Sdílet
Kam se poděla voda z Vrbovecké studánky?

Bystrčník 12. 8. 2017 v 12.43

Dne 31. 7. 2017 bylo ukončeno hlasování v soutěži Živé studánky, díky našim hlasům studánka Vrbovec skončila na prvním místě (i celorepublikově). Jakýkoliv výsledek soutěže však nic nezmění na faktu, že pomoc Vrbovecké studánce bude technicky velmi komplikovaná. Jen částečně pozitivní zpráva je, že vodu z Vrbovecké studánky najdete už teď asi o 700m vzdušnou čarou jinde, konkrétně zde https://goo.gl/62yxce .

Už před nějakou dobou mi kamarád a znalec Bystrce Michael Piskor vyprávěl o nějakých štolách pod Holednou. Prý mohou za to, že se ztratila voda ve studánce v oboře a prý mají na svědomí i vodu v naší studánce Vrbovec. Je tomu opravdu tak, štoly tam opravdu jsou. V devadesátých letech byla pod Holednou proražena asi 4 km dlouhá štola, která vede z Bystrce až do Bosonoh. Touto štolou vede páteřní vodovodní potrubí, na detaily z exkurze z místa se můžete podívat zde. Došlo taky k započetí ražby štoly pro teplovod z Dukovan, ta však nebyla dokončena, takže nám po této stavbě zůstal jen tento portál.

Vodovodní štola Bystrc-Bosonohy (http://druhebrno.smerem.cz/)

Štola pro vodovod byla zprovozněna krátce po roce 2000, to už nějakou dobu klesal průtok vody u studánky Vrbovec, až nakonec zcela ustal. Souvislost mezi stavbou a ztrátou vody ve studánce je tedy pravděpodobná. Voda se horninovým masivem Holedné a Hobrtenek šíří puklinami, nemůže se tedy jen tak ztratit. Šlo tedy jen o to najít místo, kam se voda ze studánky Vrbovec po stavbě štoly přesunula. Během počátku letošního léta došlo krátkodobě k úplnému vyschnutí koryta potoka Vrbovec, stačilo tedy projít suché koryto a najít případný přítok vody. A podařilo se, u severního (bystrckého) portálu vodovodní štoly je vyústění potrubí odvádějícího průsaky vody ze štoly, ze kterého i při velmi suchém počasí teče asi 0,3-0,5 l vody za sekundu. Jedná se o vodu obdobných chemických parametrů, jako měla voda u studánky Vrbovec (velmi nízké dusičnany, vysoká mineralizace blízko rozhraní mezi pitnou a minerální vodou). Potrubí odvádí průsakovou vodu z celého úseku štoly, je tedy pravděpodobné, že se jedná také o vodu, která původně směřovala do Vrbovecké studánky.

Využití vody z potrubí je možné jen na vlastní nebezpečí. Částečné rozbory ukazují, že voda by mohla být pitná, ale vzhledem k jejímu původu není možné jakékoliv parametry kvality bezpečně garantovat (technicky spadá do kategorie vody odpadní). Případné úpravy vyústění potrubí by byly problematické, je zde odlišný provozovatel, vlastník díla a dokonce i vlastník pozemku. Samotné vyústění potrubí je navíc vodohospodářské dílo, kde jsou možnosti úprav či zásahů omezené.

To, že studánka Vrbovec přišla o vodu je jistě nepříjemné, je však třeba mít na zřeteli, že zmíněný vodovod má vysokou celospolečenskou prospěšnost, zásobuje vodou rozsáhlé území, které zasahuje až na pomezí Břeclavska.

Milan Krátký

Za odborné konzultace v dané věci děkuji studánkovému guru Rudolfu Pecháčkovi z ČSOP Brno, geoložce Mgr. Pavle Hršelové, Ph.D., zástupcům BVK, a.s. a VOV, s.m.o .

Zanechte komentář

3 + 3 = ?