Sdílet
Petr Davídek: Nový dům v Bystrci

Bystrčník 20. 12. 2011 v 08.25 Témata: , , , , , , , ,

Následující text a vizualizaci předložila společnost Picador občanům na setkání 19. prosince. Autorem textu je architekt Petr Davídek, jehož projekt bytového domu byl na setkání prezentován.

Bohužel ačkoli Bystrčník nabídl už před několika dny Picadoru možnost prezentovat záměr na svých stránkách, zástupci firmy na nabídku vůbec neodpověděli. Ani web společnosti víc informací neposkytuje. Text Petra Davídka a jediná vizualizace stavby jsou tak zatím všechny informace o záměru, které vám můžeme dát.

*

CHALOUPKY NEJEN V BYSTRCI Pozemek se nachází v exponované historické části Bystrce na rozhraní původní zástavby, tzv. Chaloupek a starého jádra Bystrce – původní návsi, dnes náměstí 28. dubna. Nyní tvoří Chaloupky stabilizovanou zástavbu zejména řadových rodinných domků s vlastní specifickou identitou. Podobný charakter zástavby můžeme v Brně registrovat například v Kamenné čtvrti na Červeném kopci či v Dělnickém sídlišti pod Stránskou skálou.

POHLEDEM ARCHITEKTA Tyto lokality s charakteristickou atmosférou, danou živelností svého rozvoje, vnímám velice intenzivně. Jsou plné kontrastů a určitě je jako součást historické zástavby nehodnotíme pejorativněji než architekturu moderní. Měly by však být technicky svébytné, nezatěžující okolní zástavbu či životní prostředí – v tomto ozdravujícím smyslu jsem pracoval na regeneraci několika městských historických celků. Mohu uvést šestiletou rekonstrukci areálu Přírodovědecké fakulty MU, čítající na 15 pavilonů převážně z přelomu 19. století, rekonstrukci Kounicova paláce (Rektorát MU), několik historických budov v Praze (např. budova Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici či vítězný návrh rekonstrukce Nové scény Národního divadla), taktéž i práci mimo městská centra, například rekonstrukci zámku v Liblicích pro Akademii věd ČR.

NÁVES ČI NÁMĚSTÍ? Zmíněné rozhraní ovšem musíme vnímat nejen z pohledu „chaloupek“ jako zástavbu rodinných domků, ale současně i ze strany historického centra Bystrce, náměstí 28. dubna, jemuž na východní straně dominuje kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Západní konec historického centra se rozšiřuje díky zaústění několika uliček a vytváří prostranství, jemuž vévodí Bystrcká lípa s kašnou před hospodou U Šťávů. Tato oblast patří zejména v sezóně k nejfrekventovanějším místům v Brně, a to díky cyklistické trase směřující na Brněnskou přehradu. Často tak bývá zastávkou spojenou s posezením ve stínu koruny košatící se nad letní zahrádkou. Tento významný prostor je zde stavebně ukončen právě třípodlažní budovou zmíněné restaurace, přes ulici Nad Kašnou pak nárožním objektem rodinného domu.

Z urbanistického hlediska je nanejvýš vhodné dodržet uliční čáru i výšku zástavby celé západní strany náměstí až po ulici K Dálnici. Tím se vracíme k problematice zakončení stávající zástavby tentokrát z pohledu od náměstí s důrazem na staletími ověřené městotvorné principy. Vzhledem k pohledové exponovanosti této uliční fronty a architektonické nevýraznosti stávající zástavby oproti protilehlému východnímu konci náměstí (kostel svatých Janů) hledejme potřebnou vyváženost jak hmotovou tak výrazovou ve spojitosti s typickými znaky zdejší městské krajiny i specifického místního přírodního prostředí.

(NE)UBLIŽUJE CHALOUPKÁM ČI (NE)UBLIŽUJE BYSTRCI? Takto koncipovaný dům není a ani nemůže být v nesouladu s „chaloupkami“, výškově i prostorovou orientací sousedy nikterak neovlivňuje, architektonicky se tváří soudobě, dívá se zejména do náměstí, s ulicí Nad Kašnou komunikuje formou přírodního dřevěného laťoví, které navazuje na prozatímní tupou štítovou stěnu souseda od jihozápadu. Podobnou formou navazuje dům na štít nárožního rodinného domu ulice Nad Kašnou a náměstí 28. dubna. Dům je soudobý, maloměstský, nový, nekonfliktní. V domě je sedm bytů pro sedm rodin, garáže pro sedm aut, volná parkovací místa a obchůdek či kavárna.

VLNA JAKO SYMBOL Dům je neutrální svoji tradiční bílou barvou omítek. Přírodní charakter objektu je podpořen dřevěným pletivem, které je ústředním výrazovým prvkem zejména z uličních pohledů. Vine se kolem uliční vzrostlé zeleně náměstí, se kterou se pocitově propojuje, na nároží přerušené sousedním domem míjí památnou lípu a znovu se ulicí Nad Kašnou vrací a přimyká v dlouhé vlně k domu v proluce a končí až na štítu souseda. Motiv vlny je prostý, v konstantní šířce obepíná dům, který takto sjednocuje, i když se objevuje na různých stranách, v různých ulicích. Evokuje vodu, pro zdejší brněnskou část v mysli domácího či hosta příznačnou.

PARKOVÁNÍ ŘEŠÍ PROBLÉM Kvalitní urbanistické snahy nezohledňují jen hmotové uspořádání domů, řeší také přínos domů v širším pojetí. Reagují na soudobé městské problémy, mezi nimiž značně dominuje neustálý nedostatek parkovacích míst. Nový bystrcký dům v odpovídajícím měřítku nabízí parkování nejen pro vlastní obyvatele, ale i pro veřejnost. Celkem šest míst v podzemních garážích může skrýt auta jinak překážejíc, na volných prostranstvích, což jistě potěší nejen odpůrce olejových skvrn či malé fotbalisty.

Ing. arch. PETR DAVÍDEK
PICADOR, spol. s r. o.

 

Ke stažení

Audiozáznam ze setkání Picadoru s občany (MP3, 75 MB)

Související

Občané k projektu Picadoru: NE
Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Zanechte komentář

3 + 3 = ?