Bystrčník » Bystrcká politika

Archiv rubriky ‚Bystrcká politika’

Z veřejné diskuse ke Kauflandu

11. 2. 2018 v 18.38

Pan starosta Kratochvíl pozval v Bystrckých novinách občany do společenského centra na veřejnou diskuzi o budoucnosti Bystrce. Ve středu 7. února večer se už podruhé k této tematice sešlo poměrně hodně občanů – viz foto, zachycující větší část přítomných.

Vedoucí stavebního odboru paní Ing. arch. Krejčová podala informaci o souvislostech stavby s územním plánem a pan tajemník RNDr. Kroupa o náležitostech případného referenda. Pan starosta Kratochvíl mimo jiné tlumočil nové výhrůžky developera, tentokrát, že když mu město neprodá požadované pozemky, postaví na svých pozemcích Kaufland menší. Dal tak najevo, že si můžeme vybrat buď větší Kaufland (11 pokladen), ke kterému nám developer přidá ještě nějakou šlehačku v podobě vodotrysku a příspěvku na dopravní řešení, nebo menší Kaufland (9 pokladen), ke kterému nám developer nepřidá nic. Dále pan starosta zdůraznil, že stavbě Kauflandu tedy nemůžeme nijak zabránit, protože majitel pozemku si na něm může postavit cokoli, co je v souladu s územním plánem.

Po těchto sděleních jsem měl pocit, že jsem se vrátil do divokých devadesátých let. Také na tvářích přítomných občanů jsem zahlédl rezignaci a bezradnost. Tuto skleslou náladu poněkud rozptýlil až pan místostarosta Vetchý, který vzal rozum do hrsti a řekl něco ve smyslu, že s „malým Kauflandem“ by měl developer značné stavebně administrativní potíže.

Slova se ujal i pan místostarosta Petr. Jeho proslovy rád poslouchám, protože málokdo dokáže během krátké doby vystřídat tolik frází a tolika slovy toho tak málo sdělit. Nezklamal. Tentokrát jsem na prstech počítal, kolik jich zvládne Napočítal jsem čtrnáct prázdných frází – slušný výkon. Mezi nimi byly i nějaké dvě informace. Moje chyba, že už si nepamatuji jaké.

S kolegyní Jindrovou jsme si vyměnili pár slov a hned jsme si porozuměli ohledně možností samosprávy do procesu aktivně vstoupit. Přihlásil jsem se tedy o slovo a nastínil dvě možnosti, jak město může ovlivnit výstavbu na pozemku developera. První a velmi riskantní, které by musela předcházet právní analýza, je změna územního plánu tak, aby byl pozemek určen pro jiný druh stavby. Druhá, méně riskantní, je využít nedávno zveřejněné nabídky developera k prodeji pozemku a koupit ho. Inzerovaná cena kolem 50ti miliónů se vedle panem starostou prosazovaného sportovního hřiště za zhruba 25 miliónů nejeví úplně absurdní. Navíc by to nebyly utracené peníze, ale investované s velkou šancí na navrácení.

Mnoho posluchačů zaujalo, s jakou pohotovostí a nekompromisností pan starosta a jeho přísedící odmítali vzít v úvahu jakékoli aktivní řešení. Naopak měli spoustu argumentů, proč to nejde, včetně argumentu pana starosty Kratochvíla, který několikrát opakoval, že město žádné pozemky nekupuje, pouze směňuje. Jak už jsem psal v jiném článku zde na Bystrčníku, je třeba brát prohlášení pana Kratochvíla s velkou obezřetností. Město pozemky samozřejmě kupuje, stačí se podívat na webu města na zápisy ze zastupitelstva města Brna (namátkou „Nabytí pozemků za dohodnutou kupní cenu“: Zápis ze ZMB č. Z7/29, Usnesení ze ZMB č. Z7/32, Zápis ze ZMB č. Z7/34).

Formulace argumentů pana starosty Kratochvíla ve mně vyvolávaly dojem (zdůrazňuji dojem), že je něčím jako dvojitým agentem, že to hraje na obě strany a čeká, co bude pro něj výhodnější. Na jednu stranu se opakovaně ohání tím, že hlasoval už třikrát proti prodeji městských pozemků, na druhé straně přebírá do své argumentace výhrůžky developera, nejen na tomto jednání, ale i dříve na jiných jednáních.

Pan statutární místostarosta Petr naopak už svůj názor příliš neskrývá a stavbu Kauflandu při různých příležitostech připouští.

Pan starosta každopádně překvapil tím, že začal preferovat místní referendum. Jeho načasování několik měsíců před volby sice vyvolává další otázky, ale pořád je to navýsost demokratický akt.

Tento můj popis proběhlé veřejné diskuse není samozřejmě úplný, vystřídalo se mnoho řečníků z řad občanů i zastupitelů, debata se často točila kolem dopravní problematiky. Také by stál za zmínku jeden přítomný občan, který údajně reprezentoval mlčící většinu, která zde Kaufland chce.

Uvedl jsem jen to, co mě zaujalo. Není nad to, být aktivní a takových setkání se účastnit a vytvořit si vlastní názor.

Josef Strubl, zastupitel za Bystrčáky

Plán mobility – SEA

2. 2. 2018 v 16.39 • Témata: ,

Město Brno zpracovává „Plán udržitelné mobility města Brna“, což je záměr vcelku bohulibý, plný progresívních záměrů, kdyby neměl zásadní chybu, jak uvedu dále.

V Místodržitelském paláci proběhlo 11. ledna veřejné projednání návrhu jeho koncepce a vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (SEA).

Pokud si materiály prostudujete (ke stažení zde), dojdete k závěru, že cílem je ochránit centrum města a v jeho prospěch obětovat okrajové čtvrti. Nejmarkantnější je to právě v případě Bystrce, neboť materiál uvádí v odstavci 6.4.9. Návrh zpracovatele jako doporučený návrh „Realizace D43 v tzv. bystrcké trase, která má největší efekt na snížení tranzitní dopravy ve městě.“ Pokud nadále předpokládáme, že Bystrc je město a je součástí města Brna, nemůže být toto tvrzení pravdivé.

Přitom je v materiálu D43 označována jako tangenta a jako součást 1. ochranného systému (Brněnský ochranný komunikační systém) – městské části Bystrc a Kníničky rozhodně nechrání.

V odstavci 6.4.2 Systém silniční a komunikační sítě materiál například uvádí:

„Dálnice D43 zlepší dopravní připojení významných sídel v Jihomoravském a Pardubickém kraji s ostatními územími v České republice. Přínos dálnice spočívá dále ve zlepšení životního prostředí v západní části města (Střed, Žabovřesky, Královo Pole), kde dojde s odlivem tranzitní dopravy ke snížení hlukové a emisní zátěže.“

To vše jsou rozumné záměry, ovšem za předpokladu, že D43 povede mimo město, tedy jako obchvat města, nikoli jako průtah městskými částmi Bystrc a Kníničky, kde situaci zhorší, tedy bude se podíle na zhoršení bilance celého města Brna – nebyla by tangentou, ale průtahem a jako ochranný systém by pro tyto nemalé městské části nemohla fungovat.

Posudek (SEA), zpracovaný společností EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole si však tohoto zádrhelu nevšímá a uvádí:

V rámci hodnocení byla identifikována celá řada pozitivních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a ve vztahu k referenčním cílům životního prostředí. Současně nebyly zjištěny žádné významně negativní (závažné) vlivy koncepce na životní prostředí. U některých specifických cílů byly identifikovány pouze potenciálně mírně negativní vlivy, respektive potenciální rizika.

Na základě všech výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložená koncepce„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.“

Dále v návrhu stanoviska JmK: „Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné závažné/významné negativní vlivy.“ a navrhuje šest drobných doporučení.

Tyto (a další) chyby v materiálu jsem už třikrát (v různých stupních zpracování) připomínkoval, účastnil jsem se veřejných projednání. Co mě ale překvapuje, je pasivita obyvatel Bystrce. Osobně se domnívám, že budování D43, jako součásti evropského dálničního systému středem bystrckého sídliště je pro naši městskou část fatální, jak při stavbě, tak při následném provozu.

Pokud obyvatelé Bystrce spoléhají na svého starostu a místostarosty, budou patrně zklamáni, ti se v této věci příliš aktivně neangažují.

 

Josef Strubl, Bystrčáci

Jak volila Bystrc prezidenta v druhém kole?

28. 1. 2018 v 08.08 • Témata: , , , ,

V prvním kole prezidentské volby přišlo v Bystrci k urnám 66,24 % voličů, v duhém kole se volební účast vyšplhala na 71,83 %. V Bystrci sice v porovnání s výsledky volby za celé Brno získal Jiří Drahoš méně hlasů, Miloše Zemana i zde však s 55,41 % porazil.

-i-

Petice, jaká nemá v Bystrci obdoby

22. 1. 2018 v 21.30 • Témata: , , , , , , , ,

Zřejmě nejrozsáhlejší petice v dějinách Bystrce byla dnes předána na sekretariát primátora města Brna Petra Vokřála. Svým rozsahem je téměř dvojnásobná ve srovnání s legendární peticí bojující proti Polyfunkčnímu domu na Horním náměstí z roku 2008. Petice vyjadřuje nesouhlas s výstavbou obchodního centra pod Maxem. Archy s více než 2000 podpisy předala dnes na Magistrát města Brna paní Marta Charousová, iniciátorka této petice. O petici byl informován i bystrcký místostarosta pan Jaroslav Petr.

Petice nesouhlasící s výstavbou obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci pokračuje a je možno se k ní připojit na webu e-petice.cz.

Další jednání bystrcké Rady s developerem proběhne, dle informací, které máme k dispozici, tuto středu 24. ledna 2018.

Luboš Raus

 

Smlouva uzavřena. Žebětín se stal historií

1. 4. 2011 v 11.53 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Čtyřstranná jednání politiků Bystrce, Kohoutovic, Brna a kmenového náčelníka Žebětínců dospěla dnes za úsvitu k rozuzlení. Přitom ještě včera ministr obrany Bystrce Vladimír Vetchý hodnotil možnosti dosažení dohody velmi skepticky.

„Politické možnosti řešení žebětínské krize mizí jako sníh na slunci,“ tvrdil Vladimír Vetchý ve čtvrtek v osm hodin večer. „Stále ještě jednáme, bystrcké jednotky jsou však na kamešské hranici v plné pohotovosti. Dvaapadesátka možná přestane jezdit s okamžitou platností. V Kohoutovicích čekají už jen na pokyn.“

V noci se však politikům Kohoutovic a Bystrce podařilo přesvědčit náčelníka Víta Berana, že odpor je marný. Úderem deváté hodiny ráno předstoupil před novináře maršál bystrckého letectva Jiří Altman ve sněhobílé uniformě a ukázal podepsanou smlouvu: „Vznik Žebětína byl dějinnou chybou. Dámy a pánové, oznamuji jménem aliance Bystrce a Kohoutovic, že dnes se nám tuto chybu podařilo napravit. Žebětín se stal historií.“

Žebětínská krize eskalovala během posledních týdnů. Kohoutovice a Bystrc obvinily tuto problémovou městskou část postupně z mnoha provokací.

„Žebětínci, páchnoucí odérem z kompostérů a žabích pochoutek, obsazují autobusy, směřující přes Kohoutovice do Brna. Poctiví pracující Kohoutovic si nemají kam sednout, nemohou kvůli žebětínské chátře ani nastoupit. Žebětín všechna řešení vzpurně odmítá. Navrhli jsme speciální segregované autobusy pro žabožrouty. Nebylo přijato. Navrhli jsme kvóty pro žebětínce. Nepřijali. Tradiční označení vkusnými žlutými hvězdami. Nepřijímají. S Žebětínem je jakýkoli kompromis nemožný,“ stěžoval si v tiskovém prohlášení počátkem března starosta Kohoutovic Petr Šafařík.

Bystrčtí politici vždy odmítali existenci Žebětína. „Tento uměle vytvořený útvar je neustálým zdrojem provokací, nesnesitelného chování a vzpoury u svých pokojných civilizovaných sousedů. Žebětínci páchnou, posílají nám sem otrávené žáby, nedodržují základní hygienická pravidla. Tomu uděláme přítrž. Bude konec se splašky, které znečišťují naše vody. Ukradli nám rybník! Žebětínci si vykračují po Kamechách jako by jim patřily. Vypíjejí naše hospody, jedí naše ženy a spí s naším jídlem! Necítím k žebětínci nenávist, k žebětínci cítím jen odpor a opovržení,“ rozhorloval se před dvěma týdny při svém projevu v zastupitelstvu bystrcký místostarosta Tomáš Přibislavský.

Dohodou z 1. dubna je pouť Žebětína historií u konce.

„Žebětínská radnice je od sedmé hodiny dnešního dne pod naší kontrolou,“ oznámil Jiří Altman, „Silniční cedule již byly odstraněny. Lid spontánně přepisuje jízdní řády na zastávkách. V těchto chvílích bystrčtí lidovci obsazují kostel. Ten se nově vysvětí a dnes odpoledne v něm budou bystrcký farář a kohoutovický kaplan sloužit mši za vítězství.“

Podle dohody se žebětínský kmen vzdává bez jakýchkoli podmínek. Území bývalého Žebětína bude rozděleno mezi Kohoutovice a Bystrc v poměru 1:2, Bystrci však připadne většina infrastruktury. A samozřejmě nyní již Bystrcký rybník.

Brněnští politici, kteří se pod smlouvu také podepsali, se na ranní konferenci k podrobnostem nevyjádřili. Ostatně jejich úloha v jednáních byla podle Vladimíra Vetchého jen formální.

„Na ministra obrany si žádný chrapoun z elkáry dovolovat nebude,“ komentoval úlohu magistrátních představitelů ministr Vetchý. „Bystrc má námořnictvo. Onderka cekne, pustíme stavidlo a prýgl ho vypláchne i s tím jeho mopslem, že se zastaví až v Pešti.“

V Bystrci a Kohoutovicích začaly lidové oslavy vítězství.

Martin Mrzák

*

Související

Bystrčník šíp, žebětínští krakena
Odejmout Kamechy Žebětínu je nemyslitelné, shodli se politici
Žebětín pořád ještě žije
Žebětínští hasiči čistili cesty pro žáby
Silvestr v Žebětíně ozvláštnily výbuchy kompostérů
Žebětín žije 1/2011
Žebětín vrací úder
Jak je to se žebětínskými kompostéry?
Žebětínský vrah stále na útěku
Pro perverzní sex do Žebětína
V pátek poklepou novou žebětínskou školu

Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS

9. 3. 2011 v 04.58 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Volební sněm bystrcké ODS v tajných volbách znovu potvrdil dosavadního předsedu Ing. Svatopluka Beneše ve funkci předsedy místního sdružení. Shromáždění se 14. února zúčastnilo celkem 39 členů.

Svoje postavení obhájili také místopředsedové Ing. Pavel Jankůj, RNDr. Alena Křivánková a Ing. Tomáš Jára, pokladník Jiří Reitknecht, člen rady pro organizační věci Petr Župka a členka rady Marie Špindlerová. Novými členy rady byli zvoleni Ing. Eva Harangiová a Petr Adámek.

Svatopluk Beneš byl v minulém volebním období starostou Bystrce, nyní je bystrcká ODS v opozici. Současnou koalici v Bystrci tvoří ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Místní sdružení neuvedlo, jestli měl pan Beneš protikandidáta ani kolik hlasů získal, z dřívějších zpráv lze však věrohodně soudit, že kandidát na předsedu byl jen jediný.

Související

Stránky bystrcké ODS
Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

Předsevzetí TOP 09 v roce 2011

9. 2. 2011 v 16.40 • Témata: , , , , ,

V době, kdy čtete tyto řádky, se může zdát, že je na novoroční předsevzetí již pozdě. Nicméně únorové číslo je prvním vydáním Bystrckých novin v tomto roce, proto si dovolím představit naši vizi.

Provedeme personální a procesní audit úřadu městské části. Zasadíme se o elektronizaci státní správy a samosprávy v Brně-Bystrci a připravíme systém centrálního nákupu služeb. Zavedením jasných pravidel zajistíme transparentnost veřejných zakázek od jejich zadání po ukončení. Nově uzavřené smlouvy nebo jejich dodatky mezi úřadem a dalšími subjekty uveřejníme za podmínek zákona o ochraně osobních údajů nainternetových stránkách městské části. Věříme, že tyto kroky povedou ke snížení provozních nákladů úřadu a zlepší komfort služeb pro občany.

Chceme také pokračovat v regeneraci bytového fondu a urychlit proces jeho privatizace. Vyhlásíme soutěž o novou podobu Společenského centra a jeho okolí, na rekonstrukci se pokusíme získat finanční prostředky z regionálních operačních programů Evropské unie a upravíme program i činnost tak, aby zohledňoval široké spektrum potřeb a požadavků obyvatel městské části. Budeme hledat možnosti financování plánovaných investic v městské části.

Zatraktivníme okolí Brněnské přehrady a budeme pokračovat v podpoře kulturních akcí typu zabíjačka, farmářské, či vánoční trhy. Důležitá je pro nás i podpora mládežnického sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže, proto připravíme pravidla pro udělování darů z rozpočtu městské části.

Některým výše uvedeným otázkám se budeme podrobněji věnovat v následujících číslech Bystrckých novin, v budoucnu pak i v elektronické verzi Bystrckých novin, které budou součástí připravovaných internetových stránek městské části.

Ing. Jaroslav Kacer, TOP 09

Text jsme převzali z Okénka zastupitelů v Bystrckých novinách 1/2011.

Programové prohlášení Rady

7. 2. 2011 v 14.43 • Témata: , ,

Nová bystrcká Rada předloží 16. února zastupitelstvu programové prohlášení. Radu tvoří koalice ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL.

*

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Preambule

Rada městské části Brno-Bystrc předkládá občanům programové prohlášení pro volební období 2010 až 2014, jehož cílem je společný postup politických subjektů zastoupených v radě při správě věcí veřejných a při prosazování volebních programů v jednotlivých oblastech.

Předložené programové prohlášení je průsečíkem programů volebních stran zastoupených v Radě městské části a je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc na volební období 2010 až 2014.

Rada městské části Brno-Bystrc se dále zavazuje usilovat o otevřenost, informovanost a transparentnost rozhodování.

Kapitoly

1. Informovanost a transparentnost
2. Činnost a hospodaření úřadu
3. Bydlení a občanská vybavenost
4. Rozvoj obce a podpora podnikání
5. Doprava a bezpečnost
6. Školství a vzdělávání
7. Sociální a zdravotní péče
8. Kultura ,sport a volný čas
9. Životní prostředí

1. Informovanost a transparentnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

1.1.    bude u veřejných zakázek zveřejňovat jejich průběh včetně smluv, dodatků a ceny
1.2.    zveřejní, popřípadě zpřístupní, smlouvy mezi radnicí, dodavateli a nájemci ve všech případech, ve kterých to zákon umožňuje
1.3.    zveřejní informace o dotacích poskytovaných městskou částí
1.4.    modernizuje internetové stránky tak, aby byly přehlednější a přinášely více informací
1.5.    zatraktivní podobu Bystrckých novin, bude dbát na nezávislost redakční rady, která zodpovídá za obsah periodika, vytvoří etický kodex a postupy pro schvalování příspěvků

2. Činnost a hospodaření úřadu

Rada městské části Brno- Bystrc:

2.1.    zadá procesní audit, vedoucí k optimalizaci chodu a prověření pracovních náplní a postupů úřadu s cílem odstranit nadbytečnou administrativu
2.2.    dalším vzděláváním a školením pracovníků bude zefektivňovat činnosti úřadu
2.3.    v přímé návaznosti na statutární město Brno provede elektronizaci státní správy i samosprávy
2.4.    bude dodržovat vyrovnaný rozpočet a dbát na rozpočtovou kázeň
2.5.    prověří účelnost opakovaných nákupů, externích služeb a optimalizuje náklady na provoz, zasadí se o efektivní centrální nákup služeb a materiálu
2.6.    se zaměří na získávání prostředků ze všech dostupných zdrojů, zejména z evropských dotačních programů
2.7.    bude v návaznosti na úpravu zásad zadávání veřejných zakázek zveřejňovat výběrová řízení na internetu s cílem zvýšit konkurenční prostředí soutěžících subjektů

3. Bydlení a občanská vybavenost

Rada městské části Brno- Bystrc:

3.1.    bude pokračovat v regeneraci bytového fondu, prioritou bude dokončení projektu revitalizace obecních bytových domů do roku 2013 a postupná výměna domovních výtahů
3.2.    bude pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap projektu Regenerace panelového sídliště
3.3.    bude podporovat výstavbu nástaveb na obecních bytových domech
3.4.    podpoří privatizaci bytových jednotek v domech regenerovaných z prostředků společenství vlastníků, v návaznosti na proces dokončení regenerace obecních domů se bude zasazovat i o privatizaci regenerovaných domů
3.5.    podpoří společenství vlastníků při správě a regeneraci bytových domů, původně vlastněných městskou částí
3.6.    bude při pronajímání obecních bytů podporovat rodiny s dětmi
3.7.     bude  pečlivě posuzovat a veřejně projednávat významné projekty výstavby s přihlédnutím k  jejich dopadům
3.8.     podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas s rozšířenou možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce
3.9.    podpoří  budování občanské vybavenosti na Kamechách a zasadí se o vybavení sídliště vhodnými dětskými „mikrohřišti“

4. Rozvoj obce a podpora podnikání

Rada městské části Brno- Bystrc:

4.1.    v souladu s prací na novém Územním plánu Města Brna vyhodnotí a stabilizuje plochy pro obchody, služby, podnikání, pracovní příležitosti a rekreaci
4.2.    bude prosazovat vypracování regulačního plánu případně regulační studie pro celé území Bystrce
4.3.    ve spolupráci se Svazkem obcí bývalého veverského panství podpoří projekt revitalizace kulturní krajiny v Podkomorských lesích
4.4.    se zasadí o zlepšení propagace a využití Brněnské přehrady, lesů na katastru obce, hradu Veveří, Zoologické zahrady i okolí řeky Svratky
4.5.    bude realizovat podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím péče o infrastrukturu městské části a v rámci jejich oprávněných požadavků vůči městu Brnu
4.6.    se zasadí o vznik obecně dostupného Katalogu služeb, firem a podnikatelů městské části
4.7.    bude garantovat, že při vyhlašování veřejných zakázek osloví také relevantní podnikatele a firmy působící v  městské části
4.8.    podpoří zlepšení informovanosti o využití  dotačních titulů i pro záměry fyzických a právnických osob podnikajících v městské části

5. Doprava a bezpečnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

5.1.    bude nadále trvat na zamítavém stanovisku MČ k vedení komunikace R43 přes Bystrc, pokud by tato varianta byla přesto realizována,  bude prosazovat opatření k ochraně obyvatel Bystrce před vlivy její stavby a provozu
5.2.    bude hledat jak krátkodobá řešení, tak i dlouhodobě účinné varianty parkování na katastru městské části, podpoří budování  parkovacích stání a parkovacích domů
5.3.    aktivně podpoří zlepšení dopravní obslužnosti městské části zejména  pak lokality Kamech, včetně úsilí o prodloužení tramvajové trasy
5.4.    zabezpečí realizaci opravy chodníku U ZOO,  opravy chodníků a silnic v Bystrci-Zámostí a výstavbu chodníku v ulici Nad Dědinou
5.5.    podpoří úpravu cyklistické stezky Praha – Brno v úseku Veverská Bítýška- Bystrc a vybudování cyklostezky Rakovecká – Státní hrad Veveří
5.6.    bude iniciovat spolupráci s MČ Komín a podpoří přestavbu křižovatky u OBI
5.7.    bude pokračovat ve spolupráci se státní a  městskou policií na udržení a zlepšení bezpečného prostředí v Bystrci, zajistí pravidelné společné projednávání a hodnocení bezpečnostní situace na zasedání  zastupitelstva, stanoví a projedná priority činností revíru Městské policie v Bystrci
5.8.    v rámci prevence kriminality bude podporovat zájmové aktivity (tělovýchova, sport, kultura, veřejné provozování školních sportovních areálů aj.)

6. Školství a vzdělávání

Rada městské části Brno- Bystrc:

6.1.    podporuje samosprávu školských zařízení prostřednictvím komise „Rada bystrckých škol“
6.2.    podpoří vznik projektů s možností využití dotací z EU zaměřených na podporu a rozšíření zázemí pro výuku a aplikaci moderních výukových metod
6.3.    zajistí realizaci zateplení ZŠ  Heyrovského a zateplení ZŠ Laštůvkova prostřednictvím programu „Zelená úsporám“,  případně dotací EU
6.4.    bude podporovat regeneraci objektů MŠ – připraví studie, případně projekty pro získání dotací EU a podpoří postupnou rekonstrukci kotelen v objektech školských zařízení
6.5.    se zasadí o podporu různých forem předškolní výchovy  (dětské kluby, hlídání dětí apod.),
6.6.    zajistí realizaci výstavby dvoutřídní MŠ na Kamechách a bude iniciovat spolupráci s MČ Žebětín při prosazení výstavby MŠ v žebětínské části Kamech
6.7.    podpoří regeneraci fotbalového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Laštůvkova a vybudování hřišť na plážový volejbal ve sportovním areálu ZŠ Vejrostova

7. Sociální a zdravotní péče

Rada městské části Brno- Bystrc:

7.1.    bude podporovat rodiny a osoby, které doma pečují  o lidi s postižením, nemocné a starší občany
7.2.    zajistí rozšíření poskytování  pečovatelské služby do večerních hodin
7.3.    podpoří rozšíření odlehčovací pobytové služby
7.4.    bude iniciovat obnovu kuchyně v Domově pro seniory – Foltýnova 21 a její využití pro seniory z Bystrce
7.5.    bude podporovat a rozšiřovat stávající sociální služby jako jsou domovy pro seniory, pečovatelská služba, přechodné pobyty, bude iniciovat zvýšení spolupráce s veřejností
7.6.    podpoří dokončení oprav DPS Vondrákova 7/9 (výměna oken, oprava příjezdové cesty)

8. Kultura, sport a volný čas

Rada městské části Brno- Bystrc:

8.1.    podpoří rozšíření činnosti, programu a využití Společenského centra, prověří stávající praxi finanční podpory kulturních akcí a vyhodnotí jejich účelnost
8.2.    bude přiměřeným a hospodárným způsobem propagovat Bystrc a zdejší rodáky – podpora a distribuce publikací s bystrckou tématikou, příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří
8.3.    podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště, petangové dráhy, veřejně přístupné „FIT-HŘIŠTĚ“), rozšíření možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce
8.4.    podpoří mládežnický sport
8.5.    zavede tradici vánočních trhů a ve spolupráci s Regionální agrární komorou JMK zorganizuje bystrcké farmářské trhy
8.6.    bude podporovat tradiční společenské a kulturní akce
8.7.    bude podporovat centrum volného času Bystrouška, podpoří  výstavbu nového centra   volného času pro děti a mládež z prostředků  fondů EU
8.8.  bude podporovat pobočku Knihovny J. Mahena – účast na veřejných čteních, podpoří  získávání nových, především dětských čtenářů
8.9. opětovně naváže na spolupráci se Svazkem obcí Panství hradu Veveří  – obnova kulturní    krajiny v prostoru Podkomorských lesů

9. Životní prostředí

Rada městské části Brno- Bystrc:

9.1.    bude podporovat projekty směřující k vyčištění Brněnské přehrady
9.2.    podpoří  třídění odpadů rozšířením druhů sběrných nádob
9.3.    podpoří rozšíření činnosti sběrných dvorů a ekodvorů
9.4.    bude dlouhodobě podporovat ekologizaci hromadné dopravy
9.5.    i v podmínkách obtížné hospodářské situace zachová rozsah a kvalitu údržby veřejných prostranství a podle možností ji bude dále rozšiřovat
9.6.    zajistí parkové úpravy Horního náměstí v souladu s územním plánem
9.7.    zajistí dokončení projektu obnovy a výsadby zeleně, na které  naváže následné vybavení lavičkami a dalším mobiliářem
9.8.    podpoří obnovu cest a pěšin a jejich doplnění lavičkami a informačním systémem, podpoří budování cest a stezek pro turistiku, cyklistiku, jízdu na on-line bruslích i jezdce na koních

V Brně dne 1.2.2011

Předkládá: Rada MČ Bystrc-Bystrc

Odejmout Kamechy Žebětínu je nemyslitelné, shodli se politici

2. 2. 2011 v 21.02 • Témata: , , , , , ,

Současná bystrcká reprezentace považuje za zcela nemyslitelné, politicky neprůchodné a mimo realistický rámec všechny úvahy o odejmutí oblasti Kamech Žebětínu. Zcela jednomyslně se na tom shodli místostarostové Jiří Altman (ČSSD) a Tomáš Přibislavský (TOP 09), předseda Výboru pro Kamechy Vilém Buriánek (ČSSD) i bystrcká zastupitelka Bohuslava Vosková (TOP 09, na Kamechách bydlí). Otázka padla na setkání Výboru pro Kamechy s kamešskými  občany, které se z iniciativy předsedy výboru Buriánka a místostarosty Altmana uskutečnilo v pondělí 31. ledna ve vinotéce Livino (k setkání se vrátíme samostatným článkem).

Jiří Altman uvedl, že na základě dva roky staré dohody mezi městskými částmi bude katastrální hranice v pohraniční zóně Kamech brzy napřímena. Stále však bude půlit některé ulice.

„Hranice půjde podél hlavních ulic,“ uvedl Jiří Altman, „Přestane však dělit jednotlivé domy. V některých případech dokonce stávající hranice vede napříč byty.“

Bystrcko-Žebětínské rozhraní tak – obrazně řečeno – rozděluje i některé z kamešských rodin. Nová, napřímená hranice, bude již oddělovat „pouze“ bloky domů. Některé ulice však přetne příčně v půli.

„Alespoň se v zimě mohou městské části předhánět, která bude mít lépe uklizen sníh,“ nadhodil místostarosta Tomáš Přibislavský. Politici se shodli na nutnosti užší spolupráce mezi radnicemi obou městských částí, ať již na úrovni starostů nebo komisí a výborů.

V čem tkví důvod zásadní nepřijatelnosti myšlenky na úplné oddělení Kamech od Žebětína?

„Žebětínské zastupitelstvo to nikdy nepřipustí,“ shodli se bystrčtí politici. Každé z městských částí jsou přidělovány peníze podle počtu obyvatel. S novými obyvateli Kamech, formálně na území Žebětína, tak do dříve sotva dvoutisícové městské části poplynou nové peníze. Lidé z Kamech jsou pro Žebětín hotovým zlatým dolem, kterého se nikdy nevzdají.

Související

O Kamechách v Livinu
Kamechy – kudy vede hranice

Jiří Altman k hlasování o R43

18. 1. 2011 v 14.20 • Témata: , , ,

PhDr. Jiří Altman (ČSSD), krajský zastupitel a bystrcký místostarosta, hlasoval v prosinci loňského roku v krajském zastupitelstvu pro návrh územního plánu, který vede dálnici R43 Bystrcí. Možná Bystrcem, alespoň někteří čtenáři na tom bazírují, avšak jazykovědci zase bazírují na Bystrci ženského rodu. V každém případě, ať ženská nebo chlap, je Bystrc vždycky lepší než uvozhřený paťatý Žebětín, který je rodu středního a zákeřného. Ale všeho dočasu, Žebětíne, ono se ještě ukáže, kdo se bude smát naposled! Jožka Šmukař to jistě nebude.

Jiří Altman se tak stal jedním z 52 krajských zastupitelů, kteří R43 Bystrcí podpořili. Jediný zastupitel se zdržel a jen Pavel Březa (KSČM, zároveň zastupitel Bystrce a Brna) hlasoval proti.

Místostarosta Altman své hlasování, které je v očividném sporu s převažujícím míněním jeho bystrckých voličů, a také ve sporu s jeho vlastní rétorikou, vysvětluje „politickými mechanizmy“.

„Materiál, o němž se hlasovalo se jmenoval Varianty záměrů dopravní a technické infrastruktury ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jednalo se v něm o variantách devíti různých komunikací, nebo jejich úseků. Tento návrh je doporučením ministerstvu, to jej po zpracování zašle zpět kraji ke konečnému vyjádření. Nešlo tedy především, nebo „jen“ o otázku R43 ano, nebo ne.

V koaličních klubech ČSSD a KDU-ČSL je zastoupena absolutní většina všech zastupitelů kraje – ze 65 je to 44 (ČSSD 26, KDU-ČSL 18). Na společném zasedání těchto klubů před schůzí zastupitelstva k bodu „Varianty záměrů…“ se vyjasňovaly výhrady k materiálu a sjednocovaly postoje klubů. Výhrady k variantám zazněly dvě, obě z ČSSD, jedna z toho moje. Závěrečné hlasování, ve kterém jsme dva pro materiál nehlasovali, zavázalo členy klubů ke společnému hlasování na zastupitelstvu. Opoziční kluby nemusí otázku většiny v zastupitelstvu řešit, a tak mají jejich zastupitelé relativně větší svobodu rozhodování. Někdy jim závidím, někdy ne, ale takový je mechanizmus politiky.“

PhDr. Jiří Altman popsal také způsob, jakým rozhodnutí zastupitelů jeho strany vznikají:

„Zásadní rozhodnutí zastupitelských orgánů vznikají na jednáních klubů stran. Tam se demokraticky diskutují a také hlasují. Podle tohoto rozhodnutí pak hlasují kluby na zastupitelstvech. Občas si některý klub řekne, že jednotné hlasování k některému bodu není nezbytné, pak mluvíme o tom, že jeho členové mají hlasování k tomuto bodu tzv. volné. Máme-li tedy odpovědět na otázku, který okamžik je rozhodující pro výsledek zastupitelstva, pak je to rozhodně hlasování na klubech.

Je to hlavní okamžik, kdy je možno názor vlastních zastupitelů ovlivnit. Všimněte si prosím, třeba na záznamu ze zasedání parlamentu, že na zasedání poslanci polemiku se členy vlastní strany nikdy nevedou. Na společném zasedání koaličních klubů jsem bystrcký názor všem řekl, a také jsem podle něj hlasoval. Sice v nejvhodnější chvíli a na správném místě, ale bohužel marně.

Straničtí kolegové na úrovní kraje vědí, že názor bystrcké organizace na vedení R43 je odlišný. Bohužel většina tuto problematiku vnímá jinak. Ani pan Ing. Březa nedokázal svůj klub nějak ovlivnit.“

Místostarosta také vysvětlil, že přestože je v Bystrci R43 všeobecně odmítána, mimo Bystrc převažuje názor opačný.

„Bohužel je většinou vnímán jako „sobecký“ (odpor proti R43 Bystrcí). Také jsem dospěl ke zjištění, že způsob komunikace některých aktivních odpůrců vedení silnice R43 přes Bystrc (jedná se o jednotlivce), místo aby otevíral cestu k porozumění, spíše zastupitele zatvrzuje, vyvolává averzi a odnímá jim ochotu naslouchat rozumným argumentům.“

„Bystrc neponechává nevyužitu žádnou příležitost kriticky do přípravného procesu vstupovat. V tom není zatím kterékoliv straně v Bystrci co vytknout,“ dodal pan Altman.

-mm-

Související

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?


Pavel Březa: Pro R43 nebo proti?

6. 1. 2011 v 16.46 • Témata: , , , ,

Dobrý den, pane Březo,

mám jedinou krátkou otázku: když se 16. prosince 2010 na kraji hlasovalo o návrhu zásad územního rozvoje JMK, který zahrnuje vedení R43 Bystrcí, jak jste hlasoval?

Viktor Lošťák

*

Proti.

Vše nejlepší do roku 2011.

Pavel Březa

Pavel Březa je zastupitel Bystrce, města i kraje za KSČM. Z 54 krajských zastupitelů hlasoval proti návrhu zásad územního plánu jeden, jeden zastupitel se hlasování zdržel.

Související

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?

6. 1. 2011 v 15.20 • Témata: , , , ,

„Jak hlasoval místostarosta Jiří Altman, bystrcký i krajský zastupitel, když 16. prosince schvalovalo krajské zastupitelstvo návrh zásad územního rozvoje, v němž se počítá s vedením R43 Bystrcí?“ ptá se Milan Kuchař, ex-předseda bystrckých Věcí veřejných. Těžko říct, proč se místo Bystrčníku neptá přímo pana Altmana, ale co už.

Jiří Altman v telefonické odpovědi na dotaz vysvětlil, že vystoupil při jednání koaličního klubu ČSSD-KDU-ČSL, přednesl známý soupis bystrckých námitek a jako jediný hlasoval proti. Ovšem na jednání klubu. Na zasedání zastupitelstva se však už podřídil většinovému mínění klubu, a hlasoval pro návrh, tedy pro R43 Bystrcí. To, že by i na skutečně důležitém jednání krajského zastupitelstva mohl hlasovat proti návrhu, označil Jiří Altman za pouhé demonstrativní gesto beze všeho významu.

Proti návrhu byl z celého krajského zastupitelstva jediný zastupitel a jeden se hlasování zdržel. O koho šlo, místostarosta Altman neví. Z bystrckých zastupitelů je členem krajského zastupitelstva ještě Pavel Březa (KSČM). Telefon na pana Březu nemáme, ale mail už je na cestě.

Viktor Lošťák

Tomáš Přibislavský ke směně pozemků na Kamechách

16. 12. 2010 v 14.17 • Témata: , , , , ,

Vzhledem k dotazům z poslední doby si dovolím v této věci vysvětlení obyvatelům Bystrce a Kamech. Směna pozemků byla navržena MMB jako narovnání majetkových poměrů mezi městem Brnem a společností Reko. Jedná se o pozemky na kterých firma Reko (investor Mainson Vrabel) v současnosti v rámci II. a III. etapy provádí výstavbu. Společnost Reko má na tyto pozemky uzavřené rámcové smlouvy již od roku 2006 a následně také smlouvy o zřízení předkupního práva. Pozemky jsou ve vlastnictvi města Brna, ÚMČ Brno-Bystrc byl z formálního hlediska požádán o vyjádření se k navrhované dispozici vzhledem ke katastrálnímu umístění pozemků a RMČ Brno-Bystrc se směnou souhlasila.

Směna se týká pozemků k.ú. Bystrc podél ul. Křepelčí na Kamechách:
část p.č. 2485/15 – 34m2, část p.č. 2458/16 – 2m2, část p.č. 2459/20 – 14m2, část p.č. 2460/1 – 309m2, část p.č. 2460/2 – 195m2, p.č. 2460/3 – 334m2, p.č. 2461 – 551m2, p.č. 2462 – 1060m2, p.č. 2463 – 105m2, část p.č. 2464 – 347m2, část p.č. 2465 – 5m2, část p.č. 2466 – 195m2, p.č. 2467 – 1218m2, p.č. 2468 – 16m2, část p.č. 2469 – 602m2, část p.č. 2471/1 – 1160m2, p.č. 2473/1 – 142m2, p.č. 2473/3 – 171m2, p.č. 2473/5 – 105m2, část p.č. 2473/6 – 179m2, p.č. 2473/22 – 19m2, p.č. 2473/23 – 17m2, p.č. 2473/27 – 12m2, část p.č. 2475/2 – 404m2, část p.č. 2474/9 – 63m2, část p.č. 2518/4 – 7m2, část p.č. 2521/4 12m2

Jedná se tedy o finanční vyrovnání mezi dvěma subjekty, městem Brnem a společností Reko (Mainson Vrabel), která má nad zmíněnými pozemky již takřka vyprodány veškeré byty a pozemky by od města Brna v rámci předchozích smluv v budoucnu vykupovala. Město Brno navrhlo místo finančního vyrovnání směnu za pozemky vlastněné společností Reko v lokalitě Přízřenic.

Nejedná se tedy o žádný nový investiční záměr, novou výstavbu či cokoli jiného.

Tomáš Přibislavský
místostarosta MČ Brno-Bystrc

Ke stažení

Katastrální mapy popisující směnu pozemků (1, 2, 3)

Jitka Hrušková: Horní náměstí v rukou nových zastupitelů

10. 12. 2010 v 16.11 • Témata: , ,

Poprvé po volbách mají zastupitelé možnost předvést, zda a jak chtějí splnit své předvolební sliby.

Příští středu, 15. 12. 2010 v 16:00 hodin (Společenské centrum, Odbojářská 2) se poprvé po volbách sejdou noví a staronoví zastupitelé a radní. Na programu bude mimo jiné jednání o budoucnosti Horního náměstí. O to, aby se nestala louka Horního náměstí rejdištěm developera a nevyrostlo zde obří polyfunkční centrum, ale krásný park, se už třetí rok zasazuje občanské sdružení Horní náměstí.

Cílem Občanského sdružení Horní náměstí v souladu s přáním většiny občanů v dané lokalitě je změna vymezeného území v plánech města. Jedině ta může přinést uspokojivé řešení, které si podle průzkumu přeje většina zde žijících obyvatel. Změna spočívá ve vymezení pásu při ulici Kamechy v Územním plánu města Brna: horní 2/3 tohoto pásu (směrem k ulici Lýskova) budou určeny pro zeleň (pro park), zbývající dolní třetina pásu bude k dispozici pro občanskou vybavenost s maximálně dvěma nadzemními podlažími. K prosazení tohoto cíle Občanské sdružení Horní náměstí připravilo a předložilo následující postup, konzultovaný s právníky a správními orgány města Brna:

1. STAVEBNÍ UZÁVĚRA

Apelujeme na nové zastupitelstvo, aby bezodkladně žádalo Radu města Brna o vydání územního opatření – stavební uzávěru na území Horního náměstí a zasadilo se o jeho vydání.

2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

V rámci procesu vydání nového územního plánu je třeba, aby radní neprodleně žádali a zasazovali se o změnu územního plánu, která změní funkční vymezení příslušné plochy, tj. horní 2/3 pásu při ulici Kamechy (směrem k ulici Lýskova) budou určeny pro zeleň (pro park), zbývající třetina bude k dispozici pro občanskou vybavenost s max. dvěma nadzemními podlažími.

Aktivity sdruženářů podpořili v předvolebním období i na happeningu 10.10.2010 Zelení, KDU-ČSL, VV, KSČM, a TOP 09, vyjádření jejich představitelů je dohledatelné. Podle předvolebních slibů pro ČSSD bude prioritou provedení parkové úpravy Horního náměstí v souladu s územním plánem. Je nutné připomenout, že poslední slovo v zásadních rozhodnutích mají radní, nikoli zastupitelé. Rada je složena ze zástupců ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL.

Pojďme si nejen poslechnout, ale i reagovat na povolební realitu!

Zbývá podotknout, že i když zasedání začíná v 16 hodin, ve věci Horního náměstí zřejmě o nic nepřijde ten, kdo přijde na pátou, možná i později. Záležitost Horního náměstí bude na pořadu jednání až jako 5. a 6. bod programu po projednání záležitostí rozpočtových (neméně důležitých).

Jitka Hrušková

Svatopluk Beneš předsedou ODS? Rozhodne se v lednu

6. 12. 2010 v 18.06 • Témata: , , , , ,

O tom, zda Svatopluk Beneš bude dál předsedou místního sdružení ODS, se rozhodne v lednu. Pro Bystrčník to dnes řekl Petr Adámek, člen bystrcké ODS a zastupitel městské části. V prvním měsíci přístího roku se sejde místní sdružení k volbám nového předsedy.

Bystrcká ODS se po volební ztrátě a neúspěšných koaličních jednáních octla po třech za sebou jdoucích volebních obdobích, kdy Bystrci vládla, v opozici. Pan Beneš tak přišel o funkci starosty, kterou (s jednou přestávkou) vykonával čtyři volební období. Volební prohru i krach vyjednávání o koalici pak někteří kladou za vinu právě jemu.

Zda bude pan Beneš znovu na předsedu místního sdružení kandidovat, se neví. Pan Adámek odmítl o věci jakkoli spekulovat, s tím, že Svatopluk Beneš se dosud nijak jednoznačně nevyjádřil. Podobně odmítl sdělit, zda o post předsedy místního sdružení bude usilovat Tomáš Jára, v očích některých nejprůbojnější a nejnadějnější z dnešních reprezentantů ODS v Bystrci. O své vlastní kandidatuře řekl jen, že „když uvidí, že se nikdo lepší nehlásí, bude to považovat za svou povinnost“.

-vl-

Související

Stránky bystrcké ODS
Bystrcká ODS na Facebooku

KSČM: Informace pro občany městské části Brno–Bystrc

6. 12. 2010 v 15.12
V naší městské části žije zhruba 23 500 občanů, kteří mají 27 členné zastupitelstvo. V tomto orgánu obce budou ve volebním období 2010-2014 pracovat 3 zastupitelé zvolení za KSČM. Jsou to:

  • Ing. Pavel Březa (pracuje i v Zastupitelstvu města Brna i kraje)
  • RSDr. Pavel Novotný
  • Vladimír Tomsa

Vážení spoluobčané, pokud máte  připomínky, požadavky  nebo stížnosti, které se mají projednat v zastupitelstvu, můžete se obracet na nás, zastupitele za KSČM. Rádi Vám pomůžeme při jejich řešení.

Protože Bystrcké noviny v minulém volebním období neuveřejňovaly  články dodané zastupiteli za KSČM, budeme Vám na těchto stránkách poskytovat informace o  realitě při jednání zastupitelstva a postojích našich zastupitelů při projednávání Vašich problémů.

RSDr. Pavel Novotný
předseda MíV KSČM v Bystrci

Petr Laštůvka k programovému prohlášení Rady: Horní náměstí, Kamechy a R43

4. 12. 2010 v 21.04 • Témata: , ,

Zastupitelský klub Zelená pro Bystrc doporučuje Radě městské části Brno-Bystrc začlenit do programového prohlášení následující priority a úkoly vzešlé převážně z požadavků občanů Bystrce a schváleného Programu Rozvoje MČ Brno-Bystrc:

  • Iniciovat změnu územního plánu, která by umožnila vybudování parku na Horním náměstí v rozsahu současné plochy ZP a horních dvou třetin stávající plochy SJ a následná realizace parku.
  • Vybudování kapacitně vyhovující občanské vybavenosti na Kamechách.
  • Aktivní účast při projednávání územního plánu města Brna a Zásad rozvoje JMK s tím, že bude požadováno trasování R43 mimo MČ Bystrc, tj. v souladu s českou a evropskou legislativou jako obchvat celého Brna.
  • Zlepšit informovanost občanů o Bystrci a činnosti samosprávy – Bystrcké noviny jako objektivní zdroj informací do každé domácnosti; zlepšení přehlednosti internetových stránek a především zásadní rozšíření informací, které na nich lze nalézt; obnovení pravidelných hovorů představitelů samosprávy s občany; zajistit včasné veřejné projednání všech připravovaných větších investičních záměrů, ať již je připravuje jakýkoliv investor.

Ing. Petr Laštůvka
Vyjádření do zápisu z jednání zastupitelstva, dle Jednacího řádu ZMČ Brno-Bystrc, čl. 12, odst. 3 k

Související

Zápis z 6/01. zasedání ZMČ dne 22.11.2010 (Přílohy ke stažení)

Zastupitelstvo projedná programové prohlášení i Horní náměstí

4. 12. 2010 v 11.52 • Témata: , , , ,

Svolání  Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc k  6/2. zasedání, které se koná ve středu 15. 12. 2010 v sále Společenského centra na Odbojářské ulici č. 2  od  16:00 hod.

Navržený program zasedání:

1. Technický bod
1.1 Zahájení – prezence
1.2 Schválení sčitatele a ověřovatelů zápisu
1.3 Schválení programu
1.4 Informace o ověření zápisu

2. Stanoviska občanů k projednávaným bodům programu

3. Hlavní jednání
3.01 5. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2010
3.02 Rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2011
3.03 Seznam oprav a investic – aktualizace pro rok 2011
3.04 Harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic  pro rok 2011
3.05 Horní náměstí – vyhrazení pravomocí ZMČ, projednání záměru společnosti OUTULNÝ Bystrc Centrum, s.r.o.
3.06 Ochranné opatření pro Horní náměstí – změna ÚP a stavební uzávěra
3.07 Programové prohlášení rady městské části Brno-Bystrc, priority

4. Dotazy, připomínky, podněty

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
starosta MČ Brno-Bystrc

Jaroslav Kacer: Jak vznikla koalice TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD

23. 11. 2010 v 23.33 • Témata: , , ,

V sobotu 16. října 2010 se uzavřely volební místnosti a voliči rozhodli. TOP 09 dosáhla v Bystrci nejlepšího výsledku v rámci celého Brna v porovnání s ODS, kdy obě strany získaly po 5 mandátech v zastupitelstvu městské části. Volby vyhrála ČSSD se ziskem 8 mandátů, do zastupitelstva se ještě dostaly se 3 mandáty KDU-ČSL, Zelená pro Bystrc a KSČM. Povolební aritmetika ukázala, že nebude možné složit dlouholetou koalici ODS a ČSSD, neboť by neměla většinu a po ruce nebyli ani partneři z SNK-ED z minulosti, kteří se do zastupitelstva nedostali.

Již před volbami jsme jednoznačně deklarovali, že dosavadní způsob vládnutí v Bystrci nepovažujeme za správný, a že je nutné jej změnit, proto bychom za žádnou cenu nepodpořili dosavadní koalici. Spolupráce s KSČM je pro naši stranu nepřijatelná.

Ihned po zveřejnění relevantních výsledků komunálních voleb TOP 09 prostřednictvím předsedy poděkovala a nabídla budoucí spolupráci všem předsedům zvolených stran do zastupitelstva kromě KSČM. Někteří zareagovali ihned, někteří později a okolo jedné hodiny ranní přišla od předsedy ODS dosti nepochopitelná SMS zpráva ve znění „ … prozatím nemohu sloužit. Zdraví …“

V neděli proběhlo jednání se zástupci KDU-ČSL, kdy jsme se domluvili na společném postupu, který obě strany smluvně potvrdily v pondělí 18. října 2010. V tento den proběhlo také první setkání se zástupci ČSSD, kde jsme vystoupili jako vyjednávací blok, který čítal 8 mandátů stejně jako vítězná strana. Spojení těchto tří subjektů by zajišťovalo pohodlnou většinu v zastupitelstvu. Domluvili jsme se na společném setkání všech zástupců těchto politických stran, které proběhlo v úterý a již ve čtvrtek 22. října 2010 došlo k podpisu koaliční smlouvy všemi zvolenými zastupiteli za ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09.

V některých novinách bylo uvedeno, že se vyjednávání v Bystrci zadrhlo a že vázne komunikace. Předseda ODS nás poprvé kontaktoval v průběhu týdne, když již byly předjednány určité body koaliční smlouvy a strany se dohodly nejednat s dalšími subjekty, což jsme samozřejmě respektovali. ODS by byla pro naši stranu přirozeným koaličním partnerem, ale nevole či něco jiného nakonec vedlo k vytvoření koalice bez této snad pravicové strany.

Při všech koaličních jednáních bylo nejdůležitější nalézt programovou shodu jednotlivých zúčastněných politických stran, což samozřejmě vedlo a dále povede k některým kompromisům, kdy jednotlivé politické subjekty měly a mají na paměti, že radnice je tady pro občany a nikoliv naopak.

Mezi koaličními partnery je uzavřena dohoda o zhodnocení fungování koalice, radnice, výborů, komisí a jednotlivých svěřených oblastí po 100 dnech společné vlády, na jehož základě pak bude možné případně změnit portfolio jednotlivých oblastí působnosti, nastavit nové podmínky, úpravy a změny. Do tohoto termínu bude připraveno i jasné zadání personálního auditu úřadu, jehož výsledky by měly nastavit směr k co největší optimalizaci a efektivnosti fungování radnice v městské části Brno – Bystrc.

Jaroslav Kacer
zastupitel, předseda místní organizace TOP 09

Související

Stránky regionální organizace TOP-09 Brno-město (zahrnuje i Bystrc)
Jaroslav Kacer na Facebooku
Jaroslav Kacer: Nájemné je třeba zvýšit, obecní byty prodat
Jaroslav Kacer: Bystrcká TOP 09 trhy rozhodně podporuje
Jaroslav Kacer: V Bystrci jsem se narodil

Jiří Altman: Bude-li třeba, vrátím se k pedagogické praxi

23. 11. 2010 v 14.52 • Témata: , , , ,

PhDr. Jiří Altman během jednání zastupitelstva, které jej nakonec znovu zvolilo neuvolněným místostarostou, kategoricky popřel spekulace, že by časem mohl usilovat o změnu své funkce na místostarostu uvolněného.

Uvolněná funkce je „na plný úvazek“, tedy za celý plat, neuvolněná na „poloviční úvazek“. Neuvolněný funkcionář má plat (správně „odměny“) poloviční. V tomto konkrétním případě je roční plat uvolněného místostarosty kolem 600 tisíc korun, místostarosta neuvolněný si přijde ročně asi na 370 tisíc.

Jiří Altman je dnes krajským radním, což je finančně také velmi zajímavá funkce. Ačkoli není známo (neptali jsme se), zda je Jiří Altman také členem některé z dozorčích rad, čímž by si mohl finanční bilanci dále významně vylepšit, je jisté, že celkové odměny krajského radního se platu bystrckého místostarosty přinejmenším vyrovnají.

Neuspěl-li by pan Altman v příštích krajských volbách a členem krajské rady by být přestal, znamenalo by to pro něj velmi citelné snížení příjmů. Nabízí se možnost, že by tehdy mohl usilovat o změnu své funkce v Bystrci z neuvolněné na uvolněnou, aby ztrátu kompenzoval. Krajské volby budou za dva roky.

Pan Altman však všechny takové hypotézy rázně popřel. „Veřejně prohlašuji, že jestliže za dva roky v krajských volbách neuspěji, nebudu se o žádnou takovou změnu snažit,“ prohlásil bez pochybností. „V takovém případě se vrátím ke své praxi speciálního pedagoga.“

Tímto odvážně do záznamu vysloveným a zcela jasně formulovaným veřejným slibem snad Jiří Altman dostatečně rozptýlil všechny obavy z budoucího navyšování nákladů na veřejnou správu.

Bystrci vládne bývalý ministr obrany Vetchý

23. 11. 2010 v 09.18 • Témata: , , , ,

Chtěli jsme se s vámi domluvit na spolupráci. Ale nezvedali jste telefon, namítá jedna strana. Klidně bychom s vámi do koalice šli. Nikdo jiný ale o vás neměl zájem, namítá strana druhá. Tak se dá shrnout výsledek dalšího z ustavujících zastupitelstev, která po volbách postupně dosazují na jednotlivé brněnské radnice nové vedení. Po pondělku je jasné, že Bystrci bude poprvé po čtyřech volebních obdobích vládnout sociální demokracie bez svých někdejších partnerů, občanských demokratů.

Ve funkci tak končí i tamní starosta Svatopluk Beneš. V čele městské části jej střídá sociální demokrat a bývalý ministr obrany Vladimír Vetchý. „Do koalice s ODS s námi bohužel nikdo jít nechtěl,“ konstatoval lídr bystrcké kandidátky ČSSD Vetchý.

Vítězové voleb se proto se svým osmimandátovým věnem museli po přijatelných partnerech poohlédnout jinde. Výsledkem povolebních součtů je netradiční trojkoalice, do které tři křesla přinesli křesťanští demokraté. A dalšími pěti přispěla bystrcká TOP 09. „S lidovci jsme počítali od začátku, s TOP 09 to tak nebylo. Na komunální úrovni ale bodů, na kterých se vzhledem ke stranické příslušnosti neshodneme, zas tolik není,“ poznamenal Vetchý.

(…)

Celý článek Lucie Hrabcové si přečtěte na brnensky.denik.cz