Bystrčník » Anketa končí, anketa začíná: Co s Bystrckými novinami?

Sdílet
Anketa končí, anketa začíná: Co s Bystrckými novinami?

Bystrčník 22. 6. 2010 v 10.47 Témata: , , ,

Byl Svatopluk Beneš dobrý starosta? Na to jsme se vás ptali v právě ukončené anketě. Už při jejím vyhlášení jsme jasně uvedli, že anketa má především zábavný smysl, z výsledků nelze dělat žádné obecné a seriózní závěry. Ty udělají lidé na podzim ve volbách, kdy rozhodnou, jestli pan Beneš přetrvá na radnici i do dalšího dvacetiletí.

I tak je však vidět, že starosta Svatopluk Beneš je osobností výrazně polarizující. Celkové výsledky ankety si prohlédněte vpravo.

*

Nové volební uspořádání po podzimních komunálních volbách může dát šanci na různé změny. Jednou z nich je změna v komunikaci radnice s občany. Nikoli nejdůležitějším, avšak dobře viditelným článkem této komunikace je radniční periodikum Bystrcké noviny.

Názory na tiskovinu, kterou každý obyvatel Bystrce dobře zná, se liší. Jejich rozpětí sahá od slabé spokojenosti přes dokonalou lhostejnost až k záchvatům maniakální zuřivosti. Plátek sestává převážně z inzerátů, pozvánek na různé bystrcké akce a slohových cvičení členů redakční rady na téma „jsme my koaličníci ale pašáci“. Nedílnou součástí Bystrckých novin jsou revoluční apely a plamenné výzvy typu „neodhazujte papírky od nanuků“ a „sbírejte lejna svých psů“.

Problémem Bystrckých novin však není ani tak chabá úroveň k smrti nudných článků, sugerujících, že Bystrc je ospalá díra, ve které chcíp‘ pes. Mnohem závažnější vadou je jejich uzavřenost.

Bystrcké noviny jsou hrazeny z veřejných peněz, z daní. Jsou tedy veřejným statkem, a proto by do nich měl mít přístup – potenciálně – každý. Měly by informovat o událostech nejen tak, jak je vidí redakční rada, ale přinášet i názory opozice a občanů samotných. Bohužel tomuto ideálu se Bystrcké noviny ani náhodou neblíží, ani nevykazují žádnou viditelnou snahu o nápravu. Spíše naopak.

Opozičním zastupitelům je vyhrazeno „Okénko zastupitelů“ o rozměru zhruba čtvrtiny až třetiny tiskové strany. Ani do něj se však žádný ostře kritický názor nedostane. Pod texty, které cenzurou redakční rady přece jen projdou, umisťuje rada komentáře, jež názory opozice shazují.

Vydavatelé se nesnaží informovat o rozhodnutích orgánů veřejné samosprávy v předstihu. Nepokoušejí se iniciovat žádnou diskuzi. Veškeré informace jsou filtrovány tak, aby vyznívaly pro dnešní koalici pozitivně. A když to nestačí, vloží se do Bystrckých novin list, v němž se antichartisticky odstřelí názory občanů, aniž by byly zveřejněny nebo na ně bylo jen odkázáno. Výsledkem je reklama na radniční establishment, kterou platíte i vy.

Bystrcké noviny nesplňují ani jeden z bodů Kodexu dobrého radničního periodika a co hůř, sebeméně se o to nepokoušejí.

Opravdu pozitivní stránkou Bystrckých novin je jejich láce. Roční rozpočet šestnáctistránkového periodika, vycházejícího v deseti číslech po dvanácti tisících výtiscích, je zhruba 400 tisíc korun. Nebývá však zcela vyčerpán a navíc příjmy z reklamy přinesou okolo 150 tisíc ročně. Jeden výtisk tak stojí jen něco málo přes neuvěřitelnou jednu korunu! Tak nízké náklady vzbuzují až pochybnosti o správnosti uvedených čísel.

*

Jestliže na podzim v komunálních volbách dojde k výrazné změně politické konfigurace na bystrcké radnici, lze doufat, že změny se odrazí i ve způsobu provozování Bystrckých novin. Avšak jaké změny byste si vlastně přáli? V nové anketě vám dáváme na výběr z následujících možností:

Jsou lidé, kteří jsou s Bystrckými novinami spokojeni nebo jsou jim lhostejné, ti zřejmě nic měnit nechtějí. Jiné diskuze o místních problémech nezajímají, ale rádi by se pobavili – ti by zřejmě uvítali, kdyby radniční tiskovina nabrala trochu espritu (neuvěřitelná představa). Kdo považuje za hlavní problém uzavřenost a nevyváženost, bude si přát otevření Bystrckých novin, zřejmě v duchu výše zmíněného kodexu.

A kdo už toho všeho má plné zuby, Bystrcké noviny dočista zruší.

Hlasujte v pravém sloupci.

Viktor Lošťák (anketa), Martin Mrzák (text)

Související

Anketa: Byl Svatopluk Beneš dobrý starosta?
Kodex dobrého radničního periodika
Bystrcké noviny na www.bystrc.cz

Zanechte komentář

3 + 3 = ?