Bystrčník » Bystrcké noviny po roce a půl přiznávají svou historii

Sdílet
Bystrcké noviny po roce a půl přiznávají svou historii

Bystrčník 16. 8. 2010 v 16.04 Témata: , , , , ,

Teprve po téměř roce a půl přiznala redakční rada Bystrckých novin jeden z nehezkých momentů své historie.

V březnu 2009 jako odpověď na články, publikované na webu Horního náměstí, redakční rada umístila do Bystrckých novin speciální list. Ten obsahoval text s titulem Jak pracuje Občanské sdružení Horní náměstí aneb „Co se tedy opravdu v Bystrci děje?“.  V něm uváděla „na pravou míru“ tvrzení Anežky Jenešové, předsedkyně sdružení.

Nebudeme si dnes všímat věcného obsahu textu, ani toho, že v radničním periodiku, jehož provoz je hrazen z veřejných peněz, dostal prostor pouze názor jediné strany, aniž by druhá dostala možnost odpovědět. To už tak nějak k Bystrckým novinám pod současným vedením patří. Povšimneme si ale jiné věci – k vloženému textu se totiž Bystrcké noviny až dodnes neznaly. Paradoxně jediné místo, kde bylo možné se o existenci textu až do dneška přesvědčit, je web Horního náměstí, který radniční leták ve vší úplnosti převzal. Na webu radnice nebyl k dohledání, sekce Bystrckých novin se dosud tvářila, jakoby nikdy neexistoval. Redakční rada zřejmě moudře usoudila, že bude lépe na náhlý výron její cenzorské mentality zapomenout.

Nezapomněl však Ing. Milan Kuchař, který si text vloženého listu vyžádal jako informaci na základě zákona 106/1999. Radnice mu jej poskytla a zároveň konečně publikovala na www.bystrc.cz. V archivu Bystrckých novin tak dnes slavně přibyl k číslu 2/2009 „Dodatek“.

Historie Bystrckých novin i obraz o jejich nezaujatosti, otevřenosti a nepodřízenosti současným majitelům radnice se tak stává zas o něco úplnější.

Viktor Lošťák

Komisi Redakční rada tvoří její předsedkyně RNDr. Alena Křivánková (ODS) a členové Ing. Svatopluk Beneš (ODS), Mgr. Eliška Kovářová (těžko říct) a PaedDr. Marie Pešová, CSc. (ČSSD). Jako již mnohokrát, vyzýváme kohokoli ze zúčastněných, nebo kohokoli, kdo by měl k věci co říci, aby se nerozpakoval a napsal nám. Na stránkách Bystrčníku se pro jeho názor prostor jistě najde.

Ke stažení

Žádost Ing. Milana Kuchaře o informace (PDF)

Související

Radnice strikes back
…tak to fakt smrdí
Naše adresa – konec Bystrckých novin?

Zanechte komentář

3 + 3 = ?