Bystrčník » Strážníci hledají nové kolegy do týmu, probíhá nábor nových čekatelů

Sdílet
Strážníci hledají nové kolegy do týmu, probíhá nábor nových čekatelů

Bystrčník 7. 11. 2013 v 12.15 Témata: , , , ,

Fyzicky zdatné, bezúhonné a spolehlivé uchazeče o zaměstnání hledají v současné době do svých řad strážníci. Personální oddělení právě přijímá nové žádosti o zaměstnání na pozici strážníka-čekatele.

1. Požadavky na uchazeče o místo strážníka

Strážníkem MP Brno se může stát jen bezúhonný a spolehlivý občan ČR, starší 21 let, fyzicky a psychicky způsobilý k výkonu práv a povinností dle Zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii.

Všeobecné požadavky

 • zdravotní stav odpovídající náročnosti práce strážníka
 • trvalé /přechodné/ bydliště v Brně – s ohledem na požadovanou dosažitelnost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • ŘP alespoň sk. B
 • platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání
 • znalost práce na PC
 • pasivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 • fyzická zdatnost
 • duševní způsobilost

V případě, že výše uvedené podmínky splňujete a máte zájem o místo strážníka MP Brno, můžete nás kontaktovat!

 • e-mail podatelna@mpb.cz
 • tel. +420 541 124 604-606
 • adresa Městská policie Brno, Štefánikova 43, Brno 602 00
 • osobně na výše uvedené adrese – personální oddělení
  Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00, středa 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

2. Informace k výběrovému řízení

Výběrové řízení na místo strážníka obsahuje osobní pohovor na personálním oddělení, testy fyzické a psychické způsobilosti.

Jako první absolvují uchazeči testy fyzické způsobilosti k výkonu práce strážníka na školském odboru MP. Termín testů je s uchazeči sjednán na personálním oddělení po předložení materiálů vydaných k zahájení výběrového řízení. Uchazeči se dále účastní testů psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření jsou určeny výhradně pro potřebu výběrového řízení zaměstnavatele a uchazečům se nesdělují. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

K materiálům vydaných k zahájení výběrového řízení, tj. předtištěný formulář životopisu a žádosti o přijetí, čestné prohlášení o beztrestnosti a spolehlivosti, formulář k absolvování vstupní lékařské prohlídky jsou přiloženy písemné pokyny k výběrovému řízení. Vyplněné formuláře, spolu s dalšími požadovanými doklady, je třeba osobně předložit na personální oddělení MP ke kontrole.

Výběrová komise vyhodnotí výsledky Vašeho výběrového řízení a své rozhodnutí Vám zašle písemně. S vybranými uchazeči je pak v souladu s potřebami MP upřesněn konkrétní den nástupu do práce.

Zahájení výběrového řízení a Vaše účast v přijímacím řízení není důvodem k rozvázání Vašeho stávajícího pracovního poměru ani k ukončení  evidence na úřadu práce.

Testy fyzické způsobilosti obsahují následující disciplín

 • kliky
 • lehy – sedy
 • člunkový běh
 • shyby / muži /
 • vis na hrazdě s pokrčenými horními končetinami / ženy /
 • základní gymnastika : kotoul vpřed, vzad, plavmo, hvězda apod.

 KONKRÉTNÍ KRITÉRIA TESTŮ FYZICKÉ ZPŮSOBILOSTI A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ NALEZNETE ZDE (337 kB, Adobe Acrobat dokument)

3. Pracovní poměr a platové podmínky

V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na základě které vznikne pracovní poměr mezi Vámi a zaměstnavatelem – Statutárním městem Brnem-Městskou policií Brno.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 6ti měsíců s 3měsíční zkušební dobou. V této době absolvujete povinnou praxi na revíru-jednotce MP a absolvujete základní kurz v našem školském odboru v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Platové podmínky

 • Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 3-6 měsíců / pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 6. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj. od 10.750,- Kč do 16.190,- Kč  a zvláštní rizikový příplatek ve výši 1.000,- Kč
 • Po zařazení do přímého výkonu služby  pak činí průměrný plat strážníka dle započitatelné praxe, funkčního zařazení a pracovních výsledků 16.000,- až 22.000,- Kč.

Pravidelný tarifní postup je zaručen ze zákona.

V souladu se zákoníkem práce dále poskytujeme

 • příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli
 • plat nebo náhradní volno za práci přesčas  nebo ve svátek
 • odměny za mimořádné pracovní úkoly

4. Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity

 • jistota pracovního poměru na dobu neurčitou
 • finanční jistota
 • péče o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5ti týdnů
 • pracovně-lékařská péče
 • možnost zvyšování fyzické kondice

Příspěvky ze sociálního fondu

 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • odměny při životním výročí a odchodu do SD,ID
 • příspěvek na dopravu
 • odměny dárcům krve
 • celoroční využití rekreačního střediska

Personální oddělení Městské policie Brno

Jeden komentář k příspěvku „Strážníci hledají nové kolegy do týmu, probíhá nábor nových čekatelů”

 1. klobouk71 říká:

  Málo peněz za hodně muziky

Zanechte komentář

3 + 3 = ?