Bystrčník » Plán mobility – SEA

Sdílet
Plán mobility – SEA

Bystrčník 2. 2. 2018 v 16.39 Témata: ,

Město Brno zpracovává „Plán udržitelné mobility města Brna“, což je záměr vcelku bohulibý, plný progresívních záměrů, kdyby neměl zásadní chybu, jak uvedu dále.

V Místodržitelském paláci proběhlo 11. ledna veřejné projednání návrhu jeho koncepce a vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (SEA).

Pokud si materiály prostudujete (ke stažení zde), dojdete k závěru, že cílem je ochránit centrum města a v jeho prospěch obětovat okrajové čtvrti. Nejmarkantnější je to právě v případě Bystrce, neboť materiál uvádí v odstavci 6.4.9. Návrh zpracovatele jako doporučený návrh „Realizace D43 v tzv. bystrcké trase, která má největší efekt na snížení tranzitní dopravy ve městě.“ Pokud nadále předpokládáme, že Bystrc je město a je součástí města Brna, nemůže být toto tvrzení pravdivé.

Přitom je v materiálu D43 označována jako tangenta a jako součást 1. ochranného systému (Brněnský ochranný komunikační systém) – městské části Bystrc a Kníničky rozhodně nechrání.

V odstavci 6.4.2 Systém silniční a komunikační sítě materiál například uvádí:

„Dálnice D43 zlepší dopravní připojení významných sídel v Jihomoravském a Pardubickém kraji s ostatními územími v České republice. Přínos dálnice spočívá dále ve zlepšení životního prostředí v západní části města (Střed, Žabovřesky, Královo Pole), kde dojde s odlivem tranzitní dopravy ke snížení hlukové a emisní zátěže.“

To vše jsou rozumné záměry, ovšem za předpokladu, že D43 povede mimo město, tedy jako obchvat města, nikoli jako průtah městskými částmi Bystrc a Kníničky, kde situaci zhorší, tedy bude se podíle na zhoršení bilance celého města Brna – nebyla by tangentou, ale průtahem a jako ochranný systém by pro tyto nemalé městské části nemohla fungovat.

Posudek (SEA), zpracovaný společností EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole si však tohoto zádrhelu nevšímá a uvádí:

V rámci hodnocení byla identifikována celá řada pozitivních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a ve vztahu k referenčním cílům životního prostředí. Současně nebyly zjištěny žádné významně negativní (závažné) vlivy koncepce na životní prostředí. U některých specifických cílů byly identifikovány pouze potenciálně mírně negativní vlivy, respektive potenciální rizika.

Na základě všech výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložená koncepce„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.“

Dále v návrhu stanoviska JmK: „Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné závažné/významné negativní vlivy.“ a navrhuje šest drobných doporučení.

Tyto (a další) chyby v materiálu jsem už třikrát (v různých stupních zpracování) připomínkoval, účastnil jsem se veřejných projednání. Co mě ale překvapuje, je pasivita obyvatel Bystrce. Osobně se domnívám, že budování D43, jako součásti evropského dálničního systému středem bystrckého sídliště je pro naši městskou část fatální, jak při stavbě, tak při následném provozu.

Pokud obyvatelé Bystrce spoléhají na svého starostu a místostarosty, budou patrně zklamáni, ti se v této věci příliš aktivně neangažují.

 

Josef Strubl, Bystrčáci

Jeden komentář k příspěvku „Plán mobility – SEA”

  1. Carlooser říká:

    Oni si to centrum Brna tak ochrání za pomocí rezidentního parkování, přesouvání nádraží a tady těch nesmyslných tahů přes město, až jim tam nikdo v podstatě nezbyde. Jen naprostý hlupák si povede hlavní tahy takto a je to pořád dokola, nekomunikace s veřejností, téměř tajná hlasování, nenaslouchání občanům a poté údiv, že je napadán územní plán, realizace nula.

Zanechte komentář

3 + 3 = ?