Bystrčník » Luboš Raus: Porcování medvěda v Bystrci

Sdílet
Luboš Raus: Porcování medvěda v Bystrci

Bystrčník 28. 2. 2017 v 19.47 Témata: , , , ,

Ne, nejde o zvěřinové hody ani o snižování stavu medvědů v brněnské ZOO. Jde jen o rozdělování veřejných peněz známé i v celostátním měřítku. Částka okolo jednoho milionu korun bude rozdělena organizacím, provozujícím v Bystrci chvályhodnou činnost. A v čem je tedy problém?

Aby bylo rozdělování peněz transparentní a odolné vůči osobním sympatiím či nesympatiím, byla stanovena poměrně podrobná pravidla tohoto rozdělování (podrobně viz Zásady pro poskytování finanční podpory na webových stránkách Bystrcké radnice). Žádající organizace jsou rozděleny do tří skupin a v každé skupině z nejrůznějších hledisek bodově ohodnoceny. Potud je vše v pořádku. Pak ale přijdou na řadu subjektivní korekce.

Řečeno slovy pana místostarosty Klimeše „V prvním kole, když jsem udělil ty body a potom k těm bodům jsem přidělil následnou částku, např. 8 bodů je 80% z nejvýše přidělitelné částky 80 000,- Kč, takže jsem navrhl 64 000,- Kč… Tím jsem se dostal k částce, kterou máme rozdělit 469 000,- Kč, ale k rozdělení v této skupině jsme měli jen 366 000,- Kč… Potom jsme se sešli jako vedení a pak už je to, pak asi každý má jiný názor, kde ubereme pět tisíc, kde ubereme deset tisíc atd. Takže takhle se to vyvíjelo…“. Výsledkem je pak rozdělení peněz jen velmi málo související s bodovým ohodnocením. Řečeno slovy matematiků, korelační součinitele prvé, druhé a třetí skupiny žadatelů jsou 70%, 52% a 0%. Zmíněným způsobem bude letos rozděleno cca 600 000,- Kč. Zbývajících 300 000,- Kč bude dle předpokladu v tomto roce rozděleno mezi bystrcké seniory, a to zcela mimo stanovená pravidla. To již bylo na Bystrčníku diskutováno v jiném článku.

Naši radní jsou zjevně toho názoru, že k zavedeným pravidlům je možno přistupovat tvůrčím způsobem, tedy je nedodržovat. Jiní jsou ovšem toho názoru, že takový postup není z právního hlediska v pořádku. To přenecháme právníkům. Jisté však je, že vůči voličům by bylo méně urážlivé žádná pravidla nestanovovat, než stanovená pravidla nedodržovat.

Luboš Raus

Tabulka-dotace

32 komentářů k příspěvku „Luboš Raus: Porcování medvěda v Bystrci”

 1. Pavel Švéda říká:

  Rugby +38000 ?!?!
  Dosta +35000 ?!?!
  Proč se tak masivně dotují spolky, které mají své vlastní sponzory a dotace je pro ně jak prdnutí do vody?

  Klubák -20000 takže výsledná 0?!?!
  Kamecháček -19000 ?!?!

  BRAVO!!! Krásná práce,tisíce děkovných dopisů.
  Je možné zjistit kdo a jak hlasoval?

  Pane Rausi, děkuji za přehled!

 2. KarelK říká:

  Hlavně, že si pan Klimeš odklepl peníze pro činnost, kterou provozuje sám.

 3. Pavel říká:

  Pěkná práce! Nelze než se těšit, až opozice nebude opozicí.

 4. Viktor Lošťák říká:

  Pavel Švéda: Hlasování je uváděno v zápisu z jednání, najdete ho na http://bystrc.cz/images/zastupitelstvo/2014-2018/ZMC_7_15_zapis.pdf, bod 3.01, strana 5 a další. Výklad je ale ošemetný, kdyby nebylo usnesení přijato, znamenalo by to, že nikdo nedostane nic, tedy nejistotu pro řadu žadatelů.

 5. Luboš Raus říká:

  Prosím nekamenujte pana Klimeše!! Po telefonickém rozhovoru s ním uvádím další podrobnosti, zejména matematické, kterými jsem původně nechtěl zatěžovat čtenáře.

  1. Algoritmus, kterým jsem stanovil „částky dle bodů“, tedy modrá čísla, je následující (lineární): {částka i-tého žadatele dle bodů} = {celková částka k rozdělení} / {součet všech bodových ohodnocení} * {počet bodů i-tého žadatele}. Pro takto stanovené částky vychází korelační součinitel r = 1,000 tj. nejvíce odpovídající, jak jen je možné. S takto stanovenými částkami jsem porovnával částky přidělené jednotlivým žadatelům Radou.

  2. Zdůrazňuji to, co uvádím v posledním odstavci článku, že částky byly přiděleny Radou, nikoli panem místostarostou Klimešem. Jedná se o tedy o kolektivní rozhodnutí bystrcké Rady. Panu Klimešovi pouze připadla nevděčná úloha rozhodnutí Rady na zasedání zastupitelstva zdůvodnit.

  3. Mnou uváděný algoritmus je možná matematicky průhledný, nikoli však bezchybný, jak správně podotkl pan Klimeš. Např. bystrcký Junák nemohl dostat více než 50 000,- Kč, protože žádali pouze o 50 000,- Kč. Nemohli dostat více, než o kolik žádali. To je poměrně důležitá informace.

  4. Musím sebekriticky konstatovat, že „Zásady pro poskytování finanční podpory…“ neukládají výslovně přidělovat finanční podporu dle bodového ohodnocení, nýbrž v článku X. v odst. 3. se stanoví: „RMČ rozhodne o přidělení finanční podpory v rozsahu své působnosti dle čl. IV, odst. 2, písm. a) těchto Zásad a zbývající žádosti postoupí ZMČ dle čl. IV, odst. 2, písm. b) těchto Zásad ke konečnému rozhodnutí.“ přičemž vodítkem může být formulace (dle mého názoru ovšem poněkud vágní) uvedená na formulářích pro skupinu I: „Doporučení hodnotitele: 1. Vyhovět v plném rozsahu (9 – 10 bodů); 2. Vyhovět z větší části (5 – 8 bodů); 3. Vyhovět z menší části (1 – 4 body); 4. Nevyhovět.“, pro skupinu II: „Doporučení hodnotitele: 1. Vyhovět v plném rozsahu (9 – 10 bodů); 2. Vyhovět z větší části (5 – 8 bodů); 3. Vyhovět z menší části (1 – 4 body); 4. Nevyhovět“ a pro skupinu III: „Doporučení hodnotitele: 1. Vyhovět v maximálně možném rozsahu (9 – 10 bodů); 2. Vyhovět z větší části (5 – 8 bodů); 3. Vyhovět z menší části (1 – 4 body); 4. Nevyhovět žádosti“.

  Tabulka pod článkem uvádí tedy srovnání přidělených částek s bodovým ohodnocením z „lineárního pohledu“, tedy „kolik bodů, taková částka“. Je pravdou, jak uvádím výše, že tato povinnost schválenými pravidly uložena není.

  Pokud budou v článku nalezeny ještě další nesrovnalosti, rád se jim budu věnovat.
  Luboš Raus

 6. pepe říká:

  společnost KF projekt s.r.o. je prosím co?

 7. Ferda Mravenec říká:

  Dostal to i spolek, ve kterém má pan místostarosta své děti, jestli to dobře chápu?

 8. Viktor Lošťák říká:

  Ferda Mravenec: Kdyby byly z příjmu dotací vyřazeny všechny spolky, v nichž má někdo ze zastupitelů dítě nebo jiného příbuzného, zbyla by jich sotva polovina. Na jednání zastupitelstva mají zastupitelé, jichž se bezprostředně týká to, o čem rozhodují, povinnost ohlásit střet zájmů. V tomto případě skutečně řada z nich střet zájmů ohlásila (Ing. Hana Jindrová, Miroslav Klimeš, Mgr. Aleš Koubek, Bc. Viktor Lošťák a Ing. Rudolf Trávníček, MBA).

 9. Ferda Mravenec říká:

  Děkuji pane Lošťáku, ale odpověď na svou otázku jsem nedostal.

 10. Viktor Lošťák říká:

  Ferda Mravenec: Omlouvám se. Odpověď zní „ano“, samozřejmě, vždyť to víte 🙂 Jedná se dokonce o tři spolky, protože pan Klimeš má dětí víc a mají víc aktivit. Konkrétně v umělecké škole paní Chmelové, ve Skautu a v Orlu (informace dodal pan místostarosta, nezveřejňuji nic, s čím by nesouhlasil). Za sebe – mé děti v současné době nejsou členy žádné z organizací, která by pobírala dotace v Bystrci. Já sám jsem členem Klubu rodičů na ZŠ Heyrovského, kam mé děti chodily až do minulého roku. Jak pan Klimeš, tak já jsme ohlásili na jednání zastupitelstva střet zájmů.

 11. KarelK říká:

  Ono je to složitější, pokud se někde mýlím, prosím o opravu.

  Jedna věc je hlasovat o návrhu připraveném někým jiným, druhá
  je návrh sám připravovat. Pokud jsem dobře pochopil, body a návrh částek
  vznikal v Radě, tam byl schválen a předložen zastupitelstvu.
  Ke cti p. Klimeše nutno říct, že jeho domovský Orel ocenili 8body
  z 10-ti, nicméně dostal pak celou žádanou částku stejně jako Skaut
  oceněný 10-ti body. Potom tohle bodování moc smysl nemá.
  Problém je taky v tom, že se hlasuje o celém návrhu, tudíž
  i koaliční zastupitelé – nečlenové Rady – mající nějaké připomínky
  hlasují pro, kdežto opozice, pokud nechce celé potopit, se zdrží.
  Navíc každá změna byť jedné položky by změnila celkovou částku a měla dopad jinde.

  Z celého kolotoče pak byli vyňati senioři, kteří se s nikým nemusí dělit
  a mají své jisté. Jestli je to proto, že je potřeba je takhle preferovat
  nebo proto, že na rozdíl od dětí jsou největší voličskou skupinou …

 12. Ferda Mravenec říká:

  No jistě, kupování voličů, volby se blíží.

 13. JoseF S. říká:

  A jak by medvěda rozporcoval pan Raus, aby to tedy bylo správně a všichni byli spokojeni?

 14. JoseF S. říká:

  A jak by ty peníze rozdělil pan Raus, aby byla jistota, že takhle je to správně?

 15. Karel B říká:

  Myslíte p Raus zastupitel politický cestovatel? Nejdříve zastupitel na 4 roky za zelené, a když už by nebyl dále zvolen přeskočil na kandidátku k Bystrčákům a máme ho zde na další 4 roky? Ten ještě nic nevymyslel, jen špiní.

 16. KarelK říká:

  JoseFe,

  naprosto spravedlivě to opravdu nejde, ale k čemu jsou nějaké body,
  když se na přidělené částce neprojeví?
  Proč pravidla, která někdo stanoví, sám nedodržuje?

  To jsou legitimní otázky na ty, kteří nás VŠECHNY zastupují a berou za to peníze –
  viz. článek o odměňování placených zastupitelů.

  Karel Kryl řekl: politikům se nedůvěřuje, politici se kontrolují.

 17. Ferda Mravenec říká:

  Pan Raus je v opozici, jeho úkolem je kontrolovat koalici, pane KarleB

 18. Michael Piskor říká:

  Pan KarelB je úplně mimo. Kdyby byl pan Raus politický cestovatel, tak bezpochyby kandiduje za nějakou zavedenou politickou stranu, kde by měl zvolení jisté. To ale neudělal, kandidoval za nový subjekt, kde jistotu zvolení neměl vůbec žádnou.

 19. Karel říká:

  Jasné, je vidět ze mate přehled. Kamkoliv vy P Raus přišel, dali by ho jako nováčka hned na volitelné místo. Kterou aspoň jednu stranu v Bystrci mate na mysli p Piskor? A opozice, zcela jistě muže přicházet s návrhy v prospěch obce a občanů. Kontrolní činnost je třeba, a každý občan muže kontrolovat stejne jako zastupitel.

 20. ZoRo říká:

  Karel(TK): Třeba TOP09, to jsou v Bystrci 2 lidé, z toho jeden tu nebydlí.

 21. Karel říká:

  Všechny strany mají dost svých členů kteří chtějí být na volitelných místech, jestli myslíte ze přijde z venku zelený P Raus a hned ho napíší na volitelné místo, tak jste mimo realitu. P Raus tedy není cestovatel, jen skočil ze strany na stranu, lepší?

 22. Michael Piskor říká:

  Takže Skokan roku, Vy jste mě pobavil.

 23. KarelK říká:

  Mám sice jako člen ČSOP k k některým myšlenkám Zelených blízko,
  ale když se podívám, že se ve třech Výborech a deseti Komisích
  opakují 4 jména, divil bych se, kdyby na jejich kandidátce
  byla nějaká velká tlačenice 😉

 24. KarelK říká:

  Máme tu jeden zásadní problém – mluvíme o hostinském bez hostinského.
  Místostarosta Klimeš s mnohým, co zde zaznělo, nesouhlasí, jenže odmítá cokoliv na Bystrčník
  napsat, nereaguje ani na má slova : „pokud se někde mýlím, prosím o opravu.“
  Takhle se ovšem ničeho nedobereme.

  Zdá se, že z BN není zvyklý diskutovat.

 25. ZoRo říká:

  KarelK: 4 jména ale jen 3 příjmení 😉

 26. Karel B říká:

  Vám přijde jako dobrá věc, že strana zelených má na 13 poradních komisí a výborů jen 3-4 občany? Možná nejlépe aby tam byl jen jeden zelený? To snad ne. Za každý post má jakýkoliv neuvolněný zastupitel více než 1000 Kč měsíčně. Uvolnění místostarostové a starosta to dělají zdarma. Já myslím že by v těch komisích mělo být co nejvíce různých občanů a názorů, mohou a jsou tam i nezastupitelé a nestraníci. Jak to mají v jiných stranách?

 27. KarelK říká:

  Na jiné strany se můžete se podívat na webu radnice.
  Jako dobré mně to nepřijde a také proto si myslím,
  že na kandidátce do voleb velká tlačenice na první místa nebude.

 28. KarelK říká:

  A 1000 Kč nemá, zeptejte se raději někoho z nich.
  Já jako nezastupitel mám cca 2000 hrubého za rok,
  které se za každou absenci krátí ( což u zastupitelů neplatí).
  A díky tomu musím podávat daňové přiznání 😉

 29. Karel B říká:

  Karle, pouze tzv volitelná místa na kandidátce, v případě zelených tedy první a druhé, zajistilo býti zastupitelem. Tedy hlavně o tato místa je velký zájem a tlačenice. Zde se můžete snažit prosadit sliby které jste dal voličům. Na místě 20 je to plácání do větru. A 1000 Kč měsíčně zastupitelé mají. A kterého zastupitele jste se ptal? Slovo dělá chlapa, chcete se vsadit? 🙂

 30. Ferda Mravenec říká:

  Ono jde taky o to, jakou kdo má na těch komisích a výborech docházku a jakou tam vyvíjí činnost. A odměny za stejnou práci jsou zcela jiné pro toho, kdo je zastupitel, a pro toho, kdo zastupitel není.

 31. KarelK říká:

  Koukám, kolik je Karlů Bystrci 😉

  KarelB:
  vsázet se nepotřebuju, slyšel jsem o nějakých sedmi stovkách měsíčně
  včetně prázdnin. Ale o tom jsem už psal a je na těch, kteří s tím
  něco udělat můžou, aby s tím něco udělali. A na nás voličích,
  abychom jim „šlapali na krk“. Já jsem to kvůli penězům dělat nešel,
  akorát mně těch pár stovek komplikuje život. Na druhé straně jsem si
  za ně koupil krásnou, tlustou knihu o Chráněných rostlinách ČR bez zásahu
  do rodinného rozpočtu.
  Já sám jsem starostovi navrhoval, aby si zastupitelé snížili odměnu na výši
  odměn nezastupitelů. To, že ti, kteří si říkají demokrati se tak nechovají,
  sázka nevyřeší.

  Co navrhujete udělat Vy?

  *****
  http://www.bystrcnik.cz/karel-kasparek-odkud-smrdi-ryba-v-bystrci/
  http://www.bystrcnik.cz/karel-kasparek-ledy-se-pohly-a-ryba-smrdi-dal/

 32. KarelK říká:

  Ferda Mravenec: z mé zkušenosti:
  nezastupitelům se odměna krátí podle absencí, zastupitelům si stačí hlídat 50% účast.
  Pokud se dostanou pod ni, může ale nemusí předseda navrhnout jejich odvolání
  a mateřská strana to může nebo nemusí akceptovat. A Radě to, že tenhle chybějící člen
  ohrožuje možnost usnášet se, je jedno.
  V naší komisi máme člověka se 100% absencí za minulý rok, letos zatím to samé.
  Aktivita je spíš nevítaná, protože prodlužuje zasedání a svými nápady narušujete
  zaběhnuté pořádky nebo záměry koalice.
  Ale jinde je to možná jinak.

Zanechte komentář

3 + 3 = ?