Sdílet
Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku

Bystrčník 18. 2. 2012 v 17.27 Témata: , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař doručil Bystrčníku text, kterým reaguje na komentář místostarosty Jiřího Altmana (ČSSD) pod článkem Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice. Pro ty, kteří nevědí oč jde, krátce vysvětlím, že Milan Kuchař popohání před přestupkovou komisi místostarostu Altmana spolu se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým (ČSSD), jelikož se podle něj dopustili zatajení střetu zájmů, nezveřejnili na úřední desce návrh rozpočtu na rok 2012 a v souvislosti s pojištěním zastupitelů se „nezákonně obohatili“. Celá věc je značně spletitá. Údajné přestupky obou radních projedná příslušná komise magistrátu.

V textu Milana Kuchaře zmíněné události okolo účetnictví Bytasenu již byly na stránkách Bystrčníku diskutovány. Zájemce si může přečíst články Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?, Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní a Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař.

Dopis Milana Kuchaře obsahuje jeho osobní názory a stanoviska. Zveřejňujeme jej v původním znění, případné chyby způsobil obtížný převod strojopisného textu do elektronické podoby. Originál dopisu si můžete stáhnout pod článkem.

-vl-

*

Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku ke komentáři pana Jiří Altmana u článku Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice.

Je průkazné, že pan Jiří Altman je již 13 let bystrckým místostarostou – a že do 15. 4. 2009 měl na starosti vnitřní věci, včetně vyvěšování dokumentů na Úřední desku. Jako zodpovědný místostarosta tehdy každý rok zajistil např. dodržení zákona o rozpočt. pravidlech tím, že návrh ročního rozpočtu byl vždy úřadem MČ zásadně předložen k projednání, k připomínkování a ke schválení usnesením Radě městské části. Radou MČ schválené připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracovány a takto získaná a schválená konečná čísla jednotlivých skupin návrhu rozpočtu byla jako zákonný dokument vyděšena na Úřední desce bystrcké radnice!

Proč byl od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011 nejdříve vyvěšen na úřední desce koncept návrhu rozpočtu a teprve 16. 11. 2011 byl návrh rozpočtu Radou MČ projednán a usnesením schválen, je záhadou!

Velmi zarážející ale je, že proti tomuto postupu neprotestoval velmi zkušený pan místostarosta J.Altman, zvláště když dne 29. 11. 2011 Rada Jihomoravského kra je,  jejímž je 3,5 roku členem, po projednání schválila usnesením návrh rozpočtu kraje na r.2012 – a v bodě c/usnesení uložila přísluš. odboru zabezpečit zveřejnění dle přísl.§ zákona o rozpočtových pravidlech! Každý zkušený a zodpovědný místostarosta má povinnost svoji obec chránit před hrozbou vysoké pokuty za správní delikt – a pokud je to možno, hrozbu pokuty odvrátit, následky zmírnit. Pan místostarosta J. Altman v této záležitosti neudělal vůbec nic!

V roce 2005 hrozilo panu místostarostovi odvolání z funkce, pro selhání při hospodaření s obecními byty správcem bytů Bytasenem, za což byl Zastupitelstvu MČ a občanům odpovědný pan J.Altmant. Je ne vyvratitelné, že od 1. 11. 2004 do 20. 2. 2005 se Bytasenu zhroutilo celé účetnictví o hospodaření s byty, a že v této účetní agónii vykázal Bytasen zcela vážně za rok 2004 zisk pouhých 268 tisíc, místo plánem Bytasenu orgánem ZMČ uloženého úkolu hospodařit tak, aby za rok 2004 zisk dosáhl cca 16-ti milionů korun! Úsilím znalců z fi ECOJUR Brno se podařilo ze zachráněných nebo obnovených účet. dokladů prokázat zisk za r. 2004 jen cca 8 milionů Kč, propad zbývajících 8 milionů plánov. zisku nebyl nikdy a nikým vysvětlen, nebo zdůvodněn! Pan Altman se zasadil i o to, aby Bytasen nebyl potrestán smluvní pokutou ve výši cca jeden milion Kč za vedení účetnictví v rozporu se zákonem po dobu 3 měsíců /listopad 2004 až leden 2005/! Od této události-skandálu v roce 2004 až 2006 – stále není hospodaření Bytasenu pod čtvrtletní kontrolou ze strany Rady MČ, Zastupitelstva MČ a veřejnosti – přitom výnosy při hospodaření s byty dosahují ročně cca 80 milionů Kč!

Návrh, aby si radní MČ Brno-Bystrc sami schválili /a dalším několika členům ZMČ/ soukromé pojištění za škodu, způsobenou vlastní obci, kdy pojistné za ně hradí ročně radnice z veřejných peněz, byl poprvé uplatněn v listopadu 2008. Znovu byl tento způsobe soukromého pojištění za obecní peníze zopakován v dubnu 2011-pro 15 zastupitelů. Jde o typický příklad, jak někteří veřejní činitelé, včetně pana starosty a pana místostarosty Altmana občanům tvrdí, že Bystrc má málo finančních prostředků, proto musí šetřit – a sami nakládají s veřej. prostředky ve svůj prospěch, navíc se zatajením střetu zájmů! Podle pana Altmana jde o zcela legální postup, jenom poněkud ostudně nemravný – a proto zcela nepřijatelný pro soukromé pojištění zastupitelů Jihomor. kraje za veřejné peníze, což je určitě názor pana hejtmana Haška a jeho nejbližšíck spolupracovníků. Náš starosta pan V. Vetchý má k veřejným financím přístup zcela jiný-pojistit se nechal podruhé!

Ing. Milan Kuchař
13. 3. 2012

*

Ke stažení

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku (PDF)
Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice
Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?
Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

10 komentářů k příspěvku „Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku”

 1. Jiří Altman říká:

  Pan Ing. Kuchař mi připisuje výroky, které z mé strany nikdy nezazněly, věci, které se nikdy nestaly, odvolání, které nikdy nehrozilo, protože na chyby účetní Bytasenu (obratem propuštěné) přišel úřad sám a Ekojur na nápravu účetních chyb byl na náklady Bytasenu angažován z mé iniciativy. Uvádí deficity, které nenastaly a nesprávně interpretuje věci, které byly zastupitelstvu náležitě objasněny a nebyly připomínkovány ani ze strany zastupitelů opozice. Pan Kuchař tyto věci dělá pořád a bude je zřejmě dělat dál, bez ohledu na cokoliv. Spoléhá na to, že nikdo nechce ztrácet čas podáváním přestupkových oznámení a následně projednáváním jeho výroků před přestupkovými komisemi.

 2. Milan Kuchař říká:

  Mnou v příspěvku uváděná fakta, čísla a souvislosti jsou snadno ověřitelná na webu úřadu MČ a v archivu Bystrčníku. Pan Místostarosta J. Altman se jako typický kariérní politik snažil za každou cenu vždy udržet ve svých funkcích – a to i za cenu systematického klamání občanů a zastupitelů MČ. Takto chce postupovat i dál, bez ohledu na cokoliv! Jako jeden z hlavních a dlouhé roky svědomitě působících c e n z o r ů v obec. Bystrckých novinách osobní úsilí o blokování objektivních informací o chybách bystrcké radnice nezapře!

  M. Kuchař, 21. února 2012

 3. štětináč říká:

  Ve sporech pánů Kuchaře a Altmana se neorientuji,

  ale na ‚zázračnou‘ proměnu pana Altmana z loajálního spolupracovníka exstarosty Beneše – kdy nebylo možno v BN uveřejnit nic, co neoslavovalo práci koalice, kdy došlo k zásadnímu zanedbání rozvoje Kamech, investovalo se do pitomostí typu vlnky u mostu přes Svratku, solární osvětlení domovních čísel, zbytečné schody přehrazené řetězy … – v diskutujícího, názorům druhých otevřeného politika jsem už mnohokrát psal.

  Mysleme a nedejme se zblbnout těmito ‚schopnými‘ lidmi.

 4. Jiří Altman říká:

  Nepřidá se ještě někdo z členů mého fanklubu ? 🙂

 5. štětináč říká:

  Lepší než si zakládat na fan klubu by bylo zde napsat, co zastupitelé ČSSD ( není to samozřejmě jen výtka k Vám ) dělali např. pro Kamechy, pro Horní Bystrc, pro komunikaci s občany, proti nesmyslným akcím typu vytěsnění cyklistů z exstarostí ulice Pod Horkou apod.

  Tak byste odrazil minimálně moje výhrady, když už ne pana Kuchaře.
  Těším se.

 6. Viktor říká:

  Výbor pro Kamechy vede Vilém Buriánek (ČSSD) a schůzky organizuje právě pan Altman: http://www.bystrcnik.cz/?tag=vybor-pro-infrastrukturu-kamech. Taky je tu ta nová školka na Kamechách a příprava další tamtéž, pod obojí se podepisuje starosta, rovněž z ČSSD.

  Už z mediálního hlediska v Bystrci padoucha potřebujeme, ale udělat ho z pana Altmana tím, že se budeme ptát, co ČSSD udělala pro Kamechy, to se asi právě teď nepodaří. I když je to odvážné, to ano. Kdybychom dokázali reinterpretovat realitu až tak, oj, to by bylo!

 7. J.B. říká:

  Štětináč spíše myslel předchozí volební období, ČSSD v koalici Svatopluk a Eliška, nyní se už na Kamechách hasí požár. Jinak Štetináči odpovím co udělali pro horní Bystrc, přeci horentně prosazovali polyfunkční dům na HN, díky tomu máme vlastně náš Bystrčník…

 8. Viktor říká:

  Minulé volební období – namátkou Systémová výsadba a dosadba, podepsán pan Altman. Jak to bylo v minulém volebním období popsal v článku Jiří Altman: ODS si přisvojuje naše zásluhy. Všimněte si odkazů pod ním, pan Altman byl tou dobou jedním z nejkomunikativnějších zastupitelů, ne-li v tom směru vůbec nejlepším.

  Ztráta času, snažit se ho takhle očernit. A kdyby jenom to, ona každá hůl má dva konce. Vymyslíš snadno vyvratitelný argument a budeš akorát za vola (ne nutně, ale to už je pak hodně špinavá práce). Nechal bych to na panu Kuchaři, jak uspěje u přestupkové komise.

 9. štětináč říká:

  JB má pravdu, nemluvím o tomto období, mluvím o skoro zázaračném obratu
  všech tehdejších a v podstatě i dnešních zastupitelů za ČSSD.
  Nechci nikoho očerňovat, chci jen říct, že mám dojem, že ti lidé
  se chovají podle toho, odkud fouká vítr. Když ODS prosazovala Polyfunkční
  dům, neslyšel jsem o tom, že by někdo z ČSSD nesouhlasil, stejně tak
  v případě nemožnosti jakéhokoli nesouhlasného názoru v BN – stačí si připomenout,
  jaké bylo složení Rady BN. Prostě lidé, kteří se chovají dle mého názoru
  účelově, jsou větší nebezpečí, než ti, kteří jasně vyjádří svůj – byť opačný názor.

  Rád se nechám přesvědčit, že to tak nebylo. Stačilo by se pak podívat do zápisů
  o hlasováních Rady zastupitelstva, jestli to souhlasí.

  Na druhé straně chápu a souhlasím, že současná činnost ČSSD je prospěšná.

 10. štětináč říká:

  Zdá se, že „komunikativní“ zastupitelé z ČSSD se nemají zájem vyjádřit.
  Mám to brát jako že mám pravdu ?

Zanechte komentář

3 + 3 = ?