Archiv rubriky ‚Setkání a jednání’

Den otevřených dveří u Bublinek

10. 12. 2017 v 22.00 • Témata: , , ,

Dětská skupina Bublinky zve všechny rodiče a děti na den otevřených dveří ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 8 do 16 hodin na Říčanské 29. Přijďte si prohlédnout prostory nové školičky a seznámit se s empatickými a zkušenými „tetami“.

Dětská skupina Bublinky nabízí alternativní formu péče o předškolní děti s prvky Montessori pedagogiky pro děti od 1 roku do 5 let s maximální kapacitou 12 dětí na 2 pečující osoby. O děti se starají empatické a kvalifikované „tety“ s několikaletými zkušenostmi. ​Dětská skupina nabízí celodenní provoz dle individuální potřeby rodičů v klidném a příjemném rodinném prostředí. Další dětské skupiny Bublinky najdete v Kohoutovicích, Židenicích a Blažovicích.

 

Související

Dětská skupina Bublinky (web)
​Česká televize v dětské skupině Bublinky v Bystrci (reportáž)

 
 

Anežka Jenešová opět předsedkyní

24. 5. 2011 v 15.49 • Témata: , , ,

Na schůzce občanského sdružení Horní náměstí, která se konala v pondělí 23. května, byla předsedkyní občanského sdružení Horní náměstí znovu zvolena Anežka Jenešová. Paní Jenešová vede Horní náměstí už od jeho založení v roce 2008. Potřetí se stala předsedkyní jednak proto, že to dělá dobře, a jednak proto, že nikdo jiný se nenabídnul. Blahopřejeme.

Dalším bodem programu bylo projednání vzteklých, žalobami vyhrožujících telefonátů žebětínských žen a matek. Těch se dotkla mírně, směrem k větší atraktivitě upravená pozvánka na jejich Dámskou jízdu. Shromáždění členové Horního náměstí kategoricky zakázali administrátorovi Bystrčníku Viktoru Lošťákovi jakýkoli pokus o vysvětlování nebo omluvu, jelikož ho znají. Ubohý administrátor musí na Bystrčník umístit své telefonní číslo, aby si ty své pitomé vtipy vyžral sám.

V seriózní části setkání se probíraly změněné plány na výstavbu v oblasti Kamech, územní plán, prodlužování tramvají, architektura a jiné věci, které nikoho nezajímají.

Související

Žebětínský Krteček zve na dámskou jízdu

Jana Pálková svolává schůzku sdružení k R43

6. 5. 2011 v 11.40 • Témata: , , , , , ,

Na úterý 10. května od sedmé hodiny večer svolává Jana Pálková (zastupitelka, Zelená pro Bystrc) další schůzku občanských sdružení k problematice R43 a územního plánu. Podle paní Pálkové průběh veřejného projednávání územního plánu a Zásad  územního rozvoje naplňuje původní předpoklad, že bude nutné obrátit se na soud. Programem schůzky tak bude koordinace dalšího postupu.

Schůzka se uskuteční v klubovně Společenského centra v Bystrci (Odbojářská) a máte-li o problematiku zájem, jste srdečně zváni.

Pátek: O Kamechách v Livinu podruhé

10. 3. 2011 v 09.38 • Témata: , , , , , , ,

Na druhé setkání členů Výboru pro infrastrukturu Kamech zve všechny obyvatele Kamech, kteří se aktivně zajímají o dění v místě, předseda výboru PaedDr. Vilém Buriánek a místostarosta PhDr. Jiří Altman.

Budete mít možnost sdělit výboru svůj názor na to, co by měla radnice na Kamechách změnit, co byste si přáli v budoucnu realizovat a také se na cokoli zeptat. Kdo nechce ani jedno, může pít víno a chytat lelky a doma pak říct, že není žádný opilec, nýbrž zodpovědný aktivní občan.

Prvního setkání v Livinu se zúčastnili také zastupitelé za KDU-ČSL a TOP 09. S šesti místními diskutovali o plánovaném zdravotním středisku na Kamechách, školce, problémech ve vnitroblocích, hromadné dopravě i kontejnerech na tříděný odpad. Ačkoli to zní takřka neuvěřitelně, výsledkem setkání jsou reálné akce radnice. Schůzka vám tedy dává možnost nejen se vymluvit, ale mít i skutečný vliv na dění na Kamechách.

Setkání začne ve vinotéce Livino na Říčanské 7 v pátek 11. března od 17.30.

Související

O Kamechách v Livinu
Vinotéka Livino plná novinek
Odejmout Kamechy Žebětínu je nemyslitelné, shodli se politici
Na Kamechách roste školka

Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011

3. 3. 2011 v 13.21 • Témata: , , , , , ,

Přinášíme vám videozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 16. února 2011. Schůze se tentokrát obešla bez větších extempore, zčásti kvůli programu, který neobsahoval obzvlášť sporné body, a zčásti kvůli neúčasti legendárního Ing. Milana Kuchaře (zdravotní důvody).

Zajímavým momentem bylo vystoupení bývalého starosty Svatopluka Beneše (ODS), který svou opoziční roli pojal s takovou zaujatostí, že nakonec hlasoval proti všem, včetně své vlastní strany. Jana Pálková (Zelená pro Bystrc) pak v delší slovní přestřelce s místostarostou Jiřím Altmanem (ČSSD) dokazovala nevěrohodnost programového prohlášení rady, v němž pan Altman deklaruje odpor proti R43 Bystrcí, avšak na krajském zastupitelstvu pro dálnici ruku zvedne. Jiří Altman oponoval konstrukcemi, jejichž předivo je natolik efemérní, že by jej sebelepší interpretace nezvratně poškodila, a tak si je raději poslechněte sami.

Svatopluk Beneš pak ještě mezi řádky programového prohlášení rady nalezl jinotajná obvinění bývalé rady (jeho) z nezákonností. Celé jednání dychtivě sledoval ze židle pro občany bývalý zastupitel Michal Lamparter (KDU-ČSL) v tlustém svetru, ale to už je pikantnost doopravdy poslední.

Na schůzi nevystoupil žádný z přítomných občanů a po zhruba pětačtyřiceti minutách skončila přijetím všech navrhovaných usnesení.

Ke stažení

Zápis o průběhu jednání
Příloha k zápisu (obsahuje výhrady Svatopluka Beneše, publikujeme samostatně)

Zastupitelstvo jedná dnes

16. 2. 2011 v 10.16 • Témata: , , , , , ,

Pozvánka na 6/3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Bystrc, které se uskuteční ve středu 16. února 2011 v 16 hodin ve Společenském centru.

Předběžný program jednání:

 • Program regenerace bytového fondu na rok 2011 – 2014: Zrušení usnesení Z 5/21 – 3.06 ze dne 17. 2. 2010
 • Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2011
 • Schválení záměru městské části zřídit novou příspěvkovou organizaci (MŠ Kamechy)
 • Programové prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc
 • Zásady pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, změna

Občané Bystrce mohou k bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

Pavel Březa: Vlak se rozjel

1. 2. 2011 v 16.05 • Témata: , , , ,

Pavel Březa (KSČM), zastupitel Bystrce, Brna i jihomoravského kraje, komentuje průběh třetího zasedání nového brněnského zastupitelstva. Článek jsme přebrali ze stránek brněnské KSČM.

*

Rok 2011 – vlak se rozjel

Průměrně třicet bodů za hodinu vyvinul rychlost projednávání vlak 3. zasedání Zastupitelstva města Brna. I když přednosta ho vypustil s několika minutovým zpožděním – bez nároku na slevu jízdného – do cílové stanice dojel půl hodiny poté, co hlavní brněnské hodiny odbíjely „švédské poledne“ (v jedenáct hodin). A málem ani by nedošlo na přestávku a chlebíčky a pečivo v bufetu, nebýt kolegy Mojmíra Vlašína.

 1. RNDr. Vlašín při volbě posledního člena Kontrolního výboru ZMB již neměl protikandidáta, protože i Klub KDU-ČSL uznal „právo opozičního klubu na člena v kontrolním orgánu“ a dokonce koalice to tentokrát „zkousla“.  Klub KSČM i tentokrát právo opozičního Klubu SZ na zastoupení v kontrolním výboru respektoval.
 2. Pak se ukázalo, že občané nemají zastupitelům a vedení města co říci a půlhodinka pro dotazy, připomínky a podněty občanů nebyla občany využita. A tak nejvíce „podnětů“ měli zastupitelé ve své elektronické poště. Koalice se vypořádala s obsazením funkce jednatele společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. a funkce člena představenstva společnosti BRNO PARKING, a.s. U této společnosti však musel kolega Ing. L. Býček vedení města upozornit, že „zapomněla“ řešit zastoupení města v šestičlenné dozorčí radě, která v dnešní době není schopna jednat, protože není usnášeníschopná. Takže příště?
 3. Diskuze se rozproudila zejména kolem „podpory vrcholového sportu“, ve které tradičně  kolega M. Vlašín vyjadřoval svůj despekt k vrcholovému sportu a k profesionálním sportovcům.
 4. Městská část Brno-Líšeň neuspěla s požadavkem na souhlas k použití 3 mil.Kč bytového hospodářství (tedy z nájemného) na „snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy základních a mateřských škol“. Taktika městských částí sáhnout si na další prostředky tak, že nezařadí do svého rozpočtu „jednu ze svých priorit“, na kterou zastupitelstvo slyší (zařízení pro děti a mládež), a žádají město o souhlas použít prostředky, které jsou i Statutem určeny pro oblast bydlení, už nemá pro ně žádoucí odezvu.
 5. Problematika „garáží na Zelném trhu“, která neprošla do programu 2. zasedání, byla ilustrována informativním materiálem, podle kterého Rada města Brna dne 19.1.2011 nedala souhlas k pronájmu a k budoucímu zřízení věcného břemene užívání části pozemku p.č. 397 v k.ú. Město Brno ve prospěch společnosti MAGNUM Etos, s.r.o., MAGNUM Real Estate, s.r.o., Michalise Dzikose a Aleše Vavrušky, čímž znemožňuje výstavbu podzemních garáží na Zelném trhu. A tak občanská iniciativa dosáhla svého, aniž jsme vynaložili nějaký ten milion z veřejných prostředků na celoměstské referendum podle návrhu Strany zelených.
 6. Podporu iniciativám občanů proti problematické stavbě objektu ERASMUS, v k.ú. Ponava, který měl sloužit jako ubytovací zařízení pro pedagogy VUT a jehož byty jsou v rozporu s územním plánem a dohodami nabízeny komerčně, již vedení města vzdalo. Vliv na plnění původních závazků investora si údajně město nezajistilo. Již minule jsem konstatoval, že město si své pevné postavení mělo smluvně řádně zajistit a že tímto jednáním a argumentací dává návod dalším investorům, jak prosadit své zájmy proti zájmům veřejným.
 7. Nejvýznamněji se zastupitelstvo střetlo nad projektem „Instalace filtrů výfukových plynů do prostředků veřejné dopravy“, kde bylo zapotřebí schválit změnu parametrů žádosti o grant. V opačném případě se město vzdává cca 70 mil. dotace. Diskuze rozsáhlá, ale žádné vyjádření provozovatelů. Po trojnásobném prohlasování přístupů pro a proti převládla skepse k účinnosti tohoto prakticky pilotního projektu, a to k neskrývanému rozčarování Strany zelených, kteří si pospíšili se zdrcující tiskovou zprávou.
 8. Možná stěžejním materiálem 3. zasedání ZMB mělo být výběrové řízení na výstavbu „startovacích bytů“. Tento materiál náměstek primátora Ing. O. Pospíšil nakonec stáhnul, aby bylo možno vyjasnit některé připomínky vznesené před otevřením bodu.
 9. Den kolegy Vlašína ještě vyvrcholil zbytečným vystoupením k myšlence snížení počtu městských částí a sebenominací do případné pracovní skupiny, přestože toto téma otevřel primátor již na pondělní schůzce s předsedy politických klubů.
 10. A protože i dotazy, připomínky a podněty zastupitelů nebyly obsáhlé, mohl primátor ukončit zasedání, poděkovat zúčastněným a pozvat nás na večerní vyhlášení Cen města Brna za rok 2010.

Kromě částečného završení personálních otázek tak 3. zasedání Zastupitelstva města Brna nepřineslo žádnou významnou změnu v procesech projednávání, ani v samotném rozhodování. Ukazuje se neschopnost věcně prezentovat a hledat shodu nad problémy, u nichž nebylo přijato usnesení v komisích, ani na Radě.
Vlak se rozjel, ale je zapotřebí lépe vnímat nejen spolucestující, ale i okolní krajinu.
Současná garnitura vedení města vsadila na loterii opakovaného hlasování. Neděkuje a neodchází.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

O Kamechách v Livinu

26. 1. 2011 v 15.17 • Témata: , , , ,

Předseda Výboru pro infrastrukturu Kamech PaedDr. Vilém Buriánek a místostarosta Bystrce PhDr. Jiří Altman (oba ČSSD) zvou občany, kteří se o budoucnost Kamech aktivně zajímají, k neformální schůzce. Setkání se uskuteční v pondělí 31. ledna od 17.30 ve vinotéce Livino (Kamechy, Říčanská 7). Účelem schůzky má být  diskuze v užším kruhu nad problémy Kamech. Bude-li ze strany občanů větší zájem, zorganizuje výbor později širší diskuzi v odpovídajících prostorách.

Výbor pro infrastrukturu Kamech byl ustaven bystrckým zastupitelstvem v listopadu loňského roku. Prosadila jej nová koalice ČSSD-TOP 09-KDU-ČSL proti opozičním ODS a KSČM, které smysl výboru zpochybňovaly. Zelená pro Bystrc, ačkoli není součástí koalice, vznik výboru podpořila.

Předsedou výboru je PaedDr. Vilém Buriánek, místopředsedkyní Bohuslava Vozková a členy Ing. Pavel Březa, PhDr. Jiří Altman, Ing. Luboš Raus, Petr Cajzl a Jana Pálková. ODS, v souladu s prohlášeními (zejména bývalého starosty Svatopluka Beneše) o zbytečnosti výboru, do něj nenominovala žádného ze svých členů.

Web bystrcké radnice neposkytuje žádné kontaktní informace na předsedu ani členy výboru, neuvádí rovněž žádné informace o konkrétních aktivitách výboru ani nijak neupřesňuje náplň jeho činnosti či záměry do budoucna.

Související

Výbor pro Kamechy – Jiří Altman vysvětluje
Petr Adámek: Kamechy, nové zastupitelstvo a hodně otázek
Obrázek: ODS a Kamechy
Livino láká na svatomartinské. O nejlepší bude bitka
Livino slaví už zítra
Stránky vinotéky Livino
Oslavujte v Livinu

Klub rodičů při ZŠ Heyrovského – sladká schůzka bude 19. ledna

8. 1. 2011 v 19.14 • Témata: , , , , , ,

Na schůzku do cukrárny zve všechny členy výboru klubu i další zájemce z řad rodičů a přátel ZŠ Heyrovského jeho předsedkyně Michaela Lužová. Pracovní setkání se uskuteční na neutrální půdě v salonku cukrárny Smile 19. ledna ve středu  v 18:00 hod. Jsou vítány všechny konkrétní náměty na činnost Klubu.

Občanské sdružení Klub rodičů vzniklo na podporu dětí, které navštěvují ZŠ Heyrovského v Brně.

Související

Stránky Klubu
ZŠ Heyrovského 32: Klub rodičů zahájil činnost
Rodiče dětí ze ZŠ Heyrovského má sdružit sdružení

Schůzka sdružení v neděli

7. 1. 2011 v 10.50 • Témata: , , , ,

Na schůzku občanského sdružení Horní náměstí v neděli 9. ledna ve 20:00 na Lýskově 7 zve všechny členy a příznivce Anežka Jenešová, předsedkyně.

Zastupitelstvo 15. 12. – audiozáznam

27. 12. 2010 v 19.01 • Témata: , , , ,

Audiozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 15. prosince 2010 si můžete stáhnout ve formátu MP3. Záznam o délce 117 minut má 36 MB.

Jednala rada. Oddá vás Alena Křivánková

9. 12. 2010 v 19.58 • Témata: , ,

Zápis z jednání bystrcká rady 30. listopadu 2010 je k dispozici na webu radnice včetně příloh.

Rada v bodě 2.2.02 pověřila „výkonem občanských obřadů“ RNDr. Alenu Křivánkovou (ODS), bývalou šéfredaktorku Bystrckých novin. Občanské obřady zřejmě budou svatby. Doposud byl bystrckým oddávajícím Vladimír Vetchý (ČSSD), současný starosta.

Rada dále (a hlavně) ustavila pro další volební období tyto komise:

Rada bystrckých škol

?

Redakční rada Bystrckých novin

Předseda Mgr. Pavel Šoba, členové Vladimír Tomsa, Ing. Vít Špaček, PaedDr. Marie Pešová, CSc., RNDr. Alena Křivánková, Petr Laštůvka, Ing. Jindřich Zuziak

Bytová a majetková

Předseda Ing. Jaroslav Kacer, členové Ing. Pavel Březa, Ing. Jiří Neužil, Mgr. Tomáš Kratochvíl, Petr Župka, Věra Blažejovská, Lukáš Málek

Veřejných zakázek

Předseda Mgr. Eva Barovjanová, členové RSDr. Pavel Novotný, Ing. Leopold Černý, RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., Ing. Tomáš Jára, Luboš Raus, Zdenek Kašpar

Dopravní a bezpečnostní

Předseda Bc. Jan Hlobil, členové RSDr.Lubomír Mlejnek, Mgr. Radovan Holík, Jiří Brabec, Petr Župka, Martin Novotný, Jaroslav Krejčí

Regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování

Předseda Ing. Daniel Bárta, členové Ing. Věra Maceková, CSc. Ing. Vladimír Puč, Pavel Greňo, Ing.Svatopluk Beneš, Jana Pálková, Ing. Jiří Ciboch

Sociální, zdravotní, protidrogová

Předseda Ing. Vladislav Pokorný, CSc., Ruth Trýbová, Jitka Víznerová, Jana Vacková, RNDr. Alena Křivánková, Maria Králová, Bohuslava Vozková

Životního prostředí

Předseda Mgr. Petr Fedor, členové RNDr. Jana Waisharová, Ing. Antonín König, Bc. Kateřina Herelová, Ing. Tomáš Jára, Jiří Esterka, Bohuslava Vozková

Kulturní a letopisecká

Předsedkyně PaedDr. Marie Pešová, CSc., členové Karel Grunvald, Ing. Tomáš Přibyl, Jaromíra Dubšíková, RNDr. Alena Křivánková, Jana Pálková, Zdenek Kašpar

Ustavující jednání zastupitelstva – video

26. 11. 2010 v 13.19 • Témata: , ,

Ustavující jednání zastupitelstva – audiozáznam

24. 11. 2010 v 15.33 • Témata: , , ,

Audiozáznam celého šestihodinového jednání zastupitelstva z 22. listopadu 2010 si můžete stáhnout ve formátu MP3. 350 MB velký soubor obsahuje průběh volby starosty, místostarostů, členů rady i členů výborů.

Ke stažení

Audiozáznam (MP3, 350 MB)

Související

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

23. 11. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Na prvním jednání zastupitelstva po volbách byl podle očekávání zvolen novým starostou Vladimír Vetchý (ČSSD).

Hlavním účelem schůze bylo zvolit nového starostu, místostarosty a členy rady. Jednání, které začalo v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne a skončilo až po jedenácté večer, se odehrávalo celé v režii nově ustavené koalice ČSSD – TOP 09 – KDU-ČSL.  Ta, jak se dohodla během koaličních jednání, obsadila místa starosty, čtyřech místostarostů i všech ostatních z celkem devíti členů nové Rady. Neuspěl návrh ODS na snížení počtu místostarostů na dva, z toho jen jednoho uvolněného. Kandidáti odpovídali na otázky zastupitelů i občanů, kterých na jednání přišlo několik desítek.

Starostou byl zvolen Vladimír Vetchý, jediným protikandidátem mu byl – nyní již bývalý – starosta Svatopluk Beneš, nominovaný ODS. Pan Beneš získal 5 hlasů ODS, pana Vetchého zvolilo 22 nových zastupitelů, tedy všichni ostatní.

Prvním, uvolněným místostarostou, bude Tomáš Přibyslavský (TOP 09). Protikandidátem mu byla Alena Křivánková (ODS), pro níž zvedlo ruce pět zastupitelů ODS. Tři komunističtí zastupitelé se zdrželi hlasování, koalice a Zelená pro Bystrc pana Přibyslavského podpořili.

Druhým uvolněným místostarostou bude Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Neuvolněnými místostarosty budou Jiří Altman (CSSD) a Petr Fedor (TOP 09). Zbývající místa v radě rovněž obsadila nová koalice.

Zastupitelstvo dále ustavilo tři výbory – ze zákona nutný kontrolní a finanční a nově ustavený výbor pro rozvoj infrastruktury Kamech. Ve výborech mají své zástupce všechny politické subjekty, kromě kontrolního má však vždy většinu nová koalice. Návrh zastupitelů Zelené pro Bystrc na ustavení nového výboru informačního, který by řešil dlouhodobě kritizovanou praxi radnice v informování (spíše neinformování) veřejnosti nebyl schválen.

Hodinu po jednání zastupitelstva bystrcká ODS hodnotí situaci

Bývalý starosta Svatopluk Beneš tak nyní nemá žádnou funkci a jím stále vedená ODS získala pouze místa ve finančním a kontrolním výboru (Petr Adámek, Tomáš Jára). Do výboru pro Kamechy ODS svého kandidáta nenominovala, s tím, že výbor považuje za zbytečný. Pět zastupitelů ODS, nyní v opozici, hlasovalo zcela jednotně proti návrhům koalice, a Svatopluk Beneš nevynechal jedinou příležitost k ostrým – a často nikoli nelogickým – námitkám vůči koaličním návrhům. Z jeho rétoriky se nyní zdá, že ODS chce v novém zastupitelstvu zastávat roli tvrdé opozice. Otázkou však je, nakolik je postoj pana Beneše sdílen dalšími, zejména mladými, zastupiteli ODS. Ti se o přestávce vyjádřili spíše pro věcnou spolupráci s koalicí. Mladý, dynamický a kompetentně působící Tomáš Jára udělal svou prezentací během jednání velmi dobrý dojem a – pokud to vnitřní poměry bystrcké ODS umožní – lze jej považovat za velmi dobrého adepta na vedení místní organizace po Svatopluku Benešovi.

Zastupitelstvo se k příštímu jednání sejde 15. prosince.

Nové zastupitelstvo se sejde 22. listopadu

14. 11. 2010 v 22.23 • Témata: , , , ,

Svolání Zastupitelstva MČ Brno – Bystrc k 6/01.ustavujícímu zasedání, které se uskuteční v pondělí 22. 11. 2010 v sále Společenského centra na Odbojářské ulici č.2 od 16:00 hod.

Navržený program zasedání

1. Technický bod
1.1. Zahájení
1.2. Slib členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
1.3. Schválení ověřovatelů zápisu
1.4. Schválení programu
1.5. Informace o ověření zápisu
2. Stanoviska občanů k projednávaným bodům programu (  cca od 16:45 hod. )
3. Hlavní jednání
3.01. Představení plukovníka v. v. Emila Bočka, nositele Řádu Bílého lva

Havárie hned po startu obyčejně končí smrtí, takže jsem měl velké štěstí, že jsem to překonal.

Plukovník letectva ve výslužbě Emil Boček se narodil v roce 1923 v Brně – Tuřanech. Z domova odešel tajně na konci roku 1939, ani ne sedmnáctiletý, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé světové války. Emil Boček říká, že z dosud žijících pilotů RAF on je ten úplně nejmladší.  Byl přijat do RAF, sloužil jako mechanik u 312. stíhací perutě. Od října 1942 byl v pilotním výcviku, v roce 1943 odešel na výcvik do Kanady (provincie Alberta, města De Winton a Medicine Hat). Od října 1944 sloužil jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě, má za sebou 26 operačních letů. V roce 1946 odešel z letectva, otevřel si dílnu na opravu motocyklů. Perzekuce po roce 1948 ho nepostihla, „dobrovolně“ přešel do podniku Mototechna. Po celý svůj život (vyjma války) žije v Brně, v současnosti v Brně – Bystrci.

www.pametnaroda.cz

3.02. Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Bystrc a počtu a funkcí dlouhodobě
uvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
3.03. Volba členů volební komise pro ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
3.04. Volba starosty
3.05. Volba mísstostarostů a stanovení oblasti jejich působnosti
3.06. Určení místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
3.07. Volba dalších členů Rady MČ Brno-Bystrc
3.08. Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Brn-Bystrc,jmenování předsedů,místopředsedů a členů
3.09. Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v roce 2010 a 2011
3.10. Hmotné zabezpečení neuvolněných členů ZMČ pro 6.volební období
3.11. Programové prohlášení rady městské části Brno-Bystrc, doporučení
4. Dotazy, připomínky, podněty

Schůzka sdružení

15. 10. 2010 v 13.03 • Témata: , , ,

Upozornění: Tato schůzka se odkládá.

Na schůzku občanského sdružení Horní náměstí zve všechny členy i příznivce předsedkyně Anežka Jenešová. Setkání se koná v úterý 19. října ve 20:30 na Lýskově 7. Na programu jsou

 • výsledky voleb
 • strategie další činnosti sdružení
 • budoucí provoz Bystrčníku
 • petice z happeningu

Dnes poslední zastupitelstvo

13. 10. 2010 v 10.46 • Témata: , , , , ,

Poslední jednání bystrckého zastupitelstva v tomto volebním období začne ve středu 13. října v 16 hodin ve Společenském centru na Odbojářské ulici. Předběžný program:

 • Jednání ZMČ Brno-Bystrc s Policií ČR a MP
 • Prodej pozemků p.č. 5798/2 a 7449/2 v k.ú Bystrc, související s bytovým domem Kubíčkova 1, 3, 5 vlastníkům bytových jednotek v tomto domě
 • Odměny členů výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc za rok 2010
 • Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz, rok 2010 – 2. pololetí školního roku 2009/2010
 • 4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2010
 • 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011

Věci veřejné nejsou jen Milan Kuchař

7. 10. 2010 v 20.23 • Témata: , , , , , ,

Účast na dnešním setkání kandidátů bystrckých Věcí veřejných byla nízká, a ani se jiná neočekávala. Besedy politiků s občany ve Společenském centru na Odbojářské ulici nejsou nikdy hojně navštívené, ať už je pořádá kdokoli, podobných besed jsou v posledních dnech tucty a lidé jich mají nejspíš plné zuby. Ing. Milan Kuchař, jednička kandidátky a čtyři další kandidáti véček tak hodinu hovořili se stejným počtem návštěvníků.

Milan Kuchař v dlouhém expozé krátce zmínil přípravu bystrckého klubu VV k volbám (odmítli společnou kandidátku s Moravany), obšírněji pak problematiku obecních bytů. Protože svůj postoj definoval podrobně v nedávno zveřejněném článku, nebudu jej zde opakovat.

Na otázku, jestli by Věci veřejné po volbách raději sestavily Radu pomocí  koaličních dohod nebo základě paritního zastoupení jsem nedostal zcela jasnou odpověď. Podle Milana Kuchaře je paritní zastoupení spravedlivé, ovšem kategoricky vyloučil možnost jakékoli spolupráce s konkrétními lidmi v současné koalici. Protože však reálná očekávání vedou k tomu, že poválečné, vlastně co to melu, povolební složení zastupitelů za ČSSD a ODS nebude příliš odlišné od současného, takový postoj efektivně vylučuje jakékoli paritní zastoupení i koaliční dohody a v důsledku by také pravděpodobně – ne však nevyhnutelně – nasměroval bystrcké VV přímo do opozice.

Přísný pohled Václava Klause sleduje komorní setkání bystrckých Věcí veřejných

Další kandidáti VV už tak radikální nebyli. Miloslava Galová (číslo 7 na kandidátce) možnost kompromisu vidí, a spolupráci i s lidmi, kteří zastupují současnou koalici, si dokáže představit; samozřejmě v rámci programových mantinelů VV.

Těmi jsou zejména požadavky na co nejrozsáhlejší zveřejňování informací o chodu radnice v Bystrckých novinách a na internetu a zlepšení kontrolních funkcí radnice. Milan Kuchař zmínil jako určitý vzor v podávání informací Boskovice, které – na rozdíl od Bystrce – publikují všechny zprávy a doporučení komisí zastupitelstva.

V průběhu diskuze padla také zmínka o nerovném přístupu k politickým stranám v rámci volebního boje, kdy strany, které v dnešním zastupitelstvu své členy mají, dostanou prostory ve Společenském centru zdarma, zatímco nové strany za ně musí platit (za klubovnu 360 korun za hodinu, hospoda by vyšla laciněji a bylo by tam líp).

Postoj VV (odpověď na dotaz návštěvníka) k R43 je v podstatě totožný s postojem Zelené pro Bystrc. Dálnici Bystrcí vylučují, jako experta a autoritu na problematiku zmiňují Janu Pálkovou (dnes SZ, kandiduje za Zelenou pro Bystrc). Zřejmě se tedy rýsuje povolební spolupráce právě s touto stranou.

Další citovanou autoritou – v kontextu bydlení v městských bytech – byl Pavel Březa (KSČM). Místní klub Věcí veřejných se zřetelně necítí limitován laciným antikomunistickým strašením, na němž se svého času vezl Radek John, a povolební spolupráci s bystrckými představiteli KSČM považuje za bezproblémovou. Vzniká tak hezký paradox – klub by za svého člena přijal klidně masového vraha, ne však člověka, který byl v KSČ, i kdyby byl v roce 1968 – před dvaačtyřiceti lety – ze strany vyloučen. Zároveň však s dnešními komunisty (a ti pochopitelně valnou měrou v KSČ byli) bez okolků spolupracovat bude. Snad by se to dalo chápat jako vítězství bystrcké reality nad pošahanou ideologií.

Bystrčtí kandidáti Věcí veřejných nechtějí pracovat jen pro živé, ale i pro mrtvé – jako jeden z bodů svého programu zmínili obnovení hřbitova v Bystrci.

Celkově místní klub Věcí veřejných vzbuzuje dojem skupiny lidí, kteří to myslí dobře, ve svých oborech jsou patrně schopní, zatím jim však chybí větší zkušenosti (snad s výjimkou Milana Kuchaře) s mechanismy chodu veřejné správy na komunální úrovni. I prezentované záměry zřetelně nemají zcela detailně promyšleny, jejich podoba se spíše blíží ideovým skicám než cestovnímu plánu s hromadou dobře podložených čísel. To lze však říct o takřka všech volebních nápadech prakticky všech stran, starých nebo nových. Nejvíce pak bystrcká véčka postrádají umění sebeprezentace širší veřejnosti, což sice tentokrát nevadilo, při větší účasti občanů by však už vadilo velmi.

Nakolik je přijatelnější (zatím) lehce amatérsky působící soubor nových lidí s dobrými úmysly než hladká vystoupení zabetonovaných politických figur, jejichž rétorika je plynulá a dokonale nevyjadřuje vůbec nic, si musí každý rozhodnout sám. Nebo tam měl jít a podívat se.

Viktor Lošťák

Poznámka: Kdo chce s Milanem Kuchařem a dalšími kandidáty VV mluvit osobně, může přijít v neděli 10. října v 15:00 na čajový happening Horního náměstí. Pan Kuchař tu – podobně jako další bystrčtí vůdcové – bude mít krátký projev (skutečně, my už ho utnem), a poté odpoví na otázky.

Nesehnutí: Tváří v tvář k hypermarketům, R43 a železničnímu uzlu Brno

5. 10. 2010 v 12.01 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Tři brněnské občanské iniciativy (NESEHNUTÍ, Občané Brna proti stavbě rychlostní silnice R43 v trase Kuřim – Troubsko a Občanská koalice nádraží v centru prostřednictvím Dětí Země) připravily na středu 6. 10. 2010 od 17h v Moravské zemské knihovně (Kounicova 65A) předvolební fórum. Veřejnost má příležitost diskutovat s kandidáty a kandidátkami do komunálních voleb tři významná brněnská témata: expanze velkých nákupních center, rychlostní komunikace R43 a Železniční uzel Brno.

„Zatím potvrdili účast zástupci a zástupkyně Věcí veřejných, TOP09, KSČM, Zemanovci, Brno 2010, Strana Zelených a Česká pirátská strana,“ představuje obsazení panelu diskutujících Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a doplňuje: „Všechna tři témata mají vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj města. Zajímají nás postoje jednotlivých stran. Co si myslí velká část veřejnosti víme – zachování nádraží podpořilo v referendu v roce 2006 přes 70 000 osob, petici proti R43 přes Bystc podepsalo přes 35 000 obyvatel Brna a petici za regulaci velkých nákupních center v rámci naší letošní kampaně téměř 4 000.“

Diskuse s kandidáty a kandidátkami by měla zároveň naznačit, jaké jsou priority jednotlivých stran v procesu schvalování nového územního plánu města Brna. Zastupitelstvo města bude rozhodovat o konceptu plánu a o jeho finální podobě a všechna tři témata diskuse jsou s územním plánem úzce provázána.

Očekávání jednotlivých iniciativ jsou různá. „Občanská koalice Nádraží v centru se určitě bude ptát na to, kterou variantu uzlu kandidáti a kandidátky prosazují a z jakých zdrojů plánují danou variantu financovat, občanské sdružení z Bystrce zase jaká je představa odlehčení Brnu od kamionové dálkové dopravy. NESEHNUTÍ vnese do diskuse určitě dotaz, co udělají kandidáti a kandidátky v zastupitelstva proto, aby podpořili pestrou a dostupnou síť obchodů ve městě a zároveň omezili nekontrolovatelnou expanzi velkých nákupních center,“ upřesňuje zástupce Občanské koalice Nádraží v centru Matěj Hollan.

Diskuse bude mít nezávislou moderátorku a bude on-line přenášena na http://forum2010.nesehnuti.cz/. „Záznam diskuse a výroky co na ní zazní zachováme a znovu ho veřejnosti i politikům a političkám připomeneme, až budou z pozice členů a členek zastupitelstva rozhodovat o podobě města. Všechna tři diskutovaná témata mají celoměstský dopad. Zajímá nás, jak chtějí budoucí zastupitelé a zastupitelky řešit to, že 500 malých obchodů z města zmizelo za poslední čtyři roky, že město Brno se potýká s významným znečištěním ovzduší z osobní dopravy, že odsun nádraží z centra města zhorší cestování lidem z regionu“ uzavírá pozvání na fórum Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Milan Kuchař Live!

2. 10. 2010 v 19.15 • Témata: , , , , , , , ,

Milan Kuchař

Obávaného postracha bystrcké radnice, mistra podání a oznámení, ostříleného opozičníka, ošlehaného větry soudních síní i přestupkových komisí, muže, jehož jméno vyvolává u radních skřípání zubů a záchvaty hysterie, zkrátka Milana Kuchaře, lídra kandidátky bystrckého klubu Věcí veřejných, můžete naživo vidět, na cokoli se ho zeptat, požádat o podpis nebo se s ním třeba vyfotit ve čtvrtek 7. října.

Sedmého října od 17 hodin pořádají Věci veřejné v klubovně Společenského centra na Odbojářské ulici v Bystrci besedu svých kandidátů s občany. Kandidáti VV v čele s Milanem Kuchařem vás srdečně zvou.

Ing. Milan Kuchař zároveň zve všechny bystrcké na poslední jednání zastupitelstva před volbami, které se koná ve středu 13. října od 16:00 v hlavním sále Společenského centra.

Související

Věci veřejné zvou na besedu
Eliška Kovářová vs. Milan Kuchař: Konec (?)
Kandidáti Věcí veřejných
První program pro Bystrc – Věci veřejné