Bystrčník » Klub rodičů žádá o podporu pro své kandidáty

Sdílet
Klub rodičů žádá o podporu pro své kandidáty

Bystrčník 8. 11. 2011 v 16.53 Témata: , , , , , , , ,

O podporu pro své kandidáty žádá Klub rodičů a přátel při základní škole Heyrovského 32 v Bystrci. Klub nominoval dva členy do voleb do školské rady; slibuje si od toho těsnější spolupráci s vedením školy i zřizovatelem.

Klub rodičů je  občanské sdružení, jež se snaží různými způsoby zpříjemnit dětem ze ZŠ Heyrovského pobyt ve škole. Snaží se získávat peníze pro nákup vybavení školy, především pořádáním akcí pro děti z Bystrce a okolí. Klub rodičů vede druhým rokem Michaela Lužová.

*

Podpořte kandidáty Klubu rodičů: Jana Benešová a Vojtěch Máša kandidují do školské rady

Během třídních schůzek 15. listopadu se uskuteční také volby do školské rady. Klub rodičů a přátel nominoval do voleb dva kandidáty, Janu Benešovou a Vojtěcha Mášu.

Jana Benešová vystudovala VUT v Brně, nyní pracuje jako ředitelka školičky Vesněnka,o.p.s. pro děti od 1 do 5 let. Má zkušenosti s prací ve školní radě školy ZŠ Heyrovského od roku 2010. „Ráda chodím do přírody, miluji modrou barvu, mám psa a kočku a hodného manžela,“ řekla o sobě. Ve školské radě chce být mezičlánkem mezi Klubem rodičů a vedením školy tak, aby bylo možné pracovat na aktivitách rozvíjejících chod školy.

Vojtěch Máša pracuje ve Sdružení silničních dopravců ČESMAD BOHEMIA. Je velmi obětavým členem Klubu rodičů, jeho zásluhou je sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA partnerem všech akcí, které Klub pro děti pořádá. Pan Máša sám některé z akcí vymyslel, například výtvarnou soutěž pro děti. Vždy se podstatnou měrou podílí na jejich organizaci.

Oba kandidáti jsou velmi pracovitými členy Klubu rodičů od jeho vzniku. Výbor Klubu rodičů je podporuje. Prosíme, dejte jim ve volbách do školské rady svůj hlas.

Michaela Lužová
předsedkyně Klubu rodičů a přátel
606 760 742, info@krap32.cz
www.krap32.cz

Kontakty na kandidáty

Jana Benešová: jan.benesova@gmail.com, 734 384 388,  728 652 335
Vojtěch Máša: Vojtech.Masa@cesmad.com, 541 225 311, 731 131 302

*

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Rada základní školy Heyrovského v Bystrci má šest členů, z toho dva jsou zástupci rodičů. Ve letošních volbách kandiduje za rodiče pět osob: Ing. Jana Benešová, Ing. Hana Fučíková, Ing. Vojtěch Máša, Jiří Míšek a Oldřich Pokorný. Volby proběhnou v době třídních schůzek 15. 11. 2011.

Související

Zákonná úprava školské rady
Stránky Klubu rodičů
Upíří stezka přilákala dvě stovky dětí
Příprava valné hromady Klubu rodičů vrcholí
Upíří stezka
Začátek školního roku přinesl joja

Zanechte komentář

3 + 3 = ?