Bystrčník » Luboš Raus: Vypouští Bystrčáci fámy?

Sdílet
Luboš Raus: Vypouští Bystrčáci fámy?

Bystrčník 6. 2. 2018 v 23.04

Zveřejňujeme reakci bystrckého opozičního zastupitele na text starosty Kratochvíla „Problematika Kauflandu. Pojďte diskutovat o budoucnosti Bystrce“ z únorového vydání Bystrckých novin.

*

V posledním vydání Bystrckých novin vznesl pan starosta Kratochvíl několik otázek, kterými se obracel na Bystrčáky. A protože otázky vznesl veřejně, sluší se na ně odpovědět také veřejně. A to bez ohledu na to, že se zřejmě jednalo o otázky spíše řečnické či polemické než o otázky zjišťovací.

Za prvé se tázal, zřejmě v souvislosti se zamýšlenou stavbou Kauflandu pod Maxem, koho že vlastně zastupuje paní Jindrová, šéfová Bystrčáků. Odpověď je jednoduchá a snadno dohledatelná. Při komunálních volbách roku 2014 bylo odevzdáno zhruba 7 tisíc obálek s platnými hlasy. Bystrčáci zastupují, od voleb v roce 2014 se svým výsledkem 15%, svých 1085 svých voličů. Stejně tak je snadno zjistitelné, že ČSSD se svým výsledkem 19% zastupuje 1350 svých voličů. Velmi málo, že? To jsou sotva dva bystrcké panelové „rohlíky“. A pokud někoho baví matematika, může si dopočítat, že na pana Kratochvíla připadá, vzhledem k šesti zastupitelům za ČSSD, 225 voličů a na paní Jindrovou, vzhledem k pěti zastupitelům za Bystrčáky 217 voličů. Jednoduché počty. Prostě paní Jindrová zastupuje jen o 4% méně občanů než pan starosta Kratochvíl. A když už jsme u toho vzpomínání, ve volbách r. 2014 nezískal nejvíce preferenčních hlasů pan Kratochvíl, nýbrž bývalý starosta pan Vetchý. To jen pro úplnost.

Druhá otázka pana starosty Kratochvíla se týkala názoru Bystrčáků na zmíněný Kaufland. Především tedy Bystrčáci nejsou politickou stranou s povinně jednotným názorem. Ovšem tvrzení pana starosty, že Bystrčáci neví, co chtějí, a vlastně by ten Kaufland chtěli, je stejně zavádějící jako nepravdivé. Přečteme-li si totiž zápis z komise životního prostředí (jednání 20. 11. 2017), z něhož pan starosta cituje, dočteme se o konstatování Bystrčáka pana Krátkého, že vybudování Kauflandu pod Maxem by vyžadovalo příslušné rozšíření ulice Páteřní a úpravu křižovatky. A to je diametrálně odlišné od interpretace pana starosty, že pan Krátký je pro výstavbu Kauflandu. Mnohem zajímavější je svědectví členů této komise, že se pan místostarosta Petr, jako host na zmíněném jednání komise, za výstavbu Kauflandu velmi výrazně přimlouval.

A píše-li pan starosta o Bystrčákovi Lošťákovi, že „nehlasoval proti Kauflandu“, popisuje tím pouze skutečnost, že se pan Lošťák při příslušném hlasování zdržel. Možná proto, že neměl dost relevantních informací, možná nebylo usnesení dost přesně formulováno. I tato skutečnost má daleko k souhlasu s výstavbou Kauflandu.

Jako perličku, či spíš skutečnou perlu, lze z posledního vydání Bystrckých novin odcitovat usnesení navržené zastupitelstvu bystrckou Radou, že totiž: „Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc neukládá Radě městské části uspořádat ve lhůtě do 14. 2. 2018 neformální místní referendum či jiným relevantním, reprezentativním a dostatečně důvěryhodným způsobem zjistit názor občanů městské části na výstavbu obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci z důvodů podle přílohy tohoto bodu…“ Oni totiž Bystrčáci navrhli právě ono zjištění názoru veřejnosti, což bylo koaličními stranami odmítnuto právě a jen záměnou ukládá – neukládá. Odtud ta poněkud komická formulace, která zjištění názoru veřejnosti rozhodně odmítá. Nicméně toto paradoxní usnesení bylo zastupitelstvem schváleno a tedy platí.

Pan starosta Kratochvíl uvedl v Bystrckých novinách, že  „zaregistroval, že snad již v rámci předvolební agitace se snaží někteří ,aktivisté‘ s občany Bystrce manipulovat, dodávají neúplné a zavádějící informace, jsou vypouštěny fámy.“ Z následujících vět pak vyplývá, že má v tomto tvrzení na mysli Bystrčáky. Musím tedy i já, poté, co jsem snad dostatečně zodpověděl otázky pana starosty Kratochvíla, vyslovit svoji otázku. Totiž které informace šířené Bystrčáky jsou neúplné a zavádějící, které lze považovat za fámy? Jsou-li takové, rád se omluvím a informace opravím, jak jsem to již nejednou učinil.

Luboš Raus, zastupitel za Bystrčáky

 foto StockSnap

Související

Článek „Problematika Kauflandu. Pojďte diskutovat o budoucnosti Bystrce“ v Bystrckých novinách 1-2/2018, strana 1 a 3 (.pdf) nebo také na Bystrčníku

 

 

6 komentářů k příspěvku „Luboš Raus: Vypouští Bystrčáci fámy?”

 1. Ferda Mravenec říká:

  Pan starosta je nervózní, pochopte to. Letos budou volby a propad preferencí ČSSD nevěští nic dobrého. Hledá, do koho by se mohl před volbama trefovat. Do koaličních partnerů to nebude, i když i oni se stanou ve volbách jeho konkurenty. Do Zelených taky ne, protože ti na zastupitelstvu většinou mlčí. Komunisté? Ti se hádají mezi sebou. A tak zbývají jen ti Bystrčáci, kteří si navíc dovolují hlasovat podle sebe a ne podle jakési stranické linie.
  P.S. také by bylo dobré si zjistit, proč je starostou někdo, kdo dostal méně hlasů než pan Vetchý. To si potom může volič kroužkovat o stošest, když se na jeho názor nebere zžetel.

 2. honza zeman říká:

  To jsem ani netušil, jak málo hlasů stačí k tomu, aby se stal člověk v Bystrci starostou.

 3. Igor říká:

  Bystrčáci, proč vám nefungují vaše webovky? Rád bych se o vás dozvěděl něco více.

 4. Hana Jindrová říká:

  Igore, pokusíme se náš web v dohledné době zprovoznit. Bystrčáky můžete poznat také osobně, třeba hned v pondělí 12. února od 18.30 hodin ve Společenském centru v Bystrci, kde pořádáme setkání ke Kauflandu pod MAXem.

 5. KarelK říká:

  A kdo vydával hlasování o braní na vědomí za projev důvěry v BN
  si už pan starosta nejspíš nevzpomíná.

 6. honza zeman říká:

  O důvěře starostovi se nehlasovalo. Jen si to někdo upravil do podoby, jaká se mu hodí.

Zanechte komentář

3 + 3 = ?