Sdílet
Jak opít Brňáka rohlíkem

Bystrčník 13. 3. 2011 v 08.57

Překrytí R43 přes Bystrc je pouze lákavá vizualizace, skončit to může jen u hluboké rýhy.

Beseda (9. 3. v Bystrci) ke konceptu územního plánu se točila nejvíce kolem dvou témat: zahrádky s chatkami a R43. Zástupci zpracovatele odváděli urputnou „politickou práci“ – snažili se přítomné přesvědčit, že tato dálnice Bystrci neuškodí, naopak, že ji Bystrc potřebuje. Například pro spojení s rozvojovými lokalitami plánovanými na jihu Brna. To je zajímavý argument. Jenže Bystrc existuje a myslím, že nestrádá. Zato rozvojové lokality na jihu, budou-li obsahovat pracovní příležitosti, budou potřebovat propojení s příměstskými oblastmi na sever od Brna, plnými satelitních ubytoven – a jejich obyvatelé budou potřebovat někde pracovat – už dnes spolehlivě zacpávají po ránu příjezdové cesty do Brna. Takže je to asi jinak: Dálnici přes Bystrc potřebují ti, co si postavili vysněné bydlení v krásném čistém prostředí nad Brnem – ovšem v místě, kde nemají pracovní uplatnění, školy, kulturu – a automaticky předpokládají, že jim přes Bystrc postavíme luxusní spojení do centra Brna.

Další informací bylo to, že prý není pravda, že bude R43 propojkou Balkán – Balt, prý bude napojená jen na dálnici R35 vedoucí z Olomouce do Prahy. Z toho tedy pro mne plyne, že bude součástí alternativní trasy k D1 na Prahu – jak se o ní mluví ve spojitosti s přetíženou D1. Pak lze pochybovat o pravdivosti tvrzení, že tranzitní doprava bude zanedbatelná – tranzitní doprava bude podle mne spíš srovnatelná s D1.

Přitom pan Ing. Novák všechny ubezpečoval, že není možné postavit žádnou dopravní stavbu, která by nesplňovala hygienické limity. Asi neví, že v Žabovřeskách se taková stavba staví, soud potvrdil, že není v souladu s normami, ale není síla, která by donutila investora – ŘSD – k úpravě stavby – podrobnější informace můžete získat od pana Štěpaníka. Ale to jen na okraj.

Dále jsme byli znovu ujištěni, že R43 není součástí evropské sítě TEN-T. Pak je ale chyba v ZÚR, kde se píše

„Rychlostní silnice R43 je v souladu s PÚR ČR 2008 vymezena jako koridor kapacitní silnice R43. V evropských souvislostech je součástí doplňkové Transevropské dopravní sítě (TEN-T).“

Někdo lže, mýlí se – nebo dělá politiku?

Ovšem nejzásadnější informací z besedy pro mne bylo to, že Ing. Novák na můj dotaz potvrdil, že známá vizualizace R43 překryté rozlehlou zelenou plochou a spojující oba břehy dálnice je jen nezávazná představa. Investor – stát – má povinnost učinit taková opatření, která zajistí dodržení zákonných norem co do hluku, zplodin a prachu a takový nadstandard, jako je překrytí, musí být řešen z jiných finančních zdrojů – například městských nebo soukromých. Je třeba pravděpodobnost překrytí za těchto okolností komentovat?

Hlavní smysl vizualizace dálnice skryté přes Bystrc v tunelu je tedy v uchlácholení obyvatel Brna.

Při besedě jsem měl konečně pocit, že mě nový starosta (pan Vetchý) jako občana zastupuje. To je alespoň jedno pozitivní zjištění.

P.S. Termín „dálnice“ používám vědomě, protože přesněji vystihuje plánovanou komunikaci, než eufemistické „rychlostní silnice“ – bude mít čtyři pruhy a bude to „silnice pro motorová vozidla“ – dopravní značka IP15a.

Josef Strubl

Zanechte komentář

3 + 3 = ?