Sdílet
Roman Onderka hájí startovací byty (podruhé)

Bystrčník 25. 4. 2011 v 10.50 Témata: , , , ,

Na bystrckých Kamechá hodlá magistrát města Brna zakoupit od developerů 84 tzv. startovacích bytů. Nákladem 151 milionů korun se má pořídit dočasné bydlení pro mladé rodiny, přesněji – dle primátora Onderky – pro „perspektivní“ mladé rodiny. Projekt vzbudil silnou kritiku opozičních zastupitelů za TOP 09 (Jaroslav Kacer jej označil za „šrotovné pro developery“) a podle ankety Bystrčníku s ním nesouhlasí téměř tři čtvrtiny občanů.

Primátor Roman Onderka startovací byty hájí. V odpovědi na otázku R. Masigy vysvětlil, že Brno pořizuje startovací byty, aby „perspektivní mladé rodiny“ neodešly bydlet jinam, detailněji se pak projektem zabývá v odpovědi na dotaz pana Moučky. Tu jsme převzali ze stránek www.romanonderka.cz, kde se – při troše štěstí – dočkáte odpovědi na své otázky i vy.

*

Dobrý den,

předchozí dva dotazy (jeden můj, jeden nějakého pána) byly vymazány, ptám se znovu a třeba se stane zázrak a dotaz nevymizí…

Dle dostupných informací má město zakoupit od firem Impera a Reko bytové domy v celkové hodnotě 151.000.000,- za 84 malometrážních bytů. Což při velmi hrubém přepočtu vychází cca 1,8 milionu na jeden byt. Cena je zjevně velmi vysoká, defacto téměř odpovídající běžně prodáváných bytů.

Kdo vyjednal, respektive nevyjednal množstevní slevu při tak vysokém čísle kupovaných bytů? Proč město pozemky nejprve prodá developerům a následně tyto pozemky i s domy kupuje zpět? Kolik se zůčastnilo firem výběrového řízení a o kolik byly nabídky zde již stavějících firem „výhodnější“? Kdo obyvatelům Kamech zaručí, že díky následovnému nastěhování sociálně slabých rodin, nedojde k devastaci okolí, nepořádku a následné „devalvaci“ ceny již stávajících obyvatel, kteří se ve většině případů upsali ďáblu jménem hypotéka na 20-30 let?

Proč se namísto do koupě nových bytů neinvestuje do infrastruktury v okolí Kamech? Doprava do centra a dalších částí Brna, je naprosto klíčová a kritická! Proč město nevyužilo svých již vlastních bytů? Dotazů jsem položil poměrně dost, budu doufat, že dotaz opět nezmizí „někde“ a bude mi zodpovězeno. Daná problematika nezajímá jen mne, ale většinu již stávajících obyvatel nové čtvrti Kamechy.

S pozdravem Petr Moučka

*

Vážený pane Moučko,

děkuji vám za váš dotaz, týkající se startovacích bytů v lokalitě Kamechy.

Záměr vybudování startovacích bytů vychází ze schválené Strategie bydlení města Brna, která v cíli č. 2 – Podpora všech forem bytové výstavby – jako podcíl 6 zakotvila potřebu výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny. Řada měst v ČR má již pojem startovacího bydlení zaveden, má vybudovány startovací byty a schváleny specifické podmínky pro jejich obsazování a užívání např. města Hradec Králové, Olomouc, Strakonice, Mělník, Zlín , Nový Bydžov či některé městské části Prahy. Brno postupovalo po vzoru z Hradec Králové, které řešilo získání startovacích bytů nákupem budoucích novostaveb od stávajících investorů na území města.

Záměrem statutárního města Brna bylo získat do vlastnictví nemovitosti s byty (případně s garážemi či garážovými stáními) v novostavbách na území města Brna, budovaných soukromými stavebníky. Stavebník mohl nabídnout jednotlivé budoucí stavby před zahájením výstavby s pravomocným stavebním povolením nebo již rozestavěné stavby (prosté závazků). Předmětem dodávky bylo budoucí nabytí vlastnictví bytových domů – nemovitostí včetně pozemků zastavěných bytovým domem, případně pozemků souvisejících, tvořících se stavbou bytového domu jednotný funkční celek a stavební práce na dokončení rozestavěných staveb bytových domů nabytých na základě této veřejné zakázky městem.

Bytové jednotky měly být charakteru malometrážních bytů o velikosti 1+KK, 1+1, 2+kk, 2+1, podlahová plocha jednotlivých bytů v v rozmezí 30-60 m 2 (max. 20% bytů může být z dispozičních důvodů projektu menší či větší, a to max. o 20% stanovené velikosti). V rámci zadávací dokumentace byly stanoveny další podrobnosti zakázky.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání konaném dne 7. 3. 2011 posuzovalo výsledek zakázky a vybralo v rámci limitu zadaných nákladů jako nejvhodnější celkem 2 nabídky ( celkem obdrželo město 6 nabídek, ostatní nabídky byly ale vyřazeny z důvodů prokazatelného nesplnění zadaných podmínek zakázky). Obě vítězné nabídky, které jako jediné splnily všechny požadované náležitosti, jsou od firem, které v lokalitě Kamechy staví a prodávají byty do osobního vlastnictví (dále OV).

Dle nabídek volných bytů na internetu jsou ceny nabídnuté městu v průměru mírně pod tržními cenami, za které tyto společnosti v těchto lokalitách byty do OV prodávají. Jelikož se jednalo veřejnou soutěž, nebylo možné vyjednávat nějakou množstevní slevu. Město neprodává pozemky, aby je kupovalo zpět. V lokalitě Kamechy probíhají přeparcelace a následný doprodej pozemků města pod domy investorům.

Důvodem proč město zvolilo tuto formu zakázky bylo zejména výrazné zkrácení doby pořízení startovacích bytů, dokončení výstavby bylo plánované do 31.12.2012. Při realizaci tohoto záměru vlastní výstavbou na pozemcích města byl předpoklad dokončení cca 6/2014, tedy o 1 a půl roku později, příprava investice města s řešením územního a stavebního řízení a následné veřejné zakázky trvá cca 12 – 16 měsíců (navíc na většině lokalit se v poslední době investoři obvykle potýkají dlouhou dobu s nesouhlasy okolních vlastníků nemovitostí a dalších účastníků řízení).

Startovací byty nejsou určeny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a sociálně slabé rodiny, ale pro mladé manžele, kteří mají zaměstnání a snahu nastartovat vývoj bydlení své rodiny směrem k budoucímu vlastnickému bydlení. Startovací byty mají být pořízeny pro mladé rodiny, které nemají kde bydlet a nemají dostatek finančních prostředků, aby si koupily byt ani aby si vzaly hypotéku. Právě tyto mladé perspektivní lidi je nutné nenechat odejít z města za levnějším bydlením mimo Brno, ale naopak umožnit jim zůstat v Brně a našetřit si na např. na základ pro hypotéku. Byty mají být placeny z Fondu bytové výstavby města Brna, ze kterého lze investovat zpět zase pouze do oblasti bydlení. Pro více informací a například vysvětlení termínu startovací byt prosím využijte webové stránky města Brna www.brno.cz.

Město Brno nemá dostatek volných bytů a k 1. 4. 2011 eviduje 3 771 žádostí o přidělení obecního bytu. Nově uvolněné byty městské části znovu obsazují dle pořadníků vedených na jednotlivých městských částech, tudíž tyto byty nemohou být jako byty startovací využity. Nové byty se staví v omezeném počtu, již se specifickým určením (v poslední době pouze jako byty v domech s pečovatelskou službou).

A závěrem pár informací k otázkám infrastruktury v dané lokalitě. Město Brno investovalo do lokality Kamechy téměř 90 mil. Kč k vybudování páteřní technické infrastruktury. Dále se významně podílelo i na budování další technické infrastruktury uvnitř lokality. Bez této investice by developeři nezahájily v lokalitě výstavbu, jelikož investice do technické infrastruktury byly velmi vysoké (jednalo se prakticky o zelenou louku).
Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

*

Související

Roman Onderka hájí startovací byty
Jaroslav Kacer: O stížnosti proti startovacím bytům se rozhodne během půl roku
Zpráva o stavu bystrckých školek: Zabíjením dětí k prosperitě
Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné

Zanechte komentář

3 + 3 = ?