy podniknete?

Důležité je, aby si občané Bystrce uvědomili, že tato stavba ohrožuje nejenom bezprostřední sousedy, ale představuje Trojského koně, protože ohrožuje ducha celých Chaloupek a staré Bystrce. Pokud by tato stavba vznikla, bylo by jednoduché prosadit další a další, podobně nesmyslné a nepatřičné stavby kdekoli. Proto podnikneme všechny kroky, včetně právních, abychom této stavbě zabránili. Doufáme, že nic z toho nebude třeba a investor svůj záměr přizpůsobí situaci.

*

Ke stažení

Audiozáznam ze setkání Picadoru s občany (MP3, 75 MB)

Související

Petr Davídek: Nový dům v Bystrci
Občané k projektu Picadoru: NE
Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Petr Davídek: Nový dům v Bystrci

20. 12. 2011 v 08.25 • Témata: , , , , , , , ,

Následující text a vizualizaci předložila společnost Picador občanům na setkání 19. prosince. Autorem textu je architekt Petr Davídek, jehož projekt bytového domu byl na setkání prezentován.

Bohužel ačkoli Bystrčník nabídl už před několika dny Picadoru možnost prezentovat záměr na svých stránkách, zástupci firmy na nabídku vůbec neodpověděli. Ani web společnosti víc informací neposkytuje. Text Petra Davídka a jediná vizualizace stavby jsou tak zatím všechny informace o záměru, které vám můžeme dát.

*

CHALOUPKY NEJEN V BYSTRCI Pozemek se nachází v exponované historické části Bystrce na rozhraní původní zástavby, tzv. Chaloupek a starého jádra Bystrce – původní návsi, dnes náměstí 28. dubna. Nyní tvoří Chaloupky stabilizovanou zástavbu zejména řadových rodinných domků s vlastní specifickou identitou. Podobný charakter zástavby můžeme v Brně registrovat například v Kamenné čtvrti na Červeném kopci či v Dělnickém sídlišti pod Stránskou skálou.

POHLEDEM ARCHITEKTA Tyto lokality s charakteristickou atmosférou, danou živelností svého rozvoje, vnímám velice intenzivně. Jsou plné kontrastů a určitě je jako součást historické zástavby nehodnotíme pejorativněji než architekturu moderní. Měly by však být technicky svébytné, nezatěžující okolní zástavbu či životní prostředí – v tomto ozdravujícím smyslu jsem pracoval na regeneraci několika městských historických celků. Mohu uvést šestiletou rekonstrukci areálu Přírodovědecké fakulty MU, čítající na 15 pavilonů převážně z přelomu 19. století, rekonstrukci Kounicova paláce (Rektorát MU), několik historických budov v Praze (např. budova Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici či vítězný návrh rekonstrukce Nové scény Národního divadla), taktéž i práci mimo městská centra, například rekonstrukci zámku v Liblicích pro Akademii věd ČR.

NÁVES ČI NÁMĚSTÍ? Zmíněné rozhraní ovšem musíme vnímat nejen z pohledu „chaloupek“ jako zástavbu rodinných domků, ale současně i ze strany historického centra Bystrce, náměstí 28. dubna, jemuž na východní straně dominuje kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Západní konec historického centra se rozšiřuje díky zaústění několika uliček a vytváří prostranství, jemuž vévodí Bystrcká lípa s kašnou před hospodou U Šťávů. Tato oblast patří zejména v sezóně k nejfrekventovanějším místům v Brně, a to díky cyklistické trase směřující na Brněnskou přehradu. Často tak bývá zastávkou spojenou s posezením ve stínu koruny košatící se nad letní zahrádkou. Tento významný prostor je zde stavebně ukončen právě třípodlažní budovou zmíněné restaurace, přes ulici Nad Kašnou pak nárožním objektem rodinného domu.

Z urbanistického hlediska je nanejvýš vhodné dodržet uliční čáru i výšku zástavby celé západní strany náměstí až po ulici K Dálnici. Tím se vracíme k problematice zakončení stávající zástavby tentokrát z pohledu od náměstí s důrazem na staletími ověřené městotvorné principy. Vzhledem k pohledové exponovanosti této uliční fronty a architektonické nevýraznosti stávající zástavby oproti protilehlému východnímu konci náměstí (kostel svatých Janů) hledejme potřebnou vyváženost jak hmotovou tak výrazovou ve spojitosti s typickými znaky zdejší městské krajiny i specifického místního přírodního prostředí.

(NE)UBLIŽUJE CHALOUPKÁM ČI (NE)UBLIŽUJE BYSTRCI? Takto koncipovaný dům není a ani nemůže být v nesouladu s „chaloupkami“, výškově i prostorovou orientací sousedy nikterak neovlivňuje, architektonicky se tváří soudobě, dívá se zejména do náměstí, s ulicí Nad Kašnou komunikuje formou přírodního dřevěného laťoví, které navazuje na prozatímní tupou štítovou stěnu souseda od jihozápadu. Podobnou formou navazuje dům na štít nárožního rodinného domu ulice Nad Kašnou a náměstí 28. dubna. Dům je soudobý, maloměstský, nový, nekonfliktní. V domě je sedm bytů pro sedm rodin, garáže pro sedm aut, volná parkovací místa a obchůdek či kavárna.

VLNA JAKO SYMBOL Dům je neutrální svoji tradiční bílou barvou omítek. Přírodní charakter objektu je podpořen dřevěným pletivem, které je ústředním výrazovým prvkem zejména z uličních pohledů. Vine se kolem uliční vzrostlé zeleně náměstí, se kterou se pocitově propojuje, na nároží přerušené sousedním domem míjí památnou lípu a znovu se ulicí Nad Kašnou vrací a přimyká v dlouhé vlně k domu v proluce a končí až na štítu souseda. Motiv vlny je prostý, v konstantní šířce obepíná dům, který takto sjednocuje, i když se objevuje na různých stranách, v různých ulicích. Evokuje vodu, pro zdejší brněnskou část v mysli domácího či hosta příznačnou.

PARKOVÁNÍ ŘEŠÍ PROBLÉM Kvalitní urbanistické snahy nezohledňují jen hmotové uspořádání domů, řeší také přínos domů v širším pojetí. Reagují na soudobé městské problémy, mezi nimiž značně dominuje neustálý nedostatek parkovacích míst. Nový bystrcký dům v odpovídajícím měřítku nabízí parkování nejen pro vlastní obyvatele, ale i pro veřejnost. Celkem šest míst v podzemních garážích může skrýt auta jinak překážejíc, na volných prostranstvích, což jistě potěší nejen odpůrce olejových skvrn či malé fotbalisty.

Ing. arch. PETR DAVÍDEK
PICADOR, spol. s r. o.

 

Ke stažení

Audiozáznam ze setkání Picadoru s občany (MP3, 75 MB)

Související

Občané k projektu Picadoru: NE
Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Občané k projektu Picadoru: NE

20. 12. 2011 v 08.19 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Jak vypadá opravdu tvrdý, nekompromisní občanský odpor předvedli obyvatelé Staré Bystrce v pondělí 19. prosince. Zhruba čtyři desítky lidí se dostavily do Společenského centra na prezentaci firmy Picador, která chce v ulici K dálnici (mapa) postavit bytový dům.

Uznání za statečnost si zaslouží odvážný architekt Petr Davídek, autor projektu. Sám, ponechaný investorem napospas davu, v krajně nepřátelském prostředí, v němž musel vzdorovat jednolitě negativnímu mínění všech příchozích, dokázal svou prezentaci jakžtakž odříkat, ačkoli bylo už krátce po začátku jasně patrné, že odpůrce stavby nemůže přesvědčit. Své si od obyvatel Staré Bystrce slízl i moderátor setkání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), a to přesto, že sám není projektu nakloněn. Lidé si setkání moderovali nakonec víceméně sami a  zástupce Picadoru zasypala smršť argumentů, názorů i jízlivých a uštěpačných poznámek.  „Tady dostane někdo pěkně přes držku,“ dala by se vyjádřit atmosféra setkání s občany.

Bystrcká Rada už projekt bytového domu firmy Picador projednala a postavila se vůči němu odmítavě. Setkání s občany pak mělo zjistit jejich názory, aby se rada k projektu mohla znovu vrátit na svém dalším zasedání počátkem ledna. Názor, který radní slyšeli, byl jen jeden. Krátký a silný. Představíte-li si červeným sprejem nastříkané slovo NE přes celou čelní frontu budoucí bytovky, znáte jej se vším všudy.

-vl-
Audiozáznam pořídil Ing. Luboš Raus

Ke stažení

Audiozáznam (MP3, 75 MB)

Související

Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany

14. 12. 2011 v 19.53 • Témata: , , , , , , , , ,

Jednatel společnosti PICADOR, spol.s r.o., Mučednická 3, Brno 616 00,  Ing. Ján Serenčko si Vás dovoluje tímto pozvat na společné setkání obyvatel městské části Brno-Bystrc a investiční společnosti. Předmětem setkání je projednání  stavebního záměru výstavby Bytového domu v ulici K dálnici č.2, v městské části Brno-Bystrc.

Datum konání :  pondělí 19. 12. 2011 v 17.00 hodin

Místo konání :   Společenské centrum,   Odbojářská ulice č. 2,  Brno- Bystrc

Program jednání :

  • Seznámení zúčastněných se zpracovanou urbanistickou studií BD
  • Seznámení s projektovou dokumentací pro územní řízení
  • Diskuse

Odborný výklad k připravované výstavbě podá autor projektu Ing. arch. Petr Davídek, autorizovaný architekt. Dotazy obecného charakteru zodpoví Ing. Ján Serenčko, jednatel společnosti PICADOR, spol. s r.o.

S úctou

Ing Ján Serenčko, jednatel společnosti

Související

Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik

13. 2. 2011 v 18.01 • Témata: , , , , , , ,

Oficiálně Chaloupky v Bystrci nenajdete, (na rozdíl od Komína, kde se tak jedna ulice jmenuje), ale místní vědí, že jde o skrumáž úzkých uliček a natěsnaných rodinných domků vlevo od hospody U Šťávů, na okraji bývalé návsi. Za posledních dvacet let, od doby, kdy bylo zrušeno asanační pásmo vyhlášené „za komunistů“ a kdy měl centrální část nahradit park, se podoba rozpadajících se Chaloupek změnila, většina domků je opravených nebo znovu postavených. S tím se také změnila a omladila skladba obyvatel. Lokalita má stále svoji atmosféru, přesto, že nejde o žádný skanzen. Bydlení v takových stísněných poměrech vyžaduje vzájemnou toleranci a vede k vytváření komunitních vazeb. Česky řečeno, lidé tam žijí víc pospolu.

Vše se vyvíjí harmonicky a v dané logice, dokud nepřijde bezohledný chytrák.

Plánovaný objekt v Chaloupkách

Domek na adrese K dálnici 2 koupil developer. Dům má kupodivu rozlehlý dvůr s hospodářskými stavbami a poměrně velkou zahradu, skrytou mezi okolními domky. Jak na takové koupi co nejvíc vydělat? Firma Picador a architekt Petr Davídek dostali nápad celou zahradu zastavět a místo malého domku v úzké uličce postavit „menší polyfunkční objekt“, rádoby „moderního střihu“, s rovnými střechami, v původním návrhu pro deset bytů a nebytové prostory, vybavený příslušným počtem podzemních garáží.

Tento nápad kupodivu získal podporu paní Ing. arch. Krejčové, vedoucí bystrckého stavebního úřadu. Projevilo se to tak, že se na stavební komisi vyjádřila v tom smyslu, že v Chaloupkách panují špatné hygienické poměry a že taková stavba je dobrý začátek změny.

Jako architektka pracující v urbanismu asi dobře ví, že pokud mezi rodinné domky včlení jednu „krabicózní“ bytovku, stane se „trojským koněm“ a podle ní se začne lokalita měnit. Bystrcké Chaloupky ztratí svůj dosud jasný charakter, stanou se „kočkopsem“ a jejich genius loci bude pomalu, ale nezadržitelně zanikat. Změny jsou viditelné až po desítkách let, ale na začátku může stát jedno chybné rozhodnutí.

Je to velmi odvážný počin. Bez urbanistické studie dané lokality, která by prověřila vhodnost a únosnost území pro takovou zásadní změnu, bez ohledu na územně analytické podklady, sloužící k územnímu plánování (dostupné na www.brno.cz), ve kterých je oblast kolem nám. 28. dubna označena jako „kulturně historická hodnota“ území Bystrce v kontextu celého Brna.

Paní architektka Krejčová reprezentuje státní správu, ale jako zaměstnanec městské části Bystrc. Bylo by logické, kdyby chápala hodnoty a charakter spravovaného území a v rámci legislativy a územního plánu se je snažila udržovat, případně rozvíjet.

-jo-

Autor si přál zveřejnit článek pod značkou, jeho totožnost je Bystrčníku známa.

*

Související

Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách