Sdílet
Dnešní zastupitelstvo projedná názvy ulic

Bystrčník 13. 4. 2011 v 11.59 Témata: , , , , , , ,

I názvy nově vzniklých ulic v areálu Panorama Nad přehradou bude dnes od 16:00 projednávat zastupitelstvo Bystrce.

Předběžný program jednání:

 • Jednání ZMČ Brno-Bystrc s Policií ČR a MP
 • Koncept nového Územního plánu města Brna, úvodní projednávání
 • Novela obecně závazné vyhlášky města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
 • Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
 • Novela vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2009 „o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“
 • Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚPmB v lokalitě „Kozí Horka“
 • Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚPmB v lokalitě „Markůvky“
 • Prodej bytových jednotek v domech určených k prodeji po bytových jednotkách dle zákona 72/1994 Sb.
 • Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
 • Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bystrc za rok 2010, schválení hospodářského výsledku a rozdělení do fondů
  1) Zpráva o činnosti VHČ za rok 2010 – Bytasen, s. r. o.
  2) Výsledek hospodaření – VHČ za rok 2010
 • 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011
 • Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz
 • Finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2011
 • Žádost o prominutí penále za pozdní úhradu nájemného pozemků
 • Areál „Panorama Nad přehradou“ – pojmenování nově vzniklých ulic, doplnění usnesení Z 5/23 – 3.11

Veřejné jednání se jako vždy koná ve společenském centru na Odbojářské ulici.

Zanechte komentář

3 + 3 = ?