Příspěvky se štítkem ‚aktualizace územního plánu’

Týden podle Kacera

26. 1. 2015 v 19.57 • Témata: , , , , , , , , , ,

Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09, byl v minulém volebním období zastupitelem v městské části Brno-Bystrc, kde také bydlí. To je i důvod, proč přebíráme jeho zprávu o dění v Brně, kterou publikoval www.top09.cz.

*

O víkendu jsem se setkal s přáteli a byl jsem překvapen jejich zájmem o můj názor na dění v Brně. Rozhodl jsem se s vámi, kteří budou mít zájem a chuť, podělit o komentáře k uplynulému týdnu. Pokusím se o pravidelnost, pokud mi to čas dovolí, bude-li co komentovat a nebudu-li zcela znechucen :).

Začal bych netradičně od konce tedy od pátku 23. ledna, neboť rozhodnutí krajského soudu o zrušení Změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ považuji za důležitou zprávu. Již samotný název od počátku evokoval mišmaš pojmů a přičteme-li k tomu snahu bývalého vedení města o rychlé schválení bez neadekvátní diskuze či seznámení, bylo to při nejmenším podezřelé. Mě osobně to vedlo ke kritice již v loňském roce. Dokonce jsem navrhoval řešení tak, abychom předešli stavu, který minulý týden nastal. Rozhodnutím soudu se tak minimálně na dva roky paralyzoval rozvoj města. Mnoho lidí teď neví, na čem jsou. Zda budou moci stavět, rekonstruovat a vůbec, co vlastně z územního plánu platí. K tomu všemu se totiž ještě projednávala příprava nového územního plánu a to hned ve třech variantách. Dokument Aktualizace ÚPmB obsahoval mnoho prospěšných věcí, ale také spoustu takových, o kterých to říci nešlo. Jsem si vědom, že mnoho lidí je rezistentní k výstavbě v jejich okolí. Chtějí bydlet de facto na samotě, kde je nikdo nebude rušit, odkud to budou mít maximálně pět minut do centra, dostupnost všemožných služeb je samozřejmostí. To je však jen chiméra.

Co teď a co potom? V současné době platí územní plán z roku 1994 včetně schválených soborů změn. Ten však neodpovídá potřebám moderního města 21. století. K tomu byly v roce 2012 zrušeny Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeným dokumentem pro územní plán, a na přípravě nových se teprve pracuje. Díky tomu je potřeba nejdříve připravit, projednat a schválit nové změny ÚPmB tak, aby se zcela nezastavil rozvoj města. Tento dokument by měl obsahovat co nejvíce prospěšných věcí pro obyvatele a samotné město. Neměl by vycházet vstříc zájmům jednotlivců. Tento proces bude trvat minimálně rok a půl. Ruku v ruce s ním se dle mého názoru musí připravovat tzv. metropolitní plán po vzoru Vídně, Amsterdamu, Kodaně Curychu či Prahy.

A co dalšího se minulý týden událo. Bylo podáno několik žalob na rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ohledně konání referenda o poloze brněnského nádraží. Jedním ze žalujících byl bývalý náměstek za ODS. Dalšími žalujícími jsou někteří zastupitelé za ČSSD a ODS. Také náš klub TOP 09 dostal nabídku přidat se k této žalobě, což jsme však vyhodnotili jako nesprávné a nekonzistentní. V minulosti jsme totiž podporovali konání referenda a minulá koalice na to neslyšela. Měli jsme samozřejmě připomínky k jednotlivým otázkám referenda, které přípravný výbor předložil a také k termínu konání. Na místě je i otázka, zda by referendum o poloze nádraží nemělo být celokrajské, neboť mnoho lidí přijíždí do Brna za prací či studiem.

Na tom, že Brno potřebuje modernizaci železničního uzlu a současný stav není lichotivou bránou do města, se shodneme všichni. Nedávno za mnou přijel jeden známý ze zahraničí, který si chválil moderní vlakovou soupravu Railjet, která jej do Brna přivezla, avšak kritizoval hlavní nádraží, kde si připadal jako v historickém železničním skanzenu. O přesunu nádraží se mluví v Brně skoro sto let a je nutné konečně učinit kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci. Osobně by se mi líbila varianta v centru. Za klíčové považuji celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě. Já i naše strana jsme připraveni respektovat odborné stanovisko Ministerstva dopravy k této problematice, které by mělo být k dispozici v průběhu letošního roku.

Grand Prix ČR byla a je opět na programu dne. Za poslední dobu jsme si zvykli na stálé stěžování si pořadatelů na nedostatek peněz a snahu o získání maxima z veřejných zdrojů. Velká cena k městu Brnu neodmyslitelně patří. Není však možné stále žádat o finanční prostředky a nerozkrýt podivný spletenec firem včetně všech nákladů a výnosů. Pořadatelé v loňském roce hazardovali o osudu velké ceny a hráli do jisté míry vabank svými ultimativními požadavky, očekáváním pozornosti veřejnosti a nátlaku v rámci komunálních voleb. Tuto hozenou rukavici využil pan hejtman a přišel se založením společnosti, která by tuto akci pořádala. A tak se nakonec i stalo. Pořadatelé měli přislíbené finanční prostředky ve výši třiceti miliónů korun na zalistovací poplatek za rok 2014, který prozatím nebyl uhrazen. Vláda ČR schválila tuto částku až v letošním roce a lišácky ji poukázala Jihomoravskému kraji, což bezesporu vyhovovalo i samotnému hejtmanovi.  To dává velký silový potenciál pro realizaci přání krajského vedení. Původně měla krajská společnost ambici pořádat velkou cenu až od roku 2016. Otázkou tedy je, kdo bude pořadatelem v letošním roce, jak bude akce organizována a zda budou finanční toky transparentní. Bez dohody se současnými pořadateli to však nepůjde.

Dále se v médiích několikrát objevila informace o pozastavení privatizace. Toto rozhodnutí poprvé zaznělo od odpovědné náměstkyně na posledním zasedání Zastupitelstva města Brna v loňském roce a týká se i domů a bytů v procesu. Zcela chápu rozhořčení lidi, kteří jsou již v závěrečné fázi procesu včetně podepsaného úvěru či hypotéky a nyní nevědí, co bude dál. Tato problematika není zcela jednoduchá a nelze vše házet do jednoho pytle. Existují jistě pochybnosti o jednotlivých rozhodnutích a jejich výhodnosti. Nejsem sice právník, ale očekával bych dokončení privatizace v procesu. Pokračování privatizace by pak mělo probíhat za oboustranně výhodných podmínek. Nemělo by se jednat o diskontní výprodej pro vyvolené. Na základě zápisu rady bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny pro posouzení pravidel privatizace, ve které však nejsou zástupci opozičních stran. K přípravě podkladů pak byla vybrána pražská advokátní kancelář. V polovině ledna byly osloveny jednotlivé politické kluby, aby zaslaly svoje připomínky k současným pravidlům, a to do konce ledna. Osobně jsem předpokládal, že odpovědní představitelé mají vizi a představí nám svoji koncepci privatizace. Následně by se pak vedla diskuze, ve které by mohly své připomínky prezentovat politické kluby.

Mezi mé záliby patří i architektura. Brno je Mekkou moderní architektury a na to jsem pyšný. Proto mně dovolte, abych na závěr zmínil kulaté výročí narození Ernsta Wiesnera, které jsme si minulou středu připomněli. Tento architekt zanechal ve městě Brně významnou architektonickou stopu. Mezi jeho významné stavby patří vila Stiassni, dříve označována vládní vila v Pisárkách. K tomuto objektu mám osobní vzpomínky, neboť jsem nedaleko trávil u babičky prázdniny po mnoho let. Ve stejné oblasti se ještě nachází Münzova a Haasova vila. Mezi další Wiesnerovy stavby patří palác Morava na Malinovského náměstí či budova brněnského krematoria v městské části Bohunice.

Jaroslav Kacer, člen ZMB

Pavel Březa: Ve znamení aktualizace územního plánu

26. 6. 2014 v 19.58 • Témata: , , ,

Červnové zasedání ZMB mělo významného společného jmenovatele: Aktualizaci územního plánu města Brna, která přitahovala pozornost široké veřejnosti, a byl pro ni vytvořen speciální prostor v odpoledních hodinách. Představu občanů, že uplatněním výhrad proti vypořádání konkrétních připomínek přesvědčí zastupitelstvo k odložení rozhodnutí, vyvrátilo po třech hodinách diskuzí hlasování. Koalice – konečně po tahanicích kolem Černovické terasy zase hrdá, že ještě existuje – předvedla, co dokáže.

Návrh na schválení Aktualizace spolu se schválením rozhodnutí o uplatněných námitkách byl schválen 34 hlasy takto:

 • ČSSD – 19 pro (všichni)
 • ODS – 13 pro, 1 nepřítomen
 • TOP 09 – 5 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen
 • KSČM – 2 proti, 2 nepřítomni
 • KDU-ČSL – 3 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 2 pro.

Aktualizace ÚPmB je provizoriem za situace, kdy není možno projednat a schválit NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA, protože kraj nemá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu platné Zásady územního rozvoje, a současně stávající územní plán je „nabourán“ dalším soudním opatřením v trase R43. Ani při dostatečně dlouhém čase pro prostudování, není jednoduché postihnout všechna opatření, změny a „záludnosti“ Aktualizace. Přitom byla projednána jako jediná změna, kterou údajně nelze posuzovat v jednotlivostech, ale je možno ji přijmout či nepřijmout.

Podle mého názoru je však zcela odlišná situace, pokud se jedná rozhodnutí o vypořádání připomínek. Z diskuzí pro mě vyplynulo, že argumentace o vypořádání není přesvědčivá, a proto jsem nabádal k odložení rozhodnutí a k řádnému projednání připomínek. Ani řešení připomínek městských částí nebylo dostatečně odůvodněné. Někteří tvrdili, že vypořádání námitek ke stejné věci od různých subjektů nemělo shodnou argumentaci. Zastupitelstvo o nich rozhodlo jako o celku, aniž se jimi zabývalo, a tím se podřídilo technokratickému stanovisku pořizovatele, tedy Odboru územního plánu a rozvoje MMB, který nemůže mít ambice rozhodovat politicky.

Manifestace koaliční jednoty se prosazením Aktualizace ukázala ve velice špatném světle, jako arogance politiků vůči názorům veřejnosti. Politické strany praktikující koalici zasadily těžkou ránu všem politickým stranám a v podstatě vyzvaly společnost k pokračování v experimentu volit nová populistická seskupení, těžící z kritiky „partajní“ politiky. Klub KSČM se od praxe mechanického hlasování bez respektu k názorům veřejnosti distancuje.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon
Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Aktualizace územního plánu města Brna schválena

23. 6. 2014 v 18.30 • Témata: , ,

hlasov-ani_o_aktualizaci-960Tak nám městští zastupitelé schválili aktualizaci. Byl jsem u toho spolu s další zhruba stovkou občanů. Jednání to bylo dlouhé a dramatické, výsledek očekávaný. Až měl člověk pocit, že se tam hrálo jedno velké a dlouhé představení pro lidi, aby pak bylo schváleno to, co bylo dávno předtím dohodnuto.

Ráno od půl deváté během vymezené půlhodiny přednášli občané, vyvolávaní jako ve škole panem primátorem, své příspěvky a názory k aktualizaci. Požadavek opozičních zastupitelů na přesunutí času projednávání Aktualizace neprošel, a tak se občané, mnozí z nich bezpochyby obětující den dovolené aby mohli být účastni, znovu sešli na velké radnici ve dvě hodiny odpoledne. Jednání trvalo téměř tři hodiny, bylo možno slyšet názory zastupitelů i přítomných občanů.

Přestože už bylo nesčetněkrát přetřásáno, co ona Aktualizace znamená, nebude na škodu to připomenout. Oficiálně: přizpůsobení pojmů Územního plánu novému stavebnímu zákonu (přesně lze se to dočíst na 10 000 stranách textové části aktualizace). Neoficiálně, řečeno slovy odpůrců Aktualizace: v Brně už došly stavební pozemky, ale developeři chtějí stavět dál. Proto je potřeba zvýšit IPP (míru zastavěnosti) a rozvolnit funkční označení jednotlivých ploch, aby se mohlo stavět i tam, kde to dříve nebylo dovoleno.

Z dlouhého jednání, které předcházelo schválení Aktualizace zmíním jen tři momenty, které považuji za zajímavé a důležité.

1. Bez výjimky všechny ohlasy veřejnosti, které zazněly na několikahodinovém jednání, stavěly se k Aktualizaci kriticky až velmi kriticky. Nezazněl ani jeden hlas, který by Aktualizaci pochválil nebo s ní souhlasil. Není to podivné? To tam nemohli zastupitelé, paní Leopoldová nebo pan Macek poslat alespoň nějakého figuranta, alespoň jeden hlas, který by řekl, že Aktualizace je výborně připravena, potřebná, nezbytná či něco takového? Ani za to jim nestojíme.

2. Výsledek hlasování, který se v 16 hodin 43 minut objevil na obrazovce nebyl až tak do očí bijící. Jiné to je, seřadíme-li naše zastupitele dle stranické příslušnosti. Všichni přítomní zastupitelé za ČSSD a ODS bez jediné výjimky hlasovali pro Aktualizaci. Tito, dva zastupitelé nezařazení a pak už nikdo jiný. Pravděpodobnost toho, že by takové hlasování bylo vyjádřením odpovědného názoru jednotlivých zastupitelů je bezpochyby velmi malá. Oproti tomu pravděpodobnost, že jde v podstatě o dobře placené zdvihače rukou, prokazující stoprocentní poslušnost svým velitelům je podle mého názoru nesrovnatelně vyšší.

Otázka zní: chceme takovéto zastupitele na celoměstské radnici? Není na čase udělat na velké celoměstské radnici to, co jsme před čtyřmi roky udělali v Bytrci? Není na čase tuto skupinu prostě a jednoduše vyměnit?

3. A ještě další věc, která stojí za zmínku. V jednom okamžiku došlo v diskuzi na otázku dohodovacích řízení. Podotýkám, že jde o jednání mezi představiteli městské části a Magistrátu, které musí povinně podle Statutu města Brna proběhnout v případě neshod před změnami v Územním plánu. Starosta jedné z městských částí sdělil, že zápis z tohoto dohodovacího řízení neodpovídá skutečnosti. Zapsáno bylo něco jiného, než bylo dohodnuto. Vzápětí na to byl vznesen dotaz na paní Leopoldovou, zda může doložit zápis z tohoto jednání podepsaný oběma stranami. Odpovědí paní Leopoldové bylo, že existuje zápis podepsaný jen jednou ze stran, totiž komisí Magistrátu (kopie těchto dokumentů jsou k dispozici).

Podle mého názoru jsou v tomto případě jen dvě možnosti.

a) Uvedené dokumenty jsou zápisem z dohodovacího řízení, pak ale došlo k uvedení nepravdivých informací v zápisu z jednání se všemi právními důsledky takového jednání, nebo

b) Uvedené dokumenty nejsou zápisem z dohodovacího řízení a jsou pouze jednostranným vyjádřením názoru komise Magistrátu. Pak ovšem nelze prokázat existenci dohodovacího řízení a nebyly splněny zákonné podmínky dané Statutem pro změnu v Územním plánu a Aktualizace jako taková by měla být z tohoto důvodu zrušena. To může samozřejmě učinit pouze soud.

A nakonec, aby se nám v záplavě informací neztratila absurdita celé záležitosti. Není to podivné, že občané bojují svůj nerovný boj se svými zastupiteli? Není tady snad něco špatně?

Luboš Raus
zastupitel za Zelenou pro Bystrc

Ke stažení

Hlasování o aktualizaci (PDF)

Související

Luboš Raus: Aktualizace územního plánu a její dopady v Bystrci

Luboš Raus: Aktualizace územního plánu a její dopady v Bystrci

15. 6. 2014 v 21.43 • Témata: ,

V lednu letošního roku jsme jako zástupci veřejnosti, zmocnění stovkami bystrckých občanů, podávali námitky k aktualizaci Územního plánu města Brna. Nyní pokročila Aktualizace o krok dál a my se můžeme seznámit s výsledky našeho připomínkování. Připomeňme si nejprve, co je to ona Aktualizace.

Územní plán (jakýsi základní regulativ pro rozvoj města) platný v současné době, pochází z r. 1994. Je pochopitelné, že by bylo potřeba v mnoha ohledech tento územní plán (dále ÚP) změnit, přizpůsobit současným podmínkám. Již v roce 2011 byl projednán koncept nového ÚP. Ukazuje se ovšem, z důvodů, jejichž popis přesahuje rámec i rozměr tohoto článku, že zpracování nového ÚP do použitelné podoby nelze předpokládat v dohledné době. Ponechme nyní stranou kdo za to může a kolik prostředků již bylo vynaloženo a zda byly vynaloženy účelně. Magistrát města Brna se vydal, když zjistil neprůchodnost nového územního plánu, jinou cestou, a to cestou tzv. Aktualizace současného ÚP. Z hlediska legislativního se jedná o změnu ÚP, a ponechme nyní stranou, zda je tato cesta legální či nikoli – to nakonec rozhodne soud.

Jedním z oficiálních důvodů pro zmíněnou Aktualizaci je přizpůsobení stávajícího ÚP novému stavebnímu zákonu, aktualizace pojmů, nové vymezení kódů pro jednotlivé plochy atd. Při sledování tohoto procesu jsme ale najednou zjistili, že kromě oficiálně přiznaných důvodů Aktualizace mnohem více rozvazuje ruce developerům (zvyšováním součinitelů IPP i změnou kódových označení ploch) a umožňuje realizaci staveb, které občané zhusta považují za krajně nevhodné, často za nelegální. Tolik obecně na úvod, podívejme se nyní, jaká je situace konkrétně u nás v Bystrci.

Ostře sledované jsou v Bystrci čtyři lokality (i když problematických a sledovaných míst je samozřejmě mnohem více). Jedná se o plochu pod Maxem s kontroverzní zamýšlenou stavbou Kauflandu, plochu za Albertem na Ečerové, již zhruba dvanáctý rok úspěšně bráněné Horní náměstí a plochu pro zamýšlenou výstavbu obchodního centra na Kamechách. K nim přidejme pátou lokalitu, zatáčku ulice Říčanská. Připomeňme, že plánovaný resp. povolený rozsah výstavby je charakterizován tzv. koeficientem IPP, součinitelem podlahové plochy, který je – zjednodušeně řečeno – poměrem všech podlahových ploch k regulované ploše. Situaci v jednotlivých lokalitách představuje přehledně následující tabulka:

rozloha

platný

Územní plán

navrženo v Aktualizaci

po vypořádání připomínek a námitek

Plocha pod Maxem

20 765 m2

SV, IPP = 0,8

CV, IPP = 1,5

CV, IPP = 0,8

Plocha za Albertem na Ečerové

3 176 m2

SO, IPP = 0,6

CO, IPP = 1,2

CO, IPP = 0,7

Horní náměstí, Kuršova, Lýskova, Kamechy

8 542 m2

SJ, IPP = 0,8

CO, IPP = 1,2 (1,5)*)

CO, IPP = 0,8

Obchodní centrum Kamechy

16 309 m2

SO, IPP = 0,7

CO, IPP = 2,5

CO, IPP = 2,5

Kamechy, zatáčka ulice Říčanská

2 441 m2

SO, IPP = 3,5

CO, IPP = 4,0

CO, IPP = 4,0

*) V průběhu aktualizace byl součinitel zvýšen dokonce na hodnotu 1,5!

Co můžeme z uvedené tabulky vyčíst?

 1. V lokalitě pod Maxem, za Albertem a na Horním náměstí se Magistrát města Brna zjevně zalekl masivního občanského odporu (na úrovni zastupitelstva se dokonce hovořilo o odtržení Bystrce od Brna jako o krajní možnosti při nemožnosti dohody s Magistrátem) a vrátil navržené zvýšení výstavby (souč. IPP) v podstatě na hodnotu platnou před zpracováním Aktualizace. Na Kamechách ale zvýšení součinitele IPP (na více než trojnásobek v lokalitě obchodního centra) zůstalo, a to přesto, že výstavba plánovaná firmou Reko, panem ing. Pavlem Knapcem, toto zvýšení součinitele nevyžaduje!
 2. O tom, jak velké stavby by umožňovalo zvýšení součinitelů IPP již Bystrčník informoval a můžeme se k tomu v případě zájmu ještě vrátit. Pro představu: IPP = 0,8 na Horním náměstí představuje Polyfunkční dům Outulného, odmítnutý peticemi občanů v r. 2008. IPP = 1,5 by na Horním náměstí umožňoval stavbu téměř dvojnásobné výšky! Pokud by v zatáčce ulice Říčanské byla postavena stavba o půdorysu např. 30 x 30 m, mohla by být její výška 12 pater atd.

Z výše uvedného můžeme učinit následující závěry:

 • Naše pozice v Bystrci je vůči Magistrátu poměrně silná. Vděčíme za to nejen velkému zájmu bystrckých občanů o věci veřejné, ale nebývalému, velice solidnímu, odvážnému a vůči občanům vstřícnému postoji našeho bystrckého zastupitelstva a bystrcké rady v čele se starostou panem Vetchým.
 • Máme radost z toho, že se v lokalitách horního Bystrce podařilo dosáhnout návratu součinitelů IPP na původní hodnotu. Je to zřejmě maximum, čeho bylo možno dosáhnout v rámci Aktualice. Mějme však stále na paměti, že je to pouze návrat do stavu roku 2008 s Outulného Polyfunkčním domem!
 • Občané na Kamechách by měli být velmi ostražití a obezřetní a sledovat, „co se na ně chystá“.

Kdo by si chtěl vyhledat výsledky vypořádání námitek a připomínek na oficiálních stránkách Magistrátu města Brna, může postupovat dle následujícího schematu, musí se však obrnit velkou trpělivostí. Zjevně není snahou Magistrátu poskytnout občanům snadno dostupné informace. Cesta je následující: www.brno.cz > Územní plán > Aktualizace ÚPmB > Návrh na vydání změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ > Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ nebo Vyhodnocení připomínek uplatněných k  návrhu  změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“  2014.

Péčí Strany zelených je možno na stránkách Zelené Brno stáhnout kompletní dokument. Kromě toho se tam dočtete ještě mnoho dalšího o Aktualizaci.

Luboš Raus,
bystrcký zastupitel za Zelenou pro Bystrc

STOP Aktualizaci územního plánu

7. 6. 2014 v 05.51 • Témata: , , ,

Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s politikou vedení města, které jde na ruku neprůhledným soukromým zájmům a developerům. Přijďte 17. června v 8 hodin na brněnskou velkou radnici donutit zastupitele, aby respektovali hlas občanů!

Brněnští zastupitelé se chystají schválit obří neprůhledný balík změn územního plánu, které prakticky likvidují ochranu zeleně a alejí v ulicích, navrhují vyasfaltovat vnitrobloky kvůli parkovištím, legalizovat černé stavby a jdou na ruku vybraným developerům. Poslední možností, jak tomu zabránit, je na místě přesvědčit zastupitele, aby dokument vrátili úředníkům k přepracování.

Přijďte proto podpořit zastupitele Strany zelených i dalších politických stran, kteří budou navrhovat zastavení procesu a jeho vrácení k opakovanému projednání s občany. Námitky desítek zástupců veřejnosti, reprezentující názory tisíců Brňanů, nebyly řádně projednány a vypořádány. Je třeba vynutit si na politicích ve vedení města (ODS a ČSSD), aby se se zástupci veřejnosti začali konečně bavit a společně hledali přijatelná řešení, nikoli silou protlačovali své nápady.

Každý občan města má právo vystoupit na jednání s příspěvkem v délce 2 minut. O slovo se můžete přihlásit zvednutím ruky už od 8:30 do 9:00, kdy je napevno zařazen bod: Dotazy, připomínky a podněty občanů. Samotné projednání Aktualizace územního plánu je zatím zařazeno jako bod číslo 119. Zastupitelé za Stranu zelených však navrhnou, aby jeho projednávání bylo zařazeno na 9:00, tak aby ti, kteří přijdou, nemuseli čekat.

Přijďte říct zastupitelům, aby dali dohodě se zástupci občanů ještě šanci. Přineste si sebou jednoduché transparenty s vaším vzkazem zastupitelům. Společně máme šanci uspět. Více informací na www.facebook.com.

Hana Chalupská
NESEHNUTÍ

Související

Kompletní finální návrh Aktualizace včetně vypořádání námitek občanů
Jaroslav Kacer žádá změnu. Opozice chce širší diskuzi s občany o územním plánu
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Zelené Brno

Jaroslav Kacer žádá změnu. Opozice chce širší diskuzi s občany o územním plánu

10. 3. 2014 v 13.17 • Témata: , , , , , , , , , ,

Opoziční TOP 09 není spokojena se způsobem, jakým magistrát projednává aktualizaci územního plánu. Podle zastupitele Jaroslava Kacera není připomínkám občanů dáván dostatečný prostor a magistrát ignoruje i námitky zastupitelstev městských částí.

„Není účelné v časové tísni projednat změny ÚPmB, které jsou zásadního charakteru a pokrývají celé území města Brna,“ kritizuje Jaroslav Kacer. Zastupitel předloží zastupitelstvu Brna návrh, podle nějž by měly být do diskuze o aktualizaci územního plánu zapojeny místní samosprávy a občané. Zároveň žádá širší informovanost a debatu o změnách v periodiku Metropolitan, na stránkách magistrátu a v dalších médiích.

„Chceme zavést transparentní systém dohodovacího řízení se zástupci jednotlivých městských částí a zástupci veřejnosti k vyřízení stanovisek,“ žádá Jaroslav Kacer.

Mezi nejdůležitějšími změnami územního plánu, které podle TOP 09 nebyly řádně projednány a v nichž magistrát ignoruje připomínky městských částí, jmenuje Jaroslav Kacer Horní náměstí v Bystrci. Kompromisní řešení, k němuž po letech sporů s místními iniciativami dospělo zastupitelstvo městská části, magistrát svým návrhem aktualizace územního plánu shodil ze stolu. Návrhu magistrátní koalice připouští, aby Horní náměstí bylo zastavěno masivním blokem domů a změny územního plánu umožní stavět budovy i na dříve nedotknutelných zelených plochách.

-vl-

Související

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Zamýšlí paní Leopoldová postavit na Horním náměstí mrakodrapy?

30. 1. 2014 v 15.45 • Témata: , , , , , , ,

k_mrakodrapu_pi_LeopoldoveKdyž jsem psal koncem loňského roku pro Bystrčník sérii článků o Aktualizaci Územního plánu města Brna a bil na poplach, netušil jsem, že je to jen slabý odvar toho, čeho jsme se měli ještě dočkat. V článku „Už jsou tady zas“ jsem informoval o tom, co by měla Aktualizace územního plánu znamenat pro nás v Bystrci. Pro plochu na Horním náměstí podél ulice Kamechy jsem tehdy nalezl v podkladech Magistrátu města Brna součinitel IPP = 1,2 což znamenalo zvýšení o 50 % vůči hodnotě 0,8 proti které jsme vítězně bojovali v roce 2008.

Těžko popsatelné bylo moje rozhořčení, když jsem začátkem tohoto roku objevil na stránkách Magistrátu novou „variantu“ Aktualizace, která pro zmíněný pozemek na Horním náměstí uvažuje další zvýšení zastavěnosti na hodnotu IPP = 1,5. Pikantnost situace vynikne, připomenu-li rozhodnutí našeho bystrckého zastupitelstva ze dne 17. dubna 2013, které žádá, kromě dalších limitů, snížit součinitel IPP = 0,25.

Na poznámku v části zdůvodnění Aktualizace týkající se zmíněného zvýšení IPP, že totiž „touto změnou je řešen požadavek MČ Brno – Bystrc“ jsem už jenom nevěřícně zíral…

Co si představit pod těmito pro někoho nepřehlednými čísly? Součinitel IPP vyjadřuje, zjednodušeně řečeno, zastavěnost dané plochy. Jestliže tedy ještě v r. 2008 připouštěl Územní plán svým součinitelem IPP = 0,8 panem Outulným plánovanou stavbu 100 m dlouhou s pěti nadzemními podlažími, nepočítajíc podlaží podzemní, umožní nyní navržený součinitel stavbu téměř dvojnásobnou, tedy s devíti nebo desíti nadzemními podlažími. Budovu o dvě patra vyšší než nejvyšší osmipodlažní domy na přilehlých ulicích Lýskova a Kuršova.

Pochopitelně již nyní míří na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou (tel. 542 174 116), vedoucí OUPRu, který je zadavatelem aktualizace, otázky, co je důvodem těchto plánů a kdo změnu prosazuje. Žádných oficiálních odpovědí se nám zatím nedostalo. Podle dobře informovaných zdrojů bylo naznačeno, že pokyn pro toto zvýšení údajně přišel „shora“, od pana Ladislava Macka (tel. 542172061, 542172062), náměstka primátora pro rozvoj města. Že jsou parametry nachystány pro konkrétního investora se v tuto chvíli můžeme jen domýšlet a už vůbec není na místě spekulovat o vděčnosti, kterou by případný investor mohl projevit.

Jak se můžeme bránit? Tak jako před nějakou dobou, kdy jsme se vyjadřovali k návrhu nového Územního plánu, můžeme i nyní posílat na město své připomínky k Aktualizaci. Značně větší váhu má tzv. „námitka zástupce veřejnosti“, vybavená podpisy nejméně 200 občanů. Pochopitelně i tuto možnost je nutno využít a dovolíme si v nejbližší době opět vás požádat o toto zmocnění. Ptáte-li se proč znova a znova je třeba sbírat podpisy, když jsme to tisícovkou podpisů vyjádřili v r. 2002, 2008 a 2009 a ještě jednou v r. 2011 prostřednictvím zástupců veřejnosti, ptáte se logicky ale na špatném místě. Bude nutno směřovat tento dotaz na kompetentní zástupce Magistrátu, na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou, na pana Ladislava Macka nebo přímo na pana primátora Bc. Romana Onderku, MBA.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Už jsou tady zas!

10. 9. 2013 v 06.01 • Témata: , , ,

horni-namesti-up-1

Je tomu skoro přesně 5 let, kdy začalo druhé kolo bojů o Horní náměstí. Psal se rok 2008. O prázdninách, v době dovolených 20. srpna se schází bystrcká rada a jednomyslně doporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej pozemků na Horním náměstí pro výstavbu Polyfunkčního centra. Následně tento záměr schvaluje dne 10. září 2008 bystrcké zastupitelstvo, nikdo nebyl proti. To byly události, které po šestileté odmlce (první spory o Horní náměstí se datují do r. 2002) spustily spontání vlnu protestů, které v důsledku vedly nejen k radikální změně obsazení bystrcké radnice ale i k nebývalé aktivitě občanských sdružení v mnoha brněnských čtvrtích.

Proč tyto události připomínám? Píše se rok 2013. V prázdninovém útlumu studujeme materiály týkající se aktualizace územního plánu města Brna a zjišťujeme, že Horní náměstí se opět ocitá ve stavu akutního ohrožení. Srovnáme-li současně platný územní plán s návrhem aktualizace, nemůžeme si nevšimnout dvou zásadních skutečností.

To prvé, tzv. index podlahové plochy IPP je v aktuálně platném územním plánu uveden pro Horní náměstí v hodnotě 0,8. Tato hodnota byla ve hře i v r. 2008 a umožňovala výstavbu tolik kritizované 300 m dlouhé sedmipatrové budovy Polyfunkčního centra.

V nových podmínkách a s novým obsazením radnice bylo dne 11. 4. 2012 bystrckým zastupitelstvem schváleno usnesení, požadující pro třetinu Horního náměstí s určením SJ zastavění maximálně třemi dvoupodlažními objekty se zastavěnou plochou po 200 m2. Následně pak 17. dubna 2013 schválilo naše bystrcké zastupitelstvo požadavek na změnu IPP z hodnoty 0,8 na hodnotu 0,25. Potíž je v tom, že o územním plánu rozhoduje velká, celoměstská radnice. A jaká byla tedy odezva na naše požadavky?

horni-namesti-up-2

Otevřeme-li si stránky Magistrátu města Brna, nalezneme po záložkou „Aktualizace územního plánu“ (v grafické části na listu 21) hodnotu IPP = 1,2! Co znamená toto kódové označení si nejlépe uvědomíme srovnáním velikosti budov, které by bylo možno dle uvedeného IPP postavit. Jestliže tedy hodnota 0,8 v roce 2008 umožňovala postavit 300 m dlouhou sedmipodlažní budovu, pak hodnotu 1,2 umožňuje při stejné velikosti zvýšit počet podlaží na deset až jedenáct!! To je tedy opravdu těžký protiútok ze strany magistrátu. Zde se skutečně vnucuje názor, že místní samospráva je jen divadlem pro občany, zatímco otěže drží pevně v ruce magistrát v čele s primátorem města.

Tím ale překvapení nekončí. Jak lze si všimnout v navrhované úpravě zvané Aktualizace územního plánu změnily 2/3 plochy Horního náměstí označení ze ZP na Z. Jak je možno rozšifrovat tuto změnu? Zatímco plocha ZP znamenala kód pro zeleň parkovou, nové, značně rozvolněné označení Z znamená zeleň obecně. V legendě se pak dočteme, že na těchto plochách je za určitých podmínek možno stavět i např. obchodní jednotky. Přeloženo do srozumitelného jazyka to tedy znamená, že jsou ohroženy i 2/3 plochy Horního náměstí vybojované občany v r. 2002 pro park.

Za každým rozhodnutím stojí vždy konkrétní lidé. Vedoucí odboru územního rozvoje a plánování se sídlem na Kounicové 67 je Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová s kontaktním telefonem 542 174 116 uvedeným na stránkách magistrátu. Náměstkem primátora majícím na starosti územní plánovaní a rozvoj je pan Ladislav Macek s kontaktním telefonem 542 172 061. Do třetice pak, zpracovatelem aktualizace je podle nám dostupných informací studio UAD s adresou Mošnova 3, Brno, jehož jednateli jsou Ing. arch. Antonín Hladík a Ing. arch. Miloš Kabela. Kontaktní telefon je 548 539 085. Možná se někdo ze jmenovaných ozve a upřesní informace zde uvedené.

Luboš Raus

Související

Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Zásadní námitky proti změně Územního plánu

1. 5. 2010 v 13.44 • Témata: , , , , , ,

Zásadní námitky proti změně Územního plánu města Brna pro plochu mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova, které až dosud byly vyhrazeny účelu „čistého bydlení“, zaslal magistrátu města Brna 19. dubna 2010 Ing. Milan Kuchař. Tyto plochy, jak uvádí pan Kuchař, mají být změněny na území určené pro obchod, služby a dopravu.

V pěti bodech pan Kuchař argumentuje proti navrhované změně a závěrem textu shrnuje:

Předmětná lokalita a plocha je již 27 let stabilizovanou částí Bystrce 3 s mnoha stávajícími vzrostlými stromy a plochami zeleně, oddělujícími osmipodlažní domy na ulici Kuršova č. 1 až   9 od hlavních, dopravních tepen. Podle ověřených názorů občanů v anketě, organizované bystrckou radnicí, je stávající občanská vybavenost pro lokalitu Horní náměstí a okolní ulice, mezi něž patří i ulice Kuršova, na dobré úrovni a občanům většinově výhovuje. Z těchto důvodů je nutno usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc z 12. 12. 2007 o souhlasu se změnou Územního plánu nyní hodnotit jako zastaralé (staré 2,5 roku!) a nově zjištěným skutečnostem a vývoji názorů na zdraví a spokojenost občanů,včetně pohody bydlení a práva na odpočinek po práci v tichém a zdravém prostředí neodpovídající. Je na odpovědných orgánech města Brna uvést věci na pravou míru!

S ohledem na výše uvedená požaduji navrhovanou změnu rozhodně neschválit.

Plný text podání si můžete stáhnout.

Nový územní plán Brna schválí až příští vedení města

11. 3. 2010 v 10.31 • Témata: , , , , ,

Rozhodnutí, zda v Brně rušit zahrádkářské kolonie či povolit výstavbu u Brněnské přehrady, padne až po podzimních komunálních volbách. Radniční koalice vedená ČSSD v tomto volebním období o novém územním plánu nerozhodne. Dokument měl v nové podobě původně platit letos a opozice také zpoždění v jeho schvalování kritizuje. Naopak podle koalice zdržení věci pomůže. Poskytne víc času na projednání s veřejností, řekl dnes novinářům primátorův náměstek Martin Ander (SZ).

„Jde nám o to, aby se tento důležitý dokument dostatečně projednal s veřejností, aby na to byl čas,“ uvedl Ander. Radní podle něj také nechtěli projednávat nový územní plán o prázdninách, kdy si lidé vybírají dovolenou.

V novém územním plánu má město rozhodnout o několika kontroverzních bodech. Jedním z nich je rušení části zahrádkářských kolonií, které podle některých názorů zabírají cenné pozemky v centru a tvoří tam svým oplocením bariéru. Dalším z nich je silnice R43. Hlavní dopravní tah na Svitavy má podle dosud platných plánů procházet městskou částí Bystrc, byť v tunelu. Převaha tamních obyvatel s vedením přes Bystrc nesouhlasí.

(…)

Celý článek si můžete přečíst v Deníku státní správy